De term ‘In je eigen kracht gaan staan’ ontleed

Je eigen innerlijke kracht? In je kracht staan? Scheppingskracht?
Wat is dat nu eigenlijk? Wat kun je ermee? En hoe kom je ermee in contact?

Vandaag vroeg iemand me het nog: wat is dat nu eigenlijk ‘in je kracht staan’ en hoe doe je dat dan?  Ik denk dat daar niet een eenduidig en simpel antwoord op te vinden is.
Ik voel vaak dat we vele facetten van eigen kracht bezitten. Op elke laag van wie wij zijn, zijn dat weer andere kracht aspecten. In de doorlopende groei en bewustwording worden we steeds dieper wakker in steeds meer lagen. En zo ontdekken we letterlijk stukje bij beetje meer van onze kracht(en), kwaliteiten en onze innerlijke potenties.
Je kan en hoeft niet te verlangen van jezelf dat je vanuit krachteloosheid ineens ‘in je kracht’ moet gaan staan. Want dat is simpelweg niet mogelijk. Die kloof is te groot.
We maken het vaak ook te groot denk ik. Omdat we er allemaal een idee bij hebben wat dat ‘in je kracht gaan staan’ dan wel niet zou moeten zijn. Of omdat het vanuit ‘spirituele leringen’ zo er in gehamerd wordt dat dat belangrijk is. En vaak is dat een brug te ver. En zie je ook niet hoe je daar dan zou moeten komen.

 

Kracht in lagen of facetten

Mijn gevoel verteld me keer op keer, door alle ervaringen heen, dat elk stukje diepere ontdekking van je Zelf, elk stukje van oude wonden of emoties die kunnen helen, weer een stukje van je eigenlijke oorspronkelijke kracht bloot legt. Je komt sterker voort uit de heling van je wonden.
Laag voor laag. Stap voor stap.
Niet van 0 tot 100 in een keer. En dat vooral ook niet verwachten van jezelf, want dat levert gegarandeerd teleurstelling en ontmoediging op.
Bewust wording van elk stukje in jezelf wat je al bevrijd hebt. Daar ook van leren genieten, het erkennen en eren. Dan krijgt het een plek en raakt het geïntegreerd.
Daarin zit de rustige opbouw van jouw kracht. Van het verzamelen van al die facetten van jouw kracht, die samengevoegd met elkaar die brug voren die de kloof van krachteloosheid naar kracht of het ‘in je kracht staan’ overbrugt.

Enkel stapje voor stapje, facetje voor facetje,  bouwen we onze werkelijke kracht weer letterlijk op. En dat heeft pas echt kracht en waarde als al die stapjes en facetjes ook echt geïntegreerd zijn. want dan heeft het ook voedingsbodem en gronding. Zodat je de kracht die je je herinnert hebt ook echt kunt leven.
Dat ene moment waarop je toch je ‘kop boven water kon houden’, toch de moed weer vond om door te gaan, toch weer opstond en doorging, toch durfde te vertrouwen en zag dat het goed kwam. Het zijn enkele van de vele voorbeelden in je groei die jouw helpen om steeds meer laagjes van jouw kracht te ontdekken.

 

Je eigen innerlijke kracht? In je kracht staan?
Wat is dat nu eigenlijk? Wat kun je ermee? En hoe kom je ermee in contact?

Daar zijn vele manieren voor. Even zo veel manieren als verschillende aspecten van persoonlijke kracht die er in je zitten, en die er om vragen om weer gevoeld, gezien, geleefd te worden!
We zijn zo gelaagd en zoveel lagen van wie we zijn, zijn we vergeten.
We hebben op al die lagen ook nog eens vele verbindingen uitstaan, met grote bewustzijnsvelden en krachten die ook in ons werkzaam zijn. En al die lagen kunnen slechts stap voor stap ten diepste herinnert en geïntegreerd worden.
‘In je kracht staan’ gaat niet om een simpele handeling die je van het ene op het andere moment uitvoert. ‘In je kracht staan’ is een groeiproces, die zich steeds verder uitdiept en opbouwt.

 

Bewust worden

De kunst is het bewust te worden. Te gaan zien waar jij ondanks de situatie, je gevoel, je emoties, een angst of wat dan ook, toch je stap richting je Zelf gezet heb. Toch vooruit bent gekomen in plaats van bij de pakken neer te zitten.
Gaan zien wat jij aan het doen bent, waar je tegenaan loopt, waar je angsten zitten, waar je je ontkracht of machteloos voelt. Ook die bewustwording. Want als je weet waar de knelpunten zitten, weet je waar de ingang zit om aan te werken. Om de daar onder verstopte kracht weer te gaan bevrijden.
Laag voor laag, stap voor stap.

