Energetische update juli 2023

In dit artikel wordt meer van de energetische achtergronden van de ascensie- en bewustwordingsprocessen belicht. De invloed van de maand juli en al haar energetische poorten en trillingsverhoging momenten.
Belicht worden o.a. de fysieke processen,  vrouwelijke (scheppings)kracht, de kracht van de 7 en het 7-7-7 portaal, Elven Bewustzijn en overige portaaldata.

Even vooraf

Met het belichten van deze facetten van deze tijd is het altijd weer zelf voelen wat voor jou aanraakt, resoneert en dus van toepassing is in jouw persoonlijke bewuste en onbewuste processen.
Het voelt als slechts een tipje van de sluier, omdat er op andere (frequentie)lagen en ‘bandbreedtes’ nog veel meer tegelijkertijd gaande is. Dit is dan ook even een selectie die via mijn bewustzijn nu belicht wenst te worden.
Vanuit mijn afstemming op de multidimensionale schepping, ‘zoek’ ik altijd naar ‘bandbreedtes’  die aan de orde zijn om in bewustwordingsprocessen te belichten en in de veelheid van informatie ‘kies’ ik (mijn hoger bewustzijn) daarin datgene uit wat het meest essentieel voelt om te verwoorden in een vertaalslag.

Als altijd gaat het er om dat de frequenties besloten in de geïnspireerde tekst door mogen trillen in jouw bewustzijn, ongeacht of je als mens het geheel snapt of niet. Het doorwerken van deze trillingen kan openend, inspirerend en activerend doorwerken in je eigen bewustzijn(sgroei).

Fysieke schoning en bewustwordingsprocessen

De stevige energie upgrades van afgelopen maanden trillen nogal wat los. Voor veel mensen is dat dit jaar meer dan ooit vooral in het fysieke stuk te ervaren.
Diepe oude procesthema’s spelen zich meer dan ooit uit op het fysieke vlak
Resultaat van vele decennia energetische opschoningen doorlopen, maakt dat ons energieveld langzaam opener en schoner wordt en we daarmee steeds dieper doordringen in de meest verdichte vorm van Godsbewustzijn: de materie.

Daar waar energetische patronen al doorzien, opgeschoond en geheeld zijn kom je dan vanzelf uit op dieper gelegen lagen binnen je zelf. Ook in de materie liggen imprints besloten van verwondingen, verdraaiingen en dualiteitsstructuren die gaandeweg om bewustwording en heling vragen.
Waar energetische imprints aangeraakt of reeds doorleeft zijn, kunnen de onbewuste fysieke imprints ook steeds meer zichtbaar blootgelegd worden.

Voor de menselijke persoonlijkheid (ego) misschien nog wel een grotere uitdaging dan energetische of emotionele wonden aangaan, omdat dat wat zich fysiek manifesteert aan onbalans, veroorzaakt veelal ook fysiek ongemak en dat komt wel heel erg dichtbij en is vaak niet (langer) voor weg te lopen.

Bewustzijn en besef dat dit een logische vervolgstap is op eerder doorlopen heling- en groeiprocessen kan een lichte geruststelling zijn, dat het hoort bij de heelwording en belichaming van ons wezen. (Zie mijn boek Belichaamd Bewustzijn).
Hoe kunnen we immers werkelijk weer Eenheid en heelheid ervaren, wanneer niet ook ons fysieke mens-zijn wordt meegenomen in de bewustwordingsprocessen?
Ook deze is deel van ons totale Godsbewustzijn en een manifestatievorm op een 3D trillingslaag.
Werkelijk alles in ons wenst terug te keren in bewuste heelheid en eenheid, ook het menselijke-fysieke deel.
Hoe dat (dat proces) er uit ziet is vaak anders dan ons ego wenst of denkt.

De kracht van overgave, acceptatie, omarming, vertrouwen, liefdevolle zorg, -steun en draagkracht  is daarbij essentieel. En dat zijn o.a. elementen die in de maand juli krachtig aangetrilt worden.

