Be-vrij-dingsdag en het 5-5 Portaal

 

Vandaag, 5 mei, viert Nederland bevrijdingsdag. Een feestdag in nagedachtenis aan een heftig oorlogsverleden en de bevrijding daarvan. Terwijl op vele plekken ter wereld nog altijd oorlog aan de orde van de dag is en vrijheid geen vanzelfsprekendheid is.

Vrijheid vieren als thema, terwijl de wereld in vuur en vlam staat en bombardementen levens weg vagen? Ja, ook op dit moment.

Overigens lijkt vrijheid een vrij relatief begrip ook in deze tijd waar ook in Nederland steeds meer vrijheden weer afgenomen worden en een strakke controle het land probeert te regeren. Denk aan vaccinatieplicht, 5G, dieren- en mensenleed in vele vormen, big pharma, het bankensysteem en vele andere zaken die aan het grote publiek voorgeschoteld en gepropagandeerd worden.

Waar vrijheid voor een deel betekend dat iedereen zogezegd een mening mag hebben en uiten, maar waarmee steeds opnieuw meer strijd, dualiteit en ego hoogtij vieren.

Vrijheid lijkt een mooi vaandel, maar in hoeverre is er werkelijke vrijheid wanneer de vrije keus steeds verder afgenomen wordt? Wanneer een groot (veelal onbewust) deel van het volk bespeeld en gemanipuleerd wordt in hoe zij moeten denken, voelen, handelen? Hoe het slaaf zijn van een zieke minderheid van geest die de touwtjes in handen heeft, terwijl zij niet begaan zijn met de massa, maar trouw aan een eigen verborgen agenda.

Als je het vanuit dit dagelijks leven (3D) perspectief bekijkt, lijkt vrijheid alsnog ver te zoeken. Viert dualiteit (strijd) nog altijd hoogtij. Alleen is het decor veranderd en dien je soms dieper (bewuster) te kijken, wil je het kunnen zien.

 

Vanuit een ander perspectief

En toch….wanneer je het van een ander (multidimensionaal) perspectief bekijkt, misschien niet op massa niveau, maar kleinschaliger, is er een enorme bevrijding aan de gang.

Bevrijding van innerlijke strijd, slachtoffer-en daderrollen, van slaaf zijn van oude machten, van oude overleving, ego en dualiteit-identiteiten in het innerlijk.

Er is een enorme groei in wakker worden in bewustzijn gaande waardoor mensen zich los gaan maken met alle geïdentificeerde rollen en patronen en zich gaan  herinneren wie zij werkelijk zijn. Het is een immens ont-wