Het Keelchakra en de 5-energie

In de energie van de 5, de mei maand, wordt o.a. het keelchakra gestimuleerd om zich verder te openen, zuiveren en ontplooien.
Gelijktijdig vind er deze maand ook een Mercurius retrograde plaats. Mercurius heeft ook o.a. met communicatie te maken. Daar waar Mercurius retrograde (achteruit) loopt, verwijst dat naar de innerlijke communicatie.
Daar waar innerlijke communicatie uit balans is, is uiterlijke communicatie vrijwel altijd ook een knelpunt.
Je niet kunnen uiten, niet de juiste woorden kunnen vinden, gevoel verwoorden of juist niet,  moeite met communicatie met binnen- en buitenwereld. Het kan er allemaal bij horen.

Keelchakra

Het keelchakra heeft niet alleen te maken met het uiten van gevoel, emoties en inspiratie. Maar is ook een poort naar het manifestatievermogen. We scheppen via ‘het woord’ (trilling/ energie en ook letterlijk dus via de woorden die we spreken of eigenlijk meer de energie daar achter).
Je eigen waarheid spreken, benoemen, vertalen en uitspeken wat er innerlijk in je leeft is voor veel mensen een ‘dingetje’. Er ligt nog veel oude lading misschien letterlijk op je schouders (hoort ook bij het keelchakra) waardoor we ons soms belemmerd voelen om echt de innerlijke waarheid te spreken en of grenzen te stellen, je te uiten of zuiver te manifesteren.

Daar waar het keelchakra in de diepte al eeuwen op slot heeft gezeten en ineens ‘geforceerd’ wordt (in de energie van nu) om open te gaan, maar waar nog veel ego (overleving) en emoties aan het stuur staan en niet bemeesterd zijn. Daar is het logisch dat mensen zich ongenuanceerd en vanuit die emoties of ego gaan uiten.
Daar waar geen bewustzijn is, niet een ‘in je midden’ en in uitlijning zijn, wordt energie niet eerlijk naar binnen gericht of onder de loep van zelfreflectie bij zichzelf gehouden. Maar als een ongeleide projectiel energie naar buiten geprojecteerd. En ongenuanceerd gespuid, veelal niet afkomstig vanuit hart- en buikgevoel.

Zoeken naar balans

Daar waar je je al eeuwen niet meer hebt durven uitspreken, niet meer hoorbaar of zichtbaar bent geweest, waar je nooit (vanuit liefde en zorg voor je Zelf) hebt geleerd om je grenzen aan te geven of op te komen voor je Zelf, daar heb je nog een oefenweg nodig. Ook als de keel ineens steviger geprikkeld wordt en open gaat, wil dat niet zeggen dat je ineens vanuit balans, wijsheid, liefde kunt gaan communiceren. Het vergt ontwikkeling om dat (weer) te leren, stap voor stap.
Voordat het in balans kan komen, mogen eerst weer beide kanten (zogezegd positief en negatief) ervaren worden, om de innerlijke weegschaal in balans te kunnen brengen, je midden(weg) te vinden en voelen, waarmee je keelchakra uiteindelijk vanuit het midden, vanuit gebalanceerde uitlijning kan gaan functioneren.
Waarin je vanuit verbinding met je Zelf, hart, buikgevoel en bewustzijn respectvol jezelf tot uitdrukking kunt brengen. Waardoor je je begrenzing (vanuit zelfliefde en in respect i.p.v. strijd naar de ander) aan kunt geven. Waardoor je jezelf zichtbaar en hoorbaar in de wereld kunt maken zonder te hoeven brullen maar vanuit neutraliteit, hoger bewustzijn en zonder emoties.

Meer thema’s, processen, kwaliteiten en knelpunten die in de 5-energie aangeraakt worden vind je in dit artikel.

© Willemien Timmer

Op 14 mei geef ik een afstand activatie en transmissie rondom het tweede 5-5-5 portaal én het keelchakra.

Deze blauwdruk activatie en transmissie is gericht op bewustwording, transformatie, heling en herstel van het keelchakra en wordt weer afgestemd op de instromende hogere trillingen van het moment, in combinatie met de energie en processen van de aanwezige deelnemers. Vanuit een veilig, gedragen groepsveld.
Het reikt transformatie codes aan en biedt ondersteuning aan je eigen groei, bewustzijn en bewustwordingsprocessen.

De activatie vindt plaats van 20.30-21.12 uur (Vaak met uitloop).
En de investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl. BTW en mp3 opname.

Je ontvangt de mp3 nog dezelfde avond na de afstemming. Meer info? Kijk hier. 

Aanmelden voor deelname kan via: info@raktijk-apofyliet.nl