Een persoonlijke reis terug in de tijd

(De Tempel van het Zijn)

Ik werd er vanmorgen mee wakker. Of ik er over gedroomd heb vannacht, geen idee. Maar het was het eerste gevoel en de eerste gedachte toen ik wakker werd. Deze dag, 9 jaar geleden. Die dag dat ik bepakt en bezakt met een groep naar Egypte zou vertrekken. Niets bijzonders in die zin omdat ik er recent vandaan kwam en wel vaker met groepen reisde.
Wel bijzonder omdat het 11-11-’11 portaal centraal zou staan en ik daaraan voorafgaand al heel veel informatie innerlijk had ontvangen omtrent deze enorme bewustzijnsshift en welke activatie dit in het menselijk bewustzijn zou brengen.
Het maakte mijn mens-zijn excited en nieuwsgierig en maakte dat ik uitkeek naar deze bijzondere dag. En zoals inmiddels al vele jaren, deze 11-11 poort te beleven op Egyptische (thuis) bodem.

Het portaal zelf was een bijzondere en zeer krachtige ervaring. Vreugdevol en intens. Vol met krachtige activaties en ‘nieuwe geboortes’ binnen de tempel energieën. Vol met directe doorgevingen van heel mooie informatie die direct toepasbaar was. Cryptisch ook, zo bleek later, want het bleek op meerdere lagen uitlegbaar. Op dat moment wist ik dat nog niet. Ik ‘kleurde’ (interpreteerde) de doorgevingen gerelateerd aan het collectief bewustzijnsveld en de planetaire wijzigingen, op dat moment, omdat dat was wat mijn focus had, in dat moment.

Dubbele boodschap

Ach, ik had het kunnen weten dat er een dubbele bodem in zat, verschillende betekenissen die te ‘lezen’ zijn vanaf verschillende gezichtspunten of golflengtes.
Maar goed, dat is altijd achteraf pas het meest helder zichtbaar.
Dat mijn leven op het punt stond volledig op de kop te gezet te worden, soms is dat goed om dat niet vooraf te weten.
En toch….de maanden voorafgaand aan de reis had ik al enkele zeer intense ervaringen gehad. Kruispunten in mijn leven ook helder gezien, waarop ik uitgenodigd werd innerlijk een keuze te maken. En dat had ik ook gedaan, keuzes maken.
Natuurlijk zag ik op dat moment de dubbele boodschap niet, ik was afgestemd op wat er voor het collectief veld en -proces diende te gebeuren in de eerste plaats. Mijn eigen proces kwam daarbij op de tweede plaats, in dat moment. En dus zag ik de persoonlijke boodschap toen nog niet.

In feite was ik voorbereid genoeg, soms kun je de diepgang daarvan echter nog niet direct zien. Ook dat kwam later. En het was bescherming, dat dat pas later kwam, door de processen heen die zich zouden gaan ontvouwen….

Een ‘stukje’ van die reis, met achterliggende informatie en diepgaande ervaringen, kun je terug lezen in mijn boek De Tempel van het Zijn.
Een rollercoaster aan processen door het diepste donker en het hoogste licht. Telkens balancerend op het randje, om het midden te vinden.
Een reis door werelden in werelden, dwars door de illusies en verdichting van 3D en de hoogst mogelijke hemelen. Samen op weg met mijn tegen het lijf gelopen tweelingstraal.

De 9

De reis door ‘miljoenen jaren’ startte in de ’tempel van miljoenen jaren’, slechts enkele dagen na dat imposante 11-11-11 portaal.
Nu bijna 9 jaren geleden.

De 9, een getal wat veel voor mij betekend door dit leven heen. Een getal wat ook vele malen terugkomt in mijn leven. Een getal wat numerologisch ook op alle mogelijke manieren aan mijn huidige incarnatie gelinkt is. Aan mijn naamstrilling, geboortedatum en meer.
De 9 die gaat over het tot voltooiing brengen, die laatste stap voor een nieuwe geboorte. Een initiatiegetal. Een getal die gaat over de 9 dimensies waarin ervaringen in afgescheidenheid van Bron zijn opgedaan.

Nu bijna 9 jaren geleden en wat is er een hoop gepasseerd en veranderd in die tijd.
De jaren vol chaos en pijnlijke diepe processen,  die volgenden op dat portaal, zijn eindelijk meer tot rust gekomen.
Mijn leven ziet er anders uit. Ogenschijnlijk van de buitenkant misschien niet zozeer, des te meer is dat innerlijk zo.

‘Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn’

Ik herinner me nog het diep gevoelde besef op het moment ‘dat de bliksem me raakte’ en de ultieme wijzigingen mijn leven binnen traden. Dat moment waarop ik plots oog in oog stond op aarde met mijn tweelingstraal. Dat moment dat in een flits van een seconde miljoenen jaren van (ontstaan van)  schepping passeerde in bewustzijn en gevoel. Dat moment dat met geen enkele pen te beschrijven of uit te leggen is, zeker niet aan iemand die de ervaring niet kent.
Het diep gevoelde besef ‘mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn’ was luid en duidelijk in elke vezel van mijn wezen voelbaar.
Hoe waar is dat gebleken.

Het is bijna niet te doen om een opsomming te maken wat er gewijzigd is in mijn huidige incarnatie. Het is zo veel, te veel om te benoemen, en uiteindelijk ook persoonlijk. Het is zaak van mijn zielsevolutie en pad, en van niemand anders. Dus misschien is dat juist een goede reden waarom het niet uit te leggen is. Dan kan het mens-eigen ego er geen kant mee op.

Echter de meest belangrijke veranderingen in het nu zijn het sterkst voelbaar. De 9 jaren zijn doorlopen. Er is een vorm van voltooiing bereikt. Zelfs al besef ik me dat het een immer continuerend proces van evolutie en dus groei is. De menselijke illusie dat het ‘daarmee voor altijd klaar is’ is niet aan de orde vanuit het besef dat alles expansie en groei is binnen schepping.

Ogenschijnlijk lijkt het al langere tijd rustiger en stiller rondom deze innerlijke processen. Al enkele jaren is er op aards vlak zelden nog contact. Alleen wanneer het Goddelijke dat zo orkestreert, zelfs terwijl het persoonlijke deel geen enkele intentie tot ontmoeten meer had.
In al die gevallen diende het dan nog een laagje verdieping. Soms ook ‘slechts’ een innerlijk reflectie moment, om bewuster te zien waar en hoe ik er in stond op dat moment. In mijn eigen proces, dat is waar het altijd om gegaan is. Nooit om ‘die ander’ die slechts een reflectie van het Goddelijke innerlijk is.

En toch dient zich nu, vanochtend, deze herinnering heel direct aan. Een moment van terugblik op de afgelopen 9 jaren, van alles wat startte zo rondom dat bewuste 11-11-’11 portaal.
Bedoeld als een moment om bewust bij stil te staan. Ik noem dat ‘reflectie- of terugkijk momenten. Om bewust en vanuit neutraliteit te zien waar ik vandaan kom, waar ik doorheen heb bewogen en wat in het nu de effecten zijn.

Verschillende herinneringen aan ervaringen van al die voorbij gevlogen jaren borrelen op. Moment opnames, grootse, diepe, pijnlijk, maar ook magische en hemelse ervaringen. Ze hebben mij dieper gewekt, gevormd tot wie ik nu Ben.
Ze hebben mij beschadigd, ze hebben mij geheeld. Ze hebben mij gebracht naar mijn midden. Naar wie ik in dit moment Ben.
Door zwart duister van eeuwen, door oneindige liefde die achter schepping schuilt.
Mijn innerlijke reflectie in de buitenwereld die de perfecte rol vertolkte om mijn hart ten diepste te openen. Ook daar waar het licht nog niet toegelaten durfde te worden.
Die zowel schaduwzijde als lichtkant perfect wist te belichten, ook wanneer eigen bewustzijn daar geen weet van had.
De scheuringen van Eenheid die zo intens doorleefd zijn. Herstel van verbindingen met Eenheid die evengoed intens beleefd zijn. Vanuit de buitenwereld, diep verankert nu in de binnenwereld. Her-innert. Wat al mijn wezenslagen diep ontroerd.

