Het 11-11-2020 portaal

 

Voor meer toelichting op de energie van de 11, deze maand en de relaties tussen persoonlijk- en groepsbewustzijn, verwijs ik allereerst graag naar mijn artikel ‘De energie en poortdagen van november 2020′. Dit geeft meer achtergronden en rode draad weer.

 

Een 11-11 poort, anders dan anders

Al meer dan een decennium vertoef ik elk 11-11 portaal in Egypte. Dit jaar, waarin de menselijke wereld zo anders dan ooit is, niet. Blijkbaar is het belangrijk dat ik hier  bij het vertrek- of beginpunt vanuit deze incarnatie (Nederland dus)  op mijn plek blijf. Om hier de frequenties te doorlopen en te ankeren.

Hoewel mijn ik dat graag anders had gezien en de ’traditie’ aan was blijven houden, voel en begrijp ik dat dit in dit jaar klopt dat dat niet aan de orde is. Meer dan ooit gaat het om de eigen plek innemen, de eigen plek op aarde, de eigen plek in het collectief veld om van daaruit in eigen belichaamd Meesterschap te gaan staan. Mijn startpunt in dit leven is Nederland, en dus dien ik hier en nu, hier te Zijn. Hoeveel verbinding ik ook ervaar met mijn echte Thuisland Egypte.

 

Persoonlijk en collectief verbonden

Naast een persoonlijk pad is ieder verbonden aan collectieve velden en heeft daarin een plek, een rol te spelen en is van invloed op en staat onder invloed van dat collectief.

Naast het algeheel menselijk collectief veld  zijn er vele andere ‘kleinere’ collectieve velden waaraan de mens verbonden is. (Meer daar over lees je in mijn boek Belichaamd Bewustzijn). In dit geval is het voor mij blijkbaar van belang om in het Nederlandse collectief veld aanwezig te zijn, om alle trillingswijzigingen, transformatie en lichtcoderingen die instromen in deze tijd, juist hier te verankeren en niet elders.

Ergens zal dat bijdragen aan mijn eigen groei  maar zeker ook zal dat doorwerken in het Nederlandse collectief bewustzijn. En zelfs al ziet het aardse ik dat nog niet altijd direct, een veel grotere regie vanuit Kosmisch Plan stuurt daar altijd in aan.

De kunst is om daarnaar te (leren) luisteren in overgave maar ook met eigen gezond ‘verstand'( bewustzijn).  Vanuit hart en dus bewustzijn. En de eventuele twijfels of weerstanden van het aardse ik mogen er zijn, mogen gehoord worden, maar hoeven niet de leidraad van handelen te zijn.

Het 11-11 Portaal ervaar ik al jaren als een van de meest essentiële portalen van elk jaar, net als de Leeuwenpoort. En dus is het essentieel op exact op die plek te Zijn, waar je dient te zijn in dat moment. Vele jaren was dat voor mij in Egypte om daar essentiële transformaties te doorlopen en door te laten stromen via persoonlijk bewustzijn in het collectief, dit jaar is dat Nederland.

Maar waarom is dit 11-11 portaal nu eigenlijk zo belangrijk?

 

Het 11-11 portaal is een transformatie portaal

De energie van het 11-11 portaal is jaarlijks een immens transformatie moment. Niet alleen worden we heruitgelijnt met de eigen Bronuitlijning, a.d.h.v. alle processen en groei die doorlopen zijn. Ook vinden er enorme instromen van nieuwe lichtcoderingen plaats  die trilling en bewustzijn verhogend en verruimend werken. Die nieuwe input en groeiprocessen aanslingeren. En die nieuw (hoger) bewustzijn initiëren, die in de periode daarna gaan indalen.

Ook is het een krachtig balans moment met diep transformerende kwaliteiten. Alles wordt op lijn gebracht. Elke polarisatie wordt overstegen of daartoe in beweging aangezet.

Elk jaar is een verdieping op het voorgaande jaar. Brengt het enorme stappen voorwaarts in zowel persoonlijke als collectieve bewustzijnsgroei. Op weg naar steeds meer Meesterschap en volwaardig geactiveerd en belichaamd bewustzijn.

 

Het 11-11 portaal in 2020

De energie van het 11-11-2020 Portaal zal een extra krachtige werking binnen brengen in zowel persoonlijk- als collectief bewustzijn. De dubbele 11  bekrachtigd dit, om zowel op persoonlijk bewustzijn als de verbinding met het collectief de lijn van Eenheid en de transformatie daar naartoe, in te gaan zetten.

De verdeeldheid is groter dan ooit in de wereld op dit moment. Haarscherp komt aan het licht waar nog loyaliteit aan het groepsbewustzijn is. Waar het groepsbewustzijn druk legt op het individu. Waar het individu ondersneeuwt in het collectief groepsveld en waar niet. Kortom de scheefstanden tussen collectief en individueel bewustzijn worden sterker dan ooit uitgelicht.

Het is de enorme polarisatie die nu zo zichtbaar en voelbaar aan het licht gebracht is (van onder de oppervlakte), waarop juist dit meest diep transformerende 11-11 portaal in door gaat werken.

Die polarisatie is niet nieuw. Het was er al lang. Het is enkel nu blootgelegd, zoals zoveel onbewuste onderstromen die leven, nu het licht zien. Dit is perfect georkestreerd in aanloop naar het 11-11 transformatie portaal, zodat de hogere lichttrillingen hier nu in binnen kunnen gaan komen. Waardoor zowel het collectief als het individu meer op eigen benen gezet gaan worden. De scheefgroei en scheefstand tussen individu en collectief dienen te herstellen om werkelijk de eigen plek, binnen jezelf en binnen ‘de groep’ in te kunnen nemen. Een ware Meester staat immers echt op eigen benen en wordt niet langer beïnvloed door persoonlijke drama’s of die van het collectief.

De energie van 2020 resoneert op de Oorspronkelijke Mens Coderingen en de oorspronkelijke blauwdrukken met Bron en zijn van grote invloed in dit 11-11 portaal.

 

De 11 mannelijk en de 11 vrouwelijk

De dubbele 11 kun je ook als een andere polariteit zien, binnen jezelf, namelijk als: mannelijke en vrouwelijke kracht, die elk op eigen benen, in de eigen potentie worden aangetrilt en bekrachtigd. Onbalans in mannelijke en vrouwelijke energie zorgen ook voor onbalans tussen individu en collectief.

De energie van de 11-11 brengt een stimulans en prikkel voort om op eigen benen te gaan staan in zowel de mannelijke als de vrouwelijke blauwdruk en elke vorm van polariteit. En of stimuleert ons daar naartoe te bewegen.
Pas wanneer mannelijk en vrouwelijk ieder op eigen kracht kunnen en mogen functioneren ontstaat een gelijkwaardige samenwerking en verbinding tussen beide. Die gebaseerd is op Eenheid en volledige potentie van beide kanten in ons bekrachtigd.
Op eigen benen staan is Meesterschap waar binnen je vanuit hart, vertrouwen, uitlijning, stevigheid en draagvlak (gronding), verantwoordelijkheid en bewustzijn functioneert en van daaruit ook kunt verbinden.

Allereerst werkt dit op persoonlijk bewustzijnsvlak door. Daarnaast wordt ook het collectief bewustzijn hierdoor geïnitieerd en aangetrild. En op collectief niveau de polarisatie tussen in verbinding zijn of uit verbinding zijn. Waarmee ik bedoel: sta jij op eigen benen in het collectief of wordt jij telkens beïnvloed door de collectieve stromingen?

 

Transformatie portaal

Elk jaar opnieuw is het 11-11 portaal een immense transformatie poort die enorm diepe wijzigingen brengt, die versnelling brengt in de groeiprocessen die al spelen en lopen, om hierin nog meer de onderste steen boven te krijgen. Het is een portaal wat versnelling brengt in de groei en die alle touwtjes van voorgaande processen aan elkaar knoopt. Waardoor bewuster ervaren kan worden waarin je afgelopen maanden al gegroeid bent, welke processen gebalanceerd en bemeesterd zijn of waar nog werk aan de winkel is.

Zeker ook dit jaar, met alle ‘gekkigheid’ die het persoonlijk- en collectief menselijk bewustzijn nu aan het licht brengt, zal dit een uiterst belangrijk portaal zijn die een enorme shift in bewustzijnstrillingen komt brengen. De energie van 2020 heeft daar ook mee te maken, die de polarisatie van dualiteit en Bronkacht extra benadrukt, maar ook de blauwdrukken van Bron steeds dieper in herinnering brengt.

 

Afstand activatie tijdens het 11-11 portaal

Ondanks de andere plek van aanwezig zijn, verzorg ik toch ook een afstand activatie en transmissie, zoals ik ook al meer dan een decennium doe tijdens dit belangrijke portaal. De Nederlandse frequentie bandbreedte en blauwdruk wordt daar dit jaar dus in mee genomen i.p.v. de Egyptische uitvergrotende energieën. Meer info daarover vind je hier, voel je vrij om aan te melden, als het met je resoneert

Ik wens ieder een onvergetelijk, diep transformerend en bewustzijnstrilling verhogend 11-11 portaal toe. Dat ieder de eigen Goddelijke plaats in zichzelf en de eigen unieke plek in het collectief vanuit eigen Meesterschap in mag nemen en het eigen Meesterschap dus op alle fronten mag omarmen!

 

© Willemien Timmer, 9-1-2020