21-12-21 Portaal, een keerpunt

 

De langste nacht, de kortste dag van het jaar. Van hieruit gaat het licht dagelijks weer toenemen. Net voorbij een intense volle maan  van 19 december en vlak voor een kruising tussen Saturnus (controle) en  Uranus (vrijheid) op 24 december
Een keerpunt of kantelpunt vandaag. Het voelt een beetje als leven op het scherpst van de snede. Waarbij de uitnodiging telkens is om innerlijk de balans te (her)vinden en bewaren.

 

Krachtige portaalenergie

21-12-21 is ook een buitengewoon krachtige Portaalenergie, waarbij instroom van hogere lichttrillingen binnen komen in het collectieve veld. Een trillingsverhoging die ook gebaseerd is op innerlijk versterken van de verbinding  en balans tussen de man-vrouw energie (doe en Zijnskracht).
Het is het derde 3-3-3 portaal van de maand december (zie daarvoor ook eerdere artikelen van december op www.apofyliet.nl of zie onder dit artikel).

21-12-21 markeert de start van de winter, een tijd om dieper naar binnen te keren. Daar waar het de langste nacht is, leert dat je het licht binnen je weer dieper te ontsteken.
Het markeert de wedergeboorte van Ra, de zonnekracht, die vanaf dit punt in tijd weer gaat groeien. De Belofte dat vanuit het donker het Licht weer gaat toenemen, zelfs al gebeurd dat traag en heeft dat een natuurlijke timing nodig.

Kortom, er bewegen nogal wat rimpelingen door elkaar heen momenteel, die verschillende lagen en thema’s van ons wezen in beweging brengen. Aanrakingen om nieuwe groei, bewustwording en verbindingen met je grootser Zelf weer te bevorderen.

 

Balans en je midden

De energieen van deze periode vragen telkens van je om innerlijk de balans te vinden tussen uitersten, tussen polariserende krachten. In een wereld in chaos, je rustpunt en stilte te vinden. Niet (langer) weg te gaan bij je Zelf, maar diep verbonden te blijven. Om daar waar het donker is je innerlijk lichtje te laten schijnen. Van binnenuit belichten kan alleen als je in je midden bent. In balans dus en in je uitlijning met alles wie je bent (bewuste en onbewuste lagen).

Dat kan best een enorme uitdaging zijn momenteel, omdat het steeds helderder uitgekristalliseerd wordt in buiten-en binnenwereld waar de onbalans geleefd wordt. En welke effecten dit heeft. In jezelf en in de wereld. Zo binnen, zo buiten en andersom.

Mede daarom is het bewust naar binnen kern, in stilte, meditatie of simpelweg verbinden met jezelf en stilstaan bij wat er innerlijk in jou leeft, essentieel. Zo vergaar je meer bewustzijn over waar polarisatie innerlijk nog vat op je heeft, door jou heen geleefd wordt.
Dat geeft inzicht en handvatten in je groeirichting, waar is nog innerlijk werk te doen om balans te herstellen?

Heeft je hoofd de overhand of stuwen emoties je op jouw weg voort?  Is er angst die jouw perspectief en koers bepaald?
Kun je moeilijk zijn met wat is, geen overgave of vertrouwen voelen en of heb je telkens het idee dat je de kar moet trekken en in de actie blijven (om niet werkelijk in de stilte te zakken en te voelen)?
Voel jij je nog onderdrukt door externe macht en kun je jouw interne kracht niet voelen?
Resoneer je nog op van alles wat beweegt in het collectieve veld/de wereld om je heen en raak je daarmee de verbinding met jezelf kwijt? Ga je wankelen, wiebelen of twijfelen? Of zelfs overstag met dat wat je niet wilt?
Of kun je in het oog van de storm blijven, in balans dus?

Dit is de tijd om naar binnen te keren en jezelf eerlijk onder de loep te nemen!
Een tijd om eigen verantwoordelijkheid voor jouw proces te nemen, om je innerlijke authenticiteit weer te vinden vanuit rust, balans, stilte en bewustzijn.

21-12-21 biedt een keerpunt in alle patronen, wonden en processen die innerlijk het licht mogen gaan zien. Van donker naar licht. Van schaduw naar lichtkracht!

 

Afstand activatie in deze energie

Voor wie resoneert, verzorg ik vanavond weer een transmissie en afstand activatie in de energie van vandaag, 21-12-21 ter ondersteuning, bekrachtiging en verheldering van de instroom van licht en de eigen bewustwordingsprocessen, in het moment.
Je kan nog mee doen! Meer info vind je hier: https://apofyliet.nl/activiteit/afstand-activatie-21-12-21-portaal/
Heb een magisch keerpunt vandaag! Op naar het herrijzen van onze innerlijke Lichtkracht!

© Willemien Timmer, 21-12-21

 

Uit een eerder artikel over  het 12-12-21 Portaal, ter verheldering:

Polariteiten en vereniging van

De energie van het 21-12-21 portaal resoneert door in de vrouwelijke (1) en mannelijke (2) energieën en de verbinding tussen beide. Deze polariteiten of tegengestelde krachten vinden elkaar in het midden. De 12 energie stimuleert die verbinding en daar waar tegengestelde krachten samen komen ontstaat een nieuw veld. Een nieuwe trilling, potentie en energie. In de numerologie zie je dat terug in 1+2=3. Dit is wat we ook het Heilig Huwelijk noemen: vanuit de verbinding en versmelting van vrouwelijk en mannelijk, ontstaat het kind, het derde veld, die kenmerken van beide tegengestelde krachten in zich draagt, maar ook een totaal nieuw, ruimer bewustzijn is dat beide overstijgt.

 

De energie van de 3 en de 333 portalen

De 3 is gerelateerd aan de Goddelijk Kind energie. De onbevlekte energie van puurheid, onschuld, speelsheid, creativiteit, authenticiteit,  vrije stroming.
De energie van 21-12-21 is ook een 333 portaal en de driedubbele 3 is een bekrachtiging en meestergetal wat enorme trillingsverhogingen en beweging tot verandering inzet. Verandering en beweging om gestagneerde kind-energie om deze te bevrijden, transformeren en helen. Zodat onze authentieke kracht weer vrij kan komen. Je eigen Goddelijke Kind-stroom weer vrij kan stromen, waarmee je veel dieper in je oorspronkelijke energie kunt Zijn en leven.
Vele mensen zitten nog boordenvol gestagneerde en gewonde kind-energie, waardoor hun werkelijke licht, kracht en bewustzijn niet her-innert kan worden. Mensen niet hun plek in kunnen nemen, hun midden innerlijk kunnen vinden en de oorspronkelijke uitlijning met wie zij werkelijk Zijn kwijt zijn. Laat staan dat kunnen belichamen.

De 333 Portalen van december brengen een boost aan upgrades en stimulerende energieën om op 12-voudig niveau deze frequenties weer in herinnering te brengen. Voor ieder op een eigen passende manier, aansluitend op wie je Bent en jouw ervaringen op aarde.
Ieder krijgt daar zijn eigen portie van, zoals ieder momenteel ook sterker dan ooit een portie eigen pijnpunten, uitdagingen en groeiprocessen op z’n bordje heeft liggen.

De 333 portalen van december 2021 zijn 3-12-21, 12-12-21, 21-12-21 en 30-12-21.

© Willemien Timmer, 12-12-21