Derde 5-5-5 Portaal en Pinksteren

 

Vandaag, 23-5-2021, wandelen we door de trillingsverhogingen van het derde 5-5-5 portaal, wat samenvalt met de energie van Pinksteren. Een prachtige bekrachtiging, daar waar de 555 frequentie gaat over het Christus (of Eenheids) Bewustzijn en Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.
De codering die besloten ligt in de dag energie ( de 23 van 23-5-2021) laat eigenlijk de weg zien om deze staten van Bewustzijn weer te bereiken.
De energie van de 23 gaat namelijk over de blauwdrukken (oorsprongsenergie) van de Heilige Drie Eenheid.

 

Heilige Drie Eenheid

De Heilige Drie Eenheid kun je symboliseren als de mannelijke en vrouwelijke energie die wij allen innerlijk rijk zijn. Daar waar deze twee polariteiten niet langer met elkaar strijden, waar wonden geheeld zijn en de natuurlijke energiestroom weer vrij kan stromen, daar kunnen beide polariteiten met elkaar weer gaan verbinden en balanceren. Van hieruit ontstaat een versmelten van die polariteiten die een nieuw, derde veld, schept. Je zou dat het Goddelijk Kind kunnen noemen. Dit is de nieuwe creatie die voortkomt uit de geheelde en gebalanceerde polariteiten. Mannelijk en vrouwelijk samen scheppen het kind, een nieuw leven, nieuwe frequentie, die de potentie van beide en meer dan dat in zich draagt. Dat vormt de Heilige Drie Eenheid en het Goddelijk Kind is de Golden Gate of doorgang naar de oorspronkelijke energieën. Naar ‘de geest’, het hoger bewustzijn en de Bronenergie.

 

Een nadere uitleg: polariteit, scheefstand en heelwording

Alles in deze schepping bestaat uit polariteiten sinds de eerste splitsing vanuit Bron. Als mens ervaren we op alle vlakken in ons leven doorlopend polariteit. Denk aan mannelijk-vrouwelijk, denken -voelen, licht-donker, angst-liefde, onzekerheid-vertrouwen, etc.
Meestal zitten we onbewust in één zijde van die polariteit en ervaren deze. Bijvoorbeeld als je heel bang bent is het moeilijk om liefde of vertrouwen te voelen. Als je vast zit in je denken is voelen heel moeilijk of zelfs onhaalbaar.

We leven dus in een (groot) deel onbewustzijn en scheefstand. Scheefstand komt voort uit eerdere ervaringen die we moeilijk, pijnlijk of traumatisch hebben ervaren. Waardoor afweer mechanismen en overleefstanden gecreëerd of geactiveerd zijn die ons een bepaalde kant van ervaren, waarnemen en beleving op duwen. Feitelijk staat vrije wil en bewustzijn niet aan het stuur, maar zijn het onbewuste patronen die de route van ervaren bepalen.
De uitdaging en uitnodiging in bewustwordingsgroei is telkens opnieuw in elke polariteit bewust te worden in welke kant van de medaille jij ervaart. Is het vertrouwen van waaruit je leeft of angst wat je aanstuurt? Is het liefde of angst die bepaald hoe jij de wereld aanschouwt? Heeft je denken de overhand of het voelen? Alle polariteiten in ons kennen een bepaald mate van beschadiging en verwonding. Waarbij bijv. overmatig denken vaak gecreëerd is als patroon wanneer voelen te pijnlijk is. Een beschadigd gevoel leidt vaak tot sterkere emotionele benadering waarin bewustzijn en of ratio ook buiten gesloten worden.

Uiteindelijk gaat het telkens om het helen van oude patronen in beide polariteitenvelden zodat de oorspronkelijke energie en kwaliteit van zo’n polariteit weer vrij kan stromen. En dan kan deze gaan balanceren met de andere kant van de medaille. Pas dan ontstaat balans en een ‘midden’, een neutraal overzicht op beide kanten van de medaille. Een overstijgend bewustzijn op de voorgaande situatie en dus heling en verruiming en bevrijding van oud bewustzijn. Hierin wordt oorspronkelijker bewustzijn weer voelbaar, krijgt de ruimte om ervaren en geïntegreerd te worden.

Daarom ook kun je je niet alleen richten op het ontwikkelen en herinneren van je lichtkracht, want dan laat je de andere kant, de schaduw links liggen en zal er nooit volledige heelheid en balans (en dus verdere groei) naar het oorspronkelijk bewustzijn kunnen ontstaan. Daar waar beide zijden van een polariteit geheeld zijn van onbewuste wonden en zij elkaar kunnen vinden, ontstaat balans. De spanning tussen beide l0st op. Er treed ontspanning en opening op, waardoor een meer puur, oorspronkelijker bewustzijn gecreëerd en of weer toegankelijk wordt.

Het kind komt voort uit de versmelting van beide polariteiten. Het ‘kind’ is een hogere staat van bewustzijn. Het draagt beide ‘ouders’ waaruit het voort komt in zich maar ook meer dan dat. Het heeft zogezegd een eigenheid, puurheid en zuiverheid die onbevlekt is.
Deze staat van bewustzijn is een opening naar je eigen innerlijke meer pure staat van zijn, waardoor je dus meer van jouw oorspronkelijk bewustzijn kunt ervaren.

