Zuiver leven en werken op alle lagen

Tja… wil je werkelijk zo zuiver mogelijk je diepste Zelf leven, belichamen en van daar uit werken, dan dien je innerlijk de zuiverheid en respect zo hoog mogelijk te houden. Dat is altijd al zo geweest, en voor mij een natuurlijke stroming.
Daar loopt 3D er blijkbaar ergens ver achteraan (tja de ‘stof’ is traag). Er is zoveel wildgroei tegenwoordig en spammen met marketingmails is blijkbaar ‘hot’ in deze tijd.
Vanuit een nieuwe wetgeving is iedereen nu verplicht een privacy verklaring af te leggen voor een website of voor het aanbieden van diensten.
Voor mij de normaalste zaak van de wereld om zuiver en integer met gegevens van anderen om te gaan. Voor velen blijkbaar niet, als er een wet voor nodig blijkt te zijn.
Maar om alles maar dan ook echt alles ‘vorm’ te geven in materie, dien je dan dus letterlijk in 3D een privacyverklaring te gaan schrijven en toe te voegen aan je website.

Tja, zuiver en integer leven met mijzelf en de ander, kan voor mij de normaalste zaak van de wereld zijn, voor velen is dat blijkbaar niet zo. Dat is ook vaak de uitdaging om te leven te midden van zovele stromingen en gradaties van bewustzijn en onbewustzijn, hier in de duale ervaring.
Gisteren nog zo’n ‘heerlijk’ 3D voorbeeld: Wordt je gewoon zonder reden helemaal klem gereden door een oude man, die duidelijk met opzet een flinke dot extra gas gaf om me überhaupt te kunnen klemrijden. (Moedwillig en met opzet dus). En vervolgens een complete scheld-serenade met middelvinger en al op je uitgestort krijgen. Nota bene terwijl ik in een auto vol met kinderen zit.
Ongeloof, dat roept het in een deel van mijn wezen op.
Ongeloof over een dergelijke actie en reactie die vanuit het niets komt.
Ongeloof dat iemand van een oudere generatie tot zoiets in staat is.
Ongeloof dat je überhaupt zo met anderen om gaat.
En ongeloof dat iemand zo’n voorbeeld aan kleine kinderen in de wereld wilt neerzetten.
Ongeloof over het totaal onbewuste gedrag en handelen. Terwijl ik heus weet hoeveel verschillende lagen van bewustzijn en vooral ook onbewustzijn hier op aarde door elkaar leven.
Het staat echter zo ver ‘van mijn bed’, zo ver van mijn wijze van in het leven staan…. dat een deel in mij echt vol ongeloof en bijna shock is als zoiets je pad kruist. En het doet mijn hart zeer!

Het maakt  weer even heel bewust, hoeveel ‘halleluja’ verhalen en ervaringen er ook in ‘mijn wereld’  zijn, hoeveel doorgevingen en gedeelde ervaringen van ‘de nieuwe tijd’ er ook zijn dat we ‘zo goed op weg zijn’ en meer van die aard…..
De 3D realiteit staat daar op heel veel (-on-bewustzijns) lagen nog heel erg ver van af!!
En dat zie ik keer op keer opnieuw. En daarin zie ik zo de kloof tussen het zogenaamde ‘spirituele’ en de aardse dagelijkse realiteit (waar ik al vaker over geschreven heb).
Het helpt weer even in een heel aards perspectief te zien hoe essentieel het is gegrond te blijven, dicht bij je Zelf, in je eigen integriteit, maar ook realistisch.  Het helpt om heel diep betrokken te blijven bij de aardse realiteit.
En al is mijn realiteit op aarde van een heel andere dan andere, of ‘dit soort mensen’, we mogen het wel met elkaar samen zien te rooien.
Even los van welke persoonlijke uitnodigingen, uitdaging of groeistukjes die daar dan in zitten in hoe de reactie op zo’n situatie is die je Zelf geeft.

Er kunnen nog zoveel trillingsverhogingen zijn, die op ons allemaal effect en uitwerking hebben. Hoe de een of de ander daarmee omgaat, is totaal verschillend, en ook afhankelijk van de mate van bewustzijn.

Opnieuw dwarrelt een gedachte voorbij, een herinnering aan de wijze woorden van iemand die me aan het hart stond. Deze woorden, ruim 25 jaar geleden naar mij toe uitgesproken tijdens een stage periode, komen eens in de zoveel tijd weer  naar boven borrelen, in situaties als deze:

“Dat wat voor jou natuurlijk is, wat van binnenuit komt en de normaalste zaak van de wereld is… dat is dat voor een ander niet”.

Des te bewuster wij in zuiverheid en integriteit leven, veranderd dat natuurlijk ons leven, onze kijk, onze trilling, onze realiteit. Maar we dienen niet te vergeten dat er ‘daar buiten’ nog zoveel andere realiteiten zijn van waaruit mensen leven, functioneren, handelen en omgaan met elkaar. Realiteiten die lijnrecht op de onze staan.
Ook deze wijzigen mee met alle trillingsverhogingen. Ook ‘zij’ worden getriggerd in alle trillingsverhogingen. Hebben er alleen niet altijd bewust weet van, en juist dat creëert ‘rare stuiters’ en gedragingen.
Zelf al ben je hier zo bewust van, kan je je dus toch nog laten verrassen in de dagelijkse 3D realiteit in een dergelijke ervaring.  En zelfs al snap je nog zo goed van waaruit iemand onbewust handelt of reageert, we mogen echt leren om niet vanuit die kijk het gedrag van een ander daarmee te vergoeilijken, omdat we het ergens snappen, er in kunnen komen of zien vanuit welke wonden iets voort komt…

En daar waar ik wars ben van allerlei 3D regels en wetten die vaak gebaseerd zijn op afgescheidenheid, dualiteit, controle, de matrix en macht, zie ik weer even helder hoe belangrijk het is om in een bepaalde mate ‘leefregels’ te hebben. Dus ook in sommige gevallen een nieuwe wetgeving: als het gaat om integriteit.

Dat je niet wil wat jou geschied doe dat ook een ander niet!

© Willemien Timmer, 8-2-2018