Barensweeën van een nieuwe wereld

Dusssss….. Gister schrijf ik iets over censuur en ‘afstraffing’  wanneer je ander nieuws dan de mainstream belicht, en prompt zie ik overal filmpjes en berichten (zelfs van artsen) opduiken die gecensureerd blijken te worden wanneer zij een andere boodschap afgeven of kritische vragen stellen over wat er wereldwijd gaande is.

Vorige werk had ik een artikel gelezen over ”complottheorieën’  en prompt de dagen erna krijg ik alleen nog maar schreeuwberichten van die aard op mijn tijdlijn en een enorme hoeveelheid vriendschapsverzoeken van mensen die veelal vanuit (merendeels onbewuste) angst en emoties dergelijke berichten overvloedig verspreiden…

En in voorgaande weken heb ik al vaker soortgelijke waarnemingen gedaan.

Alles wil bewust gezien worden

Heel bijzonder wat er allemaal gebeurd en hoe er op vele fronten gemanipuleerd wordt. Maar ook hoe daarin massaal mee gestroomd wordt. Onbewuste angst vanuit oertrauma’s wordt geprikkeld en diepgaand geactiveerd van waaruit mensen allerhande ‘gekke sprongen maken’  en gaan reageren.

Het wordt allemaal zichtbaar zo door de loop van deze tijd heen. Tenminste wanneer je dicht bij jezelf blijft en in verbinding blijft met wat er in de diepte en hoogte in jouw Zelf leeft. Vanuit die uitlijning kun je er oordeelloos naar kijken zonder erin mee gezogen te worden. Het is allemaal een kwestie van bewustzijn en bewustwording.
Het bezinksel op de bodem ( van het onbewuste) wordt flink opgewoelt, zodat steeds meer mensen bewust (wakker) kunnen worden!

Menselijk perspectief en beleving

Laat ik voorop stellen dat mijn aardse ik ook geen voorstander is van alle macht en controle die momenteel uitgeoefend wordt. Van een wereldwijde ‘oorlog’ die allang niet meer om een onzichtbare microscopisch kleine vijand gaat. Maar om heel andere zaken.
Dat ik als mens ook geen wens heb om nog sneller internet, verplichte prikjes en geen vrijheid van meningsuiting of beweging te hebben. Dat ik als mens ook wel degelijk bewust ben dat er vele agenda’s uitgerold en zichtbaar worden die al duizenden jaren domineren in het kader van macht en ongelijkwaardigheid.

Maar ‘ik als mens’ is ook steeds dieper aan  het wakker worden, de kloof tussen menselijk en hoger perspectief aan het overbruggen, in de verbinding met de hogere zelfdelen en ga daarmee in mens-zijn ook steeds hogere perspectieven waarnemen en ervaren. En die laten heel andere dingen zien die aan het gebeuren zijn.

Oertrauma’s van afgescheidenheid en onderdrukking worden uitgespeeld, gezuiverd en bewust. Oertrauma’s niet alleen gerelateerd aan de tweede wereldoorlog of Atlantis, maar veel verder terug, ook de Galactische Oorlogen en alle effecten van dien.
Alles wat de kloof tussen oorspronkelijk mens-zijn en Bronuitlijning en verwond, verdwaald, scheefstaand mens-zijn in stand houdt, trilt op haar grondvesten en wordt wakker getrild. Oertrauma’s die scheefstand en afgescheidenheid in stand houden en verhinderen om te her-inneren wie wij werkelijk Zijn.
We zijn hierdoor zo geïdentificeerd geraakt met scheefstand en krachteloos zijn, verwijdert zijn van je Zelf dat we deze tijd vooral heel sterk beleven vanuit dat gewonde mens-zijn. Waardoor we in allerhande gedachten- en emotiestromen stuurloos heen en weer geslingerd worden.
Maar dat is geen oorspronkelijke resonantie, het zijn de effecten en wonden van afgescheiden bewustzijn.

