Gekleurde perspectieven

Ons perspectief is altijd gekleurd door onze innerlijke (bewuste en/of onbewuste) angsten, wonden, ervaringen, 3D gebaseerd denken en voelen en de mate van bewustzijn.
We kijken dus altijd vanuit een gekleurde bril naar de buitenwereld of de ander. Een bril die gekleurd is door je eigen binnenwereld en de verhalen die daarop geplakt zijn.

Hoe bewuster je je wordt van je eigen oude dualiteitsverhalen en zienswijzen van daaruit. Hoe meer je je bevrijd van beperkte, gekleurde, gewonde perspectieven. En hoe meer je vanuit een grootser perspectief die vrijer is van persoonlijke gewonde kleuring, jouw realiteit, de wereld om je heen en de ander gaat waarnemen!

Ook waarnemingen en perspectieven vanuit hoger bewustzijn worden in een bepaalde mate nog gekleurd door jouw persoonlijke Zielservaringen, innerlijke hogere kennisvelden, energetische aansluitingen, Galactische koers en ervaringen, Zielsevolutie, je eigen unieke coderingen en Blauwdruk.

We nemen allemaal anders waar, vanuit wie wij zijn. vanuit ons kleine gewonde en/of onbewuste ik of vanuit ons groter Ik Ben bewustzijn of vanuit de vele lagen die daar tussen liggen.

Sommige perspectieben sluiten aan bij die van de ander, wanneer ze op eenzelfde golflengte zitten of innerlijk gebaseerd zijn op soortgelijke frequentie, ervaringen, (on)bewustzijnslagen.
Sommige perspectieven staan schijnbaar lijnrecht tegenover elkaar. Simpelweg omdat ze voortkomen vanuit totaal andere velden, golflengtes, ervaringen, wonden of andere kleuringen.

We komen van alle kanten van het universum invliegen, hier in de ervaringen op aarde.
Laat het een uitnodiging zijn om open te blijven staan voor de perspectieven van de ander, gekleurd of niet door wonden, aanvliegroute of mate van bewustzijn.
We zijn hier allen met een eigen verhaal en reden, en dienen allemaal het Grote Geheel. Of je het nu ziet of niet, bewust bent of niet.

Maar alle groei start hoe dan ook in je Zelf en je eigen bewustzijn. En je eigen kleuringen van hoe je de wereld en de ander ziet en ervaart, start met het gaan doorzien van je innerlijke kleuring van perspectieven.

Heb je Zelf lief, in alles wie je Bent en gekleurde perspectieven zullen steeds transparanter, neutraler en eerlijker worden en je perspectief van de buitenwereld veranderen. Van binnen uit!
Een betere wereld start echt bij of eigenlijk IN je Zelf!

We don’t see things as they are, we see things as WE are!
Laten we ons perspectief kleuren met Liefde, respect, gelujkwaardigheid. Dan is er ook openheid naar en in ons Zelf en naar elkaar voor andere perspectieven!

c Willemien Timmer 19-8-2018