De energie en portalen van mei 2021

Inmiddels zijn we de nieuwe energie van een nieuwe maand ingestapt. De energie en portalen van mei 2021 voelen als een krachtig ‘keerpunt’ waarin nogal wat aan energieën uit de kast getrokken gaat worden, nogal wat opgeschud gaat worden en waarin een prachtige stevige groei mogelijk gemaakt zal worden wanneer wij bereid zijn onze processen en mogelijkheden op te gaan pakken om daarmee te Zijn en daar iets mee te gaan doen.
‘Zijn en doen’ lijken centraal te staan, beide kanten van deze medaille lijken centraal te staan deze maand waardoor de mogelijkheid bestaat om beide ‘naar het midden’ (balans) te kunnen brengen. Niet iets doen om te kunnen Zijn, maar juist vanuit (bewust) Zijn doen, daarin ligt de omkering. Dan komt de Zijnskracht van binnenuit en stuurt op wat er aan actie of manifestatie innerlijk gevraagd wordt. Het gaat om afstemming diep van binnenuit, vanuit hart, ziel en bewustzijn waardoor de creatie van een nieuwe wereld en aanpak van zaken niet langer vanuit menselijke wil maar vanuit Goddelijke Wil door ons heen vorm kunnen krijgen.
Het gaat om het manifesteren van wie jij nu Bent (ongeacht hoeveel verder je nog kunt groeien) en dat zichtbaar, voelbaar en helder maken. Dat concreet inzetten wat nu binnen je kracht ligt.
De energieën die deze maand aan zullen trillen in het collectief bewustzijn zullen aanzetten om dieper bewust te worden van innerlijke processen die hieraan gerelateerd zullen zijn. Voor ieder op geheel eigen, unieke wijze, omdat we allemaal een uniek pad in bewustwording bewandelen.

De energie van de 5

De frequentie van de 5 resoneert niet alleen op het keelchakra, van waaruit wij ons kunnen uiten en onze innerlijke creatiekracht naar buiten, in de vorm en manifestatie, kunnen brengen.
Het resoneert ook op de 5 elementen, die de bouwstenen van creatie zijn (aarde, water, vuur, lucht en ether). Het resoneert ook op de vijfpuntige ster, het pentagram of de oorspronkelijke Duat-ster en daarmee op de innerlijke codering van de Oorspronkelijke Mens blauwdruk en codering.
De energie van de 5 is heel belangrijk omdat het alle facetten van groei in zich draagt die gerelateerd zijn aan onze oorspronkelijke vermogens, die weer her-innert wensen te worden. Opstaan in oorspronkelijke vermogens en onbevlekte kracht (voorbij dualiteit, onbewustzijn en afgescheidenheid) staan daarmee in de 5 energie dan ook centraal.

De energie van de 5 en de energie van de 5-5 codering in mei 2021

De energie van 2021 resoneert op de Blauwdrukken van Bron en de heruitlijning daarmee. De energie van de heilige Drie Eenheid (mannelijk, vrouwelijk en kind blauwdrukken) zijn daarbij een cruciale sleutel. Wanneer twee polariteiten (mannelijk en vrouwelijk) weer met elkaar verbinden, in balans komen en versmelten, ontstaat het derde veld, een nieuwe creatie of energie en potentie (kind). Deze is de optelsom van beide polariteiten en meer dan dat, want het is de poort (Golden Gate) ‘terug’ naar de onbevlekte Bronkracht.

De energie van 2021 is numerologisch een 5. Want 2+2+1=5. D.w.z. dat alle 5-aspecten en 5- energieën op de achtergrond dit jaar de aansturende krachten zijn om op alle mogelijke lagen van multidimensionaal bewustzijn het bewustzijn en de balans te herstellen. Op de achtergrond van dit jaar, stroomt dit doorlopend mee in elke trillinsgwijziging of – verhoging als een soort rode draad.

Deze hele maand wordt de 5 daarnaast op dagelijkse basis ook uitgelicht, waardoor we gedurende de hele maand in de 5-5 trilling (mei en 2021) vertoeven. Een extra krachtige energie die de nadruk legt op ons hoger bewustzijn en de potentie van ons Goddelijk Zelf, om dieper te gaan her-inneren.

De 5-5 codering is gerelateerd aan de Christus Bewustzijnstrillingen, de 5D frequenties en het vermogen ons Zelf te gaan her-inneren in een oorspronkelijk versie van wie we Zijn. Liefdevolle, respectvolle Goddelijke Wezens die op een hoog bewustzijnsniveau Een zijn. Maar op aarde ‘slechts’ een facet zijn van die Bron, en vervallen in onwetendheid. Terwijl we de innerlijke weg terug aan het bewandelen zijn om die grootsheid ook weer in de menselijke manifestatie te her-inneren, integreren en belichamen. De weg die de Christus en vele andere grote meesters voor het collectief bewustzijn en de individuele mens, weer meer zichtbaar hebben gemaakt en in herinnering hebben gebracht.

