De roep van Moeder Aarde – Deel 1

De weg naar boven en de weg naar beneden

Al zovele jaren in mijn groei ben ik innerlijk in Spirit geleid om steeds weer dieper af te dalen, via mijn Zelf, onderste chakra’s, de diepte velden van de aarde in. Al zovele jaren werd ik steeds weer door mijn Essentie en begeleidende Lichtwezens daarop gewezen. En uitgenodigd steeds dieper de aarde werelden te betreden. Ik ben het voor mezelf ‘ de weg naar beneden’ gaan noemen.

In tegenstelling tot het groeipad wat vele anderen bewandelen in hun groei, wat ik vaak “de weg naar boven” noem, waarbij de focus ligt op hogere chakra’s en kwaliteiten, de kosmos, Galactische sferen of Engelen werelden.
Hoewel deze uiteraard ook tot mijn dagelijkse realiteit behoren, en volkomen natuurlijke stroming en “automatisme” zijn.

De weg naar binnen en naar beneden gaat veel verder dan alleen je Zelf simpelweg gronden, ook al start het daarmee wel. Het is de weg van belichaming, Zelfrealisatie om alle lagen van je Zijn op aarde te brengen.
Om dat mogelijk te maken is daar echter ruimte voor nodig, in je onderlichaam, onderste chakra’s en aarde verbindingen (velden). Ruimte die ontstaat wanneer je je weg vind dwars door al deze lagen heen.

Hier is moed voor nodig, want juist deze lagen in ieders bewustzijn zitten vol oude rotzooi, emoties, karmische bedrading en wonden die we logischerwijs allemaal liever niet meer oprakelen en aankijken. En toch is dat de enige weg. Zelf transformatie van al het oude wat overleving in de dualiteit veroorzaakt heeft, maar ook in stand houdt.
Het pad van bewustwording en heling van al het oude wat verblind, onbewust houdt en je bij het ervaren van je Essentie vandaan houdt.

Donkere Nachten van de Ziel

De “weg naar beneden” bevat verschillende Donkere Nachten van de Ziel. Het betekent je eigen Onderwereld betreden, deze aankijken en leren omarmen. Laag voor laag, totdat er steeds meer ruimte ontstaat voor je eigen Licht en hoger bewustzijn om in te dalen.
Dat is het proces wat stapsgewijs doorlopen wordt (in een notendop omschreven) naar Zelfrealisatie waarin je ruimte creëert ook in je menselijke ervaring en -voertuig om alle lagen van het Zijn hier en nu ten volle te leven.
Op weg daarnaartoe wordt je steeds meer Meester in je eigen kwaliteiten, leer je je Blauwdrukvelden, coderingen en Essentie kennen (en nog heel veel meer).

In de steeds aanhoudende roep van Moeder Aarde aangemoedigd om steeds dieper te zakken, in hoger bewustzijn en tegelijkertijd zakkend in de menselijke ervaring en de aarde energie. Van hieruit heb ik reeds heel veel jaren geleden al steeds meer ervaren hoe daarmee werelden binnen werelden zich beginnen te openen en openbaren. Vergeten werelden….zowel binnen mij Zelf als binnen Moeder Aarde, het Gaia Bewustzijn.

Persoonlijk en universeel groeien

Sommige perioden stonden en staan mijn persoonlijke processen daarbij voorop. Dan weer afgewisseld met perioden waarin het meer universele voorop staat. Hoewel dit uiteraard niet los te koppelen is van mijn persoonlijke groei, want van daaruit neem ik waar, ervaar ik en kan ik dienstbaar zijn aan het Geheel.
Want mijn perspectief, ervaren en waarnemen is afgestemd op mijn trilling en op waar ik me bevind in mijn evolutiepad.
Op hetgeen ik innerlijk al vrij gemaakt heb van gepolariseerde, duale, oude, beperkte energie en waar ik weer met ruimere blik van bewustzijn mijn Zelf kan aanschouwen, daar vanuit kan ik ook de werelden om mij heen aanschouwen.
Ik kan (net als ieder ander) niet verder kijken dan waar ” ik ben”, tot zoverre mijn bewustzijn al opgerekt is.
Het oprekken van hoger bewustzijn gaat gepaard met de ontwikkeling van de hogere chakra’s en bewustzijnslagen.

De ‘weg naar boven’

En voor velen die de ‘oude’ weg, ‘de weg naar boven’ bewandelen, ligt hier vooral de prioriteit. Je gaven of kwaliteiten ontwikkelen, ontdekken wie je bent in parallelle levens of andere realiteiten, de wetmatigheden van de kosmos onderzoeken, in hogere sferen vertoeven ( want dat voelt vaak lekkerder dan hier in je lijf op aarde), etc.

