Energetische update 20 juli 2021: water en vuur

 

De energie van de maand juli, gericht op de 7-energie, heeft tot nu toe nogal weer wat in beweging gebracht. Hoewel tot nu toe met name de zachtere vrouwelijke energiestromen aangetrilt zijn, zijn de uitwerkingen op aards vlak daarvan al enorm.

 

Water energie

De letterlijke en figuurlijke waterenergie staat centraal. Niet alleen passend bij de vrouwelijke energie, maar ook bij sterrenbeeld Kreeft, waar we ons momenteel nog doorheen bewegen t/m 22 juli, de dag gewijd aan Maria Magdalena.
De ‘keerzijde’ van de 7-frequentie van oorspronkelijke scheppingskracht is het emotionele veld. Deze is tot nu toe flink getriggert deze maand en past in dit plaatje.
Dat wat onbewust gerelateerd is aan emotiestromen, vastgezette emoties, emotionele programmering of groepsbewustzijn heeft een aardige dreun gehad om los(ser) te komen. Om daarmee tot bewustzijn te kunnen komen. De emoties zijn ingezet om tot e-motion, energie in beweging, te komen.

Dit is één kant van de vrouwelijke blauwdruk kracht die zich vrijer heeft gemaakt deze maand.

 

Vuur energie

De andere kant zal zich vanaf de komende dagen gaan versterken, niet de waterkant, maar juist de vuurkant.
Beide elementen houden een diepte reiniging en zuivering in, water en vuur. Beide op een andere wijze.
Vuurkracht is in staat om bergen te verzetten, het oude te verteren en het oorspronkelijke te initiëren.

 

Water en vuur

Waar de water energie tot beweging, schoonmaak en zuivering heeft aangezet, kan het innerlijk vuur weer gaan oplaaien. De passie, kracht, zuivering en transformerend vermogen om de eigen vuurkracht weer aan te gaan spreken.
De vuurkracht van het vrouwelijke veld is als de leeuwin, de Sekhmet kracht, die staat. Die niet langer met zich laat piepelen, zich iets op de mouw laat spelden.

Het water element in het vrouwelijke veld kan nog meegaand zijn, mee bewegen, van alle kanten de situatie kunnen bekijken en of begrip hebben. De keerzijde is empathie voor alles en iedereen kunnen opbrengen. Alles proberen te omarmen of te laten Zijn. Een valkuil daarin is de grenzeloosheid, het gebrek aan het afbakenen van de soms broodnodige grenzen.

De vuurkracht van de vrouwelijke blauwdruk kan wél die grenzen aangeven. Juist omdat het getuigd van liefde voor het Zelf. Juist omdat niet alles te omarmen, vergoeilijken of recht te praten is.
De vuurkracht/leeuwinnenkracht weet waar ze voor staat en weet hoe te blijven staan. Weet de eigen ruimte te respecteren, evengoed als de ruimte van de ander. Deze kracht kan grenzen trekken waar nodig, juist om dat wat krom is weer terug te brengen in de rechte lijn.

Emoties trekken je namelijk uit die rechte lijn, de verbinding met Bron, je midden/de balans.
De emotionele programmering (water element) houdt je solidair aan het groepsbewustzijn, ook daar waar het schadelijk of beperkend is voor jezelf. (‘We doen het voor de ander’, maar waar ben jij zelf dan nog?).

 

Komende periode

Tot en met de 22-ste juli, de Dag van Maria Magdalena, zal hoofdzakelijk de water energie nog een hoofdrol spelen on de trillingsverhogingen van deze periode. Daarna zal met name de vuurenergie aan terrein gaan ‘winnen’. Hoewel de komende dagen al steeds meer naar deze omslag toegewerkt wordt, waarmee de instromende hogere trillingen in het collectief veld al voelbaar zullen veranderen. Een nieuwe energie dient zich aan. Water zal steeds meer ruimte gaan bieden aan vuur.

Vanaf 22 juli t/m 25 juli, Dag buiten de Tijd en derde 7-7 portaal, zal de vuurstroom aan energie steeds sterker worden en vanaf 26 juli, Maya/oud Egyptisch nieuwjaar en opening van de Leeuwenpoort, zal de vuurkracht van het vrouwelijke veld meer op de voorgrond zijn.  Dit zal andere potenties en bewustzijnslagen binnen het collectief bewustzijn (en dus ook individueel) aan gaan zetten. Zowel ter schoonmaak en bewustwording, als ook ter bekrachtiging van de kwaliteiten die in bewustzijn aanwezig zijn.
Op weg naar de energie van de 8, in augustus en het 8-8 portaal als hoogtepunt van de Leeuwenpoort. Waarin de frequenties van de balans, de lemniscaat, centraal zullen staan.

Hoe beweeglijk de afgelopen periode dus ook was, er komt nog veel meer beweging aan. Maar gevoelsmatig zullen met de activatie van de vuurkrachten van de vrouwelijke potentie ook meer zaken op hun plek (innerlijk) gaan schuiven. Wordt het mogelijk om ‘nee’ te gaan zeggen, om begrenzing aan te geven. Om je eigen scheppend vermogen, je staande houden, je eigen passie van je ziel, steeds bewuster te worden en te gaan aanspreken.  En wordt de potentie om dat wat bevrijd, her-innert en geheeld is ook omgezet naar de mogelijkheid om dat te gaan belichamen, op dagelijks leven basis.

Ik wens ieder een bijzondere week en periode toe waarin je eigen gevoelskracht steeds dieper echt mag gaan staan!

 

©️ Willemien Timmer, 20-7-2021

 

P.S. Tijdens de afzonderlijke belangrijke hier benoemde Portaaldagen zal ik nog updates geven over wat de energieen inhouden die instromen.

Meer informatie over de energie van juli 2021 vind je ook hier en hier. 

Op verschillende van deze belangrijke Portaaldata verzorg ik zowel afstand activaties als activatie workshops, deze kun je terug vinden in de activiteitenagenda.