Blijf in uitlijning met je zelf

Het enige wat helpt, als 3D mens, is bewust je focus richten. Blijf je ogen en hart open houden! En blijf in je uitlijning met je Zelf, je hart, gronding en hogere uitlijning terug stappen, telkens opnieuw.
Dan blijf je of kom je steeds meer in je neutraliteit en kun je vanuit een hoger perspectief en met ruimere blik kijken en ervaren wat er gebeurd, dan neem je waar zonder dat emotiegolven je doorspoelen of weg sleuren van je verbinding met jezelf en je elke ‘kritische blik’ verliest.

Er is nog altijd die Goddelijke sturing (ook in ons), die ook nu aanwezig is en dit wereldwijde proces dirigeert. Die dieper dan ooit waarheid van onwaarheid scheidt, die schaduw en verborgen agenda’s aan het licht brengt, die vals licht aan het licht brengt en ook het licht belicht vanuit hoeken die eerder ongezien (onbewust) waren.
In verbinding met jezelf en in je uitlijning blijvend is dit ook te voelen en te ervaren. Misschien nog niet doorlopend, maar in  momentopnames. Maar dat is juist waar we in sneltreinvaart naartoe aan het groeien zijn in deze tijd.

Barensweeën

We leven in een heel bijzondere tijd waarin alles naar de oppervlakte komt. Waarin eerst bewustwording plaats vindt om vervolgens steeds meer uit het gevangenschap van (innerlijke en uiterlijke) matrix, dualiteit, onbewustzijn en vastgezette macht, controle en patronen die beperken te kunnen stappen.
Hoewel de angst voor een totaal gecontroleerde en bestuurde wereld groot is bij velen, zijn ook dat ‘slechts perspectieven’ gebaseerd op eenzijdige belichting, oertrauma’s die spreken omdat ze omhoog komen, en dus angst en emoties en niet het overkoepeld zicht.
Tevens is het de kunst om ook hierin in je midden en rechte lijn te Zijn en blijven. Want dan steek je niet je hoofd in het zand maar deint ook niet mee in onbewuste stromingen en aanhakingen.
Pas van daaruit wordt voelbaar wat jouw bijdrage hierin kan zijn in deze wereld in transitie, waar je wel of niet dient te handelen, spreken, reageren of Zijn.

Heb vertrouwen en richt de aandacht naar binnen

Elke nieuwe geboorte gaat gepaard met barensweeën….zo ook de geboorte van de Oorspronkelijke Mens en daarmee van een nieuwe wereld!

Heb vertrouwen in je Zelf, in je hart, je waarnemingen van daaruit, in je verbinding, in de Goddelijke Stroming en Dirigentie, de Bronkracht die door alle creatie heen stroomt. Ongeacht wat er in je en om je heen aan het licht komt nu, in deze tijd. Besef je dat de meeste aanhakingen voortkomen uit het angstige menszijn, emoties, gedachten en de onbewuste aanhakingen op het groepsbewustzijn die als een kolkende zee in beweging is.

Besef je dat er evenveel perspectieven en belevingswerelden zijn als multidimensionale lagen in het eigen bewustzijn. Welke lagen staan aan het stuur van je leven?
Pak jij je kracht of verlies je deze? En zet je je hoger bewustzijn bewust vanuit keuze aan het stuur of laat je je leiden door wat er gebeurd in de buitenwereld?

Vraag jezelf af wat werkelijk resoneert op je hart en bewustzijn en wat binnen spoelende golven van het collectieve veld zijn  die je aardig kunnen doen wankelen.
Het zijn allemaal kansen, in deze examentijd en snelweg naar bewustwording, op het verhelderen van elke vorm van niet bij je Zelf, in je uitlijning en in je midden zijn. En hoe we daar weer in aanwezig kunnen Zijn!
In Liefde, in Eenheid, in kracht, in gelijkwaardigheid in diversiteit, in eigen  Meesterschap en in eigen rechte Bronuitlijning zonder scheefstand en met overkoepelend overzicht.

Stay strong. Stay awake. Stay in tune!

© Willemien Timmer, 12-5-2020

Ondersteuning nodig in deze roerige tijden? Kijk eens rond op mijn website. Ik bied vele mogelijkheden aan om je op jouw passende manier bij te staan.  Bijvoorbeeld via persoonlijke consulten of workshops.