Alles komt aan het licht

Steeds meer ongeziene zaken komen aan het licht. Dat is al jaren zo maar de afgelopen tijd lijkt dat sterker dan ooit gaande te zijn. Niet onlogisch in een wereld vol onenigheid, chaos en verdeeldheid. Niet onlogisch in een periode waarin de weeën van de geboorte van de nieuwe aarde steeds sterker worden.

Alles wat het licht niet kan verdragen en liever in de schaduw zou blijven, wordt toch belicht en zichtbaar. Hoeveel weerstand het ook biedt.
De trillingsverhogingen die steeds krachtiger doorzetten schijnen het licht op het verborgene en dit zal alleen maar krachtiger gaan worden verteld mijn gevoel.
Alles wat niet resoneert op zuiverheid, integriteit, eerlijkheid,  pure Bronkracht gaat gezien, gevoeld en herinnert worden. Belicht dus zodat het bewust kan worden.
Dit geldt zowel intern als extern.

Stapsgewijs proces

Hoewel dit proces in stappen verloopt, steeds een beetje meer waarheid dat op tafel komt, gaat de versnelling hiervan opvoeren. In feite is dat wat we momenteel ook in binnen- en buitenwereld zien gebeuren. Op alle vlakken van leven. Politiek, spiritueel, in relaties, vriendschappen, werksfeer, etc.
Er zit niet meer een decennium of zelfs een eeuw tussen voordat misstanden belicht en zichtbaar worden.  Het gaat steeds sneller, laag voor laag elkaar opvolgend.
Want alles wat krom, verdraait, weggemoffeld, onzuiver en of verstopt is wil terugkeren naar de kern van waarheid.

Dat kan echter niet allemaal in één klap tegelijkertijd, dat zou niet te behappen zijn voor het collectief veld en de massa.
Dat zien we nu al, er is immens veel cognitieve dissonantie in de mens aanwezig. Als je eeuwen in van alles geloofd hebt, keer je dat niet van de ene op de andere dag om. Als je een leven lang in van alles geloofd hebt, keer je dat ook niet van het ene op het andere moment om.

Verbinding

En ook hier valt en staat dit proces met de verbinding met jezelf. Des te meer verwijderd je bent van je zelf, des te meer hecht je waarde aan wat de buitenwereld doet of verteld. Bijv. Als je geen verbinding kunt voelen met jouw eigenwaarde of bestaansrecht, dan ben je afhankelijk van de goedkeuring of afwijzing van de buitenwereld om jouw waarde te bepalen. Dat voelt onveilig en maakt onzeker. Echt op eigen benen staan lijkt onmogelijk, want dat vertrouwen ontbreekt volledig. In feite ben je dan ook werkelijk kwetsbaar want de ander kan je ‘maken of breken’.

Wanneer je geloofd dat je je hart en gevoel volgt, maar niet werkelijk in zowel hart als buik aanwezig kunt zijn met bewustzijn, kan het maar zo zijn dat je op een gegeven moment gaat merken dat dit ‘hartgevoel’ niet klopte. Omdat emotionele programmering of oude gevoelswonden niet aangekeken en geheeld zijn en je ‘foutieve’ gevoelsinformatie aan signalen hebben gegeven. Die je helemaal niet naar meer innerlijke vrijheid leidden maar juist naar meer van hetzelfde wat je niet wenste.
In dat geval hebben oude emoties en daaruit voortkomende onbewuste overlevingspatronen je aangestuurd, en niet je hart.

Emoties en gedachten

Hoewel we op vele vlakken uit verbinding zijn gegaan met ons Zelf, wil ik bij deze graag één van de vele facetten daarvan belichten die vaak op dagelijkse basis aan de orde is.
Zowel emoties als gedachten zijn vaak onbewust afgestemd op oude programmering. Op wat je ooit eerder ervaren hebt, wat je aangeleerd hebt gekregen van ouders, opvoeding en maatschappij en wat overtuigingen en ervaringen zijn van andere (veelal onbewuste) levens.
Emoties en gedachten besturen de meeste mensen in hun kleuring van ervaring, ‘voelen’  en handelen.
Gewonde emoties en gedachten zijn bijproducten, ontstaan vanuit ervaringen die vaak pijnlijk of onveilig waren. Deze kunnen getriggerd worden door ervaringen in het nu, zelfs al zijn eerdere ervaringen onbewust. Deze vertellen je in situaties in het nu waar je het als onveilig ervaart en zetten dan je vecht-bevries- vlucht reacties (overleefstanden) aan. En deze bepalen dan je handelen en reactiepatroon.

In essentie, van oorsprong, zijn emoties en gedachten gereedschappen of hulpmiddelen van ego zelf, die handig kunnen zijn bij de vormgeving van je zielspad op aarde. Deze verschaffen je informatie over het zielspad en de ervaringen die je hierin opdoet.
Vanuit de oorspronkelijke bedoeling en kwaliteiten van deze onderdelen van mens-zijn, zijn deze gereedschappen waardevol.
Echter, door de vele verdraaiingen en vallen in bewustzijn, is hun werking vervormt geraakt en ondervinden we vaker hinder hiervan. Zelfs als dat onbewust is. Emotionele- en cognitieve dissonantie is daar slechts één voorbeeld van.
Emoties en gedachten worden zo vaak een stoorzender van onze oorspronkelijke Zijnskracht en de gereedschappen die we van daaruit mee naar aarde en mens-zijn mee genomen hebben. Ze staan de verbinding met het ware Zelf in de weg en belemmeren deze.
(Meer verdieping hierover lees je in mijn boek Belichaamd Bewustzijn).

