Van 2023 naar 2024

We laten vannacht het voor velen pittige en uitdagende jaar 2023 achter ons. Met een zucht van verlichting, weemoedig gevoel of met plezier en vreugde. Het is maar net hoe dat voor jou is.

2023 was een uitdagend jaar op vele fronten. Zowel collectief als persoonlijk, op allerlei vlakken, leer- en groeithema’s.
Een ieder kreeg genoeg op z’n eigen bordje om op te kauwen of te verteren.
Het mooie is altijd weer dat ondanks dat of misschien wel juist daardoor, velen vaak altijd weer hals reikend uitkijken naar het nieuwe jaar.
Een nieuw begin met ongeschreven bladzijden die ingevuld mogen worden.
Met hoop op meer voorspoed, gezondheid, geluk, plezier, groei, vernieuwing, flow, verlichting of wat dan ook.

Hoop, daar gaat het om. Hoop op vernieuwing, verandering, bevrijding.
Transformatie dus, en daarbij hoort ook groei.
Want zonder groei geen transformatie.

 

2024, het hart staat centraal

2024 is een jaar met een heel andere trilling. De resonantie van de Bronblauwdrukken en de blauwdrukken van het hart liggen daarin besloten. Alsook de frequentie van stevigheid geven daaraan. M.a.w. het steeds dieper gronden en vorm geven van onze hartkwaliteit en hartbewustzijn, uitgelijnd met je oorspronkelijke blauwdrukken.

Dat vraagt om alle hart groei die je al doorgemaakt hebt steeds meer te laten bezinken en gronden. Van daaruit kan belichaming ontstaan, het werkelijk leven, spreken, zijn, doen en laten vanuit je hart.

2023 heeft laten zien wat een verharding van harten en harte-loos-heid nog leeft in de wereld. 2024 maakt een beweging en brengt de energie om meer in balans te komen zodat je hart werkelijk meer kan gaan spreken.

De energie van het hart en oorspronkelijke blauwdrukken staat centraal in de collectieve groeibeweging. Maar daar waar we in een duale schepping leven, kan dat betekenen dat ook datgene wat niet vanuit het hart komt, gesloten of verharde hartenergie, dieper belicht en bewust gaat worden. Dat kan dus evengoed de nodige groeiprocessen opleveren om je Zelf daarin te laten groeien en tot een punt van balans te komen.

 

Lemniscaat energie

De energie van 2024 resoneert numerologisch ook op de 8, de lemniscaat. Die energie die hervinden van balans benadrukt. Om in het midden uit te komen, de kern van de lemniscaat, die de doorgang is om verder uit de matrix en terug in het oorspronkelijke te kunnen gaan bewegen.

2024 benadrukt dus beweging van energie en groeiprocessen om balans te gaan hervinden. In sommige groeithema’s zal dat tot bewustwording van aanwezige onbalans leiden. In andere groeithema’s kan dat tot een herbalancering aanzetten.

Uiteraard afgestemd op ieders individuele zielsweg en ‘ziels rugzakje’  zal dat tot andere thema’s of leerwegen mogen leiden.

De portaaldagen, sterrenstanden en al die andere elementen die trillingsverhogingen en dus potenties van diepere bewustwording in zich dragen, ondersteunen je om doelgericht en systematisch jouw groei hierin te begeleiden.

Dat start al direct op 1-1-2024  met het 1-1 portaal, die je helpt om krachtig en bewust in de uitlijning te gaan staan met de 2024-jaar potentie.
De twee 1-en zou je kunnen voorstellen als jouw twee benen die bekrachtigd worden om diep in je basis aanwezig te zijn, op twee meesterschapsbenen bewust jouw plek in te nemen. Jouw plek in je eigen energie, jouw blauwdruk, je gronding en in deze wereld. Dan geef je bedding, stevigheid, bestaansrecht en kracht aan het aanwezig Zijn in je Zelf, je hart en deze energie van 2024 en dan stap je stevig uitgelijnd op de blauwdruk van je hart het nieuwe jaar in.

Tijdens dit 1-1 portaal vier ik ook het 20-jarig bestaan van mijn Bewust Zijn Centrum Apofyliet.
Een ongekende en gedenkwaardige mijlpaal!
(Door alle omstandigheden in mijn leven ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om iets feestelijks te plannen en organiseren. Maar dat gaat zeker op meerdere punten gedurende dit Hart-jaar komen. Hou dus de website of nieuwsbrief in de gaten, want dit wordt een feestelijk jaar waarin ik dit zeker met jullie wil vieren. Apofyliet draagt namelijk de hartenergie als verbinder tussen hemel en aarde!)

 

Collectieve groei

Ook collectief zullen uiteraard de 2024 energieën doorwerken. De aanzet tot de Terugkeer van het Hart in de wereld en maatschappij.
Dat IS hoopvol!
En toch ook betekend groei collectief hierin, dat eerst de misstanden en onbalans belicht dient te worden. Pas vanuit die bewustwording kan gezocht worden naar nieuwe wegen, vernieuwing, transformatie en groei, om het Hart in de wereld terug te brengen.

Iedere beweging, collectief, start daarin in individueel bewustzijn.
Jij, als onderdeel van het collectief (on)bewustzijn, kunt hier invloed op uitoefenen. Door jouw hart, daar waar dat al mogelijk is, zo wijd mogelijk geopend te houden en jouw hartkracht de wereld in te stralen.
Door jouw hart te belichamen en in liefde te leven, draag je jouw steentje bij aan de wijziging van het collectief veld.
Elk lichtpuntje is er één, die van binnenuit het collectief veld helpt te belichten!

 

Een wens van mij aan jou

Voor 2024 wens ik je je Zelf toe!

Jouw prachtige, stralende, authentieke Goddelijke Zelf die steeds dieper mag ontwaken, her-inneren, gronden en belichamen in wie je Bent als mens op aarde.

Zodat jouw unieke potentie, kwaliteiten, kracht, licht en liefde de aarde overspoelen en ieder hart mogen raken.

Zodat de hemel op aarde mag neerdalen, vanuit ieder Zelf die de rechtmatige plek inneemt en de Goddelijke vingerafdruk in je Zelf activeert.

Zodat we het oude werkelijk achter ons laten en een nieuwe wereld scheppen waarin ieder vrij is om vanuit hart te Zijn!

Alleen samen creëren we een nieuwe wereld, en die start van binnenuit!

Heb een magische overgang van 2023 naar 2024 en dat alles van jouw Zelf zichtbaar en voelbaar mag worden in het nieuwe jaar!

© Willemien Timmer, 31-12-2023