Energetische update juli & augustus 2022

De Leeuwenpoort, dag buiten de tijd, verduisteringen, Sirius en het 7-7 en 8-8 Portaal

 

Een bijzondere periode voor krachtige transformatie van je eigen bewustzijn en het collectieve veld: Een overzicht van de belangrijkste momenten van deze periode

We bevinden ons in juli en augustus qua collectieve groei zoals elk jaar in een heel bijzondere en vooral krachtige periode, waarin de ‘upgrades’ in bewustzijn in volle vaart gaan toenemen. Het voelt voor mij meestal dat de zomer maanden de meest krachtige maanden van het jaar zijn, waarin immense bewustzijnsshifts plaats vinden. Elk jaar opnieuw.
Periodes die vaak gepaard gaan met krachtige zonne-activiteit en heel veel schommelingen daardoor in het aard magnetisch veld. Een periode die geregeld verduisteringen van zon en of maan laat zien, bijzonder krachtige Portaal dagen en dagen met essentiële instroom van hogere kosmische energieën.
Dat alles bij elkaar maakt de zomerperiode, vooral de afgelopen jaren, tot een uiterst krachtig transformatie proces op zich, die de rest van het jaar van invloed is op de processen die wij zowel persoonlijk als collectief doorlopen.

Een periode dus waarin heel veel golflengtes, energie updates, shifts en wijzigingen samen vallen. En dat is niet voor niets! Die gebundelde kracht is zo groots dat geen ego in weerstand of verzet bestand is tegen zoveel kracht van verandering. Dat brengt namelijk zo’n grote impact met zich mee dat er werkelijk vele ‘oude knoppen omgezet’ kunnen worden.

 

Een uitgebreide samenvatting van de bijzonder shift momenten

Dit artikel is een combinatie van nieuwe geïnspireerde informatie met eerder (door mij) beschreven informatie over deze krachtige periode. Al vele jaren achtereen geef ik via de praktijk informatie en inzichten over o.a. deze periode en alle wijzigingen, via artikelen en workshops. Het voelde nu belangrijk om de energie van deze jaarlijks terug kerende periode zo helder mogelijk te belichten in een meer algemeen artikel, met alles op een rij.
Hoewel dat daarmee een groot artikel is geworden, geeft het wel een overzicht.
Want elk jaar opnieuw zijn er een aantal belangrijke portalen en momenten in de zomerperiode die terugkeren. Sommige al vele, vele jaren en andere meer recenter dankzij alle bewustzijnsgroei.
Dit artikel maakt dus een soort opsomming van al die belangrijke shift momenten en de energie die zij brengen. Opgedeeld in verschillende hoofdstukjes heb ik gepoogd om de informatie op te delen in een overzichtelijk geheel, wat op verschillende momenten nageslagen kan worden.

Elk jaar zullen binnen persoonlijke en collectieve processen mogelijk andere thematieken in groei een rol spelen binnen deze shift momenten maar er zit ook zeker een lijn in, van wat er exact aangeraakt, uitgediept, omhoog gehaald en aangeraakt wordt.
Het ene jaar zullen zaken samen vallen met nieuwe of volle maan, bijzondere sterrenstanden, verduisteringen van zon of maan op andere momenten, zonnevlam activiteit, etc. De entourage kan dus een beetje verschillen per jaar. Maar dat is dan weer exact afgestemd op de energie van het betreffende jaar en de processen die daarin qua bewustzijnsgroei aan de orde zijn.

Zie daarnaast ook het recente artikel over de energie van 1 juli 2022.

 

We worden altijd liefdevol begeleid en voorbereid

Eigenlijk is deze benoemde tijdsperiode in het lineaire jaar niet echt uit elkaar te trekken. Want alles staat met alles in verband natuurlijk. We worden elke dag opnieuw liefdevol begeleid en telkens weer voorbereid op een volgende stap in onze persoonlijke Zielsevolutie.
Dus eigenlijk kun je deze periode niet los zien van de rest van het jaar. Zie het dus ook als een belichten van de zomer maanden waarin met vuurkracht een zwengel wordt gegeven als krachtige motor, aan de processen die gedurende het hele jaar verder ontvouwen.

Alle voorgaande stappen in onze groei leiden naar de processen die gedurende de zomermaanden en deze intense periode worden aangezet. We worden daarop voorbereid, juist door ons pad en persoonlijk proces te doorlopen. We worden daar innerlijk door ons Hoger Zelf Bewustzijn in begeleid en daarnaast door de vele Lichtwezens/ – hulp om ons heen krachtig in ondersteunt. Of je deze nu gewaar bent of niet. Geen stap zetten we echt alleen, al voelt dat in het mens-zijn soms wel zo.
Alles wat jij in jouw persoonlijk groeiproces tegen komt, juist te midden van alle shifts in de zomer periode valt dus niet zomaar uit de lucht. Je was er al naar op weg, maar misschien manifesteert het zich nu pas krachtig en gezien in je leven. Je hebt je voorbereiding al doorlopen.

Het is echter maar net vanuit welk perspectief jij ervaart en het bekijkt. Voor het ego zelf de persoonlijkheid en het menselijk perspectief kan iets nieuw zijn. Kan dat het gevoel geven of je ineens in duizelingwekkende veranderingen wordt gegooid of voor enorme uitdagingen stat.
Vanuit een hoger perspectief bezien heeft je hoger bewustzijn dit pad allang uitgestippeld en daar naartoe gewekt.

Nogmaals, je wordt altijd liefdevol begeleid vanuit verschillende dimensiesferen of golflengtes, inclusief je eigen Hoger Bewustzijn, in elke stap die jij zet en in elk proces waarin jij beland.

Hier onder vind je verschillende ‘hoofdstukjes’ die de verschillende trilling verhogende momenten dieper belichten:

 

Zonne-activiteit, magnetisch veld schommelingen, super manen en verduisteringen van zon en maan: allemaal voorbereiding op een krachtige shift in bewustzijn

Vaak kenmerkt de inleidende voorbereiding van de zomer periode zich doordat er in voorafgaande maanden veel zonne-activiteit is. Zonnevlammen die verstorende werking kunnen uitoefenen op het aard magnetisch veld en onze elektronica. Maar die ook een immense impact hebben op onze trilling en bewustzijn.
Al deze momenten bereiden ons bewustzijn ook voor, op alle wijzigingen en shifts die gaan komen. Ze helpen juist oude zaken op te rakelen en aan het licht te brengen. Zodat we persoonlijk ons proces daar dwars doorheen kunnen bewandelen. Om het onbewuste bewust te maken, te kunnen helen en of loslaten. Waardoor ons oorspronkelijk bewustzijn meer ruimte krijgt om weer bewust herinnert, gevoeld en geïntegreerd te raken.

