De Magie van Moeder Aarde  – De Godin & de Draken

Ontwakende Draken(lijnen), de Gaia Code en oeroude Godinnen energie

Deel 1 & Inleiding

 

De Roep van Gaia

Het is begin juli 2017. Ik voel de trekkende kracht en opbouwende energieën richting het 7-7 Portaal, wederom een belangrijke energieshift staat voor de deur. Met daarbij twee dagen laten een pittige volle maan die samen valt met diverse belangrijke en wijziging brengende planeet standen. (Zie dit artikel  )
En dat is het moment dat de Roep van Gaia innerlijk gehoord wordt.

De maanden daarvoor had ik veel tijd alleen gespendeerd in bossen en heide en ben dieper dan ooit, in alle eenzaamheid, de verbinding met mezelf, mijn basischakra processen en van daaruit in een nieuwe verbinding met Gaia binnen getreden.  Vanuit de afstemming waar ik op dat moment zat uiteraard.
Dit in tegenstelling tot vele jaren eerder waarin ik ook een aantal jaren sterk gericht was op de fysieke Aarde energie, aarde healing en samenwerking met natuur en haar (Licht)wezens op allerlei golflengtes, wat vaak in samenwerking met anderen plaats vond.
Mijn Missie en werkzaamheden in het Egyptische veld (al jaren) zijn ook hierop gericht, in combinatie met de Egyptische Matrix en Oer Scheppingskennis, om deze weer dieper in bewustzijn te krijgen, te her-activeren en te verbinden aan de collectieve Ontwakingsprocessen.
Daarnaast ben ik van jongs af aan in mijn groei begeleid en gestimuleerd door Hoger Zelf, Gaia en Lichtbegeleiding om telkens opnieuw de ‘weg naar beneden’  te bewandelen, en draag dus al vele jaren voor mijzelf en in mijn workshops het belang van de verbinding met Gaia uit.

In de stilte van het all-een zijn te midden van de natuur(lijke wereld) hebben zich die afgelopen maanden aardig wat nieuwe energetische patronen ontvouwt, zijn er nieuwe energetische velden en natuurwezens ontdekt en verkent hier, in een brede straal van mijn leef omgeving. Telkens opnieuw liet ik mij door mijn hart leiden naar welke plek ik zou bezoeken, om in stilte door te brengen. Zonder verwachtingen, gewoon dicht bij mij Zelf, open om te ontvangen en te ontdekken. Wandelend, verbindend, soms gewoon zittend te midden van de natuur.
In die momenten ontstonden prachtige ontmoetingen, met dierenwereld als plantenrijk, met natuurwezentjes en krachtige Draken via de leylijnen, deva’s of faunen van bomen.
Kortom, de Roep van Gaia om dieper de Gaia Code te ontdekken, te activeren en verankeren kwam in die zin niet volkomen onverwacht, ik was blijkbaar voorbereid zonder dat ik er bewust erg in had.

Het ontwaken van de Gaia Code

De Roep van Gaia kwam twee dagen voor het 7-7 Portaal luid en duidelijk binnen. Er lichtten vanuit het niets voor mijn menselijk ikje onbekende plekken op die om aandacht vroegen. Niet direct hier in deze omgeving, maar blijkbaar toch ergens gerelateerd.
Plaatsen die ik geheel niet kende, en waar ik via een wirwar aan (ley)lijnen in feite naartoe geleid werd. Plaatsen waar ook nog eens weinig 3D informatie over te vinden was. Wat resulteerde in een aantal maanden ‘research’ waarbij stap voor stap meer informatie zich ging laten vinden, ook op aards vlak gezien. Steeds perfect afgestemd op de innerlijke en uiterlijke stappen die gedurende het proces werden doorlopen.

Er werd innerlijk  ‘gesproken’ over de Gaia Code die dieper wenst te ontwaken, bewust(er) wil worden in het collectief menselijk bewustzijn of tenminste weer geactiveerd en in stroming gebracht diende te worden, zodat deze op kosmische timing in ieders bewustzijn weer gevoeld en her-innert kan gaan worden. Dit alles had te maken met de tijdsperiode en collectieve bewustzijnsgroei, de shifts in bewustzijn en trillingsverhogingen die op aarde gaande zijn.
En al klinkt dit vrij helder en duidelijk, het waren ‘slechts’ de eerste puzzelstukken die naar voren kwamen.

