Het 2-2-11 Portaal en de Leeuwenkrachten

Blauwdrukken van het menselijk meesterschap worden geactiveerd in buik en basis.
Oprijzende kracht en diepe transformatie ( vooral in buik en basis).
De Leeuwenkracht ontwaakt op een dieper niveau.
Uitnodiging om steeds dieper vanuit je hart werkelijk walk your talk te leven. Ook op emotioneel, mentaal, sociaal menselijk niveau!

De energie na de volle super blauwe bloed maan en verduistering is ( op lineair niveau) steeds meer aan het wegebben. We zijn collectief een belangrijke poort binnen gestapt naar een volgende fase van bewustzijnsevolutie.
De kracht en potentie van de leeuw(in) is daarmee sterk voelbaar. Een innerlijke kracht die ons kan stimuleren voort te gaan in herverbinden en uit te lijnen met alle tot dan toe nog onbewuste delen van ons Zelf.

De Leeuwen- en leeuwinnen kracht

De energie van zowel Sekhmet en Mut (Leeuwinnenkracht) als van de Akheru (Leeuwenkracht) lichten deze periode geregeld bij mij op. Ik ervaar ze niet alleen voor mij aanwezig, al heb ik met deze velden een enorme persoonlijke verbinding. Maar ik ervaar deze velden ook als collectief sterk aanwezig. Dat is niet alleen gerelateerd aan het sterrenbeeld leeuw waarin de super volle maan afgelopen week stond. Dat is slechts een 3d weerspiegeling van iets wat in het universele ‘plaatje’ gaande is.
De aanwezigheid van zoveel verschillende leeuwen- en leeuwinnenkrachten laten daarmee ook de relatie tot de Leeuwenpoort van 8-8-2017 tot deze bijzondere periode voelen. Als zijn we vanaf de Leeuwenpoort voortdurend in bewustzijn voortgestuwd naar de bijzondere maan van 31 januari 2018.

Zoals in eerdere artikelen al even aangehaald ***zie hier en hier*** betreffen deze bijzonder krachtige portalen ingangen in de 3d lineaire tijdlijn om dat wat op hoger bewustzijnsniveau altijd er Is, dieper naar ons mens-zijn en menselijke ervaring te brengen.
Dit soort bijzondere portalen zijn ijkpunten of openingen in de lineaire tijdmatrix om meer van de Goddelijke Oneindige Schepping weer in herinnering te brengen.
Omdat onze onderste chakra’s steeds dieper open ‘getrokken’ worden met al deze trillingsverhogingen, zijn we naast grote schoonmaak in de onbewuste lagen, dus ook bezig een nieuw fundament te leggen. Letterlijk in de basis, en in dat basispunt van waaruit wij ervaren en wakker worden, het mens-zijn.

Wanneer de Leeuwenkracht daarbij komt kijken kunnen we rekenen op een grote vurige aandrijvende en voortstuwende kracht. Die diepte transformatie kan brengen in onze onbewuste lagen. Maar ook de potentie van helende-, scheppende, vuurkracht in ons bewustzijn (ook op menselijk vlak) wakker kan maken.

De Leeuwen energieën van de oud Egyptische Sekhmet Mut en Akheru zijn Universele Velden of Goddelijke golflengtes en daarmee dus ook in het nu nog altijd actueel en niet zozeer gelinkt aan een ‘oud religieus systeem’ vanuit de oudheid, wat velen denken. Het is zo dat in de oeroude tijden simpelweg deze Goddelijke Golflengtes nog gevoeld, ervaren en herinnert waren, levendig aanwezig in sommige Gouden Tijdperken. Ook in de vorm van verbindingen met wezens vanuit deze golflengtes, zoals de ‘Leeuwenmensen’, sterrenvolkeren vanuit andere dimensiesferen.
Zij (of eigenlijk die delen van ons bewustzijn!) zijn er nog steeds!
De mens kan er alleen vaak in bewustzijn niet bij, omdat we op een andere golflengte leven of leefden.
Maar met elke trillingsverhoging gaan ‘de poorten’  naar die hogere Goddelijke Golflengtes in ons bewustzijn weer steeds dieper open en worden steeds meer innerlijke realiteiten, parallelle of multidimensionale realiteiten van wie wij Zijn en welke krachten wij bezitten weer dieper toegankelijk en her-innert. Ongeacht om welke dimensielaag, Goddelijke Kwaliteiten, hoger zelf delen of sterren- en aarde connecties het gaat.