Niet altijd, maar wel heel vaak kenmerkt de periode voor de zomer maanden aan (vaak in de winter en overgang naar de lente) zich ook door een of meerdere super volle manen. De maan staat daarbij op het punt dat zij het dichtst bij de aarde is en werkt daardoor nog krachtiger. Uiteraard heeft dit ook een krachtige werking op ons menselijk- en hoger bewustzijn. De emotievelden en gevoelswereld wordt daarmee dieper dan ooit aangetrilt en getriggerd. Diepe lagen van het onbewuste komen daarmee omhoog. Dit biedt de kans om diep weggestopte laagjes die anders vast bleven zitten in het onbewustzijn, de kans te geven ook in beweging te komen. Daar waar het vast zit hebben we er geen zicht op. Daar waar het in beweging komt kunnen we er langzaamaan steeds bewuster van worden.

De zonnevlammen trillen heel veel oude energie, schaduw, duaal bewustzijn aan waardoor je op allerlei lagen mogelijk van alles omhoog hebt voelen komen. Op welke lagen het in jou of jouw omgeving van doorwerking was hangt een beetje af van waar jij staat in je persoonlijke groei proces. De een zal het meer fysiek hebben ervaren, de andere op emotioneel vlak, weer een ander op meer geestelijk vlak, of combinaties daarvan.
Hoe dan ook brengt een grote zonneactiviteit een grote invloed met zich mee en trilt in feite je eigen Hoger Licht en Grootsheid aan waarmee alles wat dat nog in de weg staat om dit te aanvaarden, (h)erkennen, omarmen en integreren in de weg staat.
Het brengt hoe dan ook grote schoonmaak teweeg want niet alleen wordt onze oude schaduw aangetrilt, het wordt ook be-licht.
Wat leidt tot de mogelijkheid om hierin tot een dieper inzicht te komen, het te doorvoelen, doorgronden en los te laten. Of om te keren, of wat er maar nodig is
De afgelopen weken zijn we dus al vast vurig aangetrilt in zowel ons Licht als de schaduw die de her-innering van ons Licht in de weg staat. Dit alles is een voorbereiding op de komende periode waarin we nog krachtiger ons Zelf zullen mogen gaan ontmoeten.

Deze beide aspecten veroorzaken ook een impact op het aard magnetisch veld. Zijn bijna van een directere invloedsfeer dan de hoge kosmische energie instroming, doordat deze zon en maan activiteiten zich binnen de 3D ervaringswereld afspelen. Op dezelfde golflengte als ons menselijk lichaam, emotioneel veld, etc. Waardoor we ze in het menselijk bewustzijn en lichaam heel direct en sterk kunnen ervaren. Het hangt af van je mate van bewustzijn en gevoeligheid, in hoeverre je hier echt last van ondervind, maar ook hoe bewust je waarneemt waar verstoringen of andere effecten (bijvoorbeeld emotionele stuiters) vandaan komen en hoe deze gerelateerd zijn aan deze fenomenen.

Het aard magnetisch veld is ook direct onderhevig aan deze fenomenen van zon en maan en dat is terug te zien aan schommelingen in het resonantieveld van de 3D aarde.  Meetbaar vaak ook in een toenemende of afnemende kracht van ‘straling’ van het aardmagnetisch veld. Energetisch heeft dit ook een direct effect op hoe wij ons voelen, hoe wij onze processen doorlopen, waarin we getriggerd worden. Welke fysieke reacties er zijn, etc.

Ook verduisteringen van zon en maan komen in de voorbereidende periode of gedurende de zomermaanden bijna jaarlijks voor. Vaak een combinatie van meerdere verduisteringen achter elkaar, afwisselend van zon en of maan. Juist doordat deze gedurende een periode met enkele weken er tussen plaats vinden, biedt dat een enorme verdieping in de onbewuste lagen die aangetrilt worden door dit fenomeen. Hierin zie je duidelijk hoe laag voor laag of stap voor stap steeds diepere schaduwvelden belicht worden.

Verduisteringen van zon en maan werken door in de diep onbewuste lagen, anders dan de zonnevlammen. Zij werken echt in de schaduw lagen binnen ons Zelf en triggeren deze schaduwkwaliteiten om in beweging te komen en bewust(er) te worden. Oude duale patronen die diep ingesleten zijn, patronen gefundeerd in angst en overleving, patronen die je doen stagneren, vastzetten of in verdraaide perspectieven en ervaringen vast houden, kunnen hierdoor meer aan het licht komen.

Verduistering van de maan kan de schaduw in gevoelswereld, emoties of intuïtie bloot leggen. Verduistering van de zon kan de schaduw in je eigen kracht, licht, passie, etc. dieper blootleggen.
Dus schaduw ook van de mannelijke (zon) kwaliteiten en van de vrouwelijke (maan) kwaliteiten.

Verduisteringen werken anders en vaak nog krachtiger dan de zonnevlam activiteit, die vaak op geregelder basis plaats vind. Ook deze samenwerking is vaak weer ergens met elkaar uitgelijnd. Daar waar zonnevlammen weer voorbereidende lagen los peuteren, schept dat ruimte om hardnekkige dieptelagen via verduisteringen naar de voorgrond te halen. Alles is met alles verbonden en het is een groots proces van samen werkende krachten die ieders persoonlijke groei dient!

Juli: De energie van de 7 en het 7-7 Portaal in vogelvlucht

In de energie van de 7, de juli maand, staan Scheppingskracht, herschepping en de Vrouwelijke Blauwdruk centraal, in al haar zachtheid, helende energie, vurige passie, innerlijke magie en transformerend vermogen! Maar de 7 gaat ook over de belichaamde Godinnen Kracht, de priesteressen kracht en de op aarde geïncarneerde vrouwelijke Meesterkrachten.
De resonantie van de 7 is een trilling die diepgaand verbonden is met Scheppingskracht en direct gerelateerd is aan de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk kwaliteiten.
De Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten zijn de drijvende kracht achter elke schepping en creatie. Niet omdat het ‘beter’ is dan het mannelijk Potentieel. Maar omdat het simpelweg behoord bij deze potentie, zoals het Mannelijke andere kwaliteiten in zich draagt.