 

Leg de lat van verwachting niet onrealistisch hoog

Geef jezelf ook letterlijk de ruimte om te mogen groeien. Om te mogen vallen en opstaan. Pas dan leer je je kracht stukje bij beetje kennen. Daar leer je te zien wat jouw weg naar het hervinden van jouw kracht nog belemmert. Waar je knelpunten of leermomenten zitten. Waar jij nog je kracht weg geeft of verliest. Het is een reis, een weg in groei.
Als je de lat daarin voor jezelf meteen onrealistisch hoog legt werkt dat hoe dan ook ontmoedigend, want je zal altijd teleurgesteld worden als je doel te ver buiten bereik ligt.
Wees eerlijk maar vooral ook liefdevol naar jezelf, geef jezelf ruimte om te groeien met vallen en opstaan. Wees eerlijk en zorgzaam voor jezelf gedurende die reis ‘op zoek naar je kracht’.

 

Details waarnemen

Leer de kleine details waar te nemen. De kleine veranderingen in hoe jij in het leven en in je groei staat. Je zult zien dat je meer facetten van kracht daarin tegen komt dan die je nu waarschijnlijk al ziet. We zijn vaak op zovele lagen nog zo ‘blind’ voor ons Zelf.
Vaak als een knelpunt ineens uit je leven verdwenen is (vaak na lang zwoegen en hard werken) valt het ons maar amper op. Als een ongemakje of pijn oplost zijn we het zo weer vergeten. Dat is de menselijke aard. We hebben ergens last van als het er is, bijvoorbeeld als we ons krachteloos voelen. Maar as dat gevoel van belemmering weg is kijken we niet naar waar dat veranderd is, en waarom. We gaan voorbij aan belangrijke momenten van transformatie waarop de knop om ging va krachteloos naar krachtiger. En juist deze ‘knop’ ontdekken in jezelf kan een belangrijk punt die ook op andere facetten en lagen van groei een belangrijke eye opener kan zijn, om sneller of makkelijker je eigen kracht weer te (her) vinden.
Deze krijg je sneller bewust en helder door geregeld je Zelf te reflecteren en eerlijk te onderzoeken wat er nu precies innerlijk en in je groei gebeurd.

 

Blij zijn met elke stap in de goeie richting

Waardeer, respecteer en eer je Zelf in elke stap die je binnen je Zelf zet en elke ontdekking van een stukje kracht en groei. Laat je mind er niet weer iets van maken als dat het niet genoeg is, niet groot genoeg, niet mooi genoeg, niet krachtig genoeg. Wanneer dit gebeurd zou je je weer kunnen afvragen welk beeld of verwachtingen jij daar dan bij hebt gehad. En of dat realistisch was.

 

Droom groots maar ook liefdevol

Er is niets mis met groots te dromen. Voor mijn gevoel is dat juist noodzakelijk om je Zelf juist zo diep als mogelijk is te kunnen ontplooien. En je Zelf ook alle ruimte te geven om voorbij elke beperking te kunnen stromen. Maar het is wel belangrijk dat het ook liefdevol gebeurd en in lijn met de Natuurlijke Stroming. Waar het ego zelf (de persoonlijkheid) of het verstand zich er weer mee gaan bemoeien wordt de lat al vaak weer te hoog gelegd. Wordt er een mentaal ‘plan de campagne’ (ja, ook onbewust) uitgestippeld en volg je in feite de onbewuste richtlijnen weer van ‘ego aan het stuur’. In plaats van de ‘Wetten van het Hart en Natuurlijke Stroming’.
Dus ook hierin mag je leren je Zelf ook de ruimte te geven om groots te dromen, een doel voor ogen te hebben: je eigen Kracht te leren kennen, omarmen en belichamen. Maar ook realistisch beseffend dat dat proces stap voor stap gaat en volledig gerelateerd is aan het pad van bewustwordingsgroei wat je gaat.
Dat gaat niet over 1 nacht ijs, dat is een evolutieproces!
Wanneer je dat kunt gaan omarmen en accepteren kun je liefdevoller op een natuurlijke stroming je pad bewandelen, zonder ‘push and pull’ van je persoonlijkheid en kun je elke stap omarmen en eren in de eigenlijke waarde.

 

Voeg je bewust geworden kracht samen

Wanneer je elk stukje kracht wat je hervind, op je pad van groei, werkelijk integreert dan kan het ook gronden. Het wordt weer deel van wie jij bent en hoe jij in je leven staat. Dan raakt het verankert en het ‘veranderd  wie jij bent en hoe je het leven en jezelf ervaart. Het wordt een natuurlijke stroming. Wat het in beginsel allang is, alleen waren we dat vergeten, had je het op slot gezet of kon je daar niet meer bij. Totdat je het bevrijdde.
Gronding, verankering en dus belichaming vind plaats wanneer iets echt doorlopen en geheeld is. Wanneer het gewekt, (h)erkent en weer toe geëigend is. Dan gaat het deel uitmaken van wie jij Bent, in je aardse Zelf. En wordt het weer een concrete kracht die inzetbaar of toepasbaar is.
Hoe meer stukjes kracht verankert en geïntegreerd raken en dus belichaamd worden, hoe meer deze zich automatisch zullen gaan samenvoegen. Elk stukje nieuw verworven of bevrijdde kracht maakt je sterker en sterker. Hoe meer stukjes kracht jij in jezelf hervind, hoe meer je dit gaat opmerken.

