5 mei 2021….Vrijheid??

Vrijheid in de 3de dimensie

Op 5 mei vieren we vrijheid, de bevrijding in 1945, uit de oorlog.
5 mei 2021 lijkt het in sommige opzichten opnieuw nodig, om bevrijd te worden. Want die vrijheid is al meer dan een jaar niet meer zo vanzelfsprekend. Vrijheid die steeds verder ingeperkt wordt en die steeds verder afgenomen wordt met alle maatregelen van deze tijd.
Vrijheid die binnen korte tijd nog verder ingeperkt wordt als je niet netjes meeloopt in de pas van machthebbers. Want een nieuw ‘paspoort’ systeem gaat niet alleen gelden voor reizen in buitenland, maar ook in binnenland. Dus zonder prikkie of test, zonder app met een groen vinkje, kom je straks niet eens een restaurant in of welke openbare gelegenheid dan ook binnen.
Dat wat velen vorig jaar al voorspelden en voor gek weggezet werden,  staat nu werkelijk te gebeuren. De uitrol is al begonnen.

En dan viert ‘de Nederlander’ vandaag de vrijheid? De vrijheid die ooit was. De vrijheid die er nu niet meer is. En de (menselijke) vraag rijst of vrijheid ooit terug komt.

Zolang mensen naïef en onwetend of ‘in goed vertrouwen’ meedoen met al deze nieuwe zogenaamde vrijheden die weer toegankelijk worden wanneer je braaf ‘ja en amen’ zegt, is werkelijke vrijheid straks een vage herinnering die over blijft.
Een vervlogen droom waar velen in de oorlog voor gestreden en geleden hebben. Een herinnering…. op aards, menselijk vlak en vanuit een menselijk perspectief bezien.

Vrijheid in eigen kracht

Wanneer de mens haar eigen kracht niet langer weggeeft aan een externe macht, maar weer gaat herinneren dat ieder beschikking heeft over eigen kracht en deze weer leert inzetten, kan er een constructieve verandering van binnenuit komen.
Wanneer je geen kracht weggeeft maar deze intern bevrijd zeg je geen ‘ja en amen’ tegen een disproportioneel beleid die je beroofd van vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en lichamelijke integriteit.

Dan ga je weer herinneren dat de onvrijheden die nu manifesteren een uitkomst zijn van de collectieve onderstroom van kracht weggeven, niet op eigen benen staan en innerlijk gevangenschap. Diepe trauma’s in de geest van de mens voortkomend uit het gebrek aan werkelijke verbinding met Oorspronkelijke Bronkracht. Voortkomend uit vervallen bewustzijn, het vasthechten aan groepsbewustzijn en angst voor en ongeloof in eigen lichtkracht.

Wanneer je jouw verbinding, kracht en innerlijke vrijheid voelt is het geen optie je te onderwerpen aan een externe macht, waarvan je alleen maar kan hopen dat deze het goed met je voor heeft. De geschiedenis laat keer op keer anders zien. Dat zou aan het nadenken mogen zetten.

Wanneer je jouw kracht weg blijft geven, heb je geen eigen wijsheid, kracht, scheppend vermogen en verantwoordelijkheid in eigen beheer. Dan ben je niet werkelijk thuis, in je lichaam, in je energie en op aarde. Dan laat je ruimte onbeheerd open waarop een externe macht kan parasiteren. Dan bepaal niet jij maar een ander wat er met je gebeurd.

Wanneer je eerlijk op jezelf bent afgestemd, jouw kracht her-innert,  dan zie je heel andere dingen in dat wat manifest wordt in het dagelijks leven.
Surrogaat vrijheid, een ander die bepaald wat je wel of niet mag  die bepaald of jij op reis mag en of hoe jij je leven leeft en indeelt. Waar je wel of niet mag komen of naartoe mag gaan. Het letterlijk verplicht afsnijden van levenskracht en vrije ademhaling.
Slechts met gif in je lijf of een geregelde stok in je hoofd krijg je iets meer vrijheid terug.
Dit wat ‘we nooit meer wilden’ na de oorlog, wordt op een nieuwetijdswijze opnieuw de realiteit waarin we leven.

Vallen in bewustzijn

Een herhaling van alle vallen in bewustzijn die we door de aardse geschiedenis én de galactische heen zien herhaalt zich.
Het weggeven van kracht leidt tot externe extreme macht. Het leidt tot verder van Bron verwijderd worden, verder van zichzelf.
En dat terwijl we juist op weg zijn naar Thuis (komen in jezelf).

Een val in bewustzijn is een verlaging in trilling, een verder weg stappen van het oorspronkelijk bewustzijn, verbinding met Bron, levenskracht en eigen kracht.
Vele vallen in bewustzijn heeft de mensheid als ziel al doorleefd. Elke val scheidde verder af van oorspronkelijke kracht. Men raakte verder van zichzelf af, van het oorspronkelijke.

De contradicties op aarde worden groter en groter. Het ‘spel’ wordt telkens verder uitgerold. De tweedeling, onrust en onvrede worden dagelijks groter. Een reflectie van de herinnering aan het ontstaan van dualiteit.
Is daarin vrijheid? Nee eigenlijk niet.
In ‘welk kamp’ je ook zit, het is geen vrijheid. Het is alsnog strijd, overlevingsstrijd en niets minder dan dat.
Het is nog gevoed met en vanuit emoties, angsten en onveiligheid. Het is geen werkelijke vrijheid van eigen licht en kracht, bewustzijn. Op dagelijkse basis gevoed.
Het is geen werkelijke vrijheid als je na een prik weer op reis mag, want het is bij de gratie van de heersende macht, niet werkelijk een innerlijke vrije keuze.