Het Vrouwelijke aspect heeft de potentie om de Heilige Veilige Ruimte te scheppen waar binnen elke nieuwe schepping vorm krijgt. Daarvoor is echter de wederhelft of tegenpool wel nodig. Denk aan de bevruchting van zaadcel en eicel. Beide polariteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Echter het vrouwelijke aspect draagt de veilige heilige ruimte waarbinnen schepping zich kan ontwikkelen totdat het geboren kan worden (de baarmoeder).

Zoals het Goddelijk Mannelijke het Zaad des Levens of Goddelijk Scheppings Idee draagt, zo draagt het Goddelijk Vrouwelijke deze heilige Ruimte waarbinnen versmelting van krachten en dus bevruchting van het Scheppingsidee kan plaats vinden.
De Potentie van het Goddelijk Vrouwelijke is dus onder andere om deze ruimte te scheppen waar binnen elke vorm van verandering, ontwikkeling, groei, wijziging of nieuwe creatie mogelijk is. Als het Goddelijk Vrouwelijke haar scheppingsruimte (baarmoeder) niet open stelt, is geen enkele nieuwe schepping mogelijk.
Het vrouwelijke aspect zelf IS deze Scheppingskracht.

 De energie van de maand juli resoneert op de 7 (de 7de maand). En heeft daarmee ook een link met het kruinchakra, en  zusterschap (de zeven zusters – Pleiaden).
Dit zijn potenties die in ook in de 7- energie aangetrilt worden (collectief en individueel) gedurende deze maand, die op de achtergrond mee stromen en bewustzijn zullen aan trillen.

(In hoeverre jij dit bewust opmerkt, ervaart of kunt waarnemen, hangt af van je gevoeligheid, bewustzijn en in hoeverre het nu rechtstreeks resoneert met jouw ziels evolutiepad en persoonlijke groei. Maar het werkt hoe dan ook op de achtergrond collectief en persoonlijk door ten dienste van de kosmische trillingsverhogingen)

Wat houdt dat in?

Het kruinchakra gaat daarbij om ons lijntje met Bron en alle lagen (galactisch en kosmisch) die tussen mens-zijn en Bron Zijn aanwezig zijn. De kennis, (ziels)ervaringen en (ziels) wijsheden die daarin aanwezig zijn. Tappen uit eigen bron (van inspiratie) en de vormgeving daarvan op aarde, is uiteindelijk waar het om gaat.

De vrouwelijke scheppingskracht is een Goddelijk element van je vrouwelijke blauwdruk en we zien die potentie in de mens gespiegeld en gemanifesteerd in het feit dat vrouwen over een baarmoeder beschikken en in staat zijn om nieuw leven te dragen en geboorte te geven. Uiteraard hoort de mannelijke component daarbij om dat te bewerkstelligen, maar het gaat in deze energie voornamelijk om de vrouwelijke vermogens om nieuw leven/creatie te dragen en te baren. Het gaat over die scheppingskrachten of -vermogens die in elke ziel en elke mens (ongeacht man of vrouw) aanwezig is.
Vanuit deze scheppingskracht, die creatiekracht is ontstaat ook manifestatiekracht (daarvoor is de mannelijke, krachtige component nodig). De (vuur) kracht om iets manifest te maken. Zie verderop.

Zusterschap gaat niet zozeer letterlijk over zusterschappen als wel over de bundeling van krachten van de vrouwelijke blauwdruk. Waarbij o.a. hartkwaliteiten centraal staan. Verbondenheid in eenheid en gelijkwaardigheid, allereerst binnen jezelf (verschillende bewustzijnslagen die elkaar vinden en met elkaar samen kunnen vallen). Daarmee wordt de (creatie)kracht versterkt.
Uiteraard werkt dit ook naar buiten toe: elkaar ontmoeten vanuit hart, gelijkwaardigheid en binnen een zelfde soort interesse of bedoeling versterkt het samen gecreëerde veld enorm en bepaald een (andere) uitkomst.

Het Pleiadische bewustzijn is een 7D frequentie die o.a. hiermee verweven is. Maar ook kwaliteiten als luchtigheid, humor en healing in zich draagt. Healing en relativerend vermogen dus op aspecten van het zelf die nog in strijd zijn met elkaar, nog niet samen kunnen vallen, waardoor je innerlijke scheppingskracht geblokkeerd, vertraagd of gestagneerd blijft. M.a.w. waar je geen contact mee kunt maken, waar het moeizaam stroomt of niet te manifesteren lijkt te zijn in de dagelijkse realiteit.

 

Deze periode in 2022: het 7-7-22 Meester Portaal

Het 7-7 portaal, brengt een diepere aantrilling van de Vrouwelijke Scheppende Vermogens. Dat betekend echter ook dat het de ‘tegenpool’ aantrilt en dieper opent: daar waar we nog niet scheppend maar mogelijk (onbewust) destructief of krachteloos in dit veld binnen ons Zelf staan. Het zal je dieper bewust kunnen maken van waar je nog oude patronen hanteert, van bijvoorbeeld afgescheidenheid, dienstbaarheid te koste van je Zelf, niet onvoorwaardelijk liefdevol zijn naar je Zelf toe, etc. Daar waar je oude vrouwelijke wonden leeft, in plaats van je pure Essentie en Scheppend Vermogen.

Dit is een zeer krachtig portaal die je nog dieper stimuleerde om alle lagen van jouw gekwetste Vrouw-zijn onder de loep te nemen, te helen en je eigen kracht hier dwars doorheen terug te claimen. Oude verdraaiingen van het gewonde, vergeten, verstoten en verkrachte vrouw-zijn werden krachtig omgedraaid om te kunnen bemeesteren. Mogelijk ben je daar nog steeds mee bezig in je persoonlijk proces! Want deze energie werkt zeer zeker nog steeds door.

Oude emoties, gebrekkige eigenwaarde, negatief zelfbeeld, niet gezien of gehoord worden, gebrek aan vertrouwen in je eigen gevoel of intuïtie en meerdere andere thematieken kunnen daar in deze tijd aan gerelateerd zijn.