 

Een voorbeeld van laagsgewijs groeien in kracht

Je hebt al heel wat verschillende leerlessen gehad in de kracht van vertrouwen. Hoe vaker deze processen doorlopen zijn, hoe sneller je de kern van de processen (dat het gaat om de kracht van vertrouwen) zult gaan herkennen. In het begin waren die groeiprocessen misschien moeizaam en onduidelijk. Maar naarmate je vordert krijg je het steeds bewuster.
Hoe vaker je soortgelijke processen hebt doorlopen, hoe ontspannener je daar in kunt staan. Met elk stukje groei in dat facet, groeit namelijk je kracht van vertrouwen.
Vanuit een volledig gebrek aan vertrouwen kun je niet verwachten dat je ineens ten volle in je kracht van vertrouwen kunt staan. Dat kun je wel willen, maar dat gaat simpelweg niet.
Er liggen bepaalde wonden of littekens in je opgeslagen die je hebben weggeleid van vertrouwen. Waardoor je in gebrek aan vertrouwen bent gaan zitten.
Die beschadiging zit er niet zonder reden en die reden vlakken we niet ineens uit in 1 proces.
Hoe dieper de wond, hoe meer stappen we dienen te zetten naar herstel daarvan!
En dus kun je, blijvend bij dit voorbeeld, misschien jaar in jaar uit verschillende lessen in het weer leren gaan vertrouwen op je pad ontmoeten.
Met elke leerles of groeimoment wordt je vertrouwen weer een beetje groter, want langzaam aan heelt de wond van gebrek aan vertrouwen.
Ook hierin zie je dus een laagsgewijs groeien om alle stukjes kracht van vertrouwen weer samen te voegen. Van gebrek aan vertrouwen op weg naar een rotsvast vertrouwen.

 

Vele vormen van kracht

Er zijn vele, vele vormen van ‘je kracht’. We kennen in elk facet van ons Wezen facetten van kracht. Denk aan de voorbeelden die er al genoemd zijn: krachtig in het leven staan, de kracht van vertrouwen, de kracht van het hart/Liefde, de kracht van overvloed, de kracht van je schoonheid erkennen, de kracht van eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen, de kracht van verbinding, kracht van je Zelf durven zijn. En zo zijn er 1001 meer facetten van ‘in je kracht staan’ die allemaal vaak onder deze noemer geschoven worden.
‘In je Kracht staan’ is niet 1 dingetje, het omvat een gigantisch veld van potenties en krachten die in jouw wezen aanwezig zijn.
Er zijn vele vormen, lagen, facetten en stromingen van kracht. En allemaal zijn ze anders, beslaan andere thematieken, frequenties of gevoelsvelden en andere uitdrukkingsvormen.
Wanneer steeds meer van deze verschillende kracht aspecten door je heen weer stromen als een natuurlijke kracht, wordt je ‘algemene kracht’ grootser en grootser. Omdat alle facetten van kracht in samenspel met elkaar, elkaar versterken.
Het is dus ook logisch dat velen de werkelijke diepte van de term ‘in je kracht staan’ amper tot niet kunnen bevatten, zelfs al wordt er zo vaak met deze woorden gestrooid. Laat staan te weten hoe je dat dan wel niet moet doen.

 

Authentieke kracht

Al jouw kracht aspecten bij elkaar, of alle samengevoegde deeltjes van jouw kracht die je gaandeweg leert kennen binnen je Zelf, vormen jouw authentieke kracht. Jouw unieke codering van wie jij Bent en wat jij hier komt doen. Wat jij uit te dragen, te delen hebt en waarin jij van dienst kunt zijn binnen het grote geheel. We dragen allemaal een andere authentieke kracht, en die ontdekken we door ons pad van bewustwording te wandelen. Door je processen van groei heen gaat dat automatisch steeds zichtbaarder en voelbaarder worden.
Daar waar jij in je authentieke kracht gaat staan en je ontmoet van daaruit de ander, wordt die kracht alleen maar meer versterkt. Je raakt de ander, je inspireert de ander, je helpt de ander, bemoedigt of bekrachtigt de ander, op welke wijze dan ook. Gewoon en juist door te zijn wie jij Bent.
Ontmoet je een ander die ook in de eigen authentieke kracht staat of aan het groeien is, kan dat exposief creatief, bekrachtigend, inspirerend werken. Dat kan grootse ideeën, prachtige initiatieven of gewoon zeer krachtige samenwerking opleveren. Je tilt elkaar op. Het is gelijkwaardig. Beide worden daardoor nog krachtiger. Geven en ontvangen zijn gelijkwaardig!

