Energetische update juli 2021

Energetische update over de 7-energie, Vrouwelijke (blauwdruk) kracht, Pleiaden, Sirius en opening van de Leeuwenpoort

 

De energie van de maand juli resoneert op de 7 (de 7de maand). En heeft daarmee een link met her kruinchakra, de vrouwelijke scheppingskracht, creatiekracht en  zusterschap (de zeven zusters – Pleiaden).
Dit zijn potenties die in eerste instantie i in de 7- energie aangetrilt worden (collectief en individueel) gedurende deze maand, die op de achtergrond mee stromen en bewustzijn zullen aan trillen.

(In hoeverre jij dit bewust opmerkt, ervaart of kunt waarnemen, hangt af van je gevoeligheid, bewustzijn en in hoeverre het nu rechtstreeks resoneert met jouw ziels evolutiepad en persoonlijke groei. Maar het werkt hoe dan ook op de achtergrond collectief en persoonlijk door ten dienste van de kosmische trillingsverhogingen)

 

Wat houdt dat in?

Het kruinchakra gaat daarbij om ons lijntje met Bron en alle lagen (galactisch en kosnisch) die tussen mens-zijn en Bron Zijn aanwezig zijn. De kennis, (ziels)ervaringen en (ziels) wijsheden die daarin aanwezig zijn. Tappen uit eigen bron (van inspiratie) en de vormgeving daarvan op aarde, is uiteindelijk waar het om gaat.

De vrouwelijke scheppingskracht is een Goddelijk element van je vrouwelijke blauwdruk en we zien die potentie in de mens gespiegeld en gemanifesteerd in het feit dat vrouwen over een baarmoeder beschikken en in staat zijn om nieuw leven te dragen en geboorte te geven. Uiteraard hoort de mannelijke component daarbij om dat te bewerkstelligen, maar het gaat in deze energie voornamelijk om de vrouwelijke vermogens om nieuw leven/creatie te dragen en te baren. Het gaat over die scheppingskrachten of -vermogens die in elke ziel en elke mens (ongeacht man of vrouw) aanwezig is.
Vanuit deze scheppingskracht, die creatiekracht is ontstaat ook manifestatiekracht (daarvoor is de mannelijke, krachtige component nodig). De (vuur) kracht om iets manifest te maken. Zie verderop.

Zusterschap gaat niet zozeer letterlijk over zusterschappen als wel over de bundeling van krachten van de vrouwelijke blauwdruk. Waarbij o.a. hartkwaliteiten centraal staan. Verbondenheid in eenheid en gelijkwaardigheid, allereerst binnen jezelf (verschillende bewustzijnslagen die elkaar vinden en met elkaar samen kunnen vallen). Daarmee wordt de (creatie)kracht versterkt.
Uiteraard werkt dit ook naar buiten toe: elkaar ontmoeten vanuit hart, gelijkwaardigheid en binnen een zelfde soort interesse of bedoeling versterkt het samen gecreëerde veld enorm en bepaald een (andere) uitkomst.

Het Pleiadische bewustzijn is een 7D frequentie die o.a. hiermee verweven is. Maar ook kwaliteiten als luchtigheid, humor en healing in zich draagt. Healing en relativerend vermogen dus op aspecten van het zelf die nog in strijd zijn met elkaar, nog niet samen kunnen vallen, waardoor je innerlijke scheppingskracht geblokkeerd, vertraagd of gestagneerd blijft. M.a.w. waar je geen contact mee kunt maken, waar het moeizaam stroomt of niet te manifesteren lijkt te zijn in de dagelijkse realiteit.

 

De vrouwelijke vermogens

In het kort gaat deze 7-energie dan om de vrouwelijke scheppende vermogens, bundelingen van krachtaspecten van verschillende zielsdelen en hoger zelven ten behoefte van healing en opening van het menselijk bewustzijn zodat de lijn met Bron en directe inspiratie krachtiger geactiveerd kunnen worden.
Vrouwelijke kwaliteiten die belangrijk zijn in dit proces zijn o.a. de hartkracht, vermogen tot lief hebben (van het Zelf), acceptatie, overgave, verstild luisteren en ontvangen, verbinden, bundelen van krachten, helen, omarmen.
Die lagen in onbewustzijn die hierop nog stagneren zullen aan getrild worden in een poging tot het brengen van beweging, wat kan leiden tot bewustwording, omkering van oude patronen en stagnaties en meer oorspronkelijke krachten van de blauwdruk weer te bevrijden (in bewustzijn).

De vrouwelijke krachtstroom is niet alleen maar zacht, liefdevol en fluffy, maar kan ook zeker vurig en sterk zijn, begrenzend  en overweldigend. Zoals een moederhart die haar kinderen beschermd tegen gevaar, die als een leeuwin tekeer kan gaan.
En is daartoe ook al eeuwen onderdrukt en weggezet. Waardoor de scheppende potenties nog slechts mondjesmaat actief zijn gebleven, uit balans zijn gebracht, verdraait en vervormt zijn geraakt.