De energie van de leeuwenkracht werkt door in de 2-2-11 codering

De energie van de dag vandaag 2-2-2018 resoneert op de trilling van de 2-2-11. Dit zijn twee Meestergetallen op een rij en daarmee brengt deze Portaal dag weer een instroom van verhoogde trillingen en mogelijkheden met zich mee, om dieper door de duale matrix en lineaire (beperkte) tijdslijn heen te gaan prikken. In het collectief menselijk bewustzijnsveld, maar ook dichter bij huis, namelijk in je Zelf.
De codering van 2-2-11 of simpelweg 22-11 brengt een instroom van trillingsverhoging met zich mee om jouw buikgebied en basischakra nog verder te openen, zuiveren en activeren. Wanneer we steeds dieper deze delen van ons energiesysteem en fysiek lichaam zuiveren van oude onbewuste energie, ballast, patronen en mechanismen die gerelateerd zijn aan de duale levens, ontstaat steeds meer ruimte voor een natuurlijke, oorspronkelijke stroom van bewustzijn in dit gebied.
Zowel je basis als mens, je fysieke lichaam, maar ook je emotioneel, mentaal, energetisch systeem komt in een hogere trilling en raakt steeds meer bevrijd van oude duale patronen die vastzetten in beperking en kleinheid.
Daar waar de trilling verhoogt in deze lagen van je Zelf, kun je steeds meer echt jouw ruimte, jouw lichaam, jouw energie in gaan nemen. In plaats van gestuurd worden (vaak onbewust) door emoties of gedachtestromen, krijgt jouw hoger bewustzijn steeds meer ‘sturing’ op wat jij wenst te ervaren, hoe jij wenst te handelen, reageren of leven. Er ontstaat steeds meer ingang om hogere delen van je Zelf hier te laten ‘indalen’ (of eigenlijk weer voelbaar te worden op de frequentie van het mens-zijn, want het is er al!) en jouw Meesterschapskwaliteiten daarmee ook te gronden en belichamen in het aardse hier en nu leven. In wie jij bent dus als Mens.

De energie van de 22-11 brengt dit dus krachtiger naar je toe en kan zelfs al (delen van) Blauwdrukken van je Menselijk Meesterschap dieper activeren of voelbaar maken.
De evolutie en groei naar Menselijk Meesterschap staat centraal in dit jaar 2018 en is een natuurlijk gegeven wat voortkomt uit de diepte transformaties die 2018 (als 11-energie) ook aanreikt.
Wanneer jij je onderste chakra’s weer helemaal ‘in gaat nemen’ met bewustzijn i.p.v. onbewustzijn, zoals we vele duizenden jaren geleefd hebben, ontstaat een wezenlijke transformatie op alle vlakken.
De 22-11 Portaal energie brengt hier een volgende stap in die afgestemd is op dit grootse Goddelijk Plan, waar ieder op een eigen pad in resoneert.

Wanneer je trilling verhoogd of je Blauwdrukken in buik en basis dieper wakker worden in deze energie, ontstaat een krachtige oprijzende kracht, die voortvloeit uit de zuivering en transformatie die de 22-11 codering ook brengt. Een activerende (leeuwen)kracht die je ook de power en moed laat voelen, de helderheid en overzicht geeft, maar ook de vuurkracht van magie en heling dieper wekt. Een kracht, innerlijk, die je helpt om weer een stap dieper op te rijzen uit het oude (‘vertrouwde’), die kan helpen buiten de bestaande box te gaan voelen en denken, die comfortzones ineen laat donderen en die angst kan helpen overstijgen. Dit zou je de leeuwen/leeuwinnen kracht kunnen noemen die innerlijk dieper ontwaakt en voelbaar wordt deze kracht is noodzakelijk omdat het je scheppend vermogen meer voelbaar maakt.  Daar waar jij durft te kiezen voor je Zelf, een volgende stap in jouw groei of het aankijken, doorvoelen en  loslaten van een oud patroon!