Zoals ik gewend ben van vele eerdere groei- en stoei processen, ontdekkingsreizen noem ik ze liever, komt er nieuwe informatie ‘broksgewijs’ op gang.  Telkens opnieuw kleine aanwijzingen, die vanuit verbinding met mijn Zelf en mijn hart onderzocht en gevolgd mochten worden. Daar waar ik de ‘puzzelstukken’ verder uitdiep, doorvoel, volg, ontdek en uitpluis, komen er vanzelf meer nieuwe puzzelstukken vrij. Het pad ontvouwt zich gaandeweg. En zo ontvouwt ook een heel ‘nieuw verhaal’ zich gaandeweg. Het gaat om het werkelijk doorlopen en doorleven van alle ingevingen, vanuit innerlijke wijsheid, hart, bewustzijn, ervaring en gevoel.

De Gaia Code werd steeds innerlijk benoemd als de naam (trillingsfrequentie of energie codering) waar het om ging. Als mens zijde kon ik me daar wel iets bij voorstellen maar had geen werkelijk idee of bewustzijn nog op wat die Gaia Codering dan exact zou zijn of inhouden.

Gaia is het planetair bewustzijn, de nieuwe aarde wordt zij ook wel genoemd, van deze 3-dimensionale aarde. De Gaia energie is de aansturende kracht en bewustzijn, de bezieling van de planeet, die er voor zorgt dat alles op de 3-dimensionale aarde bezield en levend is.
Simpelweg zou je Gaia kunnen zien als het Hoger Zelf bewustzijn van de fysieke materie die we aarde noemen. Binnen het Gaia Bewustzijn leven vele golflengtes en in al die verschillende golflengtes zijn andere manifestatievormen, wezens en bewustzijnsvelden aanwezig die ook de Gaia energie ‘tot uitvoer’ brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan natuurwezen energieën, de ‘kleine helpers’  die zorgen dat de natuur groeit en bloeit, de faunen of bezieling als de wezens energie van de bomen, de waterwezens die het water proberen schoon en levend te houden en vele, vele ‘anderen’.

Maar ook vele andere lagen en golflengtes zijn afgestemd op Gaia en gevormd vanuit dat planetair bewustzijn. Zoals de rotsen en hun bezieling, de ‘Ancient Ones’ zoals ik sommige van hen heb leren kennen door de jaren heen, die krachtige grootse bewustzijnsvelden van levend bewustzijn Zijn. Zij die hele kennisvelden, geschiedenissen, hogere Bedoelingen van plaatsen en verzamelde energieën van doorgestroomde informatie via leylijnen bevatten als een soort Levende Bibliotheken die de energie verzamelen en bevatten.

Onze eigen aansluitingen en commitments met Gaia die wij ooit als Goddelijk Wezen maakten liggen ook besloten in de verbinding met Gaia die wij persoonlijk op vele lagen hebben. Commitments, samenwerkingsverbanden vanuit de oerschepping en de eerste beslissingen om op de aarde en in de 3-dimensionae velden af te gaan dalen voor een nieuw en ongekend avontuur (startend met Lemurië, nog vanuit de hogere dimensielagen, van waaruit we vorm gingen geven aan Moeder Aarde, de 4-de en de 3-de dimensie die van daaruit geschapen werden in samenwerking met Gaia). De aardse ervaring in de 3-de dimensie, het punt dat het meest ver weg van Bron is en binnen de diepste afscheiding en dualiteit die maar mogelijk is in Schepping.
Met andere woorden: er is heel erg veel te vertellen en te zeggen over de Gaia energie maar dat is niet voor dit moment.

De term ‘Gaia Code’ kon ik me dus wel iets bij voorstellen aan de hand van alle al doorlopen ervaringen met en in samenwerking met Gaia, en toch was dit deels nieuw voor een deel van mijn bewustzijn.
Het voelde ‘excited’….. een nieuwe puzzeltocht en ontdekkingsreis. Nog weer diepere ontdekkingen innen Schepping opdoen en meewerken aan de collectieve aardse en menselijke trillingsverhogingen, concreet en op aards vlak maar ook diep energetisch. En weer op een heel ander wijze dan voorheen.  Het vele ‘lichtwerk’ en activatiewerk wat ik al ruim 14 jaren in Egypte volbreng, sloot hier naadloos op aan. Maar dit keer was het geen Egypte, maar Europa dat centraal staat. En ook dat is bijzonder, mede omdat het mijn huidige aardse thuis is.
En dit keer niet met anderen, maar all-een, samen met mijn zielsmaatje in hondenvorm Kiaya zouden wij dit avontuur aangaan.

 

The Goddess and the Dragon

De Roep van Gaia omvatte een innerlijke roep en ‘doorgevingen’ vanuit mijn hoger bewustzijn die zich lieten voelen als ‘De Godin en de Draak’. Nu heb ik met beide een heleboel connectie, dus ook deze steeds terugkerende ‘naam van de missie’  was er een die blij en enthousiast maakte. En hoewel ik met deze beide ‘energie velden’ al vele jaren ontdekkingsreizen binnen mezelf heb doorlopen, en daar binnen vele lagen en golflengtes (innerlijk) heb verkend en (h)erkent, voelde ik dat het ook hier om weer totaal nieuwe lagen ging. En niet alleen persoonlijk in bewustzijn gerelateerd, maar echt gerelateerd aan Gaia, Moeder Aarde en haar frequentievelden.

Door het proces en ontdekkingsreis van de daar op volgende maanden, kwamen er steeds diepere lagen van de Godin en de Draken aan het licht, gerelateerd aan het Europees erfgoed. Er werden diepere lagen van Godinnen energie en Draken kracht gewekt, gezuiverd en geactiveerd binnen de Blauwdruk van Nederland en Duitsland, die weer een effect ook op de wereld zullen hebben. Daar Europa deel is van de wereld.
Allereerst is dit alles dieper geactiveerd binnen de Gaia Code, binnen het bewustzijn van Gaia waarin het al ‘slapend’ aanwezig was, maar wat steeds dieper naar de letterlijke aardoppervlakte getrokken diende te worden. Waar het weer via de ‘bloedbaan van Gaia’ (de leylijnen) mee diende te gaan stromen. Doordat het ook steeds krachtiger geactiveerd en ingebracht werd in het Drakenlijnen of leylijnen veld van Europa. Van waaruit het in verbinding staat met elk ander land in de wereld. Dus gaandeweg zal het zich steeds dieper gaan verspreiden, door alles heen.

De weg die ik hier binnen heb mogen lopen is er een van vele wegen die ik al bewandeld heb. Zij het steeds anders, steeds meer in verdieping, waarin ik ook groei, leer en bewuster wordt van nieuwe lagen en verbindingen.
Kleine stukjes wijziging aandragend voor het Grote Geheel, simpelweg omdat het blijkbaar passend is bij mijn persoonlijke energie, bewustwordingsprocessen, innerlijke kwaliteiten en afspraken ook die er vanuit mijn Hoger Wezen met Gaia gemaakt zijn. Zoals ieder ander zijn of haar eigen pad bewandeld en daar binnen zijn of haar Missie uitvoert. Ik ben daarin niet alleen uiteraard, velen van ons dragen op deze wijze een stukje bij aan het Grote Geheel van ontwaken.
Ontwaken niet alleen in persoonlijk bewustzijn, maar ook in collectief bewustzijn, in dit geval ook in het bewustzijn van Gaia en meer van dat. In gelijkwaardige samenwerking met Al Wat Is zogezegd.

De Godin en de Draak of eigenlijk de Godinnen en de Draken kwamen in velerlei lagen dieper naar voren en werden dieper doorvoeld, doorgrond, geactiveerd en verankert gedurende deze avonturenreis in de Gaia Codering. Zowel innerlijk als binnen het aarde veld. Energetisch, multidimensionaal als ook in heel aardse vormgeving. Tijdslijnen werden ‘samen geknoopt’, voorbij de duale beperkte tijd-ruimte-matrix werd gewerkt, die gekoppeld is aan de 3D en 4D beleving van het aards bewustzijn. We dienden ver hier aan voorbij te gaan….

© Willemien Timmer, 4-3-2018

P.s. Vanuit deze innerlijke en uiterlijke reis is de serie workshops De Magie van Moeder Aarde ontstaan!

Binnenkort kun je het vervolg hier lezen:

De Godin & de Draken – deel 1
De Godin & de Draken – deel 2
De Godin & de Draken – deel 3
De Godin & de Draken – deel 4
De Godin & de Draken – deel 5
De Godin & de Draken – deel 6
De Godin & de Draken – deel 7