Alles is Liefde…. of toch niet?

Alles is liefde, een zin die vaak gezegd wordt. Maar is dat wel zo?
Als we kijken naar wat er momenteel op aarde gaande is en dan name is de 3D realiteit, zie ik heel veel zaken die niet Liefde zijn. Die eerder gebaseerd zijn op ego, macht, onderdrukking, afreageren, agressie, verdriet, onmacht, onvermogen en ongelijkwaardigheid.
Dat heeft niets met Liefde te maken.

Kijk ik op een ander niveau van waarnemen en ervaren, naar andere dingen die ook gaande zijn, maar veelal onttrokken aan het oog en hart van de medemens die vastgedraaid zit in de 3D matrix, ja dan zie ik in veel gevallen wel Liefde. In veel gevallen, ook (nog lang niet) overal.

Zoals ik al vaker de afgelopen tijd belichtte zijn de mogelijkheden (buiten de vernauwende 3D matrix) momenteel enorm. De intense trillingsverhogingen, de enorme downloads aan nieuwe energieen die het Oorspronkelijke in ons wakker maken. Die vernieuwing, verandering en transformatie brengen. Op weg naar de Eenwording van mens-zijn en hoger bewustzijn. En ja, die ook Liefde steeds sneller wakker maken en in herinnering brengen.

Een groter deel van de mensheid wordt wakker

Maar laten we realistisch blijven. Ongeacht dat juist door de 3D situatie nu meer dan ooit mensen ontwaken in bewustwording, is er nog steeds heel erg veel werk aan de winkel.
Die mensen/zielen die al jaren ‘wakker’  zijn en werken aan hun bewustzijn en bewustwording hebben al heel veel werk verzet om een pad te banen. Mede daardoor kunnen ook nu meer mensen wakker worden. Maar iedereen die pas ontwaakt heeft nog een bult werk te verrichten. Je bent echt niet ineens verlicht.

Het innerlijk werk dient verricht te worden om je te bevrijden van alle oude wonden, patronen, emoties en onbewustzijn.
Datzelfde geldt echter ook nog steeds voor de mensen die al langer ontwaakt zijn, ook zij lopen nog steeds het innerlijk pad, laagsgewijs, om meer en meer oude lagen te bevrijden en verruimen voor de indaling van meer hoger bewustzijn en de her-innering aan zuivere Onvoorwaardelijke Liefde. Hoewel dat steeds dichterbij komt, is dat een gestaag proces van steeds verdere verdieping. Nog niemand staat al aan de denkbeeldige ‘eindstreep’.

Ik bedoel, als je nu wakker wordt en gaat zien dat veel maatregelen op aarde niet relevant of proportioneel zijn om een vi-rus te bestrijden. Of wanneer je nu met een gedwongen naar binnen gaan in jezelf waardoor je nieuwe kwaliteiten, waarnemingen of gevoeligheden ontdekt. Wil dat nog niet zeggen dat je alle wijsheid en waarheid in pacht hebt over schepping en universum. Of, om het dichterbij te houden, weten wie je Bent. Dan nog is er een lange weg te gaan aan bewustwording en opschoning. Her-innering, omarming, integratie en uiteindelijk belichaming.

Onbewuste patronen van overleving, angsten, verdriet, massa beïnvloeding, narcisme, hypnose, verstrikkingen met familielijnen en maatschappij, verkleving met matrix en meer dienen allemaal nog aangekeken, doorzien en geheeld te worden. Op heel veel meer (onbewuste) lagen dan ons lief is. Om werkelijk vrijer te zijn van oude pijn en ruimte en openheid te scheppen binnen jezelf voor hoger bewustzijn. Pas daarmee komt er steeds meer her-innering aan wat echte Liefde wel is.

Dat wat de mens denkt te ervaren aan wat liefde is, is in feite een slap aftreksel, gevoeld in een verdichte wereld, van wat Liefde werkelijk IS.

Niet alles is liefde

De uitspraak ‘alles is liefde’ is een prachtig spiritueel sausje om weg te kijken van dat wat niet klopt, niet zuiver is, dat wat jezelf pijn doet om te zien en voelen, wat confronterend is, waardoor je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen of wat moeilijk te verteren is.
Het is niet gegronde spiritualiteit en in die zin weer een ego kunstje om niet werkelijk open te zijn met wat Is, niet werkelijk onderscheid te maken of je hart te laten spreken. Niet werkelijk vanuit bewustzijn maar meer vanuit onbewuste gemakzucht en ‘oude bedrading’ of onbewuste uitlijning met ego.

Gegrond en belichaamd bewustzijn ziet namelijk heel iets anders. Dat maakt onderscheid vanuit het hart en eerlijk voelen wat een creatie vanuit Bron/Liefde is en wat niet. Dat weet dat niet alles liefde is en dat we in een duale schepping leven. Waar ook gebrek aan liefde een plek heeft gekregen. En staat op vanuit Meesterschap en zuiverheid om grenzen te trekken waar zaken niet zuiver zijn.
Des te dieper hoger bewustzijn verankert is in menselijk bewustzijn, des te wijder gaan de ogen van het hart open. Des te helderder ga je waarnemen waar gedragingen vandaan komen, uit wat voor energieveld en onderliggende patronen, gevoelslagen, verwondingen, intenties en (on)bewustzijn.

Kinderen of mensen die mishandeld worden, jeugd wat zelfmoord pleegt, mensen die benadeeld worden, failliet gaan door toedoen van een overheid en het ‘grote reset spel’, mensen die beperkt worden in vrijheden, dierenleed, wreedheden tegen elkaar, de dieren, de omgang met de aarde, enzovoort, is geen liefde. Dat komt voort uit afgescheidenheid van Liefde en Bron. Uit afgescheidenheid met de magie en grootsheid van schepping.
Dat komt voort vanuit ego, vanuit emoties, vanuit onbewustzijn, vanuit overlevingsstrategieen, hebzucht, etc.
Dat is gebrek aan liefde op het aardse realiteitsniveau.

Dan nog kent de ziel wellicht Liefde. Maar wanneer gewond ego en het onbewuste het mens-zijn afsnijd van Bron, is het geen liefde wat tentoongespreid wordt. M.a.w. op aards vlak zie je die liefde niet terug in handelen, daden, woorden en voelen. Laat staan het belichamen van wat Liefde werkelijk is.

Niet voor lief nemen wat niet lief is

Dus als je jezelf hebt aangewend om de mantra ‘alles is liefde’ te blijven herhalen, is er nog heel veel liefdevol werk aan de winkel aan jezelf. Om te gaan zien waar je zelf nog weg kijkt, recht praat wat krom is, waar je liefdeloosheid in jezelf onbewust omarmt en accepteert als waarheid.
Niet normaal maken wat niet normaal is.  Niet voor lief nemen wat niet lief is!

Ja, er staat op een veel hoger niveau Liefde aan het stuur van ons leven, maar wanneer ego, afgescheidenheid en dualiteit de boventoon voert van het leven o aarde, wordt die Liefde uitgebannen om deze te ervaren op aards vlak.

Niet alles is Liefde in een wereld van afgescheidenheid.
Niet alles is Liefde, daar waar we afgescheiden zijn van Bron.
Niet alles is Liefde…. laten we dat nu vooral eens onder ogen gaan zien en erkennen…dan zijn we weer een stap dichterbij ons Zelf om te gaan ontdekken wat Liefde wel is!

© Willemien Timmer, 25-1-2021

Zie ook mijn boek ‘Belichaamd bewustzijn‘ voor heel veel meer inzicht en informatie hier over.