Ik kan alleen maar liefde voelen

Ik kan alleen maar Liefde voelen, terugkijkend op deze 9 jaren. Ook al bestond deze uit een mengelmoes van intense hartverscheurende pijn, verraad, onbegrepen zijn, bedrog, (doorbreken en doorzien van) zwarte magie, diepe schaduwen en verlies. Daar tegenover staan de ‘verlichtende’ ervaringen van Onvoorwaardelijke Liefde die weer ervaren, her-innert en in mijn wezen geboren mocht worden. Juist door beide kanten van de medaille vol overgave te be-leven.

Mijn hart klopt al dagen letterlijk en figuurlijk sneller de afgelopen dagen, op weg naar het 11-11-2020 portaal. Ik herinner me nu dat ik gisteravond ging slapen met de vraag welke achterliggende boodschap daar in besloten ligt voor mijn menselijk lichaam en -wezensdeel. Vanmorgen wordt ik wakker met een intens geopend hart en al deze ‘mijmeringen’….. Het antwoord is helder!

De enorme expansie die deze voorbije jaren gebracht hebben komen uiteraard niet tot een einde. Schepping expandeert immers eeuwig door. Mijn hart echter doorloopt opnieuw een expansie, om nog meer Onvoorwaardelijke Liefde toe te laten, zo aan het eind van deze cyclus van 9 jaren.
Mijn fysieke en energetische hart worden daarbij ook opnieuw verder opgerekt, geopend, ontdaan van lagere trillingen die dat licht van Onvoorwaardelijke Liefde nog niet konden toelaten. Om het steeds dieper te verinnerlijken.
De spiegeling van de Goddelijke Wederhelft of innerlijke Man-Vrouw verbinding is daarbij logisch. Immers het was dit pad op aarde die de hoogste Goddelijke Verbindingen weerspiegelt en de weg naar Onvoorwaardelijke Liefde vrij maakt.

Op dit moment kan ik alleen maar Liefde voelen. En vermoeden dat dat enkel meer zal worden.
Wanneer mijn energetische en menselijk hart nog verder durft en kan openen, zullen deze Liefdesstromen alleen maar dieper gevoeld en be-leeft kunnen worden in mijn huidige mens-zijn.
Ik ben dankbaar voor deze weg, al gun ik de rollercoaster om daar te komen niemand.
Elke illusie van romantische liefde die geprojecteerd wordt op de tweeling-verbinding wordt tot op het bot ontdaan in dergelijke processen. Gelukkig had ik die illusies niet, dat scheelde weer zoveel in de toch al uiterst uitdagende processen die het me wel bracht.
Ik kan alleen maar liefde voelen, voor de moed die ik zelf bleek te bezitten, om dit pad in deze vorm te gaan. Makkelijk was het allesbehalve, maar het effect mag er zijn!

Ik ben benieuwd wat de komende dagen mij mogen gaan brengen, wanneer de voltooiing van de 9-cyclus tot op dit punt doorlopen is….

©  Willemien Timmer, 10-11-2020

Op 11-11-2020 verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie, zoals ik ook al meer dan een decennium doe tijdens dit belangrijke portaal. De Nederlandse frequentie bandbreedte en blauwdruk wordt daar dit jaar dus in mee genomen i.p.v. de Egyptische uitvergrotende energieën. Meer info daarover vind je hier, voel je vrij om aan te melden, als het met je resoneert. 

Meer info over het 11-11-2020 Portaal vind je hier.