De initiaties in de juli maand zijn bedoeld om steeds dieper door te dringen in de onbewuste potentievelden en deze oorspronkelijke krachten weer in herinnering te brengen. Van daaruit kan de creatie- en scheppingskracht (voor de creatie van een nieuwe wereld) vanuit inspiratie weer her-innert, gegrond en belichaamd gaan worden.

Ook de gronding (eerste chakra) en het buikgevoel of buikintuïtie (tweede chakra) zijn daarbij essentieel om deze blauwdrukken, trillingen en energieën in de menselijke gevoelslagen, je hier en nu en menselijk bewustzijn te kunnen ankeren.
Aandacht voor basis en buik/baarmoeder gebied is dus ook deze maand essentieel hierbij.

 

De opening van de vrouwelijke blauwdrukpotenties

Deze maand start wel met de zachtere kantjes, om gedurende de loop van de maand steeds meer bedding te kunnen bieden aan de vrouwelijke vuurkracht die gaat mee stromen wanneer de Leeuwenpoort zich gaat openen.
De instroom en triggers van de zachtere vrouwelijke energieën zullen o.a. hoogtepunt momenten kennen qua instroom tijdens het 7-7 portaal en de dag van Maria Magdalena op 22 juli.
Daarnaast zijn er meerdere bijzondere hoge trilling portalen, namelijk:

 

Het 7-7 Portaal

De Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten zijn de drijvende kracht achter elke schepping en creatie. Niet omdat het ‘beter’ is dan het mannelijk Potentieel. Maar omdat het simpelweg behoord bij deze potentie, zoals het Mannelijke andere kwaliteiten in zich draagt.
Het Vrouwelijke aspect heeft de potentie om de Heilige Veilige Ruimte te scheppen waar binnen elke nieuwe schepping vorm krijgt. Daarvoor is echter de wederhelft of tegenpool wel nodig. Denk aan de bevruchting van zaadcel en eicel. Beide polariteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Echter het vrouwelijke aspect draagt de veilige heilige ruimte waarbinnen schepping zich kan ontwikkelen totdat het geboren kan worden (de baarmoeder).
Zoals het Goddelijk Mannelijke het Zaad des Levens of Goddelijk Scheppings Idee draagt, zo draagt het Goddelijk Vrouwelijke deze heilige Ruimte waarbinnen versmelting van krachten en dus bevruchting van het Scheppingsidee kan plaats vinden.
De Potentie van het Goddelijk Vrouwelijke is dus onder andere om deze ruimte te scheppen waar binnen elke vorm van verandering, ontwikkeling, groei, wijziging of nieuwe creatie mogelijk is. Als het Goddelijk Vrouwelijke haar scheppingsruimte (baarmoeder) niet open stelt, is geen enkele nieuwe schepping mogelijk.
Het vrouwelijke aspect zelf IS deze Scheppingskracht.

Het 7-7 portaal, brengt een diepere aantrilling van de Vrouwelijke Scheppende Vermogens. Dat betekend echter ook dat het de ‘tegenpool’ aantrilt en dieper opent: daar waar we nog niet scheppend maar mogelijk (onbewust) destructief of krachteloos in dit veld binnen ons Zelf staan. Het zal je dieper bewust kunnen maken van waar je nog oude patronen hanteert, van bijvoorbeeld afgescheidenheid, dienstbaarheid te koste van je Zelf, niet onvoorwaardelijk liefdevol zijn naar je Zelf toe, etc. Daar waar je oude vrouwelijke wonden leeft, in plaats van je pure Essentie en Scheppend Vermogen.
( © Willemien Timmer 2020)

 

De Dag buiten de Tijd: 25 juli

Vanuit de Tzolkin of Maya kalender is 25 juli de Dag buiten de Tijd. Dit heeft te maken met de 13 manen kalender van de Tzolkin, waarbij 24 juli de laatste dag van het oude jaar is en 26 juli  de eerste dag van het nieuwe jaar is.  (Let op dat valt samen met de oud Egyptische nieuwsjaar dag).
De Maya kalender kent dus in feite maar 364 dagen in plaats van 365 dagen, en dat betekend dat 25 juli, de Dag buiten de Tijd, een dag is die ‘over’ is. Een dag van loslaten van het oude en voorbereiding of intenties zetten voor het nieuwe. Een dag waarbij je vanuit de Tzolkin bewustzijnsvelden even vrij bent van de hele cyclus van het jaar. En ook een dag waarbij de focus wereldwijd gericht is op de energie en schepping van vrede.
Deze dag is dus uitermate geschikt om dieper naar binnen te gaan en de innerlijke balans op te maken.
Het is tevens de start van een nieuwe cyclus, een ‘nieuw jaar’, di e zoals gezegd samenvalt met het oud Egyptische nieuw jaar. Ook al bevind zich dit op een andere resonantie of golflengte, het is weer een helder voorbeeld van hoe alles met alles verbonden is en nauw samen werkt binnen het Goddelijk Plan.
( © Willemien Timmer 2018)