Omdat we als mens super complex in elkaar zitten en vele polariteiten in ons dragen. Omdat we multidimensionaal gelaagd zijn, bestaat onze bewustwordingsweg voortdurend uit het helen van gepolariseerde velden, het in balans (leren) brengen daarvan. Van waaruit dus telkens de creatie van die nieuwe staat van Zijn (geboorte van ‘het Goddelijk Kind’) doorleefd wordt.
Het is niet een eenmalig proces, maar herhaalt zich telkens op allerlei andere vlakken, thema’s en bewustzijnslagen. Net zolang tot we telkens verder rijzen in oorspronkelijk bewustzijn en dit uiteindelijk volledig zullen kunnen toelaten en belichamen in alle lagen van ons multidimensionaal bewustzijn.
Dan Ben je de God gerealiseerde Mens op aarde.

 

De Gouden Poort naar Bron

Door steeds dieper de Heilige Drie Eenheden te doorlopen zal uiteindelijk steeds dieper de Oorspronkelijke Heilige Drie Eenheid weer her-innert en voelbaar worden. De Oorspronkelijke Goddelijke Man, Vrouw en Kind energie. Die als ‘eerste splitsing’ voortkomt uit Bron. Het Goddelijk Kind en alle processen van de creatie van ‘het kind’, het derde veld wat ontstaat uit balans van polariteit, is telkens de brug naar een traptrede hoger bewustzijn. De Oorspronkelijke blauwdrukken van Goddelijk Kind op die hoogste traptrede zijn de ‘weg terug naar volledig Bronbewustzijn’. Onze hoogste staat van Zijn. Daarom noem ik dat vaak de Golden Gate, de Gouden Poort naar Bron.

 

De energie van 23-5-2021

De energie van de 23 gaat dus over de oorspronkelijke (eenheids of heelheids) energie van de polariteiten en de innerlijke drie eenheid die vanuit die polariteiten wil ontstaan om te groeien in bewustzijn.
De 23 energie zet een energie stuwing op gang om dus verder te groeien in heling van de polariteiten die nu in jouw groei aan de orde zijn en stuwt en stimuleert jouw proces naar een meer heelwording van de betreffende polariteiten. Zodat dat derde veld, de balans en een nieuw bewustzijn kan ontstaan. Precies daar waar jij bent in je groei.

De derde 5-5-5 Portaal energie of Poort die ook besloten ligt in deze datum resoneert op de 5D trilling van Eenheidsbewustzijn. Ook wel Christus Bewustzijn genoemd. En deze stimuleert alles wat in scheefstand staat en verwond is om naar de potentie van heelheid en Eenheid te gaan bewegen. Een krachtige en liefdevolle zet in de rug dus.

Vervolgens is het Pinksteren, waarbij collectief in het Christelijke geloofsveld de ‘uitstorting van de Heilige Geest’ herdacht wordt. Of je nu gelovig bent of niet, maakt niets uit. Doordat velen het Christelijk geloof aanhangen vormt zich hiermee een enorme stuwing in collectieve energie die voor iedereen voelbaar is.
De focus gericht op de Pinksterenergie bepaald de frequentie die daarmee (onbewust) uitgenodigd wordt en of vrijkomt, namelijk die van (het verlangen) naar her ervaren of terugkeren van de Heilige Geest. M.a.w. het Gods-of Bronbewustzijn.
Deze collectieve aanroep van Bronenergie, van bezieling brengt een beweging voort die collectief voelbaar kan zijn, als ook individueel van invloed is.

Het sluit namelijk naadloos aan op de energie en trillingsverhoging die de energie van de 23 en die van het 5-5-5 Portaal voortbrengen. Het zijn alleen andere ‘ingangen’.
Maar eigenlijk zit ook daar de drie-voudigheid in, drie energie stromen of trillingsverhogingen die elk eigenlijk naar hetzelfde leiden: aanzettend tot heling, tot verruiming van bewustzijn tot herverbinding met Goddelijk bewustzijn, Eenheidsbewustzijn en of Heilige Geest (m.a.w. je oorspronkelijke bezieling).
De drievoudigheid in deze dag is een enorme bekrachtiging en creëert een enorme trillingsverhoging en stuwing van verhogende trillingen.

Kortom een bijzonder krachtige dag vandaag met enorme helende potentie om je Zelf dieper te bevrijden van het oude, in balans te komen, een nieuwe traptrede van bewustzijn te betreden en te integreren en steeds dieper jouw Oorspronkelijk Bewustzijn weer te her-inneren. Heb een onvergetelijke magische dag!

Oh ja, en wie hierin bewust dieper wil ervaren wat deze Poort voor jou betekend, ik biedt in deze energie daarvoor weer een afstand activatie en transmissie aan vanavond. Zie deze link.

© Willemien Timmer 23-5-2021