Om bevrijd te raken van het oude (innerlijke duale strijd, afgescheidenheid, beperking, etc) en opnieuw ‘gevuld’ raken met onze echte eigenheid. Daar waar we dit innerlijk dieper durven te gaan toelaten en ervaren, brengt ons direct dieper in verbinding met Essentie, Godsbron, hart en Ziel. Daar waar we werkelijk vrij Zijn.
Daar manifesteren we ons steeds dieper als liefdevol wezen, levend vanuit hart en Ziel. Oprecht bewust van zichzelf en bevrijd van oude aanhakingen via emoties, overtuigingen, aannames of overleving. Bevrijd van onderdrukking, macht, slavernij, mindcontrol.
Daar waar bewuste zelfreflectie, eerlijkheid, ont-wikkelen van oude ego-patronen en onbewustzijn is, ontstaat meer overgave aan het grotere plaatje van je Zijn, daar manifesteert zich hoger Weten, in afstemming op jouw Goddelijk Plan en hogere Bedoeling.
Daar manifesteert ons Christus Zelf steeds zichtbaarder, tastbaarder en ervaarbaarder te midden van de 3D (aardse) realiteit. Daar ontstaat meer werkelijke bevrijding en vrijheid van de aardse duale matrix met de daar bijhorende strijd, onderdrukking en oorlogen. Zo buiten, zo binnen en andersom.
Daar ben je wel op aarde maar niet van de aarde (matrix) en zul je je steeds vrijer door deze wereld kunnen bewegen zonder dat de matrix nog aan je haakt.

De energie die de 5-5 codering dagelijks deze maand binnen brengt is opnieuw een golf van licht, bewustzijn en trillingsverhoging. Om je Zelf dieper te bevrijden van alle oude onbewuste zienswijzen, verstrikkingen, wonden, littekens en strijd. Hoe meer we ons Zelf innerlijk bevrijden, hoe meer ons Christusbewustzijn weer door ons heen kan stralen, de wereld in.

De 5-5-5 Portalen

De maand mei kent drie krachtige 5-5-5 portalen, te weten: 5-5-2021, 14-5-2021 en 23-5-2021. Op deze punten in de lineaire tijd wordt de 5-kracht letterlijk verdrievoudigt. Dit zijn dus ook de ‘omkeringsmomenten’ waarin we een grote transformatie binnen ons Zelf kunnen doorlopen en manifesteren.
Tijdens het eerste 5-5-5 portaal valt dat in Nederland samen met Bevrijdingsdag (5-5-2021), waardoor de energie van bevrijding (van alles wat niet-echt, niet-eigen, ontkrachtend, onderdrukkend en duaal is) mede centraal staat in deze 5-5-5 energie. Bevrijding van al het innerlijke oude wat niet langer resoneert, wat niet afgestemd is op het Christus Bewustzijn (Eenheidsbewustzijnsveld) mag bezien, belicht en bevrijd worden. Alles wat niet langer resoneert op wie jij nu Bent mag transformeren.
Daar waar dat diep van binnen in jou omgekeerd en getransformeerd kan worden, zul je dit uiteindelijk ook weerspiegeld zien in de wereld om je heen.
Waar wij innerlijk de oude systemen gebaseerd op dualiteit en macht niet meer in ons dragen, hebben zij in de buitenwereld ook geen bestaansrecht meer.

Het is werkelijk een innerlijk proces van bevrijding om de val van oude systemen in de buitenwereld te bewerkstelligen en deze niet langer (onbewust) in stand te kunnen houden.

Daar waar wij onze onbewuste haakjes belichten en bevrijden, kunnen we deze in de buitenwereld niet meer voeden, bestaansrecht geven en in stand houden. Het innerlijk werk wat jij verzet heeft dus wel degelijk invloed in het grote geheel, zelfs als dat niet direct zichtbaar is.

De volgende twee 5-5-5 portalen zullen een verdieping van deze processen brengen op het eerste 5-5-5 Portaal en zullen voortborduren op een verdere bevrijding van dat wat niet langer bij jouw Wezensresonantie past.

14-5-2021 (tweede 5-5-5 portaal) zal met name dieper inwerken op bevrijding van oude emotiestromingen die je leven aansturen, onbewust en bewust. Deze Portaaldag zal ook dieper de bekrachtigingen brengen tussen hart en basischakra, om die frequenties van jouw hoger bewustzijn die bevrijd zijn te kunnen gronden, waardoor belichaming mogelijk wordt.
Afgespleten, onbewuste en of vergeten delen van je eigen bewustzijn zullen aangetrilt worden om her-innert te worden.

23-5-2021 (derde 5-5-5 portaal) zal dieper inwerken op de blauwdrukken van de innerlijke Heilige Drie Eenheid, in overeenstemming met de energie van 2021. De oorspronkelijke blauwdrukken van de innerlijke man-vrouw-kind energie en – kwaliteiten versterken, belichten en bekrachtigen. Zodat de vrijgemaakte bewustzijnslagen ook dieper hiermee weer in overeenstemming in jou zullen stromen.

Portalen als versterkers van de 5-5 energie

 De 5-5-5 portalen zijn cruciale versterkers in de dagelijkse 5-5 energie, die de innerlijke groeiprocessen nog meer de trillingsverhoging in brengen. De instroom van hogere 5-5-5 trillingen richten zich op het her-inneren van jouw (innerlijk) Koningschap, oftewel Meesterschap en het in beheer hebben van jouw eigen oorspronkelijke kracht (Christus Bewustzijn).
Het is een periode van Portalen die echt beroep doet op het erkennen van wat je innerlijk al bevrijd hebt, bereikt hebt en het kunnen hanteren van jouw her-innerde vermogens en kracht. Maar ook het opstaan of oprijzen in jouw unieke bewustzijn, van je laten horen, je laten zien en aanwezig Zijn, van waaruit je ‘doet’. En dat ‘doen’ is soms alleen maar uitstralen en Zijn en zal soms ook daadwerkelijke actie (aangestuurd door je Zijnskracht) van je vragen. Bijv. je uitspreken, daadwerkelijk iets zichtbaar maken, jezelf neerzetten in de wereld, het levend voorbeeld zijn van jouw innerlijke waarheid, etc.

Andere belangrijke (astrologische) momenten van transformatie en hoge trillingen in de maand mei 2021 die mede van invloed zijn op de groeiprocessen deze maand, zijn:

*Nieuwe maan op 11 mei 2021

Nieuwe maan is altijd een periode om stil te staan bij waar jouw intentie en focus naartoe willen gaan. waar wil je meer van scheppen in jouw leven en groei?  Oor bewust nieuwe intenties voor de komende tijd te zetten, kun je in de cyclus van de maan naar een nieuwe volheid toe groeien.
Deze nieuwe maan valt in sterrenbeeld stier, die je intenties kracht en stevigheid mee geeft.
Het element aarde speelt daarbij een rol, via sterrenbeeld Stier. Maar dat betekend ook dat je eigen aarding daarin (meer) aangezet wordt om jouw draagvlak van je intentie, verlangen en wens de stevige bodem en bestaansrecht te geven om zich echt te gaan manifesteren.
De energie van juist deze tijd nodigt je uit de focus op bevrijding en vrijheid van Zijn te richten. Zodat alles waar jij je nog onvrij voelt naar een hogere trilling gebracht kan worden.
Wat je zaait zal je ook oogsten vanuit deze energie jouw focus, intentie (= afstemming) is daarbij essentieel! Je geeft daarmee de richting aan, waar je naartoe wilt bewegen in groei.

*Volle maan, super maan en bloedmaan op 26 mei 2021

Deze volle maan is een super maan en er is een verduistering waardoor de maan enigszins rood kan kleuren, vandaar de naam ‘bloedmaan’.
Deze volle maan en verduistering valt in het teken boogschutter, waarbij het gaat om bewustwording waarop jij ‘je pijlen’ richt. M.a.w. bewustzijn waarop jij je focus en intentie richt. Want focus en intentie samen bepalen jouw afstemming en dat waarop je resoneert.

Volle maan reflecteert het onbewuste, onbewuste gevoelsstromen en stimuleert de onbewuste intuïtieve krachten om bewust te worden. de maan zelf geeft geen licht maar biedt een reflectie van ons eigen (nog niet bewuste) Licht (de zon) om het te her-inneren.

Bij een super maan staat de maan in haar cyclus op het punt het dichtst bij de aarde, waardoor de maan veel groter lijkt te zijn. De spiegeling van het licht van de zon is daardoor groter en kan dieper doorwerken om het onbewuste en de gevoelsstromen te belichten.

Een verduistering (waardoor de maan bloedrood kleurt) brengt de onbewuste schaduwkanten sterker naar voren, zodat deze aangekeken en bewust kunnen worden. De bloedrode kleur resoneert door op het basischakra, waarmee  oude patronen van de basis ook dieper belicht kunnen worden. Tegelijkertijd zal dat wat ‘aan het licht’/ tot bewustzijn komt, dieper gegrond kunnen worden in de basis. Wat gelegenheid geeft om uiteindelijk alle wijzigingen ook daadwerkelijk te kunnen belichamen in het fysieke, dagelijkse leven.

Ook deze volle maansverduistering gaat een ieder, bewust of onbewust, in bewustzijnsgroei weer helpen het eigen onbewuste dieper bewust te maken, naar voren te halen en te belichten. Zodat van daaruit jouw Oorspronkelijke (Christus) kracht weer tevoorschijn kan komen, voelbaar kan worden kan versmelten met wie jij nu bent als (bewust) mens. Zodat het weer inzetbaar is. Jouw oorspronkelijke kracht in plaats van jouw ontkrachte Zelf-delen mogen weer aan het stuur van je leven gaan staan.

Een bloedmaan en de hele combinatie van energieën wat met deze verduistering samenhangt is letterlijk ook gericht op ons verder helpen in deze processen. Om hier een versnelling en meer bewustzijn in te brengen.
Dat kan betekenen dat er steeds meer oeroude overlevingsmechanismen of afweer mechanismen de kop opsteken om bezien te worden. diep onbewuste patronen die bewust kunnen worden. Maar ook steeds meer fysieke ongemakken tijdelijk naar de voorgrond brengen, daar waar ons lichaam de trilling aan het wijzigen is, van oud naar oorspronkelijk. Dit alles met de bedoeling om ruimte te scheppen voor ons Oorspronkelijk Zelf, met alle bijbehorende kwaliteiten en krachten zodat dat ook echt daadwerkelijk kan gaan indalen in je lichaamsbewustzijn.

De rode kleur is een  kleurfrequentie die alles te maken heeft met onze basis en ons basischakra.
Ons mens-zijn ook, of onze menselijke beleving. Want vanuit dit (menselijk) perspectief en ervaring zijn we weer aan het herinneren wie wij Zijn, in totaliteit.
Wat zich laat voelen is dat deze bloedrode  energie je nog dieper verbind en nog dieper in je menselijk bewustzijn trekt. Dat kan misschien ook even wennen zijn. Want bij velen zijn er onbewuste delen die liever UIT het mens-zijn blijven, liever de energie optrekken, en niet in basis en buik aanwezig zijn omdat dat mogelijk te pijnlijk of te confronterend kan zijn.
Hoewel we de afgelopen jaren steeds dieper in ons bekkenbodemgebied gedrukt worden om er niet langer voor weg te lopen, valt het vanuit de menselijke ervaring lang niet altijd mee, om die processen ook te doorlopen. Om werkelijk verbonden te zijn met aarding, lichaamsbewustzijn, basischakra en bekkenbodemgebied. En met dit leven op de aarde. En je Zelf daar ook voortdurend in neer te zetten.
Dat is de oefening en groei van deze evolutieperiode die we doorlopen. En deze bloedmaan zal daar zeker een stuk verheldering, bekrachtiging, vernieuwing en wijziging of versnelling in komen brengen.
Hoewel de totale maansverduistering niet in Nederland zichtbaar zal zijn, zullen de effecten ervan zeker collectief gevoeld worden en de trillingen daarvan van invloed zijn op iedereen.
Uiteraard ligt er een verbinding van deze verduistering met de op 10 juni ringvormige eclips/zonsverduistering. De ringvorming zal vanuit Nederland niet te zien zijn, wel een gedeeltelijke verduistering van de zon. Maar hier geldt hetzelfde, collectief zal deze trilling voelbaar en van invloed zijn op het collectieve groeiproces.

*Saturnus retrograde op 23 mei 2021

Helderheid op knelpunten verkrijgen in je groei, waardoor nieuw bewustzijn ontstaat van waaruit je bewuste keuzes kunt maken om tot omkering, verandering en wijziging te komen binnen je Zelf.

*Mercurius retrograde op 29 mei 2021

Dieper reflecteren, vertragen, terug kijken en naar binnen keren om te zien waar nog wijzigingen, bijstellen van intenties nodig zijn. Maar ook om dieper bewust te worden wat je al doorlopen hebt en waarin je gegroeid bent de afgelopen periode. Innerlijke communicatie (met je Zelf) speelt daarbij een belangrijke rol.

Ik wens je een prachtige, diep transformerende maand toe, waarin jouw potentie steeds dieper in manifestatie op aarde mag komen!

© Willemien Timmer, 2-5-2021

Tijdens de drie 5-5-5 Portalen verzorg ik weer afstand activaties en transmissies, die dieper ingaan op de persoonlijke groei- en bewustwordingsprocessen van deze poortdagen. Om te ervaren wat het jou te brengen heeft in je groei. Vanuit een gedragen, veilig en diep gegrond groepsveld zal je hierin je eigen Meesterschap en Christus Bewustzijn dieper kunnen ontmoeten. De data en informatie van deze transmissies op afstand  vind je hier!

Voor meer artikelen over de energie van mei 2021, zie ook:

5-5-5 Portaal

Nieuwe maan

Hemelvaart

21-5-21 portaal

Derde 5-5-5 portaal

Super volle Wesak bloedmaan

De energie van juni (terugblik mei 2021)