De oprijzende (leeuwen)kracht die op een dieper niveau ontwaakt is in staat nog meer zuivering schoning en activatie binnen te brengen. Vooral in de onderste 3 chakra’s, de op alle mogelijke manieren resoneren op ons fysiek, emotioneel en mentale systeem als mens. Stagnerende of dwars liggende ego laagjes, innerlijk kind delen, angsten voor het leven of om op aarde te zijn, er kan van alles in een nieuw licht bekeken en gevoeld worden.

De 22-11 energie is een krachtige uitnodiging om alles wat jou klein houdt, afgescheiden houdt, ondermijnt in het ervaren wie je werkelijk Bent, in je Meesterschap tegenhoudt aan te kijken en er dwars doorheen te gaan. De innerlijke opstuwede kracht van oprijzen in jouw leeuwen/leeuwinnenkracht, met alle kwaliteiten die daarbij horen, lijnen je onderste chakra’s in een zuiverder lijn uit met je hart. Zodat je werkelijk steeds dieper de ‘walk your talk’ vanuit je hoger bewustzijn op aarde kunt leven. Ook op emotioneel, mentaal, fysiek, energetisch, sociaal niveau.
Waardoor onbewuste lagen of onderstromen vanuit deze gebieden niet langer sturing hebben op wat jij ervaart, wat je ‘overkomt’, be-leefd. Maar brengen je hoger bewustzijn en Meesterschap dus dichter naar je mens-zijn toe. Ook in concrete vorm van uitlijning op je hart en basis, zodat het gaandeweg steeds concreter en praktischer wordt om echt je hoger bewustzijn uitstralend door alles wie je bent en wat je doe op aarde neer te zetten.

Uiteraard is deze 22-11 Poort, zo redelijk aan het begin van dit jaar, weer een tussen stap. Zoals elk portaal dat is. Een stap in een grote evolutielijn van groei. Een stap die je innerlijk helpt opklimmen naar een volgende traptrede om steeds dieper jouw innerlijk Meesterschap hier op aarde, als mens te kunnen belichamen.

Ondersteuning bij het bewust afstemmen op deze Portaal energie

Wat zich vandaag als een krachtige ondersteuning laat voelen si een stukje bewustzijn op hetgeen er in het groot (collectief) en in het klein (in jouw bewustzijn) gaande is. Vandaar ook dat er spontaan bij mij weer een artikel over deze energie uitrolt. J

Wat de energie van dit moment ook laat voelen is een stukje dieper bewustwording op het feit dat de leeuwen en leeuwinnen krachten dichterbij zijn dan ooit. Ook in jouw bewustzijn!

Sinds de Leeuwenpoort in 2017 zijn deze golflengtes al krachtiger werkzaam dan ooit. En dat heeft er alles mee te maken met waar we collectief staan in het grote Ontwaken.
Ook al is een grote meerderheid van het collectief menselijk bewustzijn helemaal niet bezig met bewustzijn of bewust ontwaken, want ieder functioneert en groei binnen een eigen scheppingsorde of evolutie golf. Dan nog is er een bepaalde hoeveelheid aan bewustzijn bereikt bij de wel ontwakende scheppingsronden of evolutiegolven.
Zij die bewust aan het groeien en ontwaken zijn zetten ferme stappen voorwaarts en kijken, prikken en ervaren steeds verder dwars door de illusie van afgescheidenheid heen. Dit wordt als mens, in de 3-de dimensie, ook steeds bewuster ervaren. Wat te maken heeft met de diepere opening en zuivering van de onderste chakra’s. Die zeker in 2017 een enorme stuwing voorwaarts heeft opgeleverd.

