‘Wat wil je op je verjaardag?’

 

Dat is wat mensen me de afgelopen periode steeds weer vragen omdat mijn verjaardag zich aandient.
En steevast zeg ik dan maar, eigenlijk zoals elk jaar: ik weet het niet, ik hoef niets.

Want dat wat ik ten diepste wens, kan niemand me geven, want dat ligt deels in mijzelf en deels in de wereld. En ook al kan ik zo vaak zoveel vertalen en verwoorden, deze wensen lieten zich tot dan toe alleen maar voelen en nog niet omzetten in woorden. Wel binnen mijn Zelf, maar nog niet naar buiten toe.
Totdat uiteraard de juiste en een herhaaldelijke situatie mijn pad kruisen. En toen waren daar ineens de woorden die naar buiten wilden.

Ik wens niets voor mijn verjaardag,  behalve wat ik graag in deze wereld zou zien:

Dat ieder de durf heeft de eigen innerlijke schaduw, ‘demonen’ en wonden aan te kijken en aan te pakken, het eigen proces dicht bij zichzelf houden in plaats van te projecteren in de wereld om zich heen. Zodat mensen elkaar echt met respect gaan behandelen,  werkelijk gaan luisteren en de elkaar zien.
Dat we werkelijk weer lief zijn voor elkaar en elkaar niet steeds verwonden.
In oprechte belangstelling en erkenning van diens Zijn en waar er hoor en wederhoor mag zijn.
Ik wens dat er geen eenzaamheid meer is, maar werkelijke verbinding.
Dat er bereidheid is, voor ieder, om diep in zichzelf heel eerlijk te kijken naar het eigen aandeel in het leven, in de wereld en in verbinding met elkaar. Naar wat je brengt en wat je uitzend.
Dat er bewustzijn is, en dat niet steeds onbewuste processen gebotviert worden op de ander.
Dat er begrip, zorg en een samen dragen is.
Dat verdriet en pijn getroost verzacht, erkend, gezien en opgelost worden.
Dat Liefde in haar puurste vorm werkelijk herinnert en geleefd kan worden.
Dat strijd en dualiteit, voortkomend uit ego en onbewustzijn eindelijk oplossen. En dat ieder in de stroom van overvloed kan zijn.
Dat er weer werkelijk gelijkwaardigheid gevoeld en geleefd wordt, alle polariteit op mag lossen en werkelijk in Vrede met elkaar samen kunnen leven.
Dat er (h)erkenning is in wie je Zelf bent en wie de ander is.
Dat dat geëerd, gevierd en geheiligd wordt, omdat we allemaal deel uitmaken van een groter plaatje in deze wereld, en allemaal een unieke waarde hebben.
Dat er werkelijk weer her-innert wordt hoe we op hogere niveaus allemaal Een zijn.  En dat de uitdaging is, dat ook op aarde te herinneren en leven.

Ik wens niet 1 dag in het jaar waarop dat gevierd wordt, maar ik wens dat voor elke dag. Gewoon omdat we dat allemaal waard zijn,  daardoor tot ons recht komen in wie we Zijn en dat ook echt mogen Zijn in deze wereld. Onze eigen uniekheid te mogen leven.

Ik wens niet mee te doen, al vele jaren niet, met de ingesleten algemeen geaccepteerde patronen van je verjaardag eren, omdat je een jaar ouder bent en dat dat gepaard moet gaan met cadeautje. Gewoon omdat iedereen dat zo doet en het blijkbaar ‘zo hoort’.
Ik wordt elke dag een stukje ouder op aards vlak bezien en wens dat elke dag te vieren. De cadeautjes zijn de oprechte, bewuste hart ontmoetingen en -verbindingen en wat daar uit voort vloeit, voor mijn Zelf en voor de ander.

Ik wens een wereld zoals de wereld ooit bedoeld was, ooit was, maar dan nieuw…zoals het Goddelijk Plan bedoeld is, waar we allemaal aan deelnemen.
Een wereld  voorbij alle doorlopen schaduw waardoor we konden groeien tot de herinnering aan wie we echt Zijn….
Om van daaruit een nieuwe wereld op te bouwen, gefundeerd in vertrouwen, gelijkwaardigheid en Liefde, in samen dragen en samen delen. Samen Een en toch ieder als uniek onderdeel van het Geheel.

Dat is wat ik wens….dat ieder, ja echt iedereen daar een steentje aan bij draagt!
Dat zou mijn grootste cadeau zijn, en tegelijkertijd voor iedereen!

Een deel van dit cadeau probeer ik mij Zelf elke dag opnieuw te geven.
Door verantwoordelijkheid voor mijn innerlijk proces te nemen, voor mijn aandeel in de wereld.
Dat eer en erken en leef ik, met vallen en opstaan, elke dag opnieuw.
Niet alleen op die dag waarop ik in dit leven op aarde kwam, zoals dat al zovele malen is gebeurd. Maar elke dag!

En dat is wat ik wens, voor mijn verjaardag, dat iedereen dat stukje in zichzelf zou willen oppakken en aanpakken, dat laat zien en gaat leven, zodat we werkelijk SAMEN een nieuwe wereld creëren.
In het klein en in het groot!
Laat maar zien wie jij Bent en hoe jij bijdraagt aan een betere wereld in gelijkwaardigheid, respect, erkenning en Liefde!

Pak je eigen kosmisch cadeau maar uit:
Laat maar zien en leef wie jij Echt Bent! Stap achter al die maskers, maniertjes, wonden, ego, overlevingsstrategieën en angsten weg. Durf je Zelf  aan te kijken. Heel je wonden en neem jouw verantwoordelijkheid. Wees jouw pure zuivere Zelf en breng dat in de wereld.
Dan kunnen we werkelijk verbinding aangaan, in Liefde, zuiverheid, kracht en gelijkwaardigheid! En bouwen we samen aan het grootste cadeau voor iedereen!

© Willemien Timmer, 19-3-2018