We stappen opnieuw een krachtige bewustzijnsshift binnen

 

Een energetische update over de energie van juli en augustus 2019: Over verduisteringen, portaaldagen, Maria Magdalena, Leeuwenpoort, Sirius en meer

Lees hier deel 1 en deel 2

Deel 3:

Belangrijke volgende stappen en trilling verhogende momenten in de komende tijd zijn:

Oud Egyptisch nieuw jaar, Sirius en opening Leeuwenpoort op 26 juli

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:
Op 26 juli opent zich energetisch de Leeuwenpoort, ten tijde van het moment waarop in het Oud Egypte het nieuw jaar gevierd werd, een dag na de Dag buiten de Tijd bij de Maya’s.
Het oud Egyptisch nieuwjaar was afgestemd op het weer aan de hemel zichtbaar worden van Sirius. Wat een periode van nieuwe vruchtbaarheid inhield, de voorbode van overstromingen van de Nijl en was (vanuit de lineaire tijdlijn bezien) en is (vanuit het eeuwige Nu bezien) gekoppeld aan zowel Sothis (Sirius) als Isis.

Sirius die de ‘bewaarplaats’ is van onze Oorspronkelijke Blauwdrukken (onder andere). Die ons dus weer ons Oorspronkelijke Zelf dieper in her-innering komt brengen.
Net als de Maria Magdalena dag en het oud Egyptisch nieuwjaar, komt ook de Leeuwenpoort elk jaar ‘terug’. En dit is een periode van grote vuurkracht en transformatie. Een periode van immense groei versnellingen en optillende energieën. Elk jaar weer is de combinatie van planeetstanden en overige hoge trilling instromingsmomenten anders. En elk jaar heeft dat daarmee een eigen invloed op de processen die persoonlijk en collectief op dat moment gaande zijn.

De Leeuwenpoort die zich zoals elk jaar geopend op 26 juli  tijdens het Oud Egyptisch nieuwjaar, de dag van het weer oprijzen van Sirius en een dag na de Dag buiten de Tijd volgens de oude Maya tradities. Enkele dagen nadat we over gegaan zijn naar de periode van sterrenbeeld Leeuw, astrologisch gezien.
De leeuwenpoort is een periode die loopt van 26 juli t/m 12 augustus, hoewel de uitwerking er van nog lange tijd na zal galmen. Zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven zal de input van deze periode nog het meest krachtigst voelbaar blijven.

Elk jaar opnieuw kenmerkt deze periode zich door een periode van krachtige voortstuwende en diep openende energieën die je groei een enorme input geven. Een stevige zet in de rug zogezegd om nog verder de verdieping van je Zelf in te gaan, om je eigen Kracht te ontdekken en deze weer te bevrijden.
Het is een krachtige motor op de weg van Zelf Realisatie om je eigen Koningschap (of Meesterschap) weer volledig op te pakken.

Bij Meester- of Koningschap hoort ook de bewustwording van en het weer op je nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw groei, bewustzijn en jouw creaties.
Verdraaide energieën, ballast, verwondingen en alles wat vast houdt in de duale matrix en afgescheiden bewustzijn wordt daarmee krachtig aangetrilt om naar boven te komen, bewust te worden, om te helen, doorzien en omarmd te worden.

De effecten van de Leeuwenpoort periode zijn zo krachtig dat je vaak de resterende maanden van het jaar daar nog je profijt en doorwerking van ondervind. Het is een soort ‘aanzet periode’ waarin alle doorlopen of aangeraakte groei(thema’s) van de eerste 7 maanden van het jaar in een verdieping terecht komt en de kracht kan vinden om het daadwerkelijk in je aardse mens-zijn neer te zetten, handen en voeten te geven en te gaan belichamen. Het is een soort van het eigen maken van en vorm geven van je Meesterschap in de thematieken die je doorlopen hebt in de eerste periode van het jaar.

De energie van de Leeuwenpoort trilt onherroepelijk jouw eigen Kracht aan. Kracht op vele aspecten van jouw Zijn. Dat kunnen dus verschillende krachtstukken en kwaliteiten zijn, maar ook weer de tegenpool: de schaduw waar jij angst hebt voor je kracht, waar jij je kracht nog niet leeft of durft aan te pakken. Waar jij je kracht nog weggeeft en dus ook makkelijke ‘prooi’ bent voor manipulatie of mind control.
Dit kan op vele verschillende facetten van kracht invloed hebben. Daar ‘kracht’ op zich op vele vlakken in ons Wezen uitdrukking vindt.

