Het 21-5-21 portaal of 21-5-5 portaal

Blauwdrukken van uitlijning met Eenheid worden vandaag dieper uitgelijnd met de oorspronkelijke mens code (oorsprongsenergie van het mens-zijn) in de 21-5-21 portaal energie.
Maar ook uitlijning en balancering tussen mannelijke en vrouwelijke energie a.d.h.v. je oorsprongsenergie, staan vandaag centraal in de trillingsverhogingen die instromen.
Dat is een voorbode en voorbereiding voor het op weg zijn naar de openingen voor ‘de uitstorting van de Heilige Geest’, het binnen stromen van je eigen hoger bewustzijn en Christus Bewustzijn (Eenheidsveld) op 23-5-’21 wat tevens een 5-5-5 portaal is.
Je bewustzijn wordt steviger aan/wakker getrild in wat voor jou nu belangrijk is om aan mannelijke- en vrouwelijke kwaliteiten zijn om nu verder te ontdekken en her-inneren. Om deze actiever te implementeren in je dagelijks leven en groei.
Waar zijn jouw acties afkomstig vanuit denken of onbewuste patronen en waar vanuit zuiver voelen, afgestemd op je Zijn?
Waar kun je ontvankelijk zijn, je openen voor jouw innerlijke wijsheid, je hart volgen en je Zelf liefdevol omarmen in alles dat je bent?
In hoeverre werken denken en voelen, intuïtie en actie in jou al samen? Of in hoeverre bevechten, ondermijnen en werken deze elkaar in jou (nog) tegen?
Dit zouden thema’s kunnen zijn vanuit de mannelijke en vrouwelijke blauwdrukken die dieper aangeraakt en bewust(er) gemaakt kunnen worden. Uiteraard zijn er veel meer thema’s en patronen gelinkt aan deze frequentievelden in jou, dus ook andere thema’s kunnen vandaag naar de oppervlakte komen.
Bijv. Hoe stevig sta je, hoe dicht blijf je bij jezelf, in hoeverre leef je oprecht vanuit je hart, durf je je gevoel te laten (uit)spreken, etc.
Des te meer balans tussen deze beide polariteiten en energie stromen vandaag balans kunnen vinden, des te meer opent zich jouw ‘midden’. Je centrale energiekanaal, je neutraliteit wordt groter en ruimer. Dit geeft meer instroom mogelijkheden voor de ‘Heilige Geest’ van jouw wezen om in te dalen. Gestuwd en bekrachtigt door de 555 (Christus- of Eenheids) energie a.s. zondag.
Heb een mooie dag en een mooie innerlijke reis vandaag!
©  Willemien Timmer, 21-5-’21