Maar de andere kant is er uiteraard ook: jouw vrouwelijke krachtkant. Daar war je gegroeid bent in overgave, acceptatie, vertrouwen, zachtheid en kracht van het vrouwelijke energetische aspect. Het vermogen om bedding te vinden in je Zelf, op aarde i je eigen scheppingskracht kunt staan en je creatiekracht kunt aanspreken. Zusterschap wat van verwonde lagen naar heelheid is toe bewogen, etc.  Ook deze aspecten zullen in de 7-7-22 energie bekrachtigt, erkend en verstevigd worden.

De 77-222 codering brengt een stuwing aan oprijzende krachten teweeg om nog dieper je eigen scheppend, creatief en creatie vermogen naar de voorgrond te halen het versterkt je intuïtie, sensitiviteit en draagkracht enorm. Wat helpt om steeds dieper te landen in je eigen innerlijke bedding.

De Vrouwelijke Blauwdruk

Deze tijdsperiode waar ik al vaker over heb geschreven (in de afgelopen jaren, zie artikelen op mijn website), benadrukt in alle processen de bekrachtiging, erkenning en het oprijzende vermogen van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk in ieder van ons.
Niet omdat deze beter, verder, mooier of belangrijker zou zijn dan de mannelijke energie, maar simpelweg omdat dit Blauwdruk veld weer steeds dieper in ere hersteld mag worden.
Het is gedurende onze Evolutie en groeiprocessen doorlopend afwisselend welke kant van onze innerlijke medaille even voorop staat. Het ene moment is dat de Mannelijke Blauwdruk, het volgende de Vrouwelijke Blauwdruk.
Op deze wijze kunnen we alle wonden van beide zijden van de innerlijke medaille helen.

In feite zijn beide delen in ons even erg verwond geraakt gedurende onze ontdekkingsreis door de incarnaties op aarde heen. Beide hebben echter een andere uitdrukkings- en ervaringsvorm van wonden en het beleven daarvan.
Wat ik al vele jaren ervaar en voel is dat daar waar het onderdrukte en verwonde vrouwelijke geheeld kan worden, haar oorspronkelijke kracht (stap voor stap) weer naar voren kan komen. deze kracht biedt direct ondersteuning, heling, draagkracht en veiligheid ook voor de tegenpool, de verwonde mannelijke delen.

Naast het feit dat in dit stuk van Evolutie het verdrongen, vertrapte en versluierde Vrouwelijke Kracht veld weer op mag gaan staan, haar kracht en waarde mag gaan her-inneren, biedt zij dus tegelijkertijd de Sleutels tot heelwording van het Mannelijk aspect in ieder van ons.
Beide Blauwdrukvelden bieden andere kwaliteiten en krachten, en deze Sleutel van het Vrouwelijk Veld is noodzakelijk om beide kanten in ons zo krachtig mogelijk te helen. Dat is de reden waarom het Vrouwelijk veld ook deze afgelopen maanden weer extra in de ‘spotlight’ is komen te staan en de nadruk van processen daarop gericht was.

Daar waar we in het nu steeds meer van onze Vrouwelijke (Scheppende en Dragende) Kracht gaan her-inneren daar kan ook de Mannelijke energie in een diepte transformatie komen.
En daar waar balans ontstaat tussen wonden van beide velden, ontstaat verbinding en versmelting (het innerlijk Heilig Huwelijk) en de geboorte van het Goddelijk Kind (doorgang naar ons Bron bewustzijn).

Deze periode licht steeds opnieuw weer een verdiepend vervolg proces op van het Goddelijk Vrouwelijke principe in ieder van ons. En dat kenmerkt zich ook door steeds dieper processen van heling van het onbewuste, oude emotievelden, gevoelslagen en intuïtieve stromingen. Het opent ons steeds dieper om de veiligheid weer te voelen (tot diep in de basis) in ons Zelf, onze Kracht, onze Bron en ons menselijk zijn.
Het is dan ook juist vanuit onze gevoelslagen dat we ook deze periode van groei be-leven en ervaren. Dat betekend dat alles veel dieper in gevoel binnen kan komen, of dat er veel oude emotielagen die voorheen nog niet bewust waren, aangeraakt kunnen worden.

Maria Magdalena dag: 22 juli

Sinds 2016 heeft de paus 22 juli omgedoopt tot Maria Magdalena dag. Een heel bijzonder gegeven dat de kerk het Vrouwelijek, wat zo direct naast Yeshua (Jezus) heeft gestaan na eeuwen van verkettering, eindelijk erkenning geeft.
Het geeft het Goddelijk Vrouwelijke in de aardse belichaming eindelijk een stuk erkenning terug. Niet alleen in Maria Magdalena, maar vooral in wat zij weerspiegelt in ieder van ons! Maria Magdalena weerspiegelt de geïncarneerde Isis ingewijde in ons. De vrouwelijke potentie die in de  lijn van de Isis (Volledig Vrouwelijke Blauwdruk  potentieel) ingewijd wordt en is, als mens op aarde. M.a.w. zij die leeft vanuit hart in lijn met Bron, vanuit het ware gevoel, intuïtie en liefdevolle zorgzame kracht die helend is. Zij die haar Goddelijke Missie en Blauwdruk leeft.

Dankzij alle groei, trillingsverhogingen en energetische shifts van de afgelopen jaren is vanuit de strakke dogmatische kerkelijke velden deze deur weer een beetje op een kier gezet, en dat betekend energetisch dat daarmee deze Magdalena energie ook in het collectief veld weer dieper toegankelijk kan worden. Daar waar de machtige kerkelijke structuren de deur daartoe vele eeuwen dicht gehouden hebben, bleef elke vorm van verwonding en onderdrukking van het Vrouwelijke in de aardse 3D sfeer steeds opnieuw bekrachtigd. Er was vrijwel geen ruimte om de diepte lagen van het gewonde, verstoten, ontkrachte vrouwelijke tot in de kern te helen. Dat is hoe het collectief energetisch werk, doordat aardse 3D machtsstructuren veranderingen tegen proberen te houden.

Echter vanaf 2006 met een bijzondere en belangrijke Venus transit tijdens het 6-6-’06 Portaal is daar  een eerste belangrijke omkering in het collectief in aangebracht. Vanaf dat moment is de kracht van het Vrouwelijk Bewustzijn systematisch stap voor stap dieper getriggerd om ‘open’ te gaan, haar wonden te helen. Laag voor laag.
Ruim 10 jaar later in 2016 zagen we van al die stappen in groei en openingen het effect: Maria Magdalena werd weer erkent door de katholieke kerk.