De energie van juli 2023 en de kracht van de 7

De energie van juli resoneert op de frequentie van de 7. Deze gaat over het wekken van de vrouwelijke (scheppings)kracht en -kwaliteiten.
Vrouwelijke kwaliteiten die verbinding en bedding bieden, ook binnen ons eigen wezen.
De kracht van de vrouwelijke potentie is naast liefdevol ook wijs. Deze rijst uit boven aangeleerde (mentale) patronen  en kan koesterend bedding bieden aan dat wat aandacht, zorg, troost, heling vraagt.
Middels intuïtie en hart kunnen wij verstaan, in alle eerlijkheid, wat er nodig is en kunnen we (leren) hoe we er voor ons zelf kunnen zijn.
We kunnen en mogen leren hoe we ons Zelf bedding mogen bieden, zodat we weer kunnen  oprijzen in onze geheelde/oorspronkelijke kracht.

De frequentie van de 7 resoneert en werkt diep door in verschillende aspecten van het vrouwelijke (on)bewustzijn. O.a. op de diepste gevoelslagen, intuïtie, hartskwaliteiten, vermogen tot overgave en acceptatie, helende kwaliteiten, zorgzaamheid, veilige bedding, wijsheid van het hart, zuiver zusterschap, verbinding, etc.

Alles waarin deze vrouwelijke energiestromen nog beperkt, gewond, gestagneerd zijn, zal dieper uitgelicht worden om daarin te kunnen groeien, weer tot heelheid te kunnen komen. Zodat de zuivere vrouwelijke kracht weer bedding wordt voor vervolg groei.

Meer hierover wordt ook vaak belicht in de workshops die ik verzorg.

Het (reeds geheelde) vrouwelijke is in staat het (nog) gewonde mannelijke in ons te helen!

De vrouwelijke potentie en energie in ieder van ons omvat heel erg veel kwaliteiten, en al deze kwaliteiten worden gedurende het ascensie proces steeds dieper her-innert om de omslag te maken van een patriarchale structuur en leefwijze (maatschappij) die in feite uit balans is, naar een nieuwe gebalanceerde staat van Zijn.
Het vrouwelijke aspect biedt een (nieuwe) bedding, waarin het creatie- en scheppingsproces een basis vind. Een baarmoeder die in staat is nieuw leven te scheppen.

Dat het matriarchale bewustzijn daartoe eerst weer gewekt, geheeld en geactiveerd dient te worden, betekend niet dat we een omslag van mannelijke energie naar volledig vrouwelijke energie (en een matriarchale maatschappij) gaan maken. De vrouwelijke potenties in ere herstellen is wel noodzakelijk om tot een balans van beide stromingen te kunnen komen.
We creëren een geheel nieuwe wereld en beleving, daar waar mannelijk en vrouwelijk, patriarchaal en matriarchaal, met elkaar in balans kunnen komen. Geen van beide kanten overheerst dan nog, maar beide bestaan gelijkwaardig in ons en nemen hun rechtmatige plek in, in verbinding met elkaar.
Simpel gezegd: Denken en voelen, mens-zijn en spirit, kunnen dan  gelijkwaardig hand in hand samen aan het stuur van je leven staan.

Voor al deze wijzigingen dient het vrouwelijke als een veilige, liefdevolle zorgzame bedding, waarin het (oorspronkelijke) mannelijke kan zakken en indalen, zodat deze van daaruit in oorspronkelijke kracht op kan rijzen.

Beide aspecten in ons, mannelijk en vrouwelijk, mogen daartoe de eigen wonden helen, van waaruit de interactie met elkaar verstevigd. Waardoor gelijkwaardige verbinding en versmelting mogelijk worden, welke de basis is voor ‘nieuw leven’.

Het 7-7-7 portaal

De energie van de 7 trilt gedurende deze hele maand (via de lineaire tijd structuur) de vrouwelijke energie, potenties en kwaliteiten aan om dieper te ontwaken.
De energie van het 7-7-7 portaal (7-7-2023)  is daarin zeker een hoogtepunt en krachtige vortex die drievoudig inwerkt op onze vrouwelijke energie.
Processen van heling van verwonde lagen krijgen hiermee een boost aan energie mee om geactiveerd en bewust(er) te worden.