 

Maria Magdalena dag: 22 juli

Sinds 2016 heeft de paus 22 juli omgedoopt tot Maria Magdalena dag. Een heel bijzonder gegeven dat de kerk het Vrouwelijke, wat zo direct naast Yeshua (Jezus) heeft gestaan na eeuwen van verkettering, eindelijk erkenning geeft.
Het geeft het Goddelijk Vrouwelijke in de aardse belichaming eindelijk een stuk erkenning terug. Niet alleen in Maria Magdalena, maar vooral in wat zij weerspiegelt in ieder van ons!
Lees dat verder hier.

 

Leeuwenpoort

De Leeuwenpoort opent zich op 26 juli, samen vallend met het oud Egyptisch nieuwjaar en het oude Maya nieuwjaar (een dag na de Dag buiten de Tijd).
Dit is het moment waarop de frequenties van Sirius en de steviger vuurkracht van het vrouwelijke blauwdrukveld in beweging gebracht gaan worden. De leeuwen- én Leeuwinnen krachten die actief gaan worden, bewustzijn in vuurkracht, transformerend en magisch vermogen gaan aantrillen. Om de noodzakelijke transformaties, maar ook nieuwe schepping, kracht bij te gaan zetten.

De kracht van Sirius is gerelateerd aan de ‘bewaarplaats’ van onze oorspronkelijke blauwdrukken en resoneert op 6D (en hogere) niveaus van bewustzijn.
Sirius is de poort, noem het het hart of middelpunt, die hogere en lagere frequenties met elkaar verbind en toegang verleent van beneden naar boven en andersom.

Het oud Egyptisch nieuw jaar viel altijd samen met het rijzen van Sirius, m.a.w. het moment waarop Sirius weer aan de hemel verscheen. Wat een periode van nieuwe vruchtbaarheid inhield, de voorbode van overstromingen van de Nijl en was (vanuit de lineaire tijdlijn bezien) en is (vanuit het eeuwige Nu bezien) gekoppeld aan zowel Sothis (Sirius) als Isis.
Meer over de Leeuwenpoort lees je hier.

 

Interactie van de 7 en de 5

In juli 2021 gaan de energie van de 7 en de 5 (2021) met elkaar de interactie aan.  De energie van de 5 gaat over de 5 elementen, de bouwstenen van schepping.  Het gaat over de Oorspronkelijke Mens codering, de vijfpuntige ster en het keelchakra, welke de potentie tot manifestatie in zich draagt.

Daar waar de 7-energie van de vrouwelijke scheppingskracht mede gelinkt is aan het tweede chakra (baarmoeder, veilige ruimte om nieuw leven te laten groeien en dus nieuwe creaties te gaan vormen)  kan deze er via het keelchakra een manifestatievorm in de wereld vinden. M.a.w. de energieën van de 7 en wat deze in je aantrillen aan nieuwe inspiratie en vrouwelijke krachten kan door de toevoeging van de 2021/ 5- energie werkelijk een weg naar buiten gaan vinden. De Goddelijke inspiratie kan geboren worden op aarde, in het dagelijks leven, in de 3D.
Waar de energieën potenties van de  7 en 5 met elkaar verbinden betekend dat de vernieuwing mogelijk wordt. Niet voor niets valt dit allemaal samen in de periode waarin ook in oude tijden Egyptisch nieuw jaar en het Maya nieuwjaar gevierd worden.  een tijd van vernieuwing, nieuwe mogelijkheden en nieuwe creaties die manifesteren.

Wees je dus bewust dat je creëert vanuit je hart, en niet vanuit macht, ego, wil (zonnevlecht) of vanuit verdeeldheid en angst. Richt je focus op wat jij wenst, op wat Harmonisch is, op wat innerlijk (geïnspireerd) tot je komt, wat je trilling en bewustzijn verheft.
Richt je op wat je diep van binnen wenst, niet op dat wat je niet wil.
Stem je daar op af, laat je focus (en dus je energie en bewustzijn) daar naartoe gaan. alle potenties om een nieuwe realiteit/ wereld te creëren komen steeds meer beschikbaar in deze tijd en worden zeker in de maand juli extra geactiveerd!

Ik wens ieder een magische maand vol nieuwe geboortes binnen je Zelf toe!

 

© Willemien Timmer 4-7-2021

 

Tijdens verschillende van deze Portaaldagen verzorg ik weer krachtige activatie workshops en of afstand activaties/ transmissies. Zie hiervoor mijn activiteitenagenda!

 

 

De auteur van deze prachtige afbeelding is mij helaas onbekend!