20-02-2020 – Energetische update

 
Het maakt nogal wat los bij sommigen…. de spiegeling van verwond gevoel wat volop naar boven komt (effecten van afgescheidenheid en dualiteit) die niet langer weg te drukken of te negeren zijn. Deze opbouw is al enige tijd aan de gang, maar vind in de 20-02 een krachtige spiegelende werking. Verwond gevoel versus oorspronkelijk zuiver gevoel dat neutraal en oordeelloos is, worden daarmee aangeraakt.
 
Wanneer er nog veel ballast tussen zit is dat Oorspronkelijk Gevoel nog helemaal niet toe te laten en wordt je een speelbal van emoties of duale ervaringen.
Dan is er geen (zelf)bewustzijn of eerlijke reflectie, maar vieren overleefmechanismen hoogtij. Dat komt uitgelicht in de energie vandaag naar voren.
De ballast zoekt een weg naar buiten en wanneer je niet gewend bent deze (dicht) bij je Zelf te houden, worden het projecties, vormen het verhalen waarin je mee gesleurd wordt en voeren emoties de boventoon. Sterker dan ooit.
Je eigen emoties en angsten krachtiger dan ooit zul je ook weerspiegelt zien in je leefwereld, die een reflectie is van je innerlijk (perspectief met kleuringen).
 

Bereidheid om jezelf aan te kijken 

Wanneer er bereidheid is deze oude wonden, emoties of overleefstanden aan te kijken, door er bewust bij stil te staan, ze uit te nodigen om te doorvoelen (waarbij je zo neutraal mogelijk probeert toe te laten), vind er mogelijkheid tot ontlading, transformatie of heling plaats. En juist dat schept ruimte om hogere (Oorspronkelijke, onbevlekte, neutrale) Gevoelsstromen toe te laten. Daar waar ballast en wonden konden helen.
Deze Oorspronkelijke Gevoelsstromen zorgen voor een neutraler ervaren, dicht(er) bij je zelf, vanuit je midden, het kunnen toelaten zonder er in mee gesleurd te worden en vanuit hoger perspectief inzicht te ontvangen.
 
Van daaruit staat je hart meer open, is er meer empathie, begrip, voor de ander maar ook voor je zelf. Dan ontstaat ook meer zicht op eigen wonden en gekleurde perspectieven die daaruit voort komen.
 
De energie vandaag triggert. Dat moge duidelijk zijn. In de aanloop hier naartoe al. Maar vandaag vind dat zeker een hoogtepunt.
Het is niet bedoeld om ons (lees: ego) te pesten. Het is wel een kans om heel veel oud zeer dat je in afgescheidenheid vast houdt, te kunnen gaan doorzien en opschonen.
Daarvoor is echter wel een moment ruimte nodig, stilte, even tijd voor jezelf nemen. Een moment van stilstaan bij wat er in jou leeft, beweegt of aangeraakt wordt.
 

Keuze

Wanneer ego je voorwaarts doet bewegen, sta je niet stil bij en wordt het ook niet voelbaar en zichtbaar. Dan draait overleving op volle toeren.
En kan het lastig zijn uit die modus te stappen.
Ondanks dat behouden we altijd de Keuze. Keuze om dat oude patroon te doorbreken en de stilte op te zoeken, de confrontatie met het zelf aan te kijken en van daaruit tot ontlading en heling te komen.
Wees je bewust dat er altijd een keuze is, dat is de vrije wil. Zolang we daarvan bewust zijn, is elk proces of spiegeling om te keren.
Juist in de energie van vandaag. 20-02 heeft die krachtige spiegelende werking die ook aan kan zetten tot bewuster worden van die keuze vrijheid.
 
Kiezen voor niet langer je wonden of overleving leven, levert niet per direct op dat je er vrij van bent. Het opent wel een deur om daar anders naar te kijken en mee om te gaan. En zelfzorg te dragen voor je eigen proces van heling en transformatie. Dat is waar ieders verantwoordelijkheid ligt. En voorwaarde voor verdere groei en Meesterschap.
 

Bewustzijn

Soms heb je er simpelweg nog niet het bewustzijn op, dat je een keuze hebt. Dat je een moment gericht. Op jezelf kan pakken om de emoties tot rust te brengen en de focus weer te verplaatsen naar je midden, waar je niet langer speelbal van emoties of patronen bent maar dieper uitlijnt met je zelf. Dat een moment pas op de plaats maken helpt om weer even bewust te gronden, je ademhaling en energie tot diep in het bekken te trekken ipv hoog opgetrokken vanuit overleving, waardoor angsten, emoties of ego de boventoon kunnen voeren.
Daar dienen deze schrijfsels (en die van anderen) voor, om het weer even bewust in herinnering te brengen. Zodat het weer helder wordt dat er ook een ander perspectief is dan degene die met je op de loop gaat.
Natuurlijk is daar wel een stukje openheid voor nodig, wil het binnen komen.
Maar, als je tot zoverre hebt doorgelezen dan zit dat wel goed 😊 Dan is die openheid of bereidheid wel aanwezig.
Dan is het nu nog zaak om iet alleen de info tot je te nemen, maar er ook wat mee te doen. Zet het in voor jouw eigen groei, voor bevrijding van het oude.
In de 20-02-2020 poort kan dat tot prachtige ommekeren en dus transformatie leiden.
 
Ik wens ieder een prachtige krachtige Portaaldag toe, vol vernieuwing en bevrijding!
 
© Willemien Timmer, 20-02-2020
 
PS vanavond geef ik weer en afstand activatie en transmissie in de energie van dit portaal, meer info daarover vind je hier.