De Master maand november 2019

 

De energie van de  Master maand november 2019 nadert en beloofd weer een bijzonder krachtige energie te komen brengen.
Daar waar we gedurende het hele jaar 2019 enorm zijn aangetrilt in onze wonden (in met name de onderste chakra’s) en tevens in de herinnering aan onze kwaliteiten. Waar we voortdurend middels trillingsverhogingen aangeraakt zijn om ruimte te scheppen voor ons Oorspronkelijk Mens-Zijn.
Daar komt in november eigenlijk de finale voorbij. Alles wat geleerd is in voorgaande maanden mag bemeesterd en dieper geïntegreerd gaan worden, om op eigen Meesterschapsbenen te gaan staan.
Dat omvat een ‘samenvatting van alle geleerde lessen, geheelde wonden en doorleefde ervaringen, die zich dieper dan ooit met elkaar kunnen gaan verenigen.

Uiteraard brengt de 11-frequentie in de 11-de maand van 2019 ook daarmee nog de nodige beweging, trillingsverhoging en transformatie tot stand.
Want het verenigen van alle geleerde en gegroeide thema’s en kwaliteiten in ons wezen nu dienen aan elkaar te gaan klikken in in elkaar samen te smelten. Dat op zich brengt al een transformatie en verdieping voort.

De 11 resonantie echter stimuleert het Meesterschap bemeesteren in jou en ondersteund in het gaan staan op eigen benen. Vrijer van afhankelijkheden. Of dat nu gericht is op een ander, de buitenwereld of op innerlijke oude patronen van overleving of afgescheidenheid.
Eigen verantwoordelijkheid nemen hoort daarbij. Voor wie jij Bent, voor wat je neerzet in woorden, handelen en Zijn en voor wat jij bewust of onbewust schept in je leven.

De 11 zit natuurlijk de hele maand in de datum, dus dat betekend dat we de hele maand (bezien vanuit lineaire tijd) in deze energie aangetrilt zullen worden.
Binnen deze energie zijn er echter net als elke maand bijzondere hoogtepunten.

 

Het 1-11-19 Portaal

De maand november start met de 1-11-19 poort, die een krachtige introductie is voor de energieën die deze maand aangeraakt en aangezet gaan worden in persoonlijk en collectief bewustzijn. het is de opening van de maand en direct een bijzonder krachtige start.
De energie van 1-11-19 gaat rechtstrees en krachtig inwerken op je basischakra en uitlijning daar binnen, zodat jij in je energie en bewustzijn voorbereid wordt op de energieën die november 2019 in petto heeft.
Des te opener je basis is, des te krachtiger zul jij profijt hebben van de energieën van de 11-maand en des te krachtiger kun je deze ook gronden. Dat wat je kunt gronden, kan ook belichaamd worden.
De 1-11-19 energie is een voorproefje, introductie en meteen een voorbereidings initiatie energie op alles wat deze maand gaat binnen komen.

Het 11-11 Portaal, dit jaar extra krachtig

Naast het meest krachtige 11-11 portaal op 11 november die als een Kracht Portaal (jaarlijks) je bewustzijn centreert en uitlijnt in jouw Meesterschap, vindt daarbij nog een bijzondere gebeurtenis en energie plaats. Daarover zo meteen meer.

De energie van de 11-11 brengt een stimulans en prikkel voort om op eigen benen te gaan staan in zowel de mannelijke als de vrouwelijke blauwdruk en elke vorm van polariteit. En of stimuleert ons daar naartoe te bewegen.
Pas wanneer mannelijk en vrouwelijk ieder op eigen kracht kunnen en mogen functioneren ontstaat een gelijkwaardige samenwerking en verbinding tussen beide. Die gebaseerd is op Eenheid en volledige potentie van beide kanten in ons bekrachtigd.
Op eigen benen staan is Meesterschap waar binnen je vanuit hart, vertrouwen, uitlijning, stevigheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn functioneert en van daaruit ook kunt verbinden.

In de energie en bewustwordingsprocessen van dit jaar betekend het ook integratie van alle doorlopen groei en de vruchten daarvan plukken, wat leidt tot een dieper integratie van jouw Meesterschap.

De 11-11-19 energie en 11-11-2019 energie zijn andere golflengtes die ook daarbinnen werkzaam zijn.
De 11-11-19 weerspiegelt wat er gebeurd wanneer de innerlijke mannelijke en vrouwelijke velden in ons op eigen benen staan en zich gelijkwaardig verenigen: dan ontstaat Eenheid in en met alle ervaringswerelden in ons wezen.