Verschillen tussen emoties en oorspronkelijk (hart) gevoel

Om emoties de boventoon en aansturing te laten voeren over het leven hoef je niet aanwezig te zijn in je buikgebied of onderlichaam. Zij staan juist aan het stuur, waar jij niet ’thuis bent’ in je eigen lichaam en energie. Dat is de overlevingsstrategie die dan ‘aan’ staat. Wanneer je wel ‘ thuis bent’ ( met bewustzijn ingedaald en aanwezig) in buik en onderlijf, en de onderste chakra’s ontstaat steeds meer groei en dus bewustwording op waar je oude patronen de overhand hebben en waar je oorspronkelijk gevoel (bewustzijn) aan het roer staat.

Oorspronkelijk gevoel kan weer aan het licht gaan komen (ontdekt, bevrijd en ontwikkeld) wanneer je de moed hebt om te zakken dwars door al die lagen van oude angst, pijn en verdriet heen die opgeslagen liggen in je onderlichaam en onderste chakra’s. Zolang deze niet aangekeken en aangeraakt wordt, maar er van weggelopen wordt of je er uit wegdraait, blijven overleefstanden en onbewuste patronen aan het stuur van je leven staan. Jij bent dan ‘niet thuis’  dus iets of iemand anders neemt de ‘innerlijke leiding’ over.
Je kan je flink vergissen in het denken te voelen dat je hart dan tegen je ‘spreekt’, dat je je gevoel volgt. Terwijl het in feite oude ervaringen, wonden of overleefsystemen zijn die je ‘signalen’ sturen.

Emoties en van daaruit ontwikkelde patronen zijn gebaseerd op overleving en zelfbehoud van het mens-zijn. Gebaseerd op onveilige en onbewuste ervaringen.
Oorspronkelijk gevoel is afgestemd op je hoger bewustzijn en zielspad wat je bewandeld. Oorspronkelijk gevoel is gebaseerd op zielswijsheid, verbinding met eigen blauwdruk en Bron.

Februari 2021

Februari 2021 draagt de potentie en mogelijkheden in zich om innerlijk meer licht te werpen op deze zaken intern. Om te gaan onderzoeken waar jij innerlijk nog afgestemd bent op overleving en of waar je oorspronkelijke gevoelsblauwdruk al aanwezig is of waar dat verder ontwikkelt kan worden.
Dit vergt soms moed om te zakken voorbij pijn en verdriet. Om te stappen uit de oude verhalen die emoties en gedachten je telkens voorhouden. Om te stappen uit verhalen van de buitenwereld. Om werkelijk verbinding te gaan maken met buik en basis en jouw kracht en kwaliteiten in die gebieden de ruimte te geven om zich te laten voelen.
Om werkelijk te gaan ’thuis komen’ in deze veelal onbekende en onbewuste gebieden binnen je Zelf.
Zodat afhankelijkheid in welke vorm dan ook, van de buitenwereld en het collectief veld, doorzien en geheeld kunnen worden.
Van daaruit zal je steeds meer echt op eigen benen, op eigen lichtkracht, op eigen innerlijke waarheid en oorspronkelijk gevoel kunnen varen door je leven heen.

Terwijl er in de buitenwereld steeds meer structuren aan het licht komen die vastgezet hielden of houden aan groeps-/collectief bewustzijn en dus niet op eigen benen zetten, is dit innerlijk ook gaande.

Schaduwagenda’s van de buiten- en binnenwereld komen zo steeds meer aan het licht. Wat aan het licht komt verandert je perspectief, brengt bewustzijn en zorgt ervoor dat je andere keuzes kunt maken. Bewuste keuzes!
In plaats van onbewuste keuzes die gemanipuleerd worden door interne of externe factoren van angst, afgescheidenheid en gebrek aan verbinding met je Oorspronkelijke Zijn.

Wanner wij meer hiervan vrij komen, gaan we meer in onze authentieke kracht staan, in lijn met Bron en oorspronkelijk gevoel wat feilloos verteld wat klopt en wat niet. Wat zuiver is en wat niet. Waar we bevattelijk zijn voor manipulaties omdat we simpelweg ‘niet thuis zijn en de deur open hebben laten staan voor ongewenste inbrekers’. Waar jij niet thuis bent in jezelf, maar de deur niet afsluit kan jan en alleman binnen komen en jouw stuur (over je leven, gevoel, etc.) overnemen.

In buiten- en binnenwereld wil alles wat niet oorspronkelijk is aan het licht komen. En dat gebeurd ook.

Want het is tijd om thuis te komen in je oorspronkelijk gevoel en Zijn, dan kan niets (intern) en niemand (extern) je nog voor het lapje houden. Dan vaar je werkelijk op jouw innerlijk kompas!

©  Willemien Timmer, 10-2-2021