Energetische update: super volle Wesak bloedmaan 26 mei 2021

 

 

Vandaag is er een energetisch punt waar we al geruime tijd naar toe bewegen in groeiprocessen vanuit trillingsverhogingen: super volle Wesak bloedmaan.
Verschillende aspecten vallen samen rondom de volle maan van vandaag, wat zorgt voor een heel specifieke energie en trillingsverhoging voor het collectief bewustzijn. Een soort ‘hoogtepunt’ in energie, hoewel ook daarna uiteraard de trillingsverhogingen gestaag weer door gaan.

 

Wat houd een super volle Wesak bloedmaan in?

 

De samenvallende aspecten van deze maan even uit elkaar getrokken, helpt op een beter zicht krijgen van de samenvallende energie stromen en potenties van het moment.

 

*Volle maan

De energie van de volle maan versterkt alles en beschijnt vanuit reflectie. De maan straalt immers geen licht vanuit zichzelf, maar reflecteert het licht van de zon, als een spiegel. Deze reflectie weet de gevoelslagen en diepe onbewuste onderstromen te belichten. Het haalt zogezegd het onbewuste naar voren, zodat dit bewust kan worden. Onbewuste gevoelens, emoties en daaraan verbonden pijnstukken of daaruit ontwikkelde overlevingspatronen kunnen daardoor belicht worden.
Maar ook onbewuste kwaliteiten van oorspronkelijk onbevlekt gevoel en intuïtie kunnen versterken, belicht en dus bewuster (ervaren) worden. Van hieruit is dus groei te behalen.

De maan is exact vol om 13.13 uur vandaag. Ook een bijzonder moment omdat de frequentie van de 13 het alomvattende veld van ons multidimensionaal bewustzijn is. We bestaan uit en op 12 dimensies en het 13-de veld komt voort als bundeling van al die dimensiesferen. Het is de optelsom van alles wie wij Zijn op multidimensionaal niveau.
M.a.w. de volle maan is van invloed op alle lagen van ons Wezen, bewust en onbewust. De invloed ervan doordringt alle wezenslagen.

 

*Super volle maan

Een super volle maan wil zeggen dat de maan relatief iets dichter bij de aarde staat en de invloed van volle maan versterkt is en waardoor de maan veel groter lijkt te zijn. De reflecterende werking van volle maan kan dan nog dieper in het onbewuste begraven energieën naar voren trekken. Je ziet dit ook terug in de zee, met super volle maan zijn de onderstromen en trekkracht van het water extra krachtig (wat zwemmen of duiken in zee gevaarlijk maakt). Dit weerspiegelt exact wat er innerlijk in het onbewuste gebeurd. De onderstromen (onbewuste lagen) worden krachtiger geactiveerd. Ook dit dient uiteraard je groeiproces, want dat wat in beweging komt kan ervaren en gevoeld worden, daar kan bewustzijn op komen en dat biedt handvatten voor verdere ontplooiing en groei.

 

*Bloedmaan

Een bloedmaan is een verduistering van de maan waardoor deze bloedrood kleurt. Bij een verduistering kunnen juist de schaduwpatronen uit het onbewuste naar de voorgrond getrokken worden. Schaduwen die doorzien, belicht, bewust en geheeld mogen worden waardoor we weer meer bij de onbevlekte staat van Zijn en oorspronkelijke kracht terug komen.

De verduistering vind plaats van 10.46 tot 15.51 uur en is helaas in Nederland niet zichtbaar. Echter de trillingen en effecten zijn wel voelbaar, omdat deze trilling via het collectief menselijk bewustzijn binnen komt en dus wereldwijd via het collectief gevoeld zal worden.