De samenkomst van en verbinding met Sirius in deze (waardoor in oud Egypte het Nieuwe Jaar gevierd werd) die de herinnering aan je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus ook Kracht aantrilt, is de opening waardoor de Leeuwenpoort krachtig actief wordt. En vormt de katalysator waardoor je in diepere aanrakingen met je Oorspronkelijke Zelf, Blauwdrukken, Kracht en Koningschap (of Meesterschap) aangeraakt wordt.
We mogen weer Meester worden over onze Kracht. De oude angsten, krachteloosheid, kracht weggeven of ontkrachtende energieën transformeren en ons ware Potentieel weer herinneren en integreren. Juist via het Hart (Magdalena code), de buik (Nieuwe maan, emotie velden) kan het dan op en in de aarde(verbinding landen).
De Leeuwenpoort zet zich gedurende augustus voort en zal een hele rits aan kracht-aspecten en uitdagingen aanzwengelen, in de uitnodiging om jou steeds krachtiger jouw Grootsheid als Scheppende Bron te gaan herinneren, in je mens-zijn.

Meer lezen over Sirius, Leeuwenpoort en de Leeuwen- en Leeuwinnenkrachten? Lees dan even hier verder (artikel van 2018, halverwege) 

Nieuwe maan en het betreden van de 8 energie op 1 augustus

Met de nieuwe maan (opnieuw een fase van vernieuwing) betreden we de energie van de 8 op 1 augustus.

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:
De energie van de 8 (de maand augustus) resoneert ook op de energie van de Lemniscaat en werkt bekrachtigend door te midden van deze energie upgrades. De energie van de 8 resoneert op de Kosmische Balans en Oneindige of Eeuwige Doorstroom. De Goddelijke Cycli die Oneindig zijn, zoals wij dat in Essentie ook Zijn.
Deze frequentie brengt op een ander niveau tevens de mogelijkheid en coderingen voor een Kosmische Balancering van de Goddelijke Mannelijke, Vrouwelijke en Kind Blauwdrukken. Onze Overkoepelende Blauwdrukvelden die vanuit de eerste afscheiding van Bron ontstaan zijn.
Het zijn ook de Poorten zogezegd waardoor wij weer ‘terug kunnen keren’ in de Bronfrequenties van ons Zelf.
Dat proces verloopt door vele (of eigenlijk alle) lagen van ons Multidimensionaal Bewustzijn en door vele processen van groei heen. In feite ligt dit aan de basis van elk groeiproces en bewustwording.

Daar waar we steeds dieper de menselijke gewonde man-vrouw-kind energieën helen, ontstaat meer ruimte voor het weer herinneren en ervaren van de Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden in ons. Daar ontstaat dus de bevrijding, de innerlijke Ruimte, de herinnering aan Oorspronkelijke Kracht en de uitlijning van Bron, die weer terugstroomt in de ervaring van wie wij zijn als mens, hier en nu op aarde.
Deze processen lopen stapsgewijs door alle lagen van wie wij Zijn heen, van de meest verdichte versie (als mens) tot die hoogste Goddelijke Blauwdrukvelden.

Overal waar wij onze verwondingen en trauma’s helen die ons in duaal, afgescheiden bewustzijn vast zetten, brengt de lemniscaat of 8-frequentie weer balans. Daarmee ontstaat meer ruimte voor instroom van onze Oorspronkelijke energie. De Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke of Kind Blauwdrukken die weer voelbaar worden in de menselijke ervaring.
Daarmee worden we dus steeds dieper weer uitgelijnd op ons volledige Bronpotentieel, ook in de beleving en gevoelservaring van het hier en nu op aarde. We gaan steeds dieper her-inneren wie wij werkelijk Zijn en overstijgen steeds meer de dualiteit en afgescheidenheid.

Hoogtepunt van de Leeuwenpoort en 8-8 Portaal op 8 augustus

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:  
De 8-8 codering van het 8-8 portaal op 8 augustus biedt een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Mannelijke en Vrouwelijke velden. Deze Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar hereniging met elkaar waardoor het Goddelijk Kind kan ontstaan. Deze is een doorgang naar ons Bronbewustzijn.
Wanneer wij weer volledig alle wonden van Man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de volledige Bronresonantie terecht.

