De energie van het moment – september 2018

 

Menselijk Meesterschap klopt nu echt op de deur!

 

Met een veelheid aan inzichten, nieuwe ervaringen, gevoelsstromen en doorleefde oude kwetsuren binnen een relatief korte periode, weer even een energetische update van alle mogelijkheden, uitdagingen, uitnodigingen en unieke groei die in dit moment van lineaire tijd mogelijk zijn.

 

Zelfreflectie in het nu en oude spirituele ingesleten patronen

Mijn eigen persoonlijke groeiprocessen en – thema’s zijn altijd de leidraad voor het bewandelen van mijn pad en het verkrijgen van inzicht. Niet alleen in wat er in mij gaande is, maar ook van wat er collectief gaande is aan trilling wijzigingen en veranderingen.
Vaak is het gaandeweg dat ik door mijn processen heen ga, dat ik ineens mensen in de praktijk of in het dagelijks leven ontmoet, die allemaal met dezelfde thematieken blijken te ‘stoeien’.
Dan ontstaat vaak weer luid en duidelijk het besef hoe ik uiteraard aan mijn eigen thema’s en haakjes werk, maar hoe deze tegelijkertijd ook collectief werkzaam zijn. Ook in mij of door mij heen.
De oude spirituele ingesleten modus is er een die zo diep geïntegreerd is, en die is gericht op elke keer weer bij jezelf naar binnen kijken, zelf reflecteren, jezelf binnenste buiten pluizen. Waarbij ik persoonlijk soms alsnog vergeet even verder te kijken en voelen of iets wel helemaal alleen ‘van mij’ is. De oude ingesleten modus maakt het als het ware altijd direct ‘van mij’. Ik loop ergens tegenaan, ik ervaar of voel iets, ik wordt geraakt, dus is het ‘van mij’. Met als gevolg ‘ik mag er iets mee’.
(Dit in tegenstelling misschien tot vele andere mensen, die het juist eerder buiten zich projecteren en het bij een ander of een situatie neer leggen).
Hoewel ik ook dit patroon en de spiraal van groei al meerdere malen ontmantelt heb, is het een terugkerend aspect wat nog niet tot in de kern opgelost is.  En dat is ook een soort van logisch, gezien ik deze modus van zelfreflectie al zovele levens in heb toegepast.
Helemaal niet erg dus ook, want het onderwerp is bekend, het patroon herkend en elke keer als het weer ergens opduikt in de processen, laat het zich weer een stukje sneller herkennen, en hoef ik er iet meer in mee te gaan stromen en wordt er weer een laagje van geheeld.

Prima, zo werkt het in groei.
En soms kan ik ook wel om lachen dat ik er weer ‘in getrapt’ ben om iets van ‘mij’ te maken, terwijl het overduidelijk een collectief groeistuk of issue is. Gelukkig is dankzij het oude spirituele mechanisme van introspectie ook vaak gauw genoeg helder, of steeds sneller helder, wanneer dit aan de orde is.
De scheidslijn in iets ervaren, de bereidheid om het aan te kijken of er in te duiken en de manifestatie ervan in de buitenwereld, wordt ook steeds dunner. Dus bijna met de snelheid van het licht, komt gauw boven tafel wat werkelijk ‘van mij’ is in een thema en wat collectief daarop aanhaakt, waardoor de thematiek vaak zoveel zwaarder beladen (en dus ook ervaren) wordt.

Zelfreflectie is ten alle tijden essentieel, maar de oude modus van alles ‘van mij’ (of ‘van jezelf’) maken is aan het wijzigen naar een grotere bandbreedte, waarin het steeds sneller duidelijk wordt. Maar ook dat binnen de eigen zelfreflecties steeds meer rekening gehouden wordt met wat van jezelf is en wat van het collectief.
Maar goed, dat als inleiding gezegd hebbende, want hier gaat dit artikel in de kern niet om, al is het een interessant zijspoor die ook aan de orde van deze tijd is.