De energie van 11-11-2019 werkt deze meesterschaps man-vrouw energieën diep door in de uitlijning met de blauwdrukken van Bron in ons plus de 9 dimensies of ervaringswerelden.

De 11-11-2019 bevat ook de 11-11-12 codering, waarbij de 12 alle dimensies omvat die wij Zijn vanuit Goddelijk Oogpunt en afsplitsing vanaf Bron. Alle lagen van Zijn worden dus aangeraakt in deze 11-11 poort van 2019!

 

11-11, Thoth/Mercurius en Ra/zon

Tijdens een groot deel van de dag in het 11-11 Portaal verplaatst Mercurius zich voor de zon langs. Een kosmische zeldzame  gebeurtenis die voor het laatst in 2016 plaats vond en pas weer in november 2032 zal plaatsvinden.
Dat betekend dat aarde, Mercurius en Zon gedurende het 11-11 Portaal op een lijn staan met elkaar en die uitlijning is veelbelovend en bijzonder diepgaand
Want het verbind Bron en mens-zijn ten diepste met elkaar. Of met andere woorden: de hoogste Godsfrequenties en de meest verdichte schepping, de materie en onze menselijke vorm.
De energieën van deze hemellichamen en hun symbolische (energetische) weerspiegeling zijn cruciaal en van ongekende kracht bepalend binnen de 11-11 energie van 2019.

Vanuit de oud Egyptische mythologie is Mercurius verbonden aan (een weerspiegeling van) Thoth en de zon met Ra.
Beide zijn grootste Neteru (Meester) frequenties die Goddelijke krachten binnen ons Godsbewustzijn verbeelden.
De energie van Thoth is verbonden met de universele kennis, de Akasha velden, Scheppersenergie, magie en heel veel meer.
De energie van Ra is het o.a. solaire bewustzijn, zuivere levenskracht,  onze Godsfrequentie, Bron, Schepperskracht en gouden bewustzijn.

De beweging van Mercurius/Thoth die op lijn komt met aarde en zon/Ra en daarbij tussen zon en aarde doorloopt, in samenhang met de 11-11 frequenties, brengt een enorme trillingsverhoging en verschuiving in bewustzijn met zich mee.
Je eigen kennisvelden en innerlijke uitlijning daarop wordt gestimuleerd om dieper te activeren en bekrachtigd in het licht van Ra, de zon en Godsvonk. Alles komt met elkaar op lijn te staan en wordt krachtig belicht en uitgelicht. Jouw mens-zijn, jouw groei daar binnen, de groei van dit jaar in de 2019 energie en alle verschuivingen die daar al in hebben plaats gevonden. Jouw Zielsevolutie, je multidimensionale wezenslagen, alle ervaringswerelden, alle ervaringen ooit opgedaan in welke dimensionale sfeer dan ook. En worden niet alleen dieper geactiveerd en belicht, maar via de 11-11 codering ook gekoppeld aan je man-vrouw-kind blauwdrukken en Meesterschaps bewustzijn. Waarbij de 11-11-19 codering aan zet tot het werkelijk in de stof, basis, belichaming brengen van al die frequenties en golflengtes van jouw wezen, als mens, op aarde.

De Thoth frequentie/Mercurius energie wordt ook wel Boodschapper van de Goden betitelt, en het is ook deze energie die via de universele en persoonlijk kennisvelden van jouw Godswezen informatie, inzichten, kennis en Goddelijke kwaliteiten dieper bewust kan maken (om te integreren).
De Goden zijn uiteraard geen externe energieën maar je eigen Meesterkwaliteiten en Hoger Zelven die enorme kennis vergaard hebben door de evolutie en ervaringen in schepping op te doen.
De Gouden Godskracht, het al-omvattend gouden Godsbewustzijn van de Ra frequentie in jou kan via de Thoth/Mercurius frequentie in jou, vorm krijgen.

