De energie van vandaag: het 9-11-19 PortaalDe energie van de 91119 code of het 9-11-19 Portaal stroomt vandaag mee in de lineaire tijd. Een krachtig Meestergetal 111, omvat door twee keer de 9.
De energie van de 111 gaat over vernieuwing, uitlijning, de Heilige Drie Eenheid die in gelijkwaardige verbinding, uitlijning en balans is (mannelijk-vrouwelijk- kind energie. En menszijn-ziel-Bron.)
De energie van de 9 gaat over initiatie en voltooiing. En de 9 dimensies en ervaringswerelden waar wij ons als Godswezen doorheen bewegen.
Dat de 9 zowel voor als na de 111-codering staat, betekend dat deze een balancering brengt. Alles van de 111-energie wordt uitgelijnd met de 9. Van begin tot eind.

Een zeer krachtige combinatie van energieën dus vandaag, en een voorbereiding op weg naar het 11-11-19 portaal.

In ‘Jip en Janneke taal’ kan het 9-11-19 Portaal een aanraking en of beweging  bieden in je man-vrouw-kind energieën. In je denken, voelen en Zijn.
In de kwaliteiten die horen bij deze drievoudigheid van je wezen.
Bijvoorbeeld je intuïtie en gevoeligheid versterken. De kracht van je handelen en of denken meer afstemmen op gevoel. Meer speelsheid, makkelijker mee stromen met je innerlijke flow. Het uitlijnen van wie je bent als mens met je hoger bewustzijn. Opener staan dus ook voor ingevingen, inspiratie en voelend vermogen.
Het kan openingen bieden voor nieuwe inzichten, transformatie, healing en nieuw bewustzijn wat innerlijk ontwaakt.
Dieper loslaten van oude emoties, denkpatronen en starheid.

Het zijn allemaal facetten van Meesterschap bemeesteren die je stapsgewijs in steeds diepere uitlijning met wie je werkelijk Bent brengen, je trilling verhogen, je dieper helpen gronden en je Godsbewustzijn tot in de basis helpen te belichamen.
Dit is o.a. wat Osiris weerspiegelt (foto). Door je eigen ‘demonen’ zoals schaduw, onbewustzijn, beperkende patronen, overleving, angst, gewond ego te overwinnen, uit te zuiveren en te ‘overwinnen’ wordt je uiteindelijk Meester in Bewustzijn.
M.a.w. dan kun je je Godsbewustzijn weer volledig leven, integreren en belichamen. Dat biedt regeneratie en vruchtbaarheid, vandaar de groene kleur van Osiris.
De staf en vlegel in zijn handen duiden op het Koningschap oftewel Meesterschap over (de eigen) schaduw en onbewustzijn.
Het goud op de achtergrond gaat over het Goddelijk Goud, het eigen Gouden (Gods)bewustzijn waar je je dan weer bewust in bevindt. Weerspiegeld door de (zonne)gouden energie (van Ra).

Al met al dus een krachtig vernieuwende, transformerende, bekrachtigende en trilling verhogende energie instroom vandaag!

Ik wens iedereen bij deze een Meesterlijke dag van transformatie!

© Willemien Timmer, 9-11-19
Bewust Zijn Centrum Apofyliet

Wil je meer weten over de energie van november 2019 en het 11-11 portaal?
Lees dan hier verder.

Of meedoen met de krachtige transmissie en afstandactivatie tijdens het 11-11 Portaal?
Kijk dan hier.

Voor dagelijkse energetische (korte) updates in de maand november, kijk hier.