 

De spiraal van groei leidt dieper naar de kern

Vanuit mijn eigen innerlijk werk en reactiepatronen de afgelopen tijd is er nogal wat aangeraakt weer in de diepte van de buik en basis chakra, – thema en – energie velden. Laag voor laag verdiepen deze zich door de loop van groei, trillingsverhogingen en ervaringen heen. En in deze tijd gaat alles in een razend tempo. Zeker gezien de afgelopen zomermaanden met zovele intense trilling wijzigingen kun je er van verzekerd zijn dat dit nieuwe lagen van het diep onbewuste opent. Lagen die nooit eerder toegankelijk zijn geweest, al vele eeuwen niet.
De eigen groei van ieder uniek wezen op zich, zeker in de afgelopen decennia, hebben er al voor gezorgd dat we in zulke duizelingwekkende diepten van ons onbewuste kunnen binnen treden. Daar waar de deuren eeuwen al eeuwen gesloten waren.

Dat betekend dat we bepaalde thematieken van vooral het mens-zijn al zovele malen op de spiraal van groei gepasseerd zijn en voorbij hebben zien komen, dat er soms weinig nieuws onder de zon is.
Thema’s van de menselijke basis bijvoorbeeld: of je wel goed genoeg bent, er wel bij hoort, twijfel, veiligheid versus onveiligheid, of je er wel mag zijn, gezien en gehoord worden, zelfvertrouwen, en noem maar op.
Laag voor laag op de spiraal van groei zijn ze al voorbij gekomen en doorgewerkt. Dus wanneer dit soort thema’s voor de zoveelste keer op weer een diepere laag voorbij komen is het een soort van ‘logisch’ geworden. De kern is nog niet bereikt, dus graven we innerlijk nog maar een laagje dieper door om ons Zelf er verder van te bevrijden. Door het toe te staan, te erkennen, te doorvoelen, omarmen, transformeren of wat er maar op dat moment nodig is.
Elke laag is er weer één en brengt ons dieper bij de kern. Zodat alle oude stemmetjes, foutieve overtuigingen, aannames, mechanismen, perspectieven en wat al niet meer, uiteindelijk tot in de kernwond omgepoold kunnen worden en oplossen.

 

Buik en basis laten opnieuw dieper van zich horen

Verbaasd was ik dus in die zin niet dat ik de afgelopen periode meerder malen en in steeds toenemende frequentie oude energiepatronen binnen mezelf begon te ontwaren. Saboterende ‘stemmetjes’ zoals ik ze vaak maar noem, die tornen aan je kracht, in balans zijn, in je kracht staan, in je uitlijning blijven staan, die je eigen innerlijke wijsheid en waarheid ondermijnen.
‘Stemmetjes’ die opnieuw van zich laten horen of voelen, als een echo van het verleden,  hoe je niet gezien en gehoord bent. Niet erkent worden (zelfs al laat de realiteit heel wat anders zien). Dat je niet goed bent of niet goed genoeg doet. Twijfels, het niet-weten, angsten voor ‘wat als..?’  Wantrouwen zelfs, een gevoel wat ik in mijn wezen van het nu eigenlijk totaal niet ken. Gebrekkige eigenwaarde, – zelfvertrouwen, wiebelingen in het in – en uit verbinding zijn.  Stukjes angst vanuit onzekerheid en onveiligheid. En allerhande patronen die daar dan weer aan kleefden of zich aan vast gezet hebben. Zoals familie patronen, relatie patronen, overlevingsmechanismen.
Allemaal zelf ondermijnende stromingen en ‘stemmetjes’ vanuit een vroeger of echoënd uit een eeuwenoud verleden. Gebaseerd op deze en vaak vele incarnaties binnen de duale matrix. En allemaal gerelateerd aan het menselijke deel van ons wezen.
We zijn werkelijk Meester in het ondermijnen en lamleggen van ons Zelf en de herinnering en vereniging met ons Bron Bewustzijn (geworden).  En dat is exact, tot in de kern, wat we aan het omkeren zijn in deze tijden.

