De Magie van Moeder Aarde  – De Godin & de Draken Deel 5

Ontwakende Draken(lijnen), de Gaia Code en oeroude Godinnen energie

(Zie onderaan dit artikel de linken naar eerdere artikelen in deze serie)

De volgende activatie reizen in een notendop

Verschillende malen stapte ik die zomer van 2017 op belangrijke Portaaldagen in de auto. Op reis naar de drie verschillende krachtplaatsen die als meest belangrijk opgelicht waren in alle innerlijke onderzoekingen en puzzels van oplichtende ingevingen en gevonden informatie. Als 3 hoofdpunten in de verbindingslijn tussen twee grote en heel bekende krachtplaatsen vanuit de oudheid in, die deze energielijn gestagneerd houden.

Vaak werden twee krachtplaatsen gecombineerd, al vergde dat vele uren autorijden en vele kilometers afleggen. Maar juist om de verschillende plaatsen ook weer in energetische verbindingen met elkaar te herstellen, te balanceren en uit te lijnen.
Samen met Kiaya beleefde ik de meest bijzondere avonturen gedurende deze trips.
Er was magie, er was genezing, er waren prachtige stromingen, veel hulp, inzichten en magische momenten. Maar ook daadwerkelijke tegenwerking en aanvallen van schaduwkrachten om ons werk tegen te gaan.
En tegelijkertijd werd zowel de Godin als de Drakenkracht in mijn fysiek en menselijk wezen keer op keer dieper aangeraakt en gewekt. En zo ook in de plaatsen die bezocht werden.
Stap voor stap. Laag voor laag ontvouwden zich meer verbindingen, ontwaakten diepere oorspronkelijke krachten en werden verdraaiingen en versluieringen meer opgeheven.
We zijn nog steeds (anno 2018) niet klaar met dit proces. Het zet zich nog altijd voort. Maar dit waren belangrijke stappen in voorbereiding, zo bleek op later moment. Alles dient een Kosmische Timing en het is een kunst om in die Timing mee te stromen!

Krachtplaats 3: waar de Godin ontbreekt en oude Druïden vast zitten

De wirwar aan leylijnen en informatiestromen brachten me allereerst naar de derde krachtplaats die als belangrijk opgelicht was. In het middelpunt van Nederland. Ik voelde sterk dat eerst deze plek bezocht diende te worden, voordat ik naar de tweede krachtplaats zou kunnen. Mede omdat het een andere grote leylijn mee nam, die haaks kruist op de grote leylijn waarop werkzaam mocht zijn.

Op 26 juli, de dag van de opening van de Leeuwenpoort en de dag dat Sirius weer oprijst naast de zon, waardoor in het oude Egypte nieuw jaar zich inluidde, was het tijd om in de auto te stappen naar dit gebied. Na twee uren rijden bevond ik me in het diep beboste gebied waar ik diende te zijn, al was het van daaruit weer zoeken naar de exacte locatie. De innerlijke tomtom volgend bevond ik me binnen no time in het gebied waar ik wezen moest.

Er zat in dit leylijnencentrum een enorme stagnatie. Maar de potentie van die plek was oer oud en bijzonder krachtig. De energie van Magie, genezing, zienerskwaliteiten en heilige rituelen vanuit de oud Germaanse tijden ligt nog altijd besloten onder de versluierde lagen, die vanuit lineaire tijd en zelfs ook vanuit het nu, vanuit zwaar religieuze energieën, de Vrouwelijke kracht die aan oorsprong ligt van deze plek, bedekken.
Om de Godin of Vrouwelijke Blauwdruk dieper te wekken, was een bezoek aan deze plaats noodzakelijk om een belangrijke knoop uit deze velden te trekken. Hoewel de energie in het nu zwaar en verstoft aanvoelde, voelde ik ook de dieper gelegen heilige processiewegen, daar waar het heilig mannelijk en vrouwelijk gelijkwaardig(er) samen konden gaan in heilige rituelen.
De krachtige energie van de Heilige Eik was voelbaar onder de lagen van verstoffelijking. De wijsheid van de Eik was dan ook een leidraad, evenals de vele natuurwezens die ietwat teruggetrokken en verlegen waren maar gaandeweg steeds meer naar voren kwamen.