Ongeacht of je zelf religieus en of kerkelijk bent of niet, heeft dit zeker een groots effect op het collectieve bewustzijn en de openingen die daarmee weer toegankelijk gemaakt zijn. Voor de volgende stappen in groei, de komende jaren, binnen de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk en om deze in de aardse materie (je 3D leven) steeds dieper te integreren.

22 juli omvat een collectieve trillingsverhoging waarin de Magdalena coderingen dieper aangeraakt en aangetrilt gaan worden.de Blauwdruk van Magdalena bevat o.a. de coderingen om in je mens-zijn de Liefde van de Oer Moeder/ de Magdala te gaan her-inneren.
Om zowel in je hart als bewustzijn de Onvoorwaardelijke Liefde, de kracht van vergeving, acceptatie, omarming, de Oer Moeder energie die de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke op aarde is, dieper aan te trillen. Daar op dat niveau van bewustzijn waar jij nu Bent.
Deze aanraking van al jouw uiterst Vrouwelijke Blauwdruk Onvoorwaardelijke Liefdes trillingen is uiterst belangrijk voor de upgrades de daarna volgen. Juist om in de zachtheid, liefde,, helende en zorgzame energie binnen je Zelf te komen ofte blijven.
De Magdalena Codering activeert tevens diepere lagen van je fysiek systeem om je eigen Goddelijk Vrouwelijk Blauwdruk veld dieper te helpen laten indalen in belichaming. Om hier en nu in het mens-zijn weer dieper deze energie te leven en vorm te geven. Ook dit is noodzakelijk in je mens-zijn maar ook in je algehele bewustwordingsgroei naar Zelfrealisatie en belichaming toe.

Deze Maria Magdalena energie nodigt je ten diepste uit om in je belichaming (je mens-zijn in het hier en nu) echt je hart te openen, naar je hart te luisteren, in je hogere harttrillingen aanwezig te zijn en daar op afgestemd te blijven. Daarmee krijgt je mens-zijn een diepere instroom van Onvoorwaardelijke Liefde die je helpt dieper in Liefde, zachtheid en bij je Zelf te blijven. De uitnodiging is om echt in de belichaming jouw Onvoorwaardelijke Liefde af te stemmen, deze neer te zetten, uit te stralen en van daar uit te leven.
Het zal mogelijk ook de verschillen tussen (verbasterde, duale en gewonde) liefde en werkelijk Onvoorwaardelijke Liefde van Bron helderder voelbaar maken.

De Dag buiten de Tijd: 25 juli

Vanuit de Tzolkin of Maya kalender is 25 juli de Dag buiten de Tijd. Dit heeft te maken met de 13 manen kalender van de Tzolkin, waarbij 24 juli de laatste dag van het oude jaar is en 26 juli  de eerste dag van het nieuwe jaar is.  (Let op dat valt samen met de oud Egyptische nieuwsjaar dag).
De Maya kalender kent dus in feite maar 364 dagen in plaats van 365 dagen, en dat betekend dat 25 juli, de Dag buiten de Tijd, een dag is die ‘over’ is. Een dag van loslaten van het oude en voorbereiding of intenties zetten voor het nieuwe. Een dag waarbij je vanuit de Tzolkin bewustzijnsvelden even vrij bent van de hele cyclus van het jaar. En ook een dag waarbij de focus wereldwijd gericht is op de energie en schepping van vrede.
Deze dag is dus uitermate geschikt om dieper naar binnen te gaan en de innerlijke balans op te maken.
Het is tevens de start van een nieuwe cyclus, een ‘nieuw jaar’, di e zoals gezegd samenvalt met het oud Egyptische nieuw jaar. Ook al bevind zich dit op een andere resonantie of golflengte, het is weer een helder voorbeeld van hoe alles met alles verbonden is en nauw samen werkt binnen het Goddelijk Plan.

Oud Egyptisch Nieuwjaar en de Leeuwenpoort frequenties: 26 juli en 8 augustus

Op 26 juli opent zich energetisch de Leeuwenpoort, ten tijde van het Oud Egyptische nieuw jaar en een dag na de Dag buiten de Tijd. Het oud Egyptisch nieuwjaar was afgestemd op het weer aan de hemel zichtbaar worden van Sirius. Wat een periode van nieuwe vruchtbaarheid inhield, de voorbode van overstromingen van de Nijl en was (vanuit de lineaire tijdlijn bezien) en is (vanuit het eeuwige Nu bezien) gekoppeld aan zowel Sothis (Sirius) als Isis.

Sirius die de ‘bewaarplaats’ is van onze Oorspronkelijke Blauwdrukken (onder andere). Die ons dus weer ons Oorspronkelijke Zelf dieper in her-innering komt brengen.
Net als de Maria Magdalena dag en het oud Egyptisch nieuwjaar, komt ook de Leeuwenpoort elk jaar ‘terug’. En dit is een periode van grote vuurkracht en transformatie. Een periode van immense groei versnellingen en optillende energieën. Elk jaar weer is de combinatie van planeetstanden en overige hoge trilling instromingsmomenten anders. En elk jaar heeft dat daarmee een eigen invloed op de processen die persoonlijk en collectief op dat moment gaande zijn.

De Leeuwenpoort die zich zoals elk jaar geopend heeft op 26 juli 2017 tijdens het Oud Egyptisch nieuwjaar, de dag van het weer oprijzen van Sirius en een dag na de Dag buiten de Tijd volgens de oude Maya tradities. Enkele dagen nadat we over gegaan zijn naar de periode van sterrenbeeld Leeuw, astrologisch gezien.
De leeuwenpoort is een periode die loopt van 26 juli t/m 12 augustus, hoewel de uitwerking er van nog lange tijd na zal galmen. Zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven zal de input van deze periode nog het meest krachtigst voelbaar blijven.

Elk jaar opnieuw kenmerkt deze periode zich door een periode van krachtige voortstuwende en diep openende energieën die je groei een enorme input geven. Een stevige zet in de rug zogezegd om nog verder de verdieping van je Zelf in te gaan, om je eigen Kracht te ontdekken en deze weer te bevrijden.
Het is een krachtige motor op de weg van Zelf Realisatie om je eigen Koningschap (of Meesterschap) weer volledig op te pakken.
Bij Meester- of Koningschap hoort ook de bewustwording van en het weer op je nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw groei, bewustzijn en jouw creaties.
Verdraaide energieën, ballast, verwondingen en alles wat vast houdt in de duale matrix en afgescheiden bewustzijn wordt daarmee krachtig aangetrilt om naar boven te komen, bewust te worden, om te helen, doorzien en omarmd te worden.