Kortom: er kwam nogal een stroming vrij uit het diep onbewuste waar mijn bewuste delen van Bewustzijn en gekwetst mens-zijn mee aan de slag mochten gaan. En zoals gezegd, geen onbekende thema’s, en zelfs thema’s die al zo doorzien zijn in eerdere fasen van groei of zelfs waarvan in 3D manifestatie echt het tegenovergestelde al zichtbaar en voelbaar was. Ook met de nodige vraagtekens waar ik ergens zo vanuit mijn kracht staande, in balans zijnde en vanuit mijn uitlijning met Bron zijnde ineens weer de andere kant van de medaille  (het uit verbinding zijn met mijn centrum, in mijn mens-zijn geschoten deel) was geschoten.
Uiteraard was de 3d realiteit zo dusdanig vorm gegeven dat daarin de nodige pittige uitdagingen gesitueerd waren, om de diepere lagen gevoel naar boven te toveren.
Maar anderzijds ook dat was niet nieuw en eerder een herhaling, waardoor ik in eerste instantie krachtig in mijn midden bleef. Sommige thema’s waren immers al zo krachtig gegroeid, geheeld, doorzien en zelfs al omgevormd.

Hoe dieper je echter die uitlijning weer even ‘kwijt’ raakt (in de menselijke beleving) hoe twijfelachtiger en wiebeliger alles wordt. Voor iedereen vast herkenbaar. Soms kun je dan nog prima het grotere plaatje in beeld hebben of helder zicht op het patroon of de bedoeling vast houden, maar om er dan daadwerkelijk in gevoel ook mee te kunnen zijn is soms een lastige. En toch is die laatste juist een vereiste om er echt doorheen te kunnen gaan.

 

De spagaat tussen mens-zijn en hoger bewustzijn

Ik ervaar dat vaak als ‘de spagaat’ tussen mens-zijn en wie wij in Hoger Bewustzijn zijn. Dat die twee even niet op één lijn kunnen komen met elkaar. Of eigenlijk, vanuit het menselijke perspectief staan die twee niet op één lijn, maar staan ze juist tegenover elkaar. Dat is de dualiteit.
Vanuit een groter perspectief staan die twee perfect met elkaar uitgelijnd en zijn nooit gescheiden. Maar veelal ervaren we het leven, ons Zelf, de wereld en de ander door de gekleurde bril en het krappe perspectief van de aardse persoonlijkheid. Simpelweg omdat we ons er door het leven (de levens) heen stevig mee geïdentificeerd hebben. En vanuit dat perspectief lijkt het dus alsof hoger Bewustzijn en ons mens-zijn een heel eind van elkaar verwijderd staan en zijn we aan het groeien om die twee samen te laten vloeien.
Het is slechts een perspectief verschuiving verwijderd van een veel groter en heel ander plaatje: namelijk de illusie doorprikken dat we ooit afgescheiden zijn geraakt.
Maar goed, het mens-zijn ervaart dat het moet ‘werken’ en ‘moet groeien’ om weer voorbij die illusie te komen, weer in verbinding te komen met het Hoger Bewustzijn. Tot op zekere hoogte is dat zo, vanuit een ander perspectief niet, maar dat ter zijde.

Wanneer dat met momentopnames lukt, bijvoorbeeld via meditaties, of omdat we steeds meer transformeren waardoor we opener gaan staan, komt die realiteit van ons Hoger Bewustzijn, de lichtwerelden steeds meer naar de aardse realiteit toe. Echter veelal in het begin is het nog of je zit in het één, of in het ander. Dus of je zit in het Hoger Bewustzijn, of je zit in het menselijk perspectief. En de verschillen in ervaring en beleving zijn van een heel groot verschil.
Je ziet dat soms ook in mensen de alleen maar ‘verlicht denken’ maar niet in staat zijn een gronding vast te houden of realistisch nog op aarde te functioneren. Anderen zijn echt volkomen aards gericht en hebben moeite met of zelfs geen weet van hoger Bewustzijn.
Gaandeweg de groei verder gaat lijkt de kloof tussen beide steeds scherper zichtbaar te worden. En de ervaring of je zeg maar in verbinding bent of juist uit verbinding bent wordt steeds pijnlijker voelbaar. Alhoewel deze ook in deze tijd steeds sneller herkend en weer omgezet kan worden.

