Oud Egyptisch Nieuwjaar en de opening van de Leeuwenpoort op 26 juli (jaarlijks)

Op 26 juli opent zich energetisch de Leeuwenpoort, ten tijde van het Oud Egyptische nieuw jaar en een dag na de Dag buiten de Tijd. Het oud Egyptisch nieuwjaar was afgestemd op het weer aan de hemel zichtbaar worden van Sirius. Wat een periode van nieuwe vruchtbaarheid inhield, de voorbode van overstromingen van de Nijl en was (vanuit de lineaire tijdlijn bezien) en is (vanuit het eeuwige Nu bezien) gekoppeld aan zowel Sothis (Sirius) als Isis.

Sirius die de ‘bewaarplaats’ is van onze Oorspronkelijke Blauwdrukken (onder andere). Die ons dus weer ons Oorspronkelijke Zelf dieper in her-innering komt brengen.
Net als de Maria Magdalena dag en het oud Egyptisch nieuwjaar, komt ook de Leeuwenpoort elk jaar ‘terug’. En dit is een periode van grote vuurkracht en transformatie. Een periode van immense groei versnellingen en optillende energieën. Elk jaar weer is de combinatie van planeetstanden en overige hoge trilling instromingsmomenten anders. En elk jaar heeft dat daarmee een eigen invloed op de processen die persoonlijk en collectief op dat moment gaande zijn.

Over de Leeuwenpoort

De Leeuwenpoort die zich zoals elk jaar geopend heeft op 26 juli tijdens het Oud Egyptisch nieuwjaar, de dag van het weer oprijzen van Sirius en een dag na de Dag buiten de Tijd volgens de oude Maya tradities. Enkele dagen nadat we over gegaan zijn naar de periode van sterrenbeeld Leeuw, astrologisch gezien.

De leeuwenpoort is een periode die loopt van 26 juli t/m 12 augustus, hoewel de uitwerking er van nog lange tijd na zal galmen. Zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven zal de input van deze periode nog het meest krachtigst voelbaar blijven.

Elk jaar opnieuw kenmerkt deze periode zich door een periode van krachtige voortstuwende en diep openende energieën die je groei een enorme input geven. Een stevige zet in de rug zogezegd om nog verder de verdieping van je Zelf in te gaan, om je eigen Kracht te ontdekken en deze weer te bevrijden.

Het is een krachtige motor op de weg van Zelf Realisatie om je eigen Koningschap (of Meesterschap) weer volledig op te pakken.
Bij Meester- of Koningschap hoort ook de bewustwording van en het weer op je nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw groei, bewustzijn en jouw creaties.
Verdraaide energieën, ballast, verwondingen en alles wat vast houdt in de duale matrix en afgescheiden bewustzijn wordt daarmee krachtig aangetrilt om naar boven te komen, bewust te worden, om te helen, doorzien en omarmd te worden.

Effecten van de Leeuwenpoort

De effecten van de Leeuwenpoort periode zijn zo krachtig dat je vaak de resterende maanden van het jaar daar nog je profijt en doorwerking van ondervind. Het is een soort ‘aanzet periode’ waarin alle doorlopen of aangeraakte groei(thema’s) van de eerste 7 maanden van het jaar in een verdieping terecht komt en de kracht kan vinden om het daadwerkelijk in je aardse mens-zijn neer te zetten, handen en voeten te geven en te gaan belichamen. Het is een soort van het eigen maken van en vorm geven van je Meesterschap in de thematieken die je doorlopen hebt in de eerste periode van het jaar.

Jouw eigen krachtaspecten

De energie van de Leeuwenpoort trilt onherroepelijk jouw eigen Kracht aan. Kracht op vele aspecten van jouw Zijn. Krachten die recent ontwaakt of weer her-innert zijn. Kracht wat wakker wil worden of kracht die al beoefend en bemeesterd is. Dat kunnen dus verschillende krachtstukken en kwaliteiten zijn, maar ook weer de tegenpool: de schaduw waar jij angst hebt voor je kracht, waar jij je kracht nog niet leeft of durft aan te pakken. Waar jij je kracht nog weggeeft en dus ook makkelijke ‘prooi’ bent voor manipulatie of mind control.

Dit kan op vele verschillende facetten van kracht invloed hebben. Daar ‘kracht’ op zich op vele vlakken in ons Wezen uitdrukking vindt.
De samenkomst van en verbinding met Sirius in deze (waardoor in oud Egypte het Nieuwe Jaar gevierd werd) die de herinnering aan je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus ook Kracht aantrilt, is de opening waardoor de Leeuwenpoort krachtig actief wordt. En vormt de katalysator waardoor je in diepere aanrakingen met je Oorspronkelijke Zelf, Blauwdrukken, Kracht en Koningschap (of Meesterschap) aangeraakt wordt.