 

Scheppingskracht

Vanuit de ontdekkingen in je eigen kracht, dwars door al je processen van ontwaken en groei heen, kom je ergens vanzelf ook uit bij Scheppingskracht. Een heel ander facet van Kracht en van een ‘hogere orde’.
Scheppingskracht wordt pas interessant en ‘voelbaar en toepasbaar’ wanneer je meer facetten van jouw eigen kracht en waarde weer geïntegreerd en bewust geworden bent.
Dan pas ook wordt de Scheppingskracht weer stap voor stap weer toegankelijk(er).
Wanneer er een grote mate van gebrek aan eigenwaarde is, geen vertrouwen,  een grote onbewuste lading ego belangen of anderszins nog aanwezig is, zul je niet de essentie van scheppende kracht kunnen ‘pakken’.
Simpelweg omdat het dan om een kracht ‘buiten je’ in plaats van ‘binnen je’ zal gaan.  Omdat je eigen kracht niet ten volle is erkent, her-innert en geïntegreerd en nog geen deel uitmaakt van jouw natuurlijke innerlijke stroming die je ook belichaamd.
Pas wanneer jij jouw echte kracht tot op zekere hoogte erkent en belichaamd kom je als vanzelf in de scheppingskracht van je wezen terecht. Om ook daarin je pad van groei, ontwaken en bewust worden, integratie en belichaming weer te doorlopen. Ja, ook dat is een pad op zich. Het is de ‘vervolg school’ zogezegd.

En terwijl je hier in groeit, groei je tegelijkertijd ook nog altijd weer door in je persoonlijke kracht aspecten. Het staat niet los van elkaar. Maar toch komt het ene voort uit het andere.
Hoe bewuster jij bent van jouw kracht, potenties, kwaliteiten en deze belichaamd, waardoor je dus toegang hebt tot jouw kracht (van welke orde dan ook) en weet hoe je deze concreet kunt toepassen en neerzetten. Hoe meer je scheppend zult leven, werken, denken, voelen en Bent.
De groei in de kracht van schepping vanuit bewustzijn/wording vraagt verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn, stevigheid, vertrouwen, power, weten wanneer je iets wel of niet kan en mag, en heel veel meer.

Wanneer je jouw kracht, kunnen en kwaliteiten niet kent, kun je niet beoordelen of iets een zuivere schepping is. Dan kun je Scheppingskracht niet zuiver hanteren, aanspreken, op afstemmen en manifest maken. Dan zou je opnieuw scheve creaties gaan neerzetten, die jou en de wereld om je heen niet dienen. Die niet bewust zijn, die schade kunnen toebrengen, die je verder af brengen van wie jij echt Bent in plaats van dat ze je er dichter naartoe laten bewegen.
Ook dit is heen ten dage nog altijd mogelijk, alles mag van het Universum, van Bron die wij zijn, want alles is een ervaring.
Maar kies jij daar voor? Dat je opnieuw karmische ballast schept voor jezelf door scheve creaties, waardoor je misschien nog een leven mag gaan ploeteren om alles weer recht te treken en te helen?

 

Conclusie

De term ‘in je kracht staan’ beslaat zo’n immens veld van mogelijkheden en krachten, dat het logisch is dat mensen hierdoor in verwarring raken. Dat mensen niet weten hoe je dat dan zou moeten doen.
Ik hoop dat deze uitleg daar een klein beetje meer licht en zicht op heeft mogen geven.
Ook over dit thema valt nog zo veel meer te vertellen, leren en ervaren. Maar dat is niet voor nu.

© Willemien Timmer, 25-10-2017

 

Wil jij je Zelf en jouw kracht dieper ontdekken?

Kijk dan eens bij de workshops of consulten die ik verzorg, die allemaal gericht zijn om jou ‘in je authentieke kracht’ te helpen komen. Stap voor stap, op jouw tempo, op het niveau waar jij je bevind en dus aansluitend op jouw persoonlijke processen.

Voel je welkom om -met elkaar in samenspel- dieper jouw kracht te leren kennen!

Wil je advies wat bij jou het beste past om jouw eigen Kracht steeds dieper te leren kennen en integreren? Geef dan in het kort jouw vraag weer, jouw verlangen naar je eigen kracht-aspect (waar wil je in groeien) of jouw proces. Ik probeer zo snel mogelijk met een advies op maat te reageren!

 

Weet je al waarin jij begeleid, gecoacht of geholpen wil worden om dieper jouw eigen kracht te pakken? Dan kun je ook meteen een afspraak maken!