Ik heb hier geen enkel oordeel over, want ieder bewandeld zijn/haar pad op eigen unieke wijze en binnen de eigen Blauwdrukken en evolutiecyclus.
Maar heb door de praktijk jaren heen vaak verschillende waarnemingen hierin gedaan, die me meer over dit pad geleerd hebben. Belangrijk omdat ik als mens geregeld geworsteld heb met mijn “pad naar beneden” die vaak zo de duizelingwekkende diepten in gaan waar vele delen van het Zelf nogal eens moeite mee hebben. Die delen verkiezen dan ook vaak liever ‘ de weg naar boven’ want dat voelt oh zo veel prettiger, vertrouwder en bekender.
Geworsteld ook omdat ik vaak een ander pad bewandel(de) dan de meeste mensen die ik ontmoet(te) qua groei.

Ontdekkingen die ik hier in deed ( via mijn eigen pad en het begeleiden van vele cliënten, liever medereizigers genoemd) waren o.a.

* De weg naar boven is in zekere zin voor de Ziel ( niet altijd voor de mens die het ervaart) een bekende weg. In vele levens hebben we ons hier al in getraind in inwijdingspaden en religieuze levens van allerlei aard. Waarin we ons Zelf probeerden te bevrijden uit de ketenen van dualiteit.

*Die weg is dus in zekere zin minder verzwaard of minder zwaar belast. Natuurlijk kan ook hier op de Bovenwereld lading en blokkades op liggen. Maar die zijn relatief makkelijker te doorlopen, aan te kijken, te helen of bevrijden dan de weg naar beneden, dwars door de Onderwereld in ons Zelf heen, die veel diepere wonden en zwaarte in zich draagt.

*Vele spirituele denkbeelden, tradities en groeiwijzen zijn allemaal verbasterde vertakkingen waarvan de wortels van hun “leer” nog altijd hebben liggen in de oude tradities, religie en mysteriepaden.
Waar op zich niets mis mee is, zij het dat zij in de oudheid vaak al verbasterd en afgescheiden zijn van Oorspronkelijke kennis en Bronverbinding. Vaak gecreëerd zijn vanuit afgescheidenheid in een poging om de Eenheid terug te vinden. En of vaak gebaseerd zijn op of vermengt zijn met andere agenda’s als macht en manipulatie. Vaak heel subtiel. Maar daar waar wij geen volledig zicht meer op ons Zelf hebben of onze Bronverbinding niet meer voelen, kunnen deze juist werkzaam zijn en je dus wel uit verbinding met Alles wie je Bent houden.

De weg naar boven zuiveren en herinneren is even zo goed wezenlijk belangrijk omdat het oude zienswijzen kan helpen doorgronden. En hogere kwaliteiten en bewustzijn weer vrij kan maken. Kosmische connecties kan helpen herinneren en herstellen, etc. Die uiteindelijk ook nodig zijn om onze Essentie en Bronverbinding weer te herinneren en omarmen.

De ‘weg naar beneden’ 

Maar mijn pad vanuit de doorlopende roep van Moeder Aarde heeft me ook ten diepste geleerd, dat alleen de weg naar boven niet genoeg is. Het omvat slechts een deeltje van ons totale Zijn. En we slaan daarmee een wezenlijk deel van ons Zelf over. En juist om de weg naar boven ten diepste te doorgronden, integreren en te worden, dienen we ook de ‘andere kant’, de ‘weg naar beneden’ te doorlopen. Pas dan kan de weg naar boven echt landen in wie wij Zijn in de onderste lagen (‘ beneden’). En dan gaat werkelijke belichaming ook in de meest verdichte lagen van wie wij ook zijn, als uitdrukking van Bron (in 3D en 4D), in werking.

Daarnaast heb ik leren ervaren dat hoe dieper je kunt zakken in je eigen bewustzijn, Onderwereld en Aarde Velden, dat alle ‘hogere’ inzichten, ingevingen, herinneringen, ervaringen etc. Veel helderder worden, krachtiger, duidelijker en concreter en praktisch toepasbaar. De Magie van het Aarde Bewustzijn biedt een liefdevolle krachtige basis en draagvlak om je Goddelijk Zijn veel helderder zichtbaar en voelbaar te maken.

Ook ervaar ik al heel veel jaren, en dat verdiept zich nog steeds, dat werkelijk alle verbindingen, realiteiten, dimensies of sferen die we zoeken in de weg naar boven, ook in de Aarde velden aanwezig zijn! Verbindingen met Ascended Master velden, Engelen, Sterrenwezens, planeetsferen etc. Alles is evengoed bereikbaar via de weg naar beneden. En ook hier geldt: op een helderder, krachtiger, concrete, praktischer en veel dieper (ook lichamelijk gevoelde) manier.

En uiteindelijk is ook dat weer logisch. Want wanneer we steeds meer lagen van ons Zelf openen, omarmen en belichamen overstijgen we steeds meer de duale ervaring en -perspectieven. Waar ook de weg naar boven en de weg naar beneden toe behoren.
Dan maakt het niet meer uit hoe of waar je naar uitreikt, je reikt dan ten alle tijde uit in je eigen bewustzijn, diep naar binnen. Want je herinnert en ervaart steeds dieper en in elke laag van je bewustzijn: Alles is werkelijk in jouw Zijn aanwezig!

© Willemien Timmer, 1-8-17

Wil jij ook dieper de weg van de Aarde verdiepen, verkennen en bewust worden?

Dan kan! Lees dan hier verder!