Oprijzen in bewustzijn

Om weer werkelijke uiterlijke vrijheid te ervaren en creëren dient de innerlijke vrijheid her-innert te worden. Je te bevrijden van alles waar je je onvrij voelt. Waar jouw ziel niet aan het stuur staat of mag staan. Maar waar je je laat leiden door een ander. Ongeacht of dat gaat om een externe autoriteit of een aangeleerde conditionering. Dat is de weg van Meesterschap bewandelen, op weg naar belichaamd bewustzijn.
Werkelijke vrijheid start van binnen en maakt vrij van beperkende gedachten, emoties en slavernij.
Van binnenuit bevrijd gaat dat doorstralen naar de buitenwereld.
Wanneer je geen autoriteit dan de kracht binnen je meer accepteert, kan deze ook geen macht meer op je uitoefenen!
Dan ga je oprijzen in trilling, in bewustzijn en kracht.
Dan accepteer je niet klakkeloos opgelegde wetten en regels. Zeker niet als deze buitenproportioneel zijn of tweestrijd en dualiteit vergroten.

We zijn in een tijdperk beland waarin velen hun eigen kracht weer aan het her-inneren zijn, de verbinding met oorspronkelijk bewustzijn en eigen innerlijke autoriteit.
Daar waar zulke grootschalige globale ompoling van bewustzijn doorzet, komt uiteraard ook de tegenpool aan het licht.
Bedoeld om steeds dieper te doorzien waar onze kracht, vrijheid en eigenheid ondermijnt is of wordt. Bedoeld als hulpmiddel om te zien waar we nog niet werkelijk vrij zijn, op eigen benen staan of waar we nog angst en schaduwtrillingen dragen. Het zijn richtingaanwijzers die laten zien waar nog innerlijk werk aan de winkel is.

Waar steeds meer zielen de innerlijke vrijheden bevrijden, daar gaat dat steeds krachtiger manifesteren in de 3de dimensiewereld waarin wij ervaren als mens.

Voedt niet de schaduw maar het licht

Hoewel schaduw alles uit de kast trekt om zichtbaar te worden, om macht te grijpen, om invloed uit te oefenen, is het zaak dit te kunnen waarnemen, maar er niet in mee te gaan stromen. Het hoofd in het zand steken voor misstanden en schaduw is ook geen optie, want dat geeft het nog steeds onbewuste voeding en bestaansrecht.
De uitdaging is om telkens je midden te bewaren, in balans te blijven en te zien wat is. Zowel schaduw als licht. Zowel onvrijheden en beperkingen als ook de kracht die aan het oprijzen is.
Vanuit die middenpositie is er geen ontkenning, maar ook geen mee stromen in angst (al kan dat als mens soms een uitdaging zijn). Dan is er grootser overzicht en blijft vertrouwen in stand.
Dan heb je de keuze wat jij wenst te voeden, vrijheid of onvrijheid, licht of schaduw, interne kracht of externe macht, bewustzijn of onbewustzijn.

Laat je focus uitgaan naar wat jij diep van binnen verlangt, niet naar dat wat je vreest. Zo voedt je datgene waarvan je meer wilt ervaren.
Wees een vrijheids’strijder’ die niet acteert vanuit emoties en angsten, maar juist vanuit wijsheid en innerlijke kracht, vanuit het vermogen om beide kanten van dualiteit te zien en doorzien en daar je eigen bewuste keuze in te maken welk pad je kiest én voedt.

Wanneer je focus uitgaat naar dat wat je vanuit hart en ziel wenst, geef je alles in jezelf en het universum aan: hier wil ik meer van ervaren. Dat brengt energie je bewustzijn op gang die dat van binnenuit gaat manifesteren in je aardse beleving.
Daarvoor is wel verbinding met jezelf, je kracht, je licht, vertrouwen en je midden nodig. Dat is wat we versterkt en tot in detail kunnen leren in deze bijzondere tijd.

We mogen gaan herinneren dat de kracht van zowel het individu als van een bewuste massa die ‘nee ik doe niet mee’ zegt, de heersende externe macht direct een halt toe roept. Dat de tijdslijn daarmee wijzigt en de innerlijke autoriteit daarmee het grootste recht van spreken heeft. Externe macht verliest dan zijn kracht en interne kracht staat dan weer aan het stuur van het leven.

5-5-5 portaal

De 5-5-5 energieën van vandaag komen daar als krachtige hoge trillings instroom bij ondersteunen. De 555 resoneert op Christus- of Eenheidsbewustzijn en met de focus op vrijheid (iedere menselijke ziel vanuit een eigen perspectief) wordt het veld van Vrijheid zeker gevoed vandaag. Ongeacht of ieder een eigen definitie van vrijheid heeft.
De 555 energie resoneert op o.a. 5dimensionaal bewustzijn, een hogere trilling. En ongeacht de 3dimensionale aardse beperkingen kan de innerlijke bevrijding juist centraal staan. Dit wordt gevoed door de 555 trillingen die collectief vandaag instromen en ons bewustzijn aanraken.

(Meer info over het 5-5-5 Portaal vind je hier…)

Met de focus op vrijheid…..dat werkelijke vrijheid weer mag gaan manifesteren in ons Zelf, in onze aardse beleving én – ervaring en in de wereld!

© Willemien Timmer, 5-5-2012 (5-5-5)

Tijdens de drie 5-5-5 Portalen verzorg ik weer afstand activaties en transmissies, die dieper ingaan op de persoonlijke groei- en bewustwordingsprocessen van deze poortdagen. Om te ervaren wat het jou te brengen heeft in je groei. Vanuit een gedragen, veilig en diep gegrond groepsveld zal je hierin je eigen Meesterschap en Christus Bewustzijn dieper kunnen ontmoeten. De data en informatie van deze transmissies op afstand  vind je hier!