We mogen weer Meester worden over onze Kracht. De oude angsten, krachteloosheid, kracht weggeven of ontkrachtende energieën transformeren en ons ware Potentieel weer herinneren en integreren. Juist via het Hart (Magdalena code), de buik (Nieuwe maan, emotie velden) kan het dan op en in de aarde(verbinding landen).
De Leeuwenpoort zet zich gedurende augustus voort en zal een hele rits aan kracht-aspecten en uitdagingen aanzwengelen, in de uitnodiging om jou steeds krachtiger jouw Grootsheid als Scheppende Bron te gaan herinneren, in je mens-zijn.

De resonantie van Sirius en de leeuwen- en leeuwinnen krachten 

De resonantie van Sirius en de Leeuwen- en Leeuwinnen kracht werkt hier gedurende deze periode doorlopend in mee. Niet voor niets start deze periode tijdens het moment dat Sirius weer boven de horizon uitrijst.

In het oude Egypte markeerde dit het nieuwe jaar, een nieuwe geboorte (periode) waarop nieuw leven mogelijk werd. Het markeerde de tijdsperiode waarop de Nijl overstroomde en van waaruit vruchtbare aarde mee gevoerd werd. Dat bood de kans op overvloed en vernieuwing.

Ook energetisch wordt dit alles nog altijd jaarlijks gebracht, binnen ons bewustzijn, in deze periode.
Sirius is hier een belangrijke frequentie bij die niet kan en mag ontbreken, het is zelfs de aanzet hiertoe.

*Sirius die nauw verweven is met de energieën van Isis, die je zou kunnen zien als de vertegenwoordiger of symboliek van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk. Het is het Overkoepelende Goddelijk Vrouwelijke, de alles omarmende kracht en het Scheppend Vermogen wat daarin aanwezig is wat leven kan geven aan alles wie wij Zijn, op alle lagen.

*Sirius, die ook op Multidimensionaal niveau die Oorspronkelijke Blauwdrukken bewaart en bewaakt. Ik ervaar Sirius vaak simpel gezegd als een ‘tussenstation’ waarin de Blauwdrukken van hogere dimensiesferen bewaard liggen, die ons terug leiden naar Bron. Wanneer wij weer kunnen uitreiken naar de Sirius frequentie, verkrijgen we weer toegang tot de hogere dimensielagen van ons Wezen.
Deze Blauwdrukvelden van ons Wezen zijn via de Sirius frequentie weer toegankelijk, mits je op die frequentie af kunt stemmen. Waarbij Sirius als tussenstation of brug fungeert om onze Goddelijke Herinneringen en uitlijning weer naar ons mens-zijn hier in 3D te geleiden.

*Sirius die in verschillende dimensielagen ook ruimte biedt aan verschillende Sterrenvolkeren en Blauwdrukvelden die als Broeders-en Zusters de evolutie op aarde ook begeleiden en daar ook aan deelnemen. Denk aan de Blauwdrukken van de Walvissen, dolfijnen, vogels, wolven en honden, katten en leeuwen bewustzijn. Deze diersoorten die wij op aarde kennen zijn de uitdrukkingsvormen van onze Broeders en Zusters (en delen van ons eigen Wezen) die ook via Sirius toegang hebben tot de aardse sferen. Zij incarneren als het ware via de Sirius frequenties in de aardse matrix en hebben hun eigen incarnatie cycli en vormgeving.
Zij zijn de uitdrukkingsvormen van ‘hoogstaande’ of beter gezegd hoog bewuste Lichtwezens die leven in de sferen van Sirius of via de Poorten van Sirius (als brugfunctie) naar hier op aarde komen.

Feline bewustzijnsvelden

In de oud Egyptische tijden was deze kennis tot op zekere hoogte nog bekender en werd er krachtig samen gewerkt met deze Bewustzijnsvelden, zoals bijvoorbeeld Isis, Ra, Horus en Sekhmet. (En nog vele anderen, maar die in het kader van dit artikel niet nader benoemd worden).
De leeuwen en Leeuwinnen krachten speelden daar een belangrijke rol in. Net zoals ook nu nog, in deze periode van de Leeuwenpoort.
Leeuwinnenkrachten van Meestervelden als bijvoorbeeld Mut en Sekhmet vertolken daarin frequenties en krachtkwaliteiten die in ieder van ons aanwezig zijn, in de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk.

Mut bijvoorbeeld weerspiegelt de Leeuwinnenkracht van het Oer Moeder Bewustzijn. Waarin de Oerkracht van Liefde, bescherming, omarming, acceptatie een rol spelen.

Sekhmet daar en tegen vertegenwoordigt zowel de destructieve als de constructieve krachten. Het destructieve wanneer deze kracht aangewend wordt vanuit pijn of wonden (afgescheiden bewustzijn). Denk daarbij aan jaloezie, haat, verwoestende krachten die afscheiding en meer wonden veroorzaken.

Constructieve krachten wanneer aangewend vanuit Heelheid, hart en bewustzijn. Dan ervaar je de magie en helende potenties, de enorme kracht van het Goddelijk Vrouwelijke wat in staat is liefdevol bergen te verzetten, grenzen te stellen en haar scheppend vermogen met vuur en passie te leven.