De effecten van de Leeuwenpoort periode zijn zo krachtig dat je vaak de resterende maanden van het jaar daar nog je profijt en doorwerking van ondervind. Het is een soort ‘aanzet periode’ waarin alle doorlopen of aangeraakte groei(thema’s) van de eerste 7 maanden van het jaar in een verdieping terecht komt en de kracht kan vinden om het daadwerkelijk in je aardse mens-zijn neer te zetten, handen en voeten te geven en te gaan belichamen. Het is een soort van het eigen maken van en vorm geven van je Meesterschap in de thematieken die je doorlopen hebt in de eerste periode van het jaar.

De energie van de Leeuwenpoort trilt onherroepelijk jouw eigen Kracht aan. Kracht op vele aspecten van jouw Zijn. Dat kunnen dus verschillende krachtstukken en kwaliteiten zijn, maar ook weer de tegenpool: de schaduw waar jij angst hebt voor je kracht, waar jij je kracht nog niet leeft of durft aan te pakken. Waar jij je kracht nog weggeeft en dus ook makkelijke ‘prooi’ bent voor manipulatie of mind control.
Dit kan op vele verschillende facetten van kracht invloed hebben. Daar ‘kracht’ op zich op vele vlakken in ons Wezen uitdrukking vindt.

De samenkomst van en verbinding met Sirius in deze (waardoor in oud Egypte het Nieuwe Jaar gevierd werd) die de herinnering aan je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus ook Kracht aantrilt, is de opening waardoor de Leeuwenpoort krachtig actief wordt. En vormt de katalysator waardoor je in diepere aanrakingen met je Oorspronkelijke Zelf, Blauwdrukken, Kracht en Koningschap (of Meesterschap) aangeraakt wordt.
We mogen weer Meester worden over onze Kracht. De oude angsten, krachteloosheid, kracht weggeven of ontkrachtende energieën transformeren en ons ware Potentieel weer herinneren en integreren. Juist via het Hart (Magdalena code), de buik (Nieuwe maan, emotie velden) kan het dan op en in de aarde(verbinding landen).
De Leeuwenpoort zet zich gedurende augustus voort en zal een hele rits aan kracht-aspecten en uitdagingen aanzwengelen, in de uitnodiging om jou steeds krachtiger jouw Grootsheid als Scheppende Bron te gaan herinneren, in je mens-zijn.

De resonantie van Sirius en de Leeuwen- en Leeuwinnen kracht

De resonantie van Sirius en de Leeuwen- en Leeuwinnen kracht werkt hier gedurende deze periode doorlopend in mee. Niet voor niets start deze periode tijdens het moment dat Sirius weer boven de horizon uitrijst. In het oude Egypte markeerde dit het nieuwe jaar, een nieuwe geboorte (periode) waarop nieuw leven mogelijk werd. Het markeerde de tijdsperiode waarop de Nijl overstroomde en van waaruit vruchtbare aarde mee gevoerd werd. Dat bood de kans op overvloed en vernieuwing.
Ook energetisch wordt dit alles nog altijd jaarlijks gebracht, binnen ons bewustzijn, in deze periode.
Sirius is hier een belangrijke frequentie bij die niet kan en mag ontbreken, het is zelfs de aanzet hiertoe.

*Sirius die nauw verweven is met de energieën van Isis, die je zou kunnen zien als de vertegenwoordiger of symboliek van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk. Het is het Overkoepelende Goddelijk Vrouwelijke, de alles omarmende kracht en het Scheppend Vermogen wat daarin aanwezig is wat leven kan geven aan alles wie wij Zijn, op alle lagen.

*Sirius, die ook op Multidimensionaal niveau die Oorspronkelijke Blauwdrukken bewaart en bewaakt. Ik ervaar Sirius vaak simpel gezegd als een ‘tussenstation’ waarin de Blauwdrukken van hogere dimensiesferen bewaard liggen, die ons terug leiden naar Bron. Wanneer wij weer kunnen uitreiken naar de Sirius frequentie, verkrijgen we weer toegang tot de hogere dimensielagen van ons Wezen.
Deze Blauwdrukvelden van ons Wezen zijn via de Sirius frequentie weer toegankelijk, mits je op die frequentie af kunt stemmen. Waarbij Sirius als tussenstation of brug fungeert om onze Goddelijke Herinneringen en uitlijning weer naar ons mens-zijn hier in 3D te geleiden.

*Sirius die in verschillende dimensielagen ook ruimte biedt aan verschillende Sterrenvolkeren en Blauwdrukvelden die als Broeders-en Zusters de evolutie op aarde ook begeleiden en daar ook aan deelnemen. Denk aan de Blauwdrukken van de Walvissen, dolfijnen, vogels, wolven en honden, katten en leeuwen bewustzijn. Deze diersoorten die wij op aarde kennen zijn de uitdrukkingsvormen van onze Broeders en Zusters (en delen van ons eigen Wezen) die ook via Sirius toegang hebben tot de aardse sferen. Zij incarneren als het ware via de Sirius frequenties in de aardse matrix en hebben hun eigen incarnatie cycli en vormgeving.
Zij zijn de uitdrukkingsvormen van ‘hoogstaande’ of beter gezegd hoog bewuste Lichtwezens die leven in de sferen van Sirius of via de Poorten van Sirius (als brugfunctie) naar hier op aarde komen.

In de oud Egyptische tijden was deze kennis tot op zekere hoogte nog bekender en werd er krachtig samen gewerkt met deze Bewustzijnsvelden, zoals bijvoorbeeld Isis, Ra, Horus en Sekhmet. (En nog vele anderen, maar die in het kader van dit artikel niet nader benoemd worden).
De leeuwen en Leeuwinnen krachten speelden daar een belangrijke rol in. Net zoals ook nu nog, in deze periode van de Leeuwenpoort.
Leeuwinnenkrachten van Meestervelden als bijvoorbeeld Mut en Sekhmet vertolken daarin frequenties en krachtkwaliteiten die in ieder van ons aanwezig zijn, in de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk.