Van daaruit groeien we door naar een soort van weegschaal beweging: het ene moment zijn we in verbinding met ons hoger Bewustzijn, het andere meer met het aardse verweven. Deze weegschaal kan lange tijd schommelen. Net zolang totdat wij ergens een balans gaan vinden, innerlijk.
Het is namelijk nog altijd de Bedoeling van ons Hoger Bewustzijn dat wij weer gaan her-inneren wie wij werkelijk zijn. en dat is niet alleen een menselijk bewustzijn, maar ook niet alleen een Hoger Bewustzijn. Het is het complete plaatje.
Ons menselijk bewustzijn is een vonkje van wie wij Zijn in hogere bewustzijnslagen, wat weer vonkjes Zijn van wie wij Zijn als Bron Bewustzijn, als Scheppend Bewustzijn. Het een vloeit voort uit het ander en alles reflecteert elkaar.
Dus gaandeweg dient de spagaat tussen de ervaren polariteiten (mens-zijn en Hoger Bewustzijn) steeds meer met elkaar te balanceren, om zodoende ergens een punt te vinden waar die twee weer in elkaar kunnen samen vallen.
Om daar te komen ruimen we onze innerlijke rommel op. Onze oude beperkende overtuigingen, denkbeelden, zienswijzen overlevingsstrategieën, etcetera.
Dan gaan we weer steeds dieper met ons Hoger Bewustzijn ‘indalen’ of eigenlijk ontwaken ook in het mens-zijn dat wij Multidimensionaal van aard zijn. Dat we veel grootser zijn dan ons ‘kleine zelf’ van het menselijk deel ons altijd heeft doen geloven.
En niet alleen herinneren of weten we dat, we voelen dat dan ook. Hoe dieper het geïntegreerd raakt, onze hele innerlijke ruimte, cellen en DNA weer vult, des te dieper ervaren en belichamen we het dan ook.

apofyliet.nl - energie nieuwe tijd

De energieën van afgelopen periode trekken nogal wat open

De energieën van afgelopen zomer maanden hebben weer een flinke duit in het zakje gedaan om diep onbewuste menselijke patronen van de basis en het buikgebied dieper open en bloot te leggen. Daarmee komt een kwetsbaarheid vrij die velen, en ik de afgelopen periode, zo krachtig voelen en doorleven. Kwetsbaarheid die eerst heel eng en onprettig aan kan voelen. Want het voelt open en naakt, kwetsbaar. In elk geval daar waar wij het nog niet als een grote kracht kunnen ervaren.
Zij de door deze processen aan het wandelen zijn, zijn uiterst dapper, maar zullen ook nogal wat moeite hebben met de vele ‘tegen beweging’ die er ook aanwezig is. Collectief wordt dit een proces namelijk ook zo diep getriggerd. En zij die er aan toe zijn of bereid zijn, het aandurven surfen op de stromingen mee en groeien verder. Maar in het collectief zijn ook energiestromingen aanwezig die keihard knokken om uit die kwetsbare delen van het menselijk zelf te willen blijven. Zij schoppen en slaan om zich heen, schieten meer of dieper dan ooit in angsten, overlevingspatronen, projecties, manipulaties, oordelen, en wat al niet meer.
Zij die juist in die lagen van kwetsbaarheid mee surfen krijgen hiermee intense triggers te verduren. Uiteraard tot op zekere hoogte bedoeld om juist door de kwetsuren, wonden en gekwetste delen heen te kunnen gaan groeien.