Dus bewustwording van de leeuwen en leeuwinnenkracht ook binnen jouw bewustzijn is essentieel om je Zelf van binnenuit ook steeds dieper te kunnen ondersteunen, motiveren, stimuleren om keer op keer weer vervolg stappen te zetten. Het kan je helpen steeds dieper in jouw Zelf die kracht te ontdekken, voelen en opwekken. Zonder dat je daar nog hulpmiddelen of techniekjes voor nodig hebt. Zonder dat je het buiten je zoekt.
Meesterschap gaat namelijk over het (h)erkennen van jouw kwaliteiten en krachten en deze ook aanspreken, inzetten en belichamen!

Vandaar dus dit artikel om je bewuster te worden van wat er gaande is, en waar en hoe jij deze kracht in je Zelf aan kan gaan spreken.

De foutieve vertaling van oud Egyptische ‘Goden en Godinnen’ en wat zij echt Zijn

Voordat ik een korte vertaalslag en omschrijving geef van de leeuwen en leeuwinnen krachten zoals deze zich voelbaar maken aan mij, is een korte uitleg echter noodzakelijk. Van daaruit kun je dieper innerlijk ‘verstaan’ en afstemmen , als ook de mind iets hiervan begrijpt en niet vast houd aan een foutieve aangeleerde vertaling.
Velen zullen wel weten dat er vanuit vele oude tijdsperioden, zoals bijv. Egypte een heel arsenaal aan Goden en Godinnen bekend waren en zogezegd ‘aanbeden’ werden.
Even kort door de bocht: Dit is een foutief denkbeeld, gebaseerd op de duale matrix en afgescheidenheid. Het klopt in zekere zin in bepaalde perioden waarin de mensheid al in een duale ervaring beland was. Waarin het Goddelijke niet meer (h)erkent werd binnen je, maar dat dat beeld verdraait was naar een God/Godin buiten je. Waaraan je dienstbaar behoorde te zijn.

Maar de kern en basis van deze ‘oude religieuze stromingen’ ligt ergens anders. Namelijk het weten en bewustzijn (in Gouden Tijdperken) dat het Goddelijke zich binnen je Zelf bevindt. Jij Bent Bron.
Bron heeft zich op een gegeven moment vanuit een bepaald perspectief ‘opgesplitst’ om zichzelf te ervaren. De Goden en Godinnen zijn zogezegd die opsplitsingen, het zijn deeltjes van het Grote Goddelijke Geheel. En elke ‘Godin of Godheid’ weerspiegeld andere aspecten van dat Goddelijk pallet, maar staat niet op zichzelf. Alles is verweven en verbonden met elkaar.

Om het Goddelijke (in je Zelf) weer te leren kennen vanuit een duaal bewustzijn kunnen we nooit in 1 keer die grootsheid weer herinneren, ervaren en toelaten, dat is te groot. Daarom ook verloopt ons bewustwordingspad stap voor stap. En daarom ook werden er vanuit oeroude tijden deze opsplitsingen van Godskwaliteiten visueel gemaakt in de vorm van verschillende Goden en Godinnen, als deel van het geheel.
Wanneer je bepaalde delen (Goden/Godinnen, wat dus een foutieve vertaling is) in je Zelf weer gaat herkennen, ervaren en integreren, integreer je die golflengte van bewustzijn weer in het hier en nu.

Dat is niet buiten je, maar binnen je!!

Elke Meester, God, Godin is een Godsaspect of golflengte van een frequentie die ergens in jouw bewustzijn aanwezig is. En zolang je deze niet langer als buiten je beschouwd, maar echt leert ervaren als een golflengte binnen je, wordt deze weer deel van jouw bewustzijn.

En met de weider geopende lagere chakra’s kunnen deze kwaliteiten van je Goddelijk bewustzijn dus ook steeds dieper doorstromen in jouw mens-zijn en menselijk leven.