 

*Wesak maan

Wesak is een Boeddhistische feestdag die afgestemd is op zowel de geboorte als de verlichting van de Boeddha. Deze wordt gevierd op de volle maan van Wesak. Ook dit valt samen vandaag met de super volle bloedmaan. Het Boeddha bewustzijn is een andere naam en soortgelijke frequentie als het Christus Bewustzijn. Het is een andere ingang vanuit een andere cultuur, maar het gaat om dezelfde Eenheidsfrequenties, het 5D en hogere bewustzijn. De Boeddha is net als Christus de uitdrukking van de wijsheid van het Goddelijke, de belichaming van Licht en hoger bewustzijn en degene die Godsrealisatie op aarde heeft bereikt. Dat betekend dat niet alleen de Christus energie (5-5 van 5/mei en 5/2021) bekrachtigd wordt.
Maar ook dat deze vanuit twee religie stromingen op aarde aangetrild wordt. Een dubbele bekrachtiging dus van het Eenheidsveld wat in het collectief bewustzijn en in ieder individueel aan gezet wordt. De uitlijning met de potentie om het Eenheidslicht te kunnen gaan belichamen als mens op aarde, wordt dus dubbel aangeraakt en in her-innering gebracht.

Ook of misschien wel juist in de diep onbewuste lagen en onderstromen en schaduwzijden binnen het eigen bewustzijn. Wat prachtig is omdat dit hoop biedt voor onbewuste angstdelen die vergroeid zijn met de matrix of moeite hebben om het oude los te laten. De trillingen van de eigen (Licht)kracht mogen ook daarin bewust her-innert worden.

 

De energie van deze dag: 26-5-2021

De energie resoneert vandaag op de 26-5-5 codering en op de 8-5-5 codering. De energie van de 55 gaat over het Christus Bewustzijn, het Boeddha Bewustzijn oftewel het Eenheidsbewustzijn. En trilt deze oorspronkelijke uitlijning in bewuste en onbewuste lagen aan.
Je wordt telkens (dagelijks deze maand) aangezet om je trilling te verhogen, oude ballast op te schonen en steeds krachtiger het Eenheidsveld in jezelf te her-inneren.

De energie van de 26 gaat over de blauwdrukken van de materie. M.a.w. de oorspronkelijke zuivere trilling van materie, die in essentie voortkomt uit het Goddelijk bewustzijn. Die een manifestatie op aards, 3D vlak van pure Bronkracht is. De materie waarin wij onszelf als mens ervaren, waarin wij onze Oorspronkelijke staat van Zijn, onze Godskracht, weer mogen gaan her-inneren, gronden en (leren) belichamen. De 26-energie trilt je aan op het hervinden van de oorspronkelijke blauwdruk van jouw materie. Dit zet aan tot het helen van de verdraaide, scheef gegroeide, vervuilde en onbewuste beleving van materie die we ervaren als mens (bijv. Moeite met op aarde zijn, moeite met je lichaam hebben, veroordelend over jezelf, je lichaam of het op aarde zijn, etc.)

De energie van de 8 (2+6=8) resoneert op de potentie van de lemniscaat en gaat over de balans, je midden vinden. Niet in één kant van de medaille vertoeven, maar beide zijden belichten en je midden innemen. De lemniscaat gaat ook over oneindige beweging van cycli binnen duale schepping herinneren en deze balanceren. Deze energie lijnt dus alle polariteiten (bewustzijn en onbewustzijn) die vrijkomen door de super volle Wesak bloedmaan vrij komen weer uit op het Eenheidsbewustzijn, in de codering van 8-5-5 vandaag.

 

Kortom, een stevige energie, een mega trillingsverhoging en fantastische kans op verruiming van bewustzijn en onbewustzijn. Om diepe oude imprints te belichten, helen, bewust te maken. Om deze in trilling op te rekken naar 5D bewustzijn (en hoger) maar deze ook dieper te koppelen aan de materie (jouw lichaam, mens-zijn en leven op aarde).

Ik wens je een diep transformerende dag! Dat jouw eigen Licht, kracht en oorspronkelijk bewustzijn weer stappen verder mogen herrijzen!

 

© Willemien Timmer, 26-5-2021

 

P.S. wil je bewuster stilstaan bij deze energieën en of bewuster ervaren wat deze trillingsverhogingen voor jou brengen? Daarvoor organiseer ik vanavond weer een afstand activatie en transmissie. Kijk hier hoe je mee kan doen, als dit resoneert.