Scheefstanden, dat wat ons uit ons midden (balans) of de rechte lijn houdt, zal dieper belicht worden en vragen om heling en herstel.
Vele best pittige planeetstanden, maanstanden en andere trilling verhogende zaken zoals zonnevlammen, zullen hier eveneens in doorwerken, maar ook onderdrukte en gewonde mannelijke energiestromen dieper belichten, waardoor het geheelde en gewekte vrouwelijke potentieel in ons, direct aan de slag kan om meer bedding te bieden, verbindingen aan te gaan en balans te gaan scheppen waar dat al mogelijk is.
De drievoudige 7-energie is een Meesterlijke bekrachtiging in ons bewustzijn om de vrouwelijke potentie met kracht weer te doen oprijzen.

In de workshop (Het 7-7-7 portaal en de magie van Isis) die ik deze dag geef zal dit ook dieper belicht en vooral ook zelf ervaren mogen worden. (zie activiteitenagenda op de website)

7-puntige ster:  Elven bewustzijn

Daarbij wekt de 7-7-7 frequentie ook de dieper gelegen en veelal onbewuste lagen van het Elven bewustzijn. Deze aan Midden Aarde gekoppelde frequenties zijn onze potentie om het geestelijke aan en in de materie te verweven.
Het Elven bewustzijn in ons is de potentie om de link tussen geest en materie/fysieke manifestatie vorm te geven, op elkaar af te stemmen en te synchroniseren. Maar biedt ook een dieper bewustwording en kennisvelden aan van waaruit wij als mens kunnen gaan herinneren hoe onze geest zich in de materie manifesteert. En hoe wij dit nu nog vooral onbewust doen, maar bovenal kan dit bewustzijn ons weer helpen her-inneren hoe wij dat bewust kunnen scheppen.

Onze hoger Zelf delen vanuit het Elven bewustzijn zijn in staat om de materie/fysieke manifestatie van wie wij Zijn dieper bewust te maken en ons als mens (in materie) weer onze Goddelijke Staat in her-innering te brengen. Ook echt de diepste fysieke blauwdrukken weer te herstellen dus, van verwonding naar heelheid en oorspronkelijk bewustzijn.
Dit is gekoppeld aan de 7-puntige ster  die dus ook weer resoneert op de energie van de 7.

Mogelijk dat deze frequenties ook dieper belicht zullen worden in de afstand activaties die ik deze maand verzorg (zie activiteitenagenda op de website)

Andere belangrijke en krachtige Portaaldagen tijdens de juli maand

Op 3 juli vond er een bijzonder krachtige volle maan plaats. Daarnaast zijn er verschillende astrologische standen en retrogrades in de maand juli gaande die van grote invloed zijn op het ascensieproces en hoe wij dat als mens op aarde beleven.
Vandaag, op 4 juli 2023, is er een uitlijning tussen zon en Sirius die een krachtige portaalenergie opent en directere uitlijning tussen Bron (zon)  en onze blauwdrukken (Sirius)  activeert.

Alle data die numerologisch op een 7-7-7 trilling uitkomen zijn verdiepingsdata van het 7-7-7 portaal en brengen opnieuw upgrades en trillingsverhogingen in je bewustzijn binnen.
Dit zijn 16-7-2023 en 25-7-2023 (ook de Dag buiten de Tijd).

Andere belangrijke poortdagen zijn:
22 juli: Maria Magdalena Dag (Christelijke stroming)
25 juli: Dag buiten de Tijd (Maya’s)
26 juli: oud Egyptisch en Maya nieuw jaar en opening van de Leeuwenpoort

Meer daar over op een later moment deze maand!

Voor nu een magische maand gewenst vol trillingsverhogingen, bewustwording en healing!

© Willemien Timmer, 4-7-2023

Zie voor een overzicht van krachtdagen deze (zomer)maand(en) eerdere artikelen waarin alle bijzondere data en de betreffende energieën uitgelicht staan:

hier 

En

hier