Vanuit dit perspectief en ervaren zou je in je Zelf kunnen gaan afstemmen om te kijken waar de leeuwen en leeuwinnen krachten in jouw bewustzijn in golflengte zitten. En hoe deze frequenties in jouw bewustzijn dieper toegang te verlenen om terug te keren zodat je ene krachtige ondersteuning van binnenuit, vanuit jouw hoger bewustzijn kunt ervaren, in je pad hier op aarde.

De zich aandienende leeuwen- en leeuwinnenkrachten in de frequenties die nu essentieel zijn

Ook al zijn hun golflengtes nog veel meer omvattend dan hier omschreven, dit is wat zich laat voelen wat op dit moment, in de 22-11 Poort als essentie van ‘hun’ bewustzijn laat voelen voor dit moment:

apofyliet.nl - Sekhmet

Sekhmet

De weerspiegeling van Sekhmet kan verschillende innerlijke krachten symboliseren en innerlijk in je aanraken om te wekken. Deze Vrouwelijek Goddelijke Frequentie kan je eigen innerlijke destructieve vrouwelijke kanten dieper belichten en naar voren trekken. Daar waar jij je Zelf nog te kort doet, afwijst, verwond, niet genoeg lief hebt. Daar kan de jaloerse vrouw vanuit wonden opstaan of voelbaar worden. De valse zusterschappen van vrouwen onderling die allen gewond zijn en zichzelf in feite afwijzen en daarmee de ander gaan afwijzen.
Maar Sekhmet heeft ook een heel andere kant. Namelijk de kracht van de healer, het Vrouwelijke wat haar eigen wonden likt en hersteld. War haar magische vermogens t heling, transformatie en gelijkwaardige verbinding (gelijkwaardig zusterschap) weer hersteld kan worden. Waar het kaf van het koren wordt doorzien en gescheiden. Ook innerlijk.  Dus voor een dieper (in)zicht verkrijgen in waar de wonden van het gekwetste vrouwelijke nog zorgen voor valse of gekleurde perspectieven die niet resoneren in lijn met wat oorspronkelijk Is. Maar ook voor een dieper wekken van de vrouwelijke passie, vuurkracht, het vuur van inspiratie en de kracht om daadwerkelijk je Zelf ten volle in alle eerlijkheid aan te kijken.
De leeuwinnenkracht van Sekhmet kan zowel destructief of krachtig opbouwend en helend werken. Het is aan jou hoe je deze innerlijke krachten binnen je eigen leven vorm geeft.

channeling van mut

Mut

De frequenties van de leeuwin Mut (spreek uit als Moet) weerspiegelen het Universele Veld van Moeder energie. De uitlijning met je eigen koninklijke kracht van het vrouwelijke als Moeder: Zij die leven geeft, die nieuw leven geboren kan laten worden. Maar ook de leeuwinnenkracht die met hart en Ziel haar kind (schepping) beschermd, omarmt, verzorgt en oneindig lief heeft.
Je zou het als een wijze vrouwen energie kunnen beschouwen, Zij die al zoveel gezien, ervaren, geleerd heeft en in zichzelf tot rust komt, in haar ‘rol’ en in erkenning wie zij is.
Deze potentie en energie in ons is als een diepe serene rust, een bewustzijn die overziet, accepteert en aanvaard omdat het weet wat wel of niet goed voor ons en onze groei is. En daar waar zaken niet kloppen, bijvoorbeeld ondermijnende innerlijke oude patronen, gekleurde zienswijzen of ego gerelateerde reacties. Daar kan deze frequentie dat met kracht maar liefdevol ‘op de vingers tikken’.  Vanuit de Mut frequentie werkt dat wezenlijk anders, zachter, liefdevoller en oordeellozer, minder fel dan vanuit de frequenties van Sekhmet, die juist veel meer dat vuur van de leeuwin weerspiegelt.
De Mut frequentie laat veel meer ‘het achterover leunen’ voelen, in een diepe staat van vrede, acceptatie van Wat Is, overziend, aanschouwend en liefdevol omarmend Wat Is.