Thoth wordt in de oude mythen ‘Het hart en de tong van Ra’ genoemd. M.a.w. het is de toepasbare kennis, bewustzijn, inzicht wat vorm geeft aan het Godslicht.
De vorm zoals we die kennen in de materie, hier op aarde, is van de meest verdichte energie binnen schepping.
Hoe prachtig en krachtig dat het hoogste Bronlicht met alle wijsheid, Eenheid en in alle verschijningsvormen, nu ook door mag stralen in de menselijke fysieke vorm.
De 11-11-19 energie is daarin de grote katalysator die het tot in de diepste verdichte velden van ons wezen binnen brengt. Juist doordat de energie van 2019 gaat om de diepst verdichte velden (o.a. de onderste 3 chakra’s) onder Goddelijk Vuur liggen. Zowel persoonlijk als collectief.
En omdat de energie van 2019 alle ervaringswerelden meeneemt in diepere opening om juist de Oorspronkelijke Mens Code weer in alle lagen van ons wezen te integreren.

De Thoth en Ra frequenties zijn ‘onderdelen’ van die Oorsprongscodes van ons Godsbewustzijn die ook een plek hebben (of aanzet zelfs zijn geweest) binnen de Oorspronkelijke Mens template.

Kortom, het 11-11-19 portaal wordt een knaller met een enorme potentie om ons hoger en dieper dan ooit, door alle scheppings- en wezenslagen heen te openen, te activeren, te transformeren en te balanceren, waardoor we op vele lagen krachtiger in onze Meesterschapskwaliteiten gaan staan. Op eigen benen, met steeds meer wakker bewustzijn en in de vorm (op aarde).

 

In je midden

Belangrijk daarbij is dat zowel kruin, hart als basis centraal staan. Waarin mogelijk de meeste verschuivingen zullen plaatsvinden. Waarin je recht(er) gezet zult gaan worden in je centrale energiekanaal. Welke met alle lagen van je wezen de middenas vormt en het centrale kanaal is om alle lagen te laten samenvloeien en samenwerken.
Wanneer er scheefstand is, ben je niet volledig in je midden en niet zuiver en moeiteloos afgestemd op alle lagen waardoor letterlijk scheefstand en ook o.a. afhankelijkheid van externe bron ontstaat.
Mogelijk zul je tijdens het 11-11 portaal dus ook gaan ervaren dat deze chakra’s dieper met elkaar uitgelijnd worden en in een rechte lijn met elkaar gebalanceerd zullen worden. Waardoor jouw centrale as wijder wordt en krachtiger alle instroom en uitlijningen kan toestaan om door te stromen.
Hoe krachtiger de middenas op lijn is (gezet) des te krachtiger kunnen de Godsfrequenties ook jouw menselijke  en meest verdichte wezenslagen belichten en doorstralen.

 

Belangrijk!

Blijf zo bewust mogelijk focussen en aandacht besteden (vanuit je hartbewustzijn) aan je basischakra, bekkenbodemgebied en aarding. Des te dieper je daar echt met je bewustzijn aanwezig kunt zijn en je ruimte en energie volledig inneemt, des te krachtiger zul je alle instromende energieën kunnen kanaliseren, handlen, gronden, toelaten en kunnen gaan belichamen!

 

The day after

De dag na de 11-11 poort volgt een stevige volle maan die ook zal helpen in je diep onbewuste lagen, gevoels- en emotievelden de ingekomen lichtfrequenties te helpen gronden.
Mogelijk schrijf ik hier of over de 11-11 energie op een later moment wel meer over!

 

Praktisch

Kijk niet zo maar zonder hulpmiddelen en of goed voorbereid in de zon naar de mercurius passage, die letterlijk zichtbaar is voor het menselijk oog. Wees wijs en bewust en gebruik speciale brillen, lenzen of andere hulpmiddelen die daarvoor geschikt zijn. Zodat je niet je fysieke ogen beschadigt!

De Mercurius transitie voor de zon langs vindt plaats vanaf 13.35 uur tot en met ongeveer 19.04 uur en is zichtbaar in Nederland.
Mercurius zal daarbij als een klein donker puntje voor de zon zichtbaar zijn.

© Willemien Timmer, 29-10-2019

 

Tijdens het 1-11-19 Portaal verzorg ik weer een krachtige transmissie en afstand activatie vanuit de energietrillingen en bewustwordingsprocessen die deze Poortdag aangezet worden. Wil je hier aan deelnemen of meer informatie? Kijk dan even hier!

 

Tijdens het 11-11-19 Portaal verzorg ik weer een krachtige transmissie en afstand activatie vanuit het Egyptische veld, wat volledig afgestemd zal zijn op al deze energieën. Wil je hier aan deelnemen of meer informatie? Kijk dan even hier!