De Magie van Moeder Aarde  – De Godin & de Draken Deel 2

Ontwakende Draken(lijnen), de Gaia Code en oeroude Godinnen energie

(Lees hier deel 1

Vooraf:

Ik noem op dit moment in deze artikelen bewust (nog) geen plaatsen en gebieden, o.a. omdat ‘het werk’ op dit moment nog niet voltooid is. De plaatsen en gebieden die van belang zijn in deze reis zijn vrijwel onbekend bij het grote publiek. En in alle respect naar iedereen, weet ik helaas hoe makkelijk een nieuwe hype op gang te brengen is, naar aanleiding wat ik de afgelopen jaren in het ‘spirituele circuit’ gezien heb. Daar wens ik niet aan mee te werken.
En daarnaast, hoe mooi de energieën of ervaringen, de puzzeltocht op zich ook zijn, deze is nooit geheel zonder gevaar. Want het vrijmaken van specifieke energieën en ook planetaire stagnaties kan nogal wat donkere energie, oude geschiedenissen en tegenwerking vrij maken. Daar moet je ook aan toe zijn om het te kunnen behappen. Dus ‘massaal’ dergelijke plekken bezoeken is mijns inziens niet de Bedoeling en kan misschien zelfs meer verstoring opleveren dan bekrachtiging van de pril ontwakende energieën. Het gaat er juist om dat deze krachtplaatsen weer geactiveerd gaan worden, en van daaruit gaat hun energie via het leylijnenstelsel weer naar alle kanten stromen, zodat het overal uiteindelijk weer op te pikken is.

De zoektocht en ervaringsreis begint

Na de eerste ingevingen ben ik gaan googlen, gewoon omdat mijn menselijke interesse gewekt werd. En ik heel erg bewust en van het feit dat ons mens-zijn ook een belangrijk en wezenlijk deel is van alles wie we Zijn. Het menselijk deel mag mee doen, moet zelfs mee doen, want dit is het beginpunt van waaruit wij hier en nu aan het her-inneren zijn wie we werkelijk Zijn.
De nieuwsgierigheid van het innerlijk kind werd uiteraard geactiveerd door alle binnendruppelende puzzelstukjes, en ik geef altijd graag de ruimte ook aan die delen in mijn Zelf, omdat ook zij weer een geheel eigen magische wijze hebben om dingen te bezien, te ontdekken of uit te pluizen.

Weinig informatie was op dat moment te vinden over de door ingevingen en viavia geleide plaats waar ik naartoe geleid werd. Slechts brokstukjes informatie op aards vlak aan overleveringen, daar mocht ik het mee doen.
Maar bekend met ‘hoe het werkt’ en gedragen door vertrouwen in het ontvouwende proces, was dit geen reden om af te haken. Het triggerde juist meer nieuwsgierigheid en ‘excitement’  om de ingevingen te volgen.

Ik was, zoals gezegd, erg bewust van de al opbouwende energie van het aankomende 7-7 Portaal en een vlak daarop pittige volle maan, en voelde heel duidelijk dat de dag tussen deze belangrijke data (8-7-17 oftewel een 8-7-8 portaal) de dag zou zijn om een eerste stap te maken binnen dit ontvouwende proces.
Kortom: om in de auto te stappen en het betreffende gebied te gaan bezoeken en ervaren, wetend uit ervaring dat van daaruit mondjesmaat nieuwe informatie vrij gegeven zou gaan worden, en het ‘verhaal’ zich een stapje verder zou gaan ontrafelen.
Vrij van verwachtingen (die toch geen zin hebben in zulke planetaire energetische  puzzeltochten) en open om te beleven, stapte ik in de auto en reed naar Duitsland, samen met Kiaya, mijn ‘mini wolf’.

Ik wist ongeveer waar ik naartoe moest, maar niet exact en dat betekende dat ik me gedurende de autorit door de tomtom liet leiden, en binnen het gebied waar ik moest zijn, door de innerlijke tomtom liet leiden. Exact zoals de Bedoeling is, want dat is varen op vertrouwen, op gevoel, op innerlijke wijsheid, op het hart en hoger bewustzijn.

De weinige puzzelstukjes die al geopenbaard waren

Zoals gezegd met slechts ‘enkele puzzelstukjes op zak’  maakte ik de sprong in het diepe. Het enige wat tot dan toe helder was, was dat het gebied waar ik naartoe diende te gaan onderdeel is van en ligt op een belangrijke en heel lange leylijn die tussen twee heel bekende krachtplaatsen in ligt. Krachtplaatsen die en veel bezocht worden en die vrij vervuild zijn door de eeuwen heen. Enerzijds door geschiedenisbelasting, maar heden ten dage ook door massatoerisme.
Deze vrijwel onbekende plek is ook een krachtplaats, die onderdeel behoort te zijn van deze grote leylijn, maar die al lange tijd ‘verstopt’ is. Enerzijds ook door geschiedenisbelasting maar het is ook een plek die in de vergetelheid is geraakt. Vaak kleven daar energetisch gezien ook verschillende redenen aan vast. Je zou het kunnen vergelijken met onbewust geraakte lagen van ons Zelf. We hebben ook blinde vlekken ontwikkelt, waardoor bepaalde energiestromingen niet meer zuiver en gezond gezien of doorstroomt kunnen worden. Zo geldt het voor sommige krachtplaatsen op aarde ook. Je zou hen ‘verstopte chakra’s’ of ‘geblokkeerde chakra’s’ kunnen noemen, waardoor de energie niet meer haar natuurlijke stroming kan laten stromen en waardoor kwaliteiten van dat ‘chakra of vortex punt’ niet meer de wereld in stralen.

Terwijl in de oergeschiedenis van wat we nu Europa noemen, het een bekende plek was van verering van het Goddelijke en met name Vrouwelijke Aspect (op aarde). En daar komen de Godinnenfrequenties en Gaia Bewustzijn aan de orde. Maar ook de Draken Kracht.
Godinnenfrequenties als Ishtar en Astarte (of Ostara), die vrijwel onbekend tegenwoordig zijn bij het grotere publiek, zijn gerelateerd aan deze belangrijk maar gesloten Aardse Kosmische Poort. En werden in de oergeschiedenis hier ‘vereert’.  Hier ga ik op een later moment in deze artikelen dieper op in. Des te meer de puzzeltocht vorderde, des te meer informatie kwam er vrij omtrent deze Blauwdrukken van Godinnen energieën en hun belang voor het nu. Stapsgewijs werd dit meer en meer ontrafelt, in de loop van deze ervringsreis.

Het getal 7 keerde ook keer op keer terug. Mede gerelateerd aan de maand waarin de puzzeltocht begon. Maar het getal 7 resoneer ook op de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht.
Een gebied wat 70 miljoen jaar oud is, 7 heuvels omvat, de 7-de maand, de Godinnenenergie die gerelateerd is aan de 7. Verbindingen met de Venus energie die ook letterlijk aanwezig zijn op deze plek, en noem maar op. Steeds meer puzzelstukjes wezen keer op keer naar de Godinnen energie, de scheppende Vrouwelijke energie, die terug wenst te keren in dat gebied. Mede ook omdat de wel bezochte krachtplaatsen die in lijn zijn met deze plek (verbonden via leylijnen) meer de mannelijke energie dragen.
En daartoe was de Drakenkracht noodzakelijk om deze krachten weer te bevrijden en zelfs letterlijk als een ‘slapend bewustzijn’ al aanwezig in het gebied.

De energie van het 7-7 portaal werkte nog krachtig door, de energie van het 8-7-8 portaal van deze dag bevatte ook weer de 7 en de 8: de oneindige verbinding, beweging en balanceren. Om doorstroom te brengen in alle velden die zouden oplichten. De energie van de volle maan van 9-7-17 was ook al in opbouw, een pittige volle maan van de kortste nacht, die in samenwerking met planeetstanden gericht was op het samenbrengen van de mannelijke en vrouwelijke principes. Maar dan wel dwars door de diepste oude wonden van macht/onmacht, manipulatie en schaduwzijden heen.
Het ene kan niet opstaan zonder het andere: de balans van kracht (Draken) en zachtheid (Godin) is noodzakelijk om samen te brengen, wil iets nieuws (opening en activatie van de Kosmische Poort) plaats kunnen vinden.
Het voelde of was er een conceptie voorbereid en gaande, die een menselijke ‘trigger’ nodig had, om deze energieën in werking te gaan zetten juist binnen de aardse realiteit en energievelden. En die ‘trigger’ was ik, daartoe was ik op pad gestuurd.

Het leek feilloos georkestreerd door Spirit, daar er heel veel bijzondere planeetstanden een energie stromingen samen kwamen in deze dagen, die nieuwe mogelijkheden, openingen en door de barrières van oude duale velden heen gaan stimuleerden..

De Gaia Code en – energie draagt de her-innering aan de vrije stroom van deze plaats en dit gebied. Een gebied met vele mythen, sages en legenden vanuit de oer oudheid, zelfs van voor de tijd van de Kelten en Germanen.
Deze vrije oorspronkelijke stroming en coderingen dienden weer gewekt te worden, in verschillende fasen bleek later, via de her-activatie van de Godin en de Draak in dit gebied. Want deze frequenties waren hier vanuit de oudheid al aanwezig. En zij waren ‘in slaap gesukkeld’ en bedekt met een dikke laag van vergetelheid.

Rotsbewustzijn, Natuur, Slapende Draken en de afwezige Godin

Begeleid door vele Meestergetallen, al vanaf het moment dat ik in de auto stapte, werd keer op keer de juiste Flow bekrachtigd en bestempelt.
De innerlijke tomtom werkte weer feilloos en eenmaal aan de wandel in het gebied waar ik diende te zijn leidde mijn hart mij binnen 10 minuten naar de exacte plek waar ik geacht werd te Zijn. Fijn dat ik mijn getrainde innerlijke tomtom zo feilloos kan volgen en vertrouwen altijd, want het betrof hier een zeer uitgebreid bosgebied waar je flink kan verdwalen.
Vanaf het moment dat ik het gebied betrad kwam ik geen mens meer tegen. Op geluiden van een snelweg in de verte na, was het bos verlaten en stil. Het was of ik een ‘bubbel’ van letterlijk vergeten en verlaten gebied betrad en aan de kleine overwoekerde paden te zien, werd dit gebied amper bezocht door mensen. Misschien ook wel door de verhalen die de ronde gaan over waarnemingen in dit gebied van onverklaarbare lichten en verschijningen?!
Deze ‘bubbel’ liet ook voelen hoe ik letterlijk een compleet andere wereld betrad. De wereld van Gaia, sprookjesachtig en toch ook weer niet, want het voelde als een ‘doodgeslagen’ serene rust. Een stilstaande stilte. Als stilstaand water wat al heel lange tijd niet meer bewogen had.

En toch was er beweging voelbaar, of eigenlijk: aanwezigheid. Onzichtbare ogen die mij/ ons volgden. Immer wakend, geen moment buiten zicht. Iets volgde ons en keek van afstand toe. Geen moment heeft het de durf gehad om dichterbij te komen, om verbinding of contact te maken. Tot op dit moment heb ik er zo mijn ideeën bij van wat het was. En wellicht maar beter ook dat ‘het’ geen contact zocht en op afstand bleef. In een later bezoek zou deze aanwezigheid echter wel iets dichterbij durven komen en dat voelde alles behalve als prettig.
Ook dat is een gegeven wat ik vaker heb ontmoet, juist daar waar poorten gesloten of vergeten zijn, waar zware geschiedenis een gebiedsenergie verwond hebben, waar portalen gesloten zijn… daar hangt allerlei ‘energetisch gespuis’ rond wat in feite vaak ook vast gezet is, geen kant meer op kan. En niet altijd van prettige aard.

Ik liet me er niet door afleiden, bleef in verbinding met mij Zelf en mijn bewustzijn (licht), bleef wel alert, maakte verbinding met het gebied en dit zorgde voor een feilloos en doelgericht snel aankomen op de exacte locatie waar ik wezen moest. Vanuit ontspanning en veilige ruimte voelend in mijn Zelf, heb ik mij er geen moment druk om gemaakt.
Daar aangekomen ontdekte ik verschillende overwoekerde grote rotsen. Ik verkende en scande innerlijk en uiterlijk de omgeving. Het was een vrij groot gebied (binnen een nog heel veel groter gebied) waar ik geacht werd (werkzaam) te Zijn en dus was het belangrijk om het gebied te verkennen en ergens de onzichtbare begrenzing van het ‘werkgebied’ af te tasten.

Vrijwel direct ontdekte ik 4 slapende Draken in de rotsen die allen in eenzelfde richting leken te ‘kijken’/ wijzen. Voor mijn gevoel ‘wijzen’ ze in de richting van de belangrijkste, grote leylijn die gestagneerd is op deze plek.
De energie verschilt van plek tot plek, ik ervaar verschillende sensaties die heel duidelijk ook na innerlijk zelfberaad niet van mij, maar van het gebied zijn: angst, een verdwaald gevoel, onzekerheid, onveiligheid, slapend gevoel, af en toe een sprankeling hoop als de zon binnen dringt in het bos en het beschijnt, een gevoel van ‘lost’ zijn en niet weten waarheen te kunnen bewegen. Het voelt als een gevangenis, zo in deze ‘bubbel’ waar binnen wel leven is, maar het is een schijnwereld die los staat van het Grote Geheel.
Een heel helder mooi beeld en symboliek in feite ook van de 3-de dimensie: het voelt als afgesneden, verdwaald bang en misschien verward, los van het Grote Geheel, zonder verbinding met de rest van de wereld.

Het weerspiegelde voor mij een deel van de gestagneerde Gaia Code waarin we in het mens-zijn geïdentificeerd zijn en ons niet meer verbonden voelen met het Al. Waarin krachtig bewustzijn slaapt, en de Godin afwezig is!
Waarin je je intens alleen en verdwaald kan voelen, vast gezet en niet wetend waar te gaan. Onveilig, want je voelt van afstand steeds bekeken te worden en ogenschijnlijk lijkt de omgeving sprookjesachtig maar dat is de uiterlijke schijn, daar achter ligt een ongeziene wereld verborgen, waar je amper contact mee krijgt of weet van hebt. En wat dus als mens ook niet duidelijk is of dat veilig is of niet.
Tegelijkertijd zit ik in mijn eigen ‘bubbel’, diep in mijn bewustzijn verankert en dicht bij mijn Zelf. Waardoor ik als een bubbel in een bubbel mij vrij(er) voort kan bewegen door deze gebiedsbubbel. Ik ondervind persoonlijk geen last van deze energieën. Ik neem ze echter waar en detecteer dat wat er is, in verbinding met de gebiedsenergie.

Ook voelde ik heel duidelijk dat ‘De Wachters’ ontbraken, wat je je daar maar voor bij moest stellen. Het duidde er voor mij op dat er een belangrijk element van bescherming mist in deze energie.

Het Rotsbewustzijn wat toch wel een karakteristiek kenmerk is van het gebied waar ik ‘moest zijn’ is grotendeels slapend, al voel ik dat er zoveel kennis, informatie en bewustzijn achter die gesloten sluisdeuren zit. Kennis en informatiestromen die dus nu niet tot hun recht komen, niet vrij kunnen stromen of vrijgegeven kan worden aan de omgeving of het Leylijnen systeem, waardoor de kennis vast zit en niet door kan stromen of gedeeld kan worden.

De gebiedsenergie wisselt, van verstilt en rustig en prettig, tot plekken die erg duizelig maken en verstoord lijken te zijn.  Dat is ook te merken aan de natuur. Op sommige plekken lijkt het ijzig stil te zijn en hoor je zelfs geen teken van leven. Op andere plekken hoor je vogels, geritsel op de grond en voel je de wind of zon op je huid.

Het gebied liet op deze wijze aardig wat informatie los, wat diep door mijn wezen doorvoeld en (h)erkent kon worden. Zittend in de zon, op een van de grote ‘Draken’(rotsen) die met de kop slapend op de grond, in de natuurlijke omgeving op ging.

Toch maakt het dat ik mezelf innerlijk afstem op de vraag: en nu? Wat doe ik hier of wat dien ik hier te doen? Waarop geen antwoord komt. Een moment van diepere  en langere afstemming in mijn Zelf levert ook geen antwoorden op, behalve dat het gaat om een kennismaking met deze energie en dit gebied. Dat het bedoeld is om het te verkennen en dat het een vervolg zal hebben. Het is een eerste kennismaking, een soort van verkennen van ‘wat hier is’ om van daaruit te gaan voelen voor een ander moment wat er ‘gedaan  dient te worden’. Een scannen van de situatie zogezegd.

Dat er verbanden en relaties bestaan tot een ander gebied wat inmiddels ook al innerlijk opgelicht was om te bezoeken op een ander moment, werd gevoelsmatig bevestigd. Zij het zonder echte helderheid of duidelijkheid hoe het exact zat.
De puzzeltocht had ook daarin tot dan toe slechts enkele (nieuwe) puzzelstukjes vrij gegeven, die ik nog even aan de zijlijn geparkeerd had, in het kader tot het bezoek eerst aan dit gebied. Maar ik had al enkele verbanden tussen dit en dat gebied opgemerkt. Er zat een lijn of relatie in, een verbinding die ook diep weggestopt is, en die blijkbaar weer omhoog gehaald wil worden. Ook weer op aardse energie levels gekoppeld door een ‘verstopte leylijn’.

Op een gegeven moment besluit ik dat het genoeg is voor dat moment. Ik voel en weet dat ik hier op een later moment terug zal komen, er dienen eerst andere stappen gezet te worden, andere velden en portalen geopend te worden of wellicht combinaties van energieën ‘mee gebracht’ te gaan worden. Voor dit moment is het gebied ‘innerlijk geanalyseerd’ in wat het heeft willen laten zien en voelen.
De innerlijke tomtom leidt ons feilloos terug naar de rand van het bos. Er blijken ruim 3 uren verstreken te zijn, geen idee in wat voor ‘tijdzone’ wij zijn geweest, maar zo (lang) voelt het niet.

© Willemien Timmer, 4-3-2018

P.s. Vanuit deze innerlijke en uiterlijke reis is de serie workshops De Magie van Moeder Aarde ontstaan! A.s. zaterdag vind de eerste workshop plaats, waar aan je nog mee kan doen!! 
Kijk hier voor meer informatie!

Binnenkort kun je het vervolg hier lezen:

De Godin & de Draken – deel 1
De Godin & de Draken – deel 2
De Godin & de Draken – deel 3
De Godin & de Draken – deel 4
De Godin & de Draken – deel 5
De Godin & de Draken – deel 6
De Godin & de Draken – deel 7