apofyliet.nl - akheru

Akheru

De Akheru zijn twee mannelijke leeuwen die beide met de rug naar elkaar toe zitten. En tussen hen in staat de zonneschijf. Deze Poort naar het eigen Gouden Gods bewustzijn bewakend. De Akheru bieden qua frequentie dus o.a. een innerlijke beschermende kracht, die van een heel andere orde is dan de mannelijke gewonde kracht van ‘je mannetje moeten staan’ of ‘je zelf moeten beschermen’, vechten of strijden om jouw plek te bewaken.
Dat is ook te zien aan de houding waarin zij afgebeeld worden: zij staan niet in vechtstand. Maar zitten, in ruste en ontspanning. Zij nemen hun plek in, wetend wat hun kracht en ‘functie  is.
Het is een diepe natuurlijke krachtstroom van vertrouwen, wetend wat jouw krachten zijn, wat jouw plek is binnen je Zelf en binnen schepping.
Het is de natuurlijke mannelijke leeuwenkracht die gewoon Is, zonder te hoeven handelen, maar met de kracht om te handelen wanneer dat nodig is.

Tegelijkertijd waken zij over de doorgang naar je eigen Hoger Bewustzijn en Bronfrequenties. Alleen dat wat zuiver is (in jou) kan door deze Poort, kan terugkeren naar de oorspronkelijke frequentie. En dat betekend ook dat hier de innerlijke graadmeter zit, zonder oordeel, op welke processen al echt tot de kern doorlopen en opgeruimd zijn en welke nog niet. Een onderscheidend vermogen dus, in alle eerlijkheid naar je Zelf.
Deze golflengte helpt je op dit niveau ook eerlijk je Zelf te beschouwen, onder de loep te leggen en je eigen processen te verhelderen.

Tegelijkertijd beeld deze symboliek van de Akheru het eeuwige Nu uit. Waarbij de ene leeuw staat voor het verleden, de ander voor de toekomst en de zonneschijf is het Nu. Daar mag jouw focus liggen. Door steeds via emotionele of mentale processen te verzanden in dat wat was of dat wat misschien komt, blijf je uit de werkelijke verbinding met je Zelf en uit dat wat nu Is. Alleen de focus en het bewust aanwezig zijn in het eeuwige Nu kan alles wie jij Bent en wat jij in huis hebt bewust maken.
De Akheru bewaken ook dit proces, stimuleren die kracht in jou om steeds dieper afgestemd te blijven op wat er nu in jou leeft, wat zich nu in je processen aan dient en wat nu de volgende stap is om verder te groeien.

Balans

Juist de balans tussen twee mannelijke en twee vrouwelijke leeuwen/leeuwinnen krachten voelt ook weer als een krachtige balans, waar jij vandaag te voordeel mee kan doen!
Vanuit balans kun je namelijk nog dieper je bewustzijn openen, je onderste chakra’s openen en nog meer van de vernieuwing en trillingsverhogingen van de 22-11 energie gaan binnen halen voor jouw volgende stappen in Menselijk Meesterschap!

Ik wens iedereen een powerfull dag toe. En mocht je heel bewust dieper deze frequenties willen ervaren: vanavond is er vanuit deze energie weer een afstand activatie!
Lees hier onder hoe je mee kan doen!

© Willemien Timmer, 2-2-2018 om 11.44 uur 🙂

Vanavond vanuit deze energieën weer een afstand activatie!

kijk hier voor meer informatie en hoe je kunt deelnemen!

Nieuw sinds vandaag op de website:

Vanuit soortgelijke energieën en afgestemd op de transformatie en Menselijk Meesterschap processen van dit jaar 2018, voor hen die Meesterstappen voorwaarts willen zetten, doorbraken in groei en transformatie wensen:

3-daags intensief Transformatie Pad vanuit de Egyptische Universele Energievelden

9-daags intensief Tempel Blauwdruk Initiatie Pad

Tempel van Zijn Consulten: Egyptische Tempel Energie Initiaties (Voor meer informatie, zie afstand consulten)