Angst, een slechte raadgever

 
 
Nu de prikjes-gekte is begonnen krijg ik van meerdere kanten de vraag wat ik daar over te zeggen heb of vragen mensen om advies of richting in wat voor hen het beste is. Nu heb ik wel degelijk mijn eigen mening en gevoel daaromtrent gevormd, maar ondanks dat voel ik dat ik mensen niet daarmee wil ‘opzadelen’ of daarmee mensen wens te beïnvloeden in de keuze van wel of geen prikkie. Dat is namelijk aan ieder zelf de keuze en de eigen verantwoordelijkheid bij die keuze.
 
Ik heb tot nu toe daar dus ook verder niets naar buiten gebracht omdat ik me uit de 3D en ego discussies waar dat vaak toe leidt wil blijven. Simpelweg omdat ik weiger om strijd daarover aan te gaan, Ik kan mijn energie wel beter gebruiken, juist nu meer dan ooit, voor het bewustzijnswerk wat deel is van mijn pad. De wereld is inmiddels zo sterk verdeeld dat het hoe dan ook uitloopt op een discussie met hoog oplopende emoties bij velen. Tenminste dat is wat ik doorlopend op internet zie gebeuren. Ik weiger mijn energie daar aan te verspillen en mijn trilling daardoor te verlagen. Die kan je respecteren of niet, daar kan je het mee eens zijn of niet. Daar kan je wat van vinden of niet. Dat maakt me niet uit. Dat is mijn bewuste keuze in de zorg voor mijn Zelf en het pad wat ik te bewandelen heb in deze tijd op aarde.
 
En toch krijg ik nu al meerdere vragen van mensen die van mij graag advies willen, of mijn zienswijze wensen te horen om het prikkie. Dus heb ik besloten er eenmalig een artikeltje aan te wijden zodat ik daar naar kan verwijzen en niet telkens vragen hoef te beantwoorden omtrent deze kwestie.
 
Ik zie veel mensen op internet waarschuwen, om zich heen schreeuwen om hun eigen mening en zienswijze te verkondigen. Zowel voor als tegen. En beide veroorzaken nogal wat verwarring bij veel mensen. Mensen raken aan het twijfelen wanneer ze van beide kanten informatie tot zich nemen. En weten daardoor niet meer wat te geloven of wat resoneert op hun innerlijke waarheid, bij de besluitvorming tot een prikkie.
Waarom? Omdat het schreeuwen van beide kanten veelal gebeurd vanuit emoties, vanuit (vaak onbewuste) angst. En daarmee wordt een enorme lading mee gegeven aan de boodschap die verkondigt en rond geschreeuwd wordt.
 
Ik bedoel, ik heb het dan niet over de mensen die al zo gehersenspoeld zijn dat dat ze denken een vrije keuze uit eigen wil te maken, maar in feite zo geïndoctrineerd en bespeeld zijn dat er geen vrije wil meer aan te pas komt. *** Zij twijfelen over het algemeen ook niet en volgen klakkeloos de massa en reclamecampagnes die we inmiddels rijk zijn omtrent de prikkies. 
Nee, ik bedoel dan de mensen die de weg kwijt raken en aan het wiebelen gebracht worden doordat er meer bereidheid is om ook te kijken naar zowel de msm als alternatieve berichtgeving. Deze berichtgeving ligt vaak ver uit elkaar en is bijzonder tegenstrijdig. Waardoor die twijfel dan ook sterker ontstaat.
 
 

Informatie van buiten of binnen

 
Besef je echter dat het hierbij telkens gaat om berichtgeving van BUITEN je. informatie bombardementen die op je afgevuurd worden. maar die niet van je innerlijk uit komen, maar uit de buitenwereld.
Zoals ik telkens al voel en aangeef, deze tijd is een ultieme initiatie in het vinden van je eigen pad. Juist te midden van deze chaos waarin de polarisatie enorm is. Als je dat niet gewend bent of afgeleerd hebt, is dat een behoorlijke klus en uitdaging.
En toch is daar de uitnodiging in deze tijd om je eigen weg juist nu te vinden. Om weer her te verbinden met wie jij bent, met je hart met je gevoel, met je lichaamsbewustzijn. Via intuïtie weten we namelijk van BINNEN uit feilloos wat voor ons klopt en wat niet.
De meeste mensen hebben echter niet geleerd (of afgeleerd) hoe we kunnen navigeren op intuïtie en bewustzijn. En daar start het nu natuurlijk. Nu is dat essentiëler dan ooit!
 
Want de antwoorden liggen besloten in je Zelf, niet in de buitenwereld. Niemand anders dan jij zelf bent verantwoordelijk voor de keuze die jij maakt: wel of geen prikkie. Bij die keuze horen ook de gevolgen die de buitenwereld daar aan gekoppeld heeft. Ongeacht of dat zogezegd positief of negatief uitwerkt.
We worden uitgedaagd om ons eigen standpunt daarin in te nemen, vanuit een doorvoelde keuze en niet vanuit een klakkeloos volgen van wat de buitenwereld je om de oren smijt. Daar ligt onze verantwoordelijkheid nu. Daar ligt de uitnodiging en uitdaging nu.
Je eigen innerlijke verbinding herstellen om van uit je hart, ziel, bewustzijn jouw antwoord te vinden.
 