Deze enkele voorbeelden van de Leeuwinnenkrachten en Bewustzijn/Meestervelden die via Sirius werken (en van de Sterrenvolkeren van de Feline ‘Bloedlijnen’ afkomstig zijn) waren slechts enkele van de vele grootse uitdrukkingsvormen van de Vrouwelijke Kracht velden. Krachtvelden die ook nog altijd in ons Vrouwelijk Blauwdrukveld aanwezig zijn. Maar veelal eeuwenlang onderdrukt, ontkracht of zelfs verkracht zijn.

Balans

En daarnaast mannelijke leeuwenkrachtvelden die binnen het Goddelijk mannelijk potentieel eigen aspecten van kracht weerspiegelen binnen ons bewustzijn.
Het ene staat immers niet los van het andere in een gepolariseerde schepping. Beide facetten of tegenpolen horen bij elkaar en dienen met elkaar in balans te zijn, wil de volledige potentie beleefd, ervaren, manifest en belichaamd.
worden.

De Lion Beings vanuit de Feline Families werken vrijwel altijd in paren, waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke blauwdrukkrachten samenwerken en in samenspel met elkaar zijn. Dit weerspiegelt en herinnert in ons bewustzijn ook aan de noodzaak van balans.
In de energie van de Leeuwenpoort zal ook sterker in beide facetten van het zelf de eigen kracht belicht, aangeboord, geactiveerd worden door alle trillingsverhogingen die de Leeuwenpoort dit jaar brengt.
De energie is gericht op het wekken van de Oorspronkelijke Mens Code en Broncodes weer in fysieke manifestatie brengen binnen het Zelf. Ook daarin is balans de middenweg die noodzakelijk is.

Het 8-8 portaal is het meest krachtige instroom moment van de Leeuwenpoort

De energie van de 8 en het 8-8 Portaal in vogelvlucht

De energie van de 8 (de maand augustus) resoneert ook op de energie van de Lemniscaat en werkt bekrachtigend door te midden van deze energie upgrades. De energie van de 8 resoneert op de Kosmische Balans en Oneindige of Eeuwige Doorstroom. De Goddelijke Cycli die Oneindig zijn, zoals wij dat in Essentie ook Zijn.
Deze frequentie brengt op een ander niveau tevens de mogelijkheid en coderingen voor een Kosmische Balancering van de Goddelijke Mannelijke, Vrouwelijke en Kind Blauwdrukken. Onze Overkoepelende Blauwdrukvelden die vanuit de eerste afscheiding van Bron ontstaan zijn.
Het zijn ook de Poorten zogezegd waardoor wij weer ‘terug kunnen keren’ in de Bronfrequenties van ons Zelf.

Dat proces verloopt door vele (of eigenlijk alle) lagen van ons Multidimensionaal Bewustzijn en door vele processen van groei heen. In feite ligt dit aan de basis van elk groeiproces en bewustwording.
Daar waar we steeds dieper de menselijke gewonde man-vrouw-kind energieën helen, ontstaat meer ruimte voor het weer herinneren en ervaren van de Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden in ons. Daar ontstaat dus de bevrijding, de innerlijke Ruimte, de herinnering aan Oorspronkelijke Kracht en de uitlijning van Bron, die weer terugstroomt in de ervaring van wie wij zijn als mens, hier en nu op aarde.

Deze processen lopen stapsgewijs door alle lagen van wie wij Zijn heen, van de meest verdichte versie (als mens) tot die hoogste Goddelijke Blauwdrukvelden.
Overal waar wij onze verwondingen en trauma’s helen die ons in duaal, afgescheiden bewustzijn vast zetten, brengt de lemniscaat of 8-frequentie weer balans. Daarmee ontstaat meer ruimte voor instroom van onze Oorspronkelijke energie. De Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke of Kind Blauwdrukken die weer voelbaar worden in de menselijke ervaring.
Daarmee worden we dus steeds dieper weer uitgelijnd op ons volledige Bronpotentieel, ook in de beleving en gevoelservaring van het hier en nu op aarde. We gaan steeds dieper her-inneren wie wij werkelijk Zijn en overstijgen steeds meer de dualiteit en afgescheidenheid.

 

Het 8-8 portaal

De 8-8 codering biedt een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Mannelijke en Vrouwelijke velden. Deze Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar hereniging met elkaar waardoor het Goddelijk Kind kan ontstaan. Deze is een doorgang naar ons Bronbewustzijn.
Wanneer wij weer volledig alle wonden van Man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de volledige Bronresonantie terecht.

Het 8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.
Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen zijn nu mogelijk met diepte transformaties om alle velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering/ Moeder Aarde en jouw kosmische verbindingen. Maar at heeft ook invloed op jouw fysieke verbinding met de aarderealiteit en belichaming van jouw Zijn. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een kosmisch gebalanceerde Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Deze uitlijning kan je enorm helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

 

©  Willemien Timmer, 2018 en aanvulling juli 2020

Jaarlijks tijdens de Leeuwenpoort verzorg ik bijzondere (krachtige) meerdaagse activatie workshops en of afstand activaties/ transmissies, afgestemd op dat moment in tijd. Zie hiervoor de activiteitenagenda!