Energetische update 11-1 Portaal: 11-1-2023

Het oude jaar ligt achter ons en is energetisch afgerond en inmiddels beginnen we steeds meer te landen in de energie van het nieuwe jaar. Een nieuwe fase, energie en evolutieproces op aarde. De energie van het 11-1 portaal helpt je hier dieper in te landen.
Wat dit jaar aan energetische potenties komt brengen, lees je hier.

Het 11-1 portaal

Vandaag bewandelen we een portaalenergie in het 11-1 portaal. Een krachtige stimulerende energie die weer een bijdrage levert aan je bewustwordingsprocessen en trillingsverhogingen.
Daar waar je steeds bewuster wordt van de invloed van dergelijke portalen, kan het vaak meer ‘verklaring’ verhelderen voor de groeiprocessen, thema’s en situaties die je op je eigen pad ontmoet.
Dus bij deze weer even een uiteenzetting van de energetische stromingen die het 11-1 portaal bevat.
Hoe dat exact door ieder wordt beleefd en ervaren, hoe dat vorm krijgt in de 3D dagelijkse realiteit en welke situaties dat opleverd, verschilt uiteraard per persoon. En ontstaat uit een combinatie van de eigen interne groeiprocessen, hetgene wat bewust of onbewust gecreerd en aangetrokken wordt op het levenspad, wat passend is bij bij ieders zielsgroei en wat nog aan onbalans aanwezig is en uitgebalanceerd of bewust wil worden.
De praktische uitvoering is dus op ieder zelf afgestemd en kan daardoor uiteenlopend zijn.

Als er nog veel (onbewuste) weerstand leeft voor groei, transformatie of verandering levert dat dus andere situaties en beleving op dan wanneer je bereid bent je Zelf aan te kijken  of geoefend bent in je bewustwordingsprocessen mee te rijzen met de stijgende trillingen.

Het 11-1 portaal biedt een kans op bewustwording en trillingsverhoging tot diep in de menselijke lagen en de fysieke materie. Waardoor opnieuw een beweging van verder uitzuivering van het oude ongebalanceerde op gang kan komen, om steeds dieper bij de innerlijke eenheid, Bronuitlijning en meesterschap te kunnen komen die belichaamd wordt in mens-zijn en materie.

De energie van de 1/januari

De energie van januari resoneert op de 1-energie. De energie van het basischakra, van uitlijning, vrouwelijke energie en eenheid. Allen een andere golflengte die gekoppeld is aan de 1. Allemaal thema’s en energiestromen die dus deze maand op verschillende golflengtes in bewustzijn aangeraakt worden. Zowel in de krachtkant ervan als daar waar je die thema’s nog als gestagneerd, moeilijk of zelfs onbereikbaar ervaart.

Dat betekend dat je zowel aangeraakt kan worden in patronen van je basischakra die nog om heling en bewustwording vragen. Als ook een bekrachtiging kunt ervaren van hetgeen al in je basischakra bemeesterd is, waardoor je vruchten plukt van eerder innerlijk werk.

Dat betekend dat je uitgenodigd wordt om zowel de bemeesterde processen als hetgeen er nog ligt en om aandacht vraagt belicht te gaan zien.

Het betekend dat je uitgenodigd wordt om steeds dieper in je basischakra te zakken met je (Eenheids- of hoger bewustzijn) en uitlijning hiermee steeds krachtiger te automatiseren in je energie. Zodat wijzigingen en groei blijvend verankert zijn.

Het betekend dat je fysieke lichaam steeds dieper aangeraakt wordt om zich te openen voor de trillingsverhogingen en -wijzigingen. Dat er fysieke schoonmaak plaatsvind en oude imprints van dualiteit en beperkt bewustzijn opgeschoond worden, op steeds diepere lagen. Om in je lichaamsbewustzijn weer steeds meer de heelheid en eenheid te kunnen ervaren en herinneren. Elke vorm van verwonding, ballast, scheefstand, onbewustzijn, wordt daarbij dieper belicht om te kunnen helen.

Het kan betekenen dat zowel ervaringen van Eenheid ( in je Zelf) als ook de tegenpool, afgescheidenheid, dieper belicht gaan worden in ervaren. Om helder te krijgen waar we al stevig staan, in uitlijning kunnen blijven, eenheid kunnen toelaten en waar niet. Dat geeft bewustzijn en richtingaanwijzers voor je verdere groeipad en waar nog kansen op groei liggen, deze maand.

Het basischakra is gerelateerd aan thema’s als o.a. eigenwaarde, (zelf)vertrouwen, stevigheid, bedding, gronding, echt op aarde aanwezig zijn, op eigen benen staan, verantwoordelijkheid nemen, je (verbinding met je)  fysieke lichaam.

Nieuwe fase

De energie van de 1 is ook een nieuwe start, nieuwe fase en een energie die belicht hoe belangrijk je eigen uitlijning én gronding is. Des te dichter je bij jezelf kunt blijven, in je midden en in rechte uitlijning met zowel gronding als Godsbewustzijn, des te steviger en bewuster sta je in de energie van het nieuwe jaar. En des te bewuster zul je jouw uitdagingen en jouw kracht en kwaliteiten daar binnen (h)erkennen en kunnen aanspreken.

De energie van de 11

De energie van de 11 gaat over transformatie. De energiestroom vanuit de 11 zet dus aan tot transformatie en beweging.
De energie van de 11 stimuleert ook het ‘op eigen benen staan’. In je eigen kracht, gronding, verantwoordelijkheid en bedding, veiligheid en stevigheid in je zelf en eigen bewustzijn. Zodat je op meesterschapsbenen in de wereld en in je multidimensionaal bewustzijn kunt staan. Waarbij niet langer een weerstand is om op aarde te zijn. Pas dan kun je echt Zijn.
Dat duidt op integratie van het ‘hogere en lagere’ binnen alles wie je Bent en een interne samenwerking tussen alle wezenslagen die je Bent.
Je hoger bewustzijn kan dan moeiteloos doorwerken in je fysieke realiteit en menselijk bewustzijn en in ‘de materie’ (je lichaamsstructuur) herinner je dan ook dat je Bron Bent.
De 11 energie zet aan tot het steeds dieper vrij maken van die herinnering en ervaring, ook in de fysieke cellen en DNA.

Afstand activatie

In de energie van dit 11-1 portaal verzorg ik vanavond weer een afstand activatie en transmissie, die dieper de mogelijkheden van dit moment belicht en je dieper in contact brengt met wat dit portaal voor jouw persoonlijke groei betekend.
Meer info vind je hier.

© Willemien Timmer, 11-1-2023