Anderzijds zie je hierin ook verschillende andere stromingen ontstaan:  een stroming van bereide Zielen die hun proces aan gaan, maar tegelijkertijd een flinke lading van collectieve kwetsbaarheid, angsten, onzekerheden en twijfels over zich heen krijgen. Een lading die zich hecht aan de persoonlijke ingangen die nog gekwetst zijn en aangetrilt zijn door de energieën van de zomermaanden.
Maar ook een stroming van Zielen die weigeren mee te gaan in de vernieuwing en verdieping. Waardoor een veel grotere kloof tussen beide ‘groepen’ ontstaat. Waardoor je misschien ineens niet meer met iemand door een deur kan. Ongeacht of dat familie, partner, vrienden of zielsmaatjes zijn waarmee je lange tijd op een lijn hebt gezeten.
En meteen daarin liggen de volgende triggers te wachten: hoe ga je daar als mens mee om? Want dan gaan loyaliteit, normen en waarden van eeuwen en aangeleerde sociale omgangsvormen mede een rol spelen.
En zo kun je aardig verstrikt raken in een wirwar van zowel collectieve als persoonlijke groeistukjes, waarbij het ene het andere in het leven roept of in stand houdt.
En nee, dat is dus geen gebalanceerde verstrengeling of samenvloeiing van de twee polariteiten.
Toch is deze ervaring ook weer nodig om vanuit alle al doorlopen groei steeds weer een zuiver (gevoels) onderscheid te leren maken. Wat is echt van mij? Wat niet? Waar durf ik me kwetsbaar en open op te stellen? Waar nog niet? Waar is dat al wel veilig en waar niet? Waar haal ik mezelf daarin nog onderuit, geloof niet meer in mijn kracht, kwaliteiten? En waar wel?
Kortom, de energie van deze tijd, deze 9-maand/ september, trekt nogal wat uit de kast.

Al je onzekerheden die uit de diepte van het onbewuste oprijzen zullen een rol gaan spelen, voorbij komen in processen, getriggerd raken en gevoeld willen worden. Alles waar je nog haakjes hebt, ingangen dus om getriggerd te worden in je kleinheid ofwel je grootsheid (vanuit ego) als mens, zullen belicht mogen worden. Want dat zijn de ingangen waar de collectieve stromingen bij ons binnen komen.
Waar we ons kleiner of juist groter, afhankelijk, onzeker of wiebelig of wat dan ook gaan voelen. Dat wat ons in de afgescheidenheid vast houdt, diep vanuit ons onbewuste wezen.

 

Diepte reiniging van de onderste chakra’s

Deze energieën zijn een grootse uitnodiging om dieper je aardse mens-zijn onder de loep te nemen. Niet alleen je innerlijk kind delen, of energie delen als mens. Juist ook de heel basale delen, je lichaam, gezondheid, je sociale patronen, psychische patronen, mentale en emotionele patronen, relatiepatronen en andere verbindingen. Hoe ga je om met alles wat maar puur op aards niveau de revue in je leven passeert?
De energieën van dit moment nodigen ten diepste uit om steeds meer de in stroming gebrachte onbewuste basis en buik lagen open te stellen, hoe spannend soms dan ook, om echt die ruimte binnen je Zelf verder te verkennen. Waarmee je deze automatisch verder de ruimte geeft zodat deze steeds meer openen bloot komt te liggen en jij je ruimte hierin kunt vullen met geheelde patronen, bewustzijn, een bewust aanwezig zijn. dat schept dus ruimte om je Hoger Bewustzijn hier te doen ontwaken. In de diepten van basis-chakra en basis menselijke patronen en je buikgebied met alle velden en kwaliteiten die daarbij horen (o.a. relaties, emoties, gevoelslagen, innerlijke kind patronen, onbewustzijn, scheppende kracht, creativiteit, etc.)

En terwijl ook deze velden zo diep aangeraakt worden, zullen deze vanuit alle onderlinge verbindingen die er met alle lagen van je Zelf aanwezig zijn, ook andere gebieden van je aardse mens-zijn aanraken: hoe geef jij expressie aan je Zelf? Hoe zet jij je Zelf in de wereld? Hoe handel, spreek, denk, voel je? Leef je werkelijk vanuit je hart, passie, gevoel, intuïtie? Hoe zichtbaar ben je of juist niet? Durf je je uit te spreken? Durf je open en kwetsbaar te zijn? Waar durf jij ten alle tijden je Zelf te zijn en waar (nog) niet? Waar bewaak je je grenzen?
Alle gebieden van mens-zijn zullen en kunnen aan de orde komen, via de verbindingen die je basis en buik hebben. Met andere chakra’s, maar ook met hogere bewustzijnslagen, als ook met je aarde verbindingen.