Mut bijvoorbeeld weerspiegelt de Leeuwinnenkracht van het Oer Moeder Bewustzijn. Waarin de Oerkracht van Liefde, bescherming, omarming, acceptatie een rol spelen.
Sekhmet daar en tegen vertegenwoordigt zowel de destructieve als de constructieve krachten. Het destructieve wanneer deze kracht aangewend wordt vanuit pijn of wonden (afgescheiden bewustzijn). Denk daarbij aan jaloezie, haat, verwoestende krachten die afscheiding en meer wonden veroorzaken.

Constructieve krachten wanneer aangewend vanuit Heelheid, hart en bewustzijn. Dan ervaar je de magie en helende potenties, de enorme kracht van het Goddelijk Vrouwelijke wat in staat is liefdevol bergen te verzetten, grenzen te stellen en haar scheppend vermogen met vuur en passie te leven.

Deze enkele voorbeelden van de Leeuwinnenkrachten en Bewustzijn/Meestervelden die via Sirius werken (en van de Sterrenvolkeren van de Feline ‘Bloedlijnen’ afkomstig zijn) waren slechts enkele van de vele grootse uitdrukkingsvormen van de Vrouwelijke Kracht velden. Krachtvelden die ook nog altijd in ons Vrouwelijk Blauwdrukveld aanwezig zijn. Maar veelal eeuwenlang onderdrukt, ontkracht of zelfs verkracht zijn.

De energie van de 8 en het 8-8 Portaal in vogelvlucht

De energie van de 8 (de maand augustus) resoneert ook op de energie van de Lemniscaat en werkt bekrachtigend door te midden van deze energie upgrades. De energie van de 8 resoneert op de Kosmische Balans en Oneindige of Eeuwige Doorstroom. De Goddelijke Cycli die Oneindig zijn, zoals wij dat in Essentie ook Zijn.
Deze frequentie brengt op een ander niveau tevens de mogelijkheid en coderingen voor een Kosmische Balancering van de Goddelijke Mannelijke, Vrouwelijke en Kind Blauwdrukken. Onze Overkoepelende Blauwdrukvelden die vanuit de eerste afscheiding van Bron ontstaan zijn.
Het zijn ook de Poorten zogezegd waardoor wij weer ‘terug kunnen keren’ in de Bronfrequenties van ons Zelf.

Dat proces verloopt door vele (of eigenlijk alle) lagen van ons Multidimensionaal Bewustzijn en door vele processen van groei heen. In feite ligt dit aan de basis van elk groeiproces en bewustwording.
Daar waar we steeds dieper de menselijke gewonde man-vrouw-kind energieën helen, ontstaat meer ruimte voor het weer herinneren en ervaren van de Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden in ons. Daar ontstaat dus de bevrijding, de innerlijke Ruimte, de herinnering aan Oorspronkelijke Kracht en de uitlijning van Bron, die weer terugstroomt in de ervaring van wie wij zijn als mens, hier en nu op aarde.

Deze processen lopen stapsgewijs door alle lagen van wie wij Zijn heen, van de meest verdichte versie (als mens) tot die hoogste Goddelijke Blauwdrukvelden.
Overal waar wij onze verwondingen en trauma’s helen die ons in duaal, afgescheiden bewustzijn vast zetten, brengt de lemniscaat of 8-frequentie weer balans. Daarmee ontstaat meer ruimte voor instroom van onze Oorspronkelijke energie. De Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke of Kind Blauwdrukken die weer voelbaar worden in de menselijke ervaring.
Daarmee worden we dus steeds dieper weer uitgelijnd op ons volledige Bronpotentieel, ook in de beleving en gevoelservaring van het hier en nu op aarde. We gaan steeds dieper her-inneren wie wij werkelijk Zijn en overstijgen steeds meer de dualiteit en afgescheidenheid.

 

Het 8-8 portaal

De 8-8 codering biedt een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Mannelijke en Vrouwelijke velden. Deze Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar hereniging met elkaar waardoor het Goddelijk Kind kan ontstaan. Deze is een doorgang naar ons Bronbewustzijn.
Wanneer wij weer volledig alle wonden van Man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de volledige Bronresonantie terecht.

Het 8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.
Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen zijn nu mogelijk met diepte transformaties om alle velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering/ Moeder Aarde en jouw kosmische verbindingen. Maar at heeft ook invloed op jouw fysieke verbinding met de aarderealiteit en belichaming van jouw Zijn. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een kosmisch gebalanceerde Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Deze uitlijning kan je enorm helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

 

Deze periode in 2022: Het 8-8-22 Meester Portaal

Op 8 augustus, in de energie van de221 (2o22 is numerologisch een 222 en een 6)  is er een Meester Portaal, namelijk de energie van de 8-8-22 werkzaam.
De energie van de dubbele 8, de 88, wat een Meestergetal is, en de energie van de drie dubbele 2, de 222, wat ook een Meestergetal is, die samen vallen.

De energie van de 22 of 222 resoneert op het oprijzende vermogen van je bewustzijn. de oprijzende kracht, om weer op te gaan staan in eigen kwaliteiten en Meesterschap.  De 222 energie is tevens een 6, een energie die gaat om de materiewereld, om wie en wat je Bent in de stof neer te zetten. Belichaamd, als mens op aarde je hoger bewustzijn manifesteren.  De energie van 2022 gaat in het kort dus om het bemeesteren van jouw bewustzijn en om deze in de manifestatie op aarde te belichamen.

In de energie van de Leeuw en de Leeuwenpoort gaat dit met grote kracht gepaard, zodat er ook wezenlijke en of noodzakelijke verschuivingen kunnen plaats vinden. Daar waar dat misschien op andere momenten nog de kracht ontbrak om echt wijzigingen in je leven of groei door te voeren, gaat dat nu geheid en relatief makkelijker doorgevoerd worden. Of dat nu bewust gebeurd of niet, beleefd vanuit je menselijk perspectief. Vanuit hoger perspectief zal de wijzigingen en verschuiving naar nog meer Meesterschap en uitlijning altijd volledig samenvallen met en afgestemd zijn op je eigen Goddelijk Plan.

Wat kan dit alles voor jou betekenen?