 

De angststroom is altijd een slechte raadgever

 
De buitenwereld die angst zaait, via welke informatie stroom dan ook, is altijd een slechte raadgever. Het haakt linksom of rechtsom aan op de onbewuste angsten die we allemaal toch nog ergens dragen. Of dat nu de angst voor de dood is, voor het leven, voor afwijzing, voor beperking, buitensluiting of wat dan ook. Angsten kennen we allemaal. Nog niemand is daar volledig vrij van, want ons onbewuste is immens groot en kent nog vele laagjes oude herinneringen die triggers zijn om angst en twijfel omhoog te halen. (Met de bedoeling om het te doorzien, doorvoelen, transformeren uiteraard).
 
Dus in die zin is twijfel al een mooi signaal. Het betekend dat je niet klakkeloos mee gaat in wat de buitenwereld je verteld om te (moeten) doen. Het betekend dat je kritisch nadenkt en wenst te voelen wat voor jou een juiste keuze is. Dat is helemaal positief, want daarin is groei zichtbaar.
Dat je daarmee het antwoord nog niet weet is in die zin niet erg, dat is de volgende stap.
 
 

Twijfel

 
Laatst hoorde ik zeggen door iemand: ‘bij twijfel, gewoon doen’. Tja, dat kan, als dat werkelijk je innerlijke gevoel en intuïtie is. De mijne is precies andersom: ‘bij twijfel, niet doen’. Dat is eigen gemaakt na vele ervaringen waarin ik eigenwijs was en niet luisterde naar twijfel en toch ging doen. Elke keer ging dat faliekant fout. Dan leer je vanzelf om juist wel te gaan luisteren, ook naar een signaal als twijfel, wat uiteraard een diepere boodschap in zich draagt. En wat uiteindelijk voortkomt uit intuïtie en hoger bewustzijn.
Het wil niet zeggen dat dat dan ieders waarheid zal zijn.
Misschien is de dame van deze uitspraak wel op een andere manier bedraad en werkt dat voor haar hetzelfde, zoals het voor mij ‘niet doen’ werkt. Daar kan en wil ik niet over oordelen. Dat is echt een interne kwestie binnen jezelf, wat werkelijk van binnenuit komt en hoe je ervaringspad verloopt.
 
Verbind je bewust met je lichaamsbewustzijn, intuïtie en hoger bewustzijn
Ieder heeft intuïtie, gevoel, lichaamsbewustzijn en hoger bewustzijn wat signalen genoeg afgeeft. Deze zijn echter subtieler dan de vaak schreeuwerige gedachten en emoties die meestal op de voorgrond staan te brullen en meestal de overhand hebben. De maatschappij en samenleving heeft ons veelal geleerd die subtiele impulsen te negeren of er niet naar te luisteren en de gedachten en emoties meer voorrang te geven. Zij staan immers toch al vooraan.
Bedenk je echter dat de gedachten en emoties veelal gekleurd zijn door overlevingsmechanismen emotionele- en mentale programmering voortkomend uit vallen in bewustzijn (onbewustzijn dus) en reagerend op angst, overleving, niet buiten de groep vallen, geen buitenbeentje willen zijn i.v.m. overlevingskansen, etc.
Mede daarom speelt de media hier krachtig op in. Een leuke stoorzender om je intuïtie nog verder in de achtergrondruis te laten verdwijnen. Mede daarmee worden de onbewuste angsten steeds sterker getriggert, het reptielenbrein werkt overuren in het bombardement van emotionele (angst)voeding om de massa een richting op te sturen.
Juist dat mag en signaal zijn! Een signaal om naar binnen te keren, her te verbinden met gevoel en intuïtie, hoger bewustzijn, lichaamsbewustzijn en innerlijke wijsheid. Om te gaan (leren) luisteren naar wat jouw binnenwereld hier over te vertellen heeft, los van de buitenwereld.
 
Als je hierin al meer getraind bent zou je je energetisch eens op afstand kunnen verbinden met de trilling van het energieveld van het prikkie, om te gaan voelen wat deze jouw bewustzijn aan informatie geeft. Om te gaan voelen wat deze trilling met jouw lichaam(sbewustzijn), verbinding met je Zelf, hoger bewustzijn, gevoel en mens-zijn doet. Dan laat je je niet adviseren door de buitenwereld, maar door je eigen innerlijke wijsheid en waarheid. En dat zorgt dat elke twijfel wordt weggenomen, want je beste adviseur is jouw innerlijk.
 
Ik wens ieder een eigen-wijze keuze toe, vanuit bewustzijn en afstemming op je eigen zielspad!
 
© Willemien Timmer, 8-1-2021
 
***Wat ik daarmee bedoel is wel precies zoals ik het zeg. ik zie heel veel mensen die volledig bij zichzelf weg zijn en die daarmee letterlijk andere ideeën geïmplanteerd krijgen door de propaganda in de wereld van de pro-vaccins regering. Waarbij geen kritisch of zelfs helemaal geen nadenken meer is. volg gedrag, slavengedrag, alleen maar meedeinen op het groepsbewustzijn wat verwond is en ‘wij doen het samen’ als emotionele programmering. daar kan ik niets anders van maken dan hersenspoeling. Want eigen bewustzijn is uitgeschakeld. dat kan een mening/ oordeel zijn, maar zo bedoel ik het niet, maar ik neem het ook letterlijk waar in energie. En is misschien confronterend maar is wel wat het is vanuit mijn perspectief wat ik zie gebeuren.