Het 8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.
Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen zijn nu mogelijk met diepte transformaties om alle velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering/ Moeder Aarde en jouw kosmische verbindingen. Maar at heeft ook invloed op jouw fysieke verbinding met de aarderealiteit en belichaming van jouw Zijn. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een kosmisch gebalanceerde Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Deze uitlijning kan je enorm helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

In de energie van 2019

In de energieën die aan de basis van de groei- en bewustwordingsprocessen van dit jaar mee stromen brengen al deze trilling verhogende momenten weer enorm veel verdieping en mogelijkheden met zich mee om onze nog niet ontdekte en nog niet belichaamde potenties te gaan ontdekken en ontwikkelen.
Alle lagen van onbewustzijn en bewustzijn die in deze periode aangeraakt worden als ook in het komende jaar een verdere uitwerking en doorwerking gaan krijgen, dragen bij aan het steeds dieper wekken van de Oorspronkelijke Mens in jouw bewustzijn en diep in de fysieke materie.

Hoe iedereen dat pad van processen, bewustwording en groei doorloopt en beleefd, zal puur persoonlijk zijn. Al zullen er ook overeenkomsten zijn, afhankelijk van welke bewustzijnsgolven en trillingsverhogingen collectief werkzaam zijn en ons daar persoonlijk ook in aanraken.
Maar ieder is net weer anders en uniek en zal dus een unieke beleving en uitwerking aan deze groei gaan ervaren.

Belangrijk is om goed je gronding in de gaten te houden, stevig gegrond te blijven, juist gedurende alle shifts en krachtige instroommomenten. Dat helpt je om dichter bij jezelf te blijven, het makkelijker dor te laten stromen en sneller tot inzicht te kunnen komen.
We leven echt in een tijd met ongekende mogelijkheden en al is het als mens soms bijzonder uitdagend, confronterend of lastig, juist daar waar dualiteit uitvergroot aan het licht komt.
Maak ruimte om bijvoorbeeld in de natuur te vertoeven, dat verstevigt je gronding en help stress of spanningen rondom groeiprocessen af te voeren of te verzachten. Het brengt je in meer verbinding met de natuurlijke staat en stroming van de aarde en werkt daarom balancerend.

We bevinden ons in een uniek proces als mensheid, dat ontzettend mooi maar niet altijd makkelijk is. Het levert weerstand op vanuit de onbewuste (ego en overleving) lagen en kan soms ronduit pijnlijk zijn.  Kijk wat jou persoonlijk kan ondersteunen, bijstaan, je proces in stroming helpt ouden of help ontladen wanneer dat nodig is.

Wees lief voor je Zelf en zorg voor jezelf, dat is meer dan ooit essentieel, nu de energieën op zulke diepe fysieke levels binnenkomen en werkzaam zijn.
Neem momenten van rust, bezinning, om ij te komen, om te integreren in de veelheid aan stroming en beweging. Het helpt je om moeitelozer mee te stromen met alle onvermijdelijke wijzigingen en beweging.

Ten tijde van de bijzondere shift momenten biedt ik verschillende activiteiten aan die niet alleen kunnen ondersteunen maar ook je bewustzijn dieper zullen openen om te gaan begrijpen en voelen door welke energie we heen bewegen en wat deze in jou persoonlijk kunnen doen of aanraken. Begrip en een veilige ruimte om toe te staan te voelen wat er gebeurd zijn essentieel om makkelijker, moeitelozer in je proces mee te kunnen stromen. Minder te echten aan oude weerstanden, emotiepatronen of gedachtecirkels. Om opener te staan voor het nieuwe wat zich aandient en dit te verwelkomen binnen je Zelf.

In de activiteitenagenda vind je het totaal overzicht aan activiteiten uitgelicht met informatie. Maar bij deze even een korte opsomming van de mogelijkheden:
Afstand activaties tijdens: de zonsverduistering van 2 juli, het 7-7 portaal, Maria Magdalena Dag, Dag buiten de Tijd, 26 juli opening van de Leeuwenpoort en het 8-8 portaal.
Een 3-daagse intensive (ook als 1, 2 of 3 dagen te volgen) in de praktijk in de energie van de Leeuwenpoort en Leeuwenkracht en de energie van 2019.

Voel je welkom als je ondersteuning of inzicht wenst in je eigen processen binnen deze periode om contact op te nemen of deel te nemen aan een van de vele activiteiten.

Bij deze wens ik ieder een onvergetelijke en bijzondere shift periode toe!

©Willemien Timmer 29-6-2019

Lees hier in deel 1 (Inleiding, de energie van 2019, de Oorspronkelijke Mens en zonsverduistering van 2 juli 2019)  en deel 2 (Het 7-7 portaal, maansverduistering, Maria Magdalena Dag en Dag buiten de Tijd)