Deze periode (in aanloop van en tijdens) de Leeuwenpoort in combinatie met de Vrouwelijke Blauwdruk activeert ten alle tijden in de Vrouwelijk Blauwdrukvelden dus je eigen Vrouwelijke Leeuwinnen en Koninginnen Kracht.
De power om weer op te rijzen in je Oorspronkelijke Scheppende, helende, zuivere (Mannelijke en Vrouwelijke) kracht. Die hart, passie, vuur, Ongekende Liefde en schoonheid kent. Maar ook daadkracht, doelgerichtheid en stevigheid.
Het betekend ook dat juist in het nu daarmee ook de tegenpool in jou aangetrilt kan worden: alles waarin je je krachteloos, passieloos, harteloos voelt. Daar waar je het gevoel hebt dat je geen daad- en draagkracht kunt bieden aan je Zelf. Waar je het vertrouwen in intuïtie, hart en gevoel bent kwijtgeraakt. Oude wonden van ontkrachting en versluiering die open getrokken worden. Maar juist met de Bedoeling om daar doorheen te gaan en je eigen Oorspronkelijke Kracht weer te kunnen gaan herinneren.
De Vrouwelijke kracht is er ook een van Oervertrouwen, Overgave en Acceptatie en kunnen zijn met dat wat Is. Zelfs als alles nieuw is, anders is dan het altijd was, en er geen ‘handleiding’ lijkt te zijn voor het pad dat je nu innerlijk bewandeld.

Natuurlijk zal het niet alleen je Vrouwelijke Blauwdruk veld zijn wat aangetrilt, hoewel dit deel van bewustzijn nu meer in de spotlight of op de voorgrond staat in deze periode.
Ook je Mannelijke Blauwdruk wordt uiteraard aangetrilt in de Leeuwenfrequenties en krijgt de stimulans om dieper op te gaan staan uit de oude wonden en in de oorspronkelijke kracht. Het Koning- en Meesterschap van het Goddelijke Mannelijke veld in jou wordt even zo goed wakker geschud. Daar, op dat niveau van groei waar je op dit moment bent. (Net als in je Vrouwelijke velden).

Ook in je Mannelijke energie kan dat dus leiden tot grootscheepse schoonmaak, het open trillen van oude verwondingen, patronen, overlevings- en strijders mechanismen. Oer oude patronen die je mogelijk leven na leven gehanteerd hebt vanuit de drang om te overleven in de duale wereld. Daar waar het mannelijke veld in feite ook het Oervertrouwen verloren is in de (begeleiding van en schepping vanuit de eigen) Bron.
Voor dat Oervertrouwen is juist weer de Vrouwelijke Blauwdruk belangrijk, want dat deel van je energie kan die beddingbieden, waarin het Mannelijke deel mag leren zakken en zich laten koesteren.
Het kan dus ook oude innerlijke strijd tussen man-vrouw energieën nog oproepen in je bewustzijn en ervaring. Maar ook hier geldt: de diepere Bedoeling is ook hier weer het bevrijden en bewust worden van het oude, om ruimte te scheppen voor het Oorspronkelijke bewustzijn.

 

Tenslotte

Al met al bewegen we ons weer een heel krachtige shift periode, waarin alles in een eerste oogopslag er redelijk ‘als het oude’ lijkt uit te zien. Maar als je dieper kijkt en voelt er op te merken valt hoeveel anders de wereld, jouw wereld en de beleving daarvan, vanuit verhoogde trillingen, toch wel degelijk is.
Vaak zien en voelen we deze andere effecten pas gedurende de periode die volgt op deze zomermaanden. Vaak is dat pas als je ‘terg kijkt’ dat je ineens bewust wordt hoeveel lichter, makkelijker of letterlijk anders je nu met situaties omgaat, in je processen zit en wat je achter je gelaten hebt.

Hoewel de meeste van de benoemde Portaaldagen en krachtmomenten een terugkerend fenomeen zijn, in samenspel met planeetstanden en andere fenomenen, brengen ze elk jaar een wezenlijke verdieping, verandering en vernieuwing in je bewustzijnsgroei teweeg.
In de energie van 2022, wat een jaar van oprijzend in eigen kracht en Belichaamd Meesterschap is, zal het effect van deze enorme trillingsverhogingen weer wezenlijk anders dan bijvoorbeeld in de energie van vorig jaar.

Dit jaar zul je nog vele dieper je eigen kracht, scheppende vermogens, meesterschap en al het andere wat persoonlijk passeert gaan integreren in je menselijke leven, en zul je vooral daarin de effecten terug zien. De processen verlopen ook meer dan ooit dwars door het mens-zijn heen. In je fysieke lichaam, je emotievelden, je mentale deel. Tot op diep cel- en DNA niveau zijn we oude programma’s aan het helen, omkeren doorzien en herschrijven met de nieuwe, hogere of oorspronkelijke Zijnsenergie.
We weten allemaal inmiddels wat een immens groots en diep proces dat is, en ervaren dat op dagelijkse basis.

Ik ervaar de afgelopen maanden dat er meer zichtbaar dan ooit verschillende ‘lijnen van groei’ door elkaar heen bewegen op aarde. Sommigen zitten echt nog in de uitwerking van heftige trauma’s, oude duale energieën, en moeite met alle trilling wijzigingen. Andere ‘lijnen’ zitten in een stukje vruchten plukken op sommige lagen van alle reeds doorlopen wijzigingen. En daarnaast zijn er nog vele andere ‘lijnen va groei’ die op weer andere groeiaspecten resoneren.

Hoe dan ook zal iedereen een nieuw ‘lespakketje’ kunnen gaan ervaren in de komende periode, waardoor je weer verder zal gaan in persoonlijke evolutie. Ongeacht jouw persoonlijk proces, jouw lijn van groei, waar je vandaan komt of waar jouw Wezen naartoe wenst te groeien.

Laat de enorme power van deze tijdsperiode ene mooie stimulans, steun in de rug en enorme golf aan vernieuwing zijn om ons nog steviger in het zadel van ons eigen Meesterschap te brengen, en weer vele stappen dichter terug naar Huis in ons Bron Zijn!

Ik wens ieder een fantastische vruchtbare zomer met immense transformaties toe!
May the Lion(ess) Force Be with and IN  You!

 

© Willemien Timmer, 20-7-2018, aangepast aan de energie en tijdsperiode op 4-7-2022

 

Ondersteuning in deze grote energie shifts:

Activiteiten die juist vanuit deze energieën plaats vinden om je te helpen dieper deze energieën in goede banen te geleiden, te ervaren of bewuster er (in een veilig afgebakend groepsveld) op af te stemmen, die ik aanbied, zijn:

Afstand activaties en transmissies:

 

Activatie workshops: