IK BEN Willemien

Wie Ben ik

Mijn naam is Willemien Timmer (20-3-1975). Van kinds af ben ik erg gevoelig en heb ik contacten gehad met de wat vaak de Spirituele of geestelijke werelden wordt genoemd.
Het was voor mij de normaalste zaak van de wereld om met Al Wat Is te communiceren en uit te wisselen, of dat nu ging om dieren, bomen, planten, natuurwezens, Lichtwezens, overleden mensen of dieren of andere energievelden. Op een gegeven moment in mijn ontwikkeling van kind naar tiener leerde ik gaandeweg dat dit alles behalve ‘de normaalste zaak van de wereld’ was.
Mijn opmerkingen werden vaak niet begrepen of weg gewuifd of ik werd niet-begrepen aangekeken of er volgden vreemde reacties. Gaandeweg leek er ook steeds minder ruimte te bestaan voor deze gevoeligheid, tenminste vanuit de ‘buiten wereld’, juist omdat het niet begrepen werd. Hoewel ik me al die tijd ben blijven ontwikkelen, ook in mijn sensitiviteit, gaven, kwaliteiten en connecties, kwam daar gaandeweg in de tienertijd een moment dat de deuren zich een beetje gingen sluiten, omwille van de reacties vanuit de buitenwereld.
Maar gaandeweg in mijn groei van tiener naar adolescent werden deze deurtjes op volledig natuurlijke wijze steeds weer wat meer geopend, en dat was het begin van een verdiepend Pad welke nog altijd voortduurt. De herinneringen kwamen terug aan de uitwisselingen en ervaringen in mijn kindertijd, de gevoeligheid was sterker dan ooit tevoren. Hoewel er door veroordeling, angst, onwetendheid uit de omgeving nog altijd geen openheid was of tenminste het gevoel van ruimte voor openheid, heb ik me hier al die jaren stil over gehouden. Er kleefden door de reacties uit de buitenwereld uiteraard ook de nodige overtuigingen en angsten aan, want vaak heb ik gedacht: ik ben niet helemaal normaal, en was uiterst bang dat de buitenwereld dat zou zien en dat ik rijp voor de psychiatrische hulpverlening was. Dus die innerlijke vraagstukken, onzekerheden en angsten leidden ertoe dat ik ook in aanraking kwam met wat ik altijd noem: de andere kant van de medaille. De energieen van schaduw, angst, donkerte, leegte, gebrek aan Liefde, hoe je het wilt noemen.

Hoewel de ervaringen die ik opdeed in deze energieen ronduit beangstigend waren, mede doordat je geen klankbord had en ik er dus alleen mee diende te kampen, hebben juist deze ervaringen mij heel erg veel gebracht in mijn groei. Gaandeweg leerde ik me krachtiger opstellen, de angst het hoofd bieden, met de donkere energieen de confrontaties aangaan. En dat viel lang niet altijd mee, want dergelijke energieen zijn sneaky en slinks en proberen je altijd om de tuin te leiden. Desalniettemin was dit in die levens- en groeifase een enorme worsteling, maar achteraf gezien een uiterst waardevolle en leerzame. Ik leerde deze krachten en hun werkwijzen kennen en leerde ermee omgaan, zonder me nog te laten beïnvloeden door angst, donkere energie of wat dan ook. Het hielp mij volledig in mijn Kracht komen, en niets is belangrijker dan dat! Dat gaf ook weer ruimte voor de meer prachtige ervaringen en uitwisselingen met andere energieen, en nu vanuit een geheel nieuw perspectief. Ik was immers door ‘de nacht van de Ziel’ gegroeid.
Vanaf dat moment kon ik me door allerlei velden heen verder ontplooien en steeds verder tot Bewustwording gaan komen. Bewustwording over wie ik was/Ben, welke kwaliteiten ik draag, wat mijn Missie en Bedoeling in dit leven is, en welke Paden ik daartoe in eeuwen heb bewandeld.

Groei door de jaren van ervaring heen

De jaren die volgden waren jaren van ontwikkeling op allerhande vlakken, van het opschonen van oud verdriet, kwetsuren en trauma’s van uit het nu en vanuit eonen aan levens, tot het verder ontplooien van mijn helende kwaliteiten, die er altijd al waren, maar die nu meer handen en voeten konden krijgen. Om hier ook meer vorm en handvaten aan te kunnen geven volgde ik (vanaf mijn 16-de levensjaar ongeveer) vele jaren lang meerdere (meerjarige en gecertificeerde) opleidingen op spiritueel gebied, seminars, trainingen, workshops, cursussen, bezocht lezingen en beurzen, verslond boeken en deed alles wat mijn groei, her-innering en ontwikkeling kon ondersteunen.
De vele opleidingen en trainingen brachten uiteraard ook de nodige groeiprocessen, helingsprocessen en inzichten en droegen op deze wijze bij aan mijn groei op alle facetten van mijn Zijn. De diamant werd als het ware op steeds meer facetten gepolijst om weer te mogen gaan stralen.
Vele Soul Memories kwamen bovendrijven vanuit allerhande uiteenlopende incarnaties, kwaliteiten, Kennis ooit eigen gemaakt, inwijdingen en initiaties ooit ondergaan, maar ook de pijnstukken, de trauma’s, de angsten, het duistere van eeuwen wat ieder in zijn/haar Ziel met zich meedraagt.
En elke ervaring had zijn waarde, hielp me sterker te worden in Vertrouwen en in mijn potentieel, versterkte de verbindingen met de Lichtwerelden, maar hielpen me tevens staande te houden in de hectiek van de alledaagse maatschappij, wat veelal lang niet mee viel als gevoelig persoon.
Al die jaren echter gebeurde dit groeien, uitdiepen, helen, uitpluizen, her-inneren nog in stilte, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven naar de buitenwereld toe. Vele oude incarnatieherinneringen herinnerden mij er regelmatig aan wat er immers kon gebeuren als je ten tonele zou verschijnen in de Ware Jij. Nee, liever bleef ik uit beeld en was dus veelal werkzaam achter de coulissen zogezegd. Ik leefde mijn leven, de vele processen trokken op het aardse vlak ook immense uitdagingen aan die vaak pijn deden, soms trauma’s achterlieten en vaak ook erg onzeker maakten. Toch groeide ik juist hierdoor meer en meer naar mijn eigen Kracht en vertrouwen toe. Sommige dingen die ik ervoer in het alledaagse leven leiden er juist toe dat ik tot heel heldere inzichten in Kosmische Wetten kon komen, zo ook steeds meer de karmische belasting en de werking daarvan kon waarnemen en dus kon zien hoe ‘actie en reactie’ werkten in de praktijk van eeuwen, en uitgespeeld werden in het alledaagse leven. Zeer waardevol!

Naar buiten treden via een praktijk

Juist het alledaagse leven zelf herbergt ultieme groeimogelijkheden in zich en biedt de spiegels naar de Waarheden daarachter, de Kosmische Waarheden en ‘Wetmatigheden’.
Zo ontkwam ik zelf op een gegeven ogenblik natuurlijk ook niet langer aan mijn eigen Kosmische Waarheid: het werd tijd om naar buiten te gaan treden, tijd om een start te maken met een van mijn Missies voor dit leven. Datgene wat mij altijd het meeste weerstand had opgeleverd, maar waarvan ik al 10 jaar wist dat het ooit zou komen, stond plotsklaps voor de deur: het werd tijd om naar buiten te treden. Hoewel er nog vele drempels te overwinnen waren, werd het plaatje steeds helderder en ontvouwde het Plan van mijn Ziel omtrent mijn Missie (of tenminste de start daarvan) zich gestaag.
Met als gevolg dat ik op 1 januari 2004 voor het eerst in mijn leven openlijk naar buiten trad en de deuren van Spirituele Praktijk Apofyliet open zette. Het was tijd…

IK BEN EgypteSinds die allereerste start van de praktijk is mijn groei uiteraard alleen maar meer en meer verdiept. Door te werken met veel verschillende mensen en energieen, het werkelijk in de ‘dagelijkse praktijk’ brengen van de eigen inzichten, kwaliteiten en her-inneringen bracht een enorme meerwaarde en verdieping. Elk mens, dier en energie die ik vanaf dat moment mocht ontmoeten bracht ook weer sleutels in mijn Bewustzijn, herkenning, her-innering, ontroering en meer Vertrouwen om in openheid en Onvoorwaardelijke Liefde te delen en te leven. Processen van groei, healing en bewustwording op weer heel andere facetten van de diamant zogezegd, die op een andere wijze duidelijk niet te leren waren. Dus ook al deze ervaringen hebben mij gevormd tot wie ik BEN in het Nu, en doen dat uiteraard nog altijd. Ik ervaar nog dagelijks dat ik elke dag leer, groei, heel, bewuster wordt en verder en verder kan uitreiken in de dimensies van Al Wat Is. In contact kom met nog hogere Waarheden, een nog groter overkoepelender Perspectief, met nieuwe velden van Bewustzijn (ook wel Meesters, Engelen, Starnations, en meer van dat) genoemd. Alles blijft zich uitbreiden en verdiepen, zo ook de Soul Memories. Juist ook door die groei is mijn reikwijdte qua praktijkwerk ook steeds verder uitgedijt en gegroeit en werk ik met vele verschillende energieen, Bewustzijnsvelden, middelen en materialen samen binnen de aardse vorm van de praktijk, die echter een veel verder reikwijdte ook heeft dan alleen een praktijk.

Samenwerking met heel veel energie- en Bewustzijnsvelden

Ik werk dus o.a. samen met de Bewustzijnsvelden van kristallen, kristallen schedels, vele verschillende soorten Lichtwezens uit alle uithoeken van het Universum en uit de ‘buik’ van Moeder Aarde, ik weet diverse technieken toe te passen vanuit Soul Memories of direct gechannelde informatie/energie/coderingen. Ik heb me mogen ontplooien tot een soort van ‘talk’ van allerhande energieen, of het nu gaat om Engelen of Meesters of een auraveld van iemand. Ik kan en mag inmiddels weer in vele dimensielagen van ons Multidimensionale Zijn kijken en vertalen en juist vanuit dat Perspectief biedt dat vele handvaten en diepgaand healingwerk, omdat dan niet slechts symptomen behandeld worden, maar de aard van een knelpunt of probleem vaak veel zichtbaarder wordt en daarmee gewerkt kan gaan worden. Ongeacht of die oorzaak ligt in een andere dimensie, oude incarnatie, galactische levens, of waar dan ook. Kosmische en Aardse Krachten mogen daarbij hand in hand samen gaan, dat is de ultieme Sleutel tot volledig Bewustzijn, Meesterschap en volledige Verlichting! Het healingwerk in de praktijk richt zich zowel op de aardse mens, als de Galactische- als de Kosmische mens. Het is mijn Missie om ons totale Potentieel weer te mogen gaan her-inneren, niet alleen in mijzelf, maar juist ook de begeleiding en coach daarin te zijn voor anderen. Daarom ook geef ik inmiddels al jaren zo veel workshops en sessies, zodat ieder in zichzelf weer tot Bewustwording, verheldering, inzicht, heling, her-innering mag komen over wie hij/zij zelf Werkelijk IS en wat je allemaal in huis hebt.

Om te ondersteunen bij processen, healingen, leerlessen, blinde vlekken helpen verhelderen en alles wat zich aan kan dienen op dat Pad van groei naar Ascensie (Verlichting: oftewel het weer volledig Bewust zijn op Multidimensionaal niveau). En daarnaast ligt een deel van mijn Missie in het Planetair, Galactisch en Kosmisch werk voor het Grote Geheel, en ook dat is een van de redenen dat ik me diende te ontplooien op vele facetten in een leven waarin vele her-inneringen samengevoegd worden, qua kwaliteiten, leer/helingwerk van het Zelf en oeroude opgedane Kennis weer gaandeweg mocht gaan herinneren. Een betere tijdsperiode om te incarneren met zo’n Missie is er natuurlijk niet dan in deze tijd.
Het is soms heftig, uitdagend, pittig, maar het dient allemaal het Hoogste Doel!

Megypt: Me and Egypt

Een groot deel van dit werk in mijn Missie speelt zich af in wat tegenwoordig Egypte genoemd wordt, maar dat is weer een heel ander verhaal, en veel te veel om nu uiteen te zetten. In het kort: dat stuk Missie en herinnering in mijn Zijn loopt als een rode draad door heel mijn leven en groei heen en heeft ook sinds de start vIK BEN Willemienan de praktijk veel meer concrete vorm gekregen. Simpelweg omdat het ook daarvoor de tijd was om naar buiten toe te treden! Er valt nog zoveel meer te zeggen, maar dat is allemaal inmiddels terug te lezen in mijn boek De Tempel van het Zijn.

Via het verlengstuk van mijn Zijn, mijn praktijk Apofyliet, biedt ik een veilige ruimte die je eigen energie, bewustzijn en groei helpt ontvouwen, bevorderd en bekrachtigd. Je eigen intuïtie, Weten, verantwoordelijkheid, vertrouwen en (te ontwikkelen) kwaliteiten staan centraal, naast de energieën en mogelijkheden van deze tijd. Elke workshop, opleiding, reis of sessie wordt feilloos afgestemd op de betrokken persoon, personen of groep en de energieën van dat moment, om de hoogst haalbare potentie daar uit te halen.
In gelijkwaardige samenwerking van mijn Bewustzijn met vele Meestervelden van Bewustzijn, Lichtwezens, hemel en aarde wordt een krachtig draagvlak geboden om je Zelf optimaal te ontplooien en oude ballast en onbewustzijn te transformeren tot nieuw Licht en mogelijkheden.Het streven is het hoogst haalbare aan Potentie en her-innering aan je eigen Essentie naar voren te halen en te belichten. Niet vanuit een leraar-leerling positie maar juist vanuit gelijkwaardigheid en van hart tot hart. Alleen dan wordt werkelijke co-creatie en ontwaken in de eigen diepste kern mogelijk. Mede daarom is lang niet alle werk wat Praktijk Apofyliet neerzet als ondersteuning en energie, altijd direct zichtbaar in de 3D aardse wereld. Het is een kwestie van zuiver voelen en niet van uiterlijk vertoon. Eerlijkheid, oprechtheid, waarheid, gelijkwaardigheid en zuiverheid staan hoog in het vaandel!

Ik hoop dat ik je een beetje heb mogen laten delen in wie ik ben en wat mijn groeipad is, evenals mijn Missie en Passie die ik via de praktijk op aarde vorm mag geven.
Vanuit Vertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde, gelijkwaardigheid en diep respect, hoop ik dat we elkaar wellicht ooit mogen ontmoeten!
IK BEN
Willemien

N.B. Ik heb in deze nieuwe tekst (april 2010) bewust alle titels van opleidingen, trainingen en diploma’s achterwege gelaten. Deze doen er immers niet toe, zij zijn simpelweg mijn pad geweest om te komen tot waar ik nu Ben, zijn slechts ondersteuning geweest in de reis, de her-inneringen en groei en alleen daartoe van (persoonlijke) waarde. Ik hecht echter niet aan titels, diploma’s of certificaten, dus bij deze zijn deze dus ook niet (meer) in de tekst opgenomen.

Heel veel meer over o.a. mijn Pad, mijn Missie, mijn Zijn kun je lezen in mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’ die in november 2013 eindelijk ‘geboren’ is. Of in mijn recente artikel (2017)  ‘Met de billen bloot – Wie Ben ik‘.

Isis Kapel Seti I Abydos