 

De Kracht van de Mens in jou

Door de dieptereinigingen die deze periode aanreiken, zullen we veel dieper kunnen onderscheiden wat werkelijk van ons Zelf is en wat van het collectief. Worden we steeds bewuster van onze kwetsbare delen, en de gekwetste mens-delen die nog aandacht en zorg verdienen en of nodig hebben.
We scheppen ruimte voor een nieuwe basis, een basis waarin we ons veilig voelen binnen ons Zelf, in plaats van veiligheid buiten ons zelf te zoeken. We zullen ons Zelf dieper gaan erkennen en herkennen, onze kwaliteiten, kracht, mogelijkheden, ook als mens.
Ik vermoed dat we ons mens-zijn dusdanig onderschatten in haar werkelijke kracht. De kracht die wij als mens hebben ingezet om in de duale matrix te vertoeven is immens. De kracht die wij ingezet hebben om uit bepaalde wonden te blijven omdat we er zo bang van zijn, is immens.
De kracht om te overleven, door eeuwen vol dualiteit, pijn, eenzaamheid, verdriet, die is immens. De kracht om ook fysiek te herstellen waar we fysiek verwond zijn, is immens.

En al die kracht zit in ons mens-zijn. Niet in ons hoger wezen (ja wel, maar va een andere orde). Nee, in ons mens-zijn. En het is deze Kracht, het Meesterschap van de Kracht van de Mens die wenst te ontwaken. Die weer in haar oorspronkelijke potentie gevoeld, geliefd, her-innert wenst te worden. Niet vanuit overleving, maar juist om te leven! Niet vanuit zelfsabotage of ondermijning van ons hoger bewustzijn. Maar juist in samenwerking met de kracht van het Hoger Bewustzijn. Want daarmee verdubbeld of verdrievoudigt die kracht die wij Zijn zich.

De kracht van de mens in jou is wezenlijk anders dan de kracht van je hoger bewustzijn. Immers je mens-zijn is een vonkje van wie je in je grootse Bron kracht bent. Maar dat vonkje mens-zijn heeft een immense evolutie doorlopen, eeuwen van aardse incarnaties. Dat menselijk deel in jou heeft dus een enorme bak aan ervaringen doorleeft en beleefd en daarmee ook enorme kennis vergaard. Kennis die je hoger bewustzijn op een heel andere manier in zich draagt. Maar niet op het aardse 3-dimensionale vlak, daar waar de meest verdichte vorm van schepping is.

De kracht van de Mens in jou wenst te ontwaken, voorbij de pijnlijke ervaringen, maar in het licht en in de verbinding met je Hoger Zelf. Je geeft je hoger bewustzijn daarmee ook een intens prachtig cadeau! Je hoger bewustzijn heeft immers deze diep aardse ervaringen niet, maar is ooit op ervaringsreis gegaan om die ervaringen op te doen.
Dus daar waar mens-zijn en Hoger Bewustzijn juist door de meest kwetsbare gebieden heen, elkaar weer kunnen ontmoeten, daar ontstaat een versmelting van beide. Daar kunnen beide samenvloeien. Daar is dus die ruimte voor nodig in je basis en buik. Dat er ruimte is voor dat alchemistische proces van samensmelting: waar menszijn en hoger bewustzijn elkaar weer gaan vinden.
Met  ruimte in basis en buik kan je hoger weten, -ervaren, – bewust Zijn echt integreren met je mens-zijn, het aardse leven. Daar kunnen alle multidimensionale realiteiten weer samen vloeien, zonder het menselijk deel van bewustzijn uit te sluiten. Alle delen die mee willen en mogen doen van je totaal bewustzijn. Waardoor je vanuit je mens-zijn weer toegang tot alle realiteiten en kwaliteiten van je Zijn verkrijgt.
Dat is waar het zelfrealisatie of Ascensie proces om gaat.
En deze maand en komende maanden bieden daarin nieuwe mogelijkheden aan om grote stappen voorwaarts  te zetten.

apofyliet.nl - integratie ziel en mens

Eer je triggers, zij leiden je naar de ompoling

Mijn persoonlijke processen en thema’s van de afgelopen periode hebben dus niet alleen een stuk heling in mij gebracht of zijn nog bezig heling te vinden. Ook hebben ze de nodige helderheid gebracht. Daar waar ik de ‘van mij’ en het collectief kon scheiden om beide onder de loep te leggen, stromen de inzichten als vanzelf binnen. En dan is het nog de kunst natuurlijk deze ook echt toe te laten in gevoel, jezelf ermee te doordringen op alle mogelijke lagen en tot diep in je aardse menselijke vezels.
Door mijn triggers diep van binnen uit te zijn gaan eren en erkennen voor wat ze me aanreiken, kon ik binnen mij zelf al procesthema’s om buigen. Ik zeg niet dat ik daar al mee klaar ben, want de processen razen in volle vaart door in deze tijd.