De energie was vrij zwaar in het hele gebied, soms tot duizelig makend aan toe. Oeroude grafheuvels hielden herinneringen aan oude strijd energieën vast. Een bedompte bedoening te midden van een zomers ogend bos.
Voelend ook hoe dit resoneerde met de zwaarte van één van de grote leylijnen die door dit gebied ook heen liep en uitkomt in een krachtig leycentrum in de kop van Friesland, waarbij ook de vergeten Friese Godinnen opgelicht waren. Daar was de letterlijke zwaarte van de klei sterk voelbaar. Een verdichte structuur van energieën. Maar hier in dit gebied echter leek in het nu de Godin volledig afwezig!
Mede door de zware religieuze invloeden van het nu en het verleden, was de vergeten en verdrukte Godin en de Godvrezende mannelijke energie, nog altijd een feit in dit gebied. In mijn research was ik ook geen enkele aanwijzing of overlevering tegen gekomen over oude Godinnen energie van het gebied. De Godin leek wel uitgewist.

Met dank aan de reeds herinnerde en reeds doorvoelde Godinnen Blauwdrukken, de Godinnen die vanuit alle research al boven waren komen drijven en de mogelijkheid om deze kwaliteiten en (Godinnen) energieën aan te spreken kon een sprankeling van de Godin in dit gebied gewekt worden. Mede met dank aan de vele oude spirits van druïden, die een soort van vast zaten in dit gebied, waarmee ik plots in verbinding trad. De oer heilige mannelijke energie van de oude culturen. Die mogelijkerwijs ook al dusdanig verdraaid waren en verderaf stonden van Bron, maar in elk geval nog lijntjes naar Bron, de Godin en het Goddelijke open hadden staan.

Uiteindelijk mocht er in samen werking met de natuurwezens en krachtige wachters (faunen van een bomen ‘galerij’) een krachtige Poort geopend worden om de oude spirits vrije doorgang door de dimensielagen te gunnen, zodat dat wat vast gezet was hier, weer vrijer kon stromen).
Een eerste stroming van ‘de Terugkeer van de Godin’  werd hiermee in gang gezet!
Bevestigd door zowel de scarabee (nieuw licht, nieuw leven) op mijn pad en de buizerd die haar stem liet horen. En ook de vele Meestergetallen (lichtcoderingen) die me gedurende deze reis vergezelden en telkens opnieuw oplichtten.
Er zal wellicht nog veel meer werk verzet dienen te worden om het gehele gebied en krachtcentrum te schonen, maar alles op Kosmische Timing! Mijn roeping ging verder. Direct vanuit deze krachtplaats, kon ik eindelijk door naar de krachtplaats die als tweede belangrijke plek opgelicht was.

Het vervolg: op naar verstoorde (?) krachtplaats nummer 2

Uiteindelijk heb ik krachtplaats 2 tweemaal bezocht. De eerste keer was in combinatie met krachtplaats 3, op 26 juli 2017. De tweede maal startte ik hier om het te combineren met een tweede bezoek aan krachtplaats 1, daar waar ik gestart was. Dat tweede bezoek was tijdens het 8-8 Portaal. Eigenlijk een 8-8-8 Portaal (8-8-’17) en het hoogtepunt van de Leeuwenpoort.
Beide uitzonderlijk krachtige dagen met hoge kosmische instroom van verhoogde trillingen. Energieën die ook zeer zeker behulpzaam waren en noodzakelijk zelfs bij de diepere openingen en ontdekkingen gedurende deze bezoeken.

Van krachtplaats 2 had ik al de nodige informatie vooraf ontvangen, gevonden en ontcijfert ook aan geschiedenissen en verdraaide overleveringen. Ik was al enigszins op de hoogte van wat er in dat gebied te vinden zou zijn. Toch werd ik op mijn eerste bezoek toen ik zoekend was naar de exacte locatie blij verrast met een extraatje.
Een soort aangelegde steencirkel (niet eeuwenoud) midden in de natuur, waar toch zeker een mooie energie en verschillende verbindingen en symbolieken in voelbaar waren. Verbindingen met de 12 Galactische Stralen, de 12 dierenriemtekens, met de geschiedenis van het gehele gebied. De 4 elementen aarde, water, vuur en lucht waren er in mee genomen en voelbaar aanwezig. Gekoppeld aan de aardse energie. Verdraaiing echter zat er ook in want het element ether was afwezig. De energie en verbinding en uitlijning met de zon (als soort zonnewijzer) was echter ook aanwezig.
Al met al was dit dus een soort van verzamelpunt waar heel veel verschillende bewustzijn- en krachtenvelden samen gebracht zijn. een welkome verrassing, zeker na de zwaardere krachtplaats die eerder die dag bezocht was. Want ondanks enkele verdraaiingen en voorchristelijke geschiedenissen, voelde de plek wel licht aan.

Dus na een onverwachte korte tussenstop reed ik verder naar de bewuste plek waar ik wezen moest, op de innerlijke tomtom. En wat een verademing, dit gebied. Het was magisch, zelfs al vanuit de auto. Lichte energieën, veel natuurwezens, vele openingen naar Midden Aarde werelden waren voelbaar, alleen al door er langs te rijden.
Dit in tegenstelling tot de weinige info die ik op internet gevonden had over dit gebied. Volgens die informatie zou het hier zwaar verstoord moeten zijn, oude geschiedenissen die de overhand zouden hebben en verstoringen veroorzaken. Maar evenals gezegd werd in de weinige info op internet die voor handen was , dat krachtplek 3 zo licht en schoon in trilling zou aanvoelen.
Ik ondervond echt totaal het tegenover gestelde! Zowel in krachtplaats 2 als 3!

Uiteindelijk heb ik tijdens het eerste bezoek hier rondom krachtplaats 2 vooral energetisch al wat krachtpunten aan geraakt, zo voelde het. Als een kennismaking. Een oriëntatie om de krachtplaatsen (er zijn er meerdere in dit gebied) te lokaliseren. Er even van te proeven, verbinding mee te maken. Het voelde als een voorbereiding op het tweede bezoek, die al ingevoeld was, om op 8-8-8 te gaan maken. Dan pas zou ‘het echte werk’ hier in dit gebied plaats vinden, en in combinatie me krachtplaats 1, daar waar de Draken Slapen en de Godin afwezig is.

Dus heerlijk dwalend opnieuw met Kiaya aan mijn zij, door bos, heuvels en landerijen lokaliseerden we alle ‘hotspots’ die voor onze ‘missie’ belangrijk voelen. En maakten langzaamaan echt in ‘het veld’ daar verbinding met de oeroude lijnen van Godinnen energieën vanuit de tijd van en van voor Keltische en Germaanse tijden. Godinnen die in overlevering slechts bij naam, en slechts weinig qua inhoud en energie bewaard zijn gebleven. Toch ervoer ik het als een Levende energie, hier bij krachtplaats 2. Je moet alleen weten hoe ‘in te pluggen’ in deze bewustzijnslaag. En ‘toestemming’ hebben of zoiets. Voor het ‘werk’ waartoe ik op pad gestuurd was, werd die toestemming blijkbaar verleend, want de oeroude energie van Tan, Tanfana, Vrouw Holle, Moeder Maria, Pan en Anubis vergezelden me gedurende de tijd dat we daar rond dwaalden. En gedurende de weken die volgden tot aan het 8-8-8 Portaal. Om steeds meer van de oude mysteriën van dit gebied en de link naar krachtplek 1 te ontrafelen.

© Willemien Timmer 12-8-2018

Binnenkort kun je het vervolg hier lezen, maar ook de eerdere delen:

De Godin & de Draken – deel 1
De Godin & de Draken – deel 2
De Godin & de Draken – deel 3
De Godin & de Draken – deel 4
De Godin & de Draken – deel 5
De Godin & de Draken – deel 6
De Godin & de Draken – deel 7