Dus ook jouw triggers in dit moment van tijd, zijn de wegwijzers op je pad. Triggers die je pijn, kwetsbaarheid, onzekerheid, oude patronen, emoties, beschadigingen en littekens blootleggen, je angsten, je twijfels, je onzekerheden…. Dat zijn de wegwijzers op je pad.
Die je helpen om te gaan doorzien waar jouw kwetsbaarheid nog niet je kracht is, waar je jezelf weggeeft, niet lief hebt, vertrouwd, geloofd, eert of serieus neemt. Waar je de Kracht van de Mens in jou nog afgestemd hebt op overleven, duale matrix en of strijd.
Die laten zien waar je nog in de spagaat gaat tussen menselijke delen en hoger bewustzijns realiteiten.
Die je helpen om jouw kracht te vinden, en onderscheid te maken wat echt ‘van jou’ is en wat van het collectief.

Niet alleen ik in mijn processen, maar al enkele dagen zie ik op facebook ook van alles voorbij komen van andere mensen, die open en eerlijk hun kwetsbaarheid tonen. Die hun ervaringen delen, hun processen. Die tevens van zich laten horen hoe geraakt ze kunnen zijn door de harde tegen beweging die vanuit individuen en of het collectief komt. De menselijke oordelen, veroordelingen, meningen, projecties, manipulaties, het spiritueel ego of het pure menselijke ego wat om zich heen stompt en trapt. Het mens-zijn wat daar al zovele eeuwen onder geleden heeft, wil nu dwars door dit alles heen opstaan. Zich niet langer stil houden of onzichtbaar maken.
Hoe pijnlijk, confronterend en uitdagend het ook is soms, juist als mens, nodigt deze tijd uit om te allen tijde je eigen zuivere waarheid te leven, uit te spreken, in je handelen, denken, voelen neer te zetten. Ook met tegengas, ook met onbegrip, ook daar waar dat eng is.
De Kracht van de Mens, de oorspronkelijke Kracht van de Mens kan van daaruit herinnert worden voor hen die bereid zijn!

Vanuit elk stapje in dit proces elke bewustwording daar binnen, kunnen basis en buik steeds dieper gaan ompolen. Word je ruimte gevuld, uitgelijnd en doorstroomt met je Hoger Bewustzijn. Kan je Hoger bewustzijn echt haar rechtmatige plek innemen, wordt de spagaat opgeheven en kan je Multidimensionaal Zijn werkelijk belichaamd gaan worden.
Wordt je je eigen draagkracht, klik je bewust aan op je oorspronkelijke plek hier op aarde en in het Universum, zie je je waarde, kwaliteiten en unieke coderingen van je Zijn en kun je je werkelijk veilig voelen, ook te midden van de stormen en vele stromingen van deze tijd.
We zijn nu een periode van groei in gegaan die ongekend is, en een nieuwe begintijd is van een geheel nieuwe groei in belichaming!

Ere aan ieder van ons die bereid is de diepte lagen van het diep onbewuste in zichzelf aan te kijken, ermee te dansen en te omarmen. Dwars door alle kwetsbaarheden in zichzelf en het collectief heen, om de werkelijke kracht te vinden en te integreren. En daarmee de nieuwe weg en of volgende groeilaag openen (ook de openingen voor het collectief, waardoor velen op een later moment in hun eigen groei hierop ook in kunnen stappen!) naar Menselijk Meesterschap in belichaming!

 

© Willemien Timmer, 6-9-2018

 

 

Meer weten over de energie van september 2018?

Zie dan ook mijn eerdere artikel over september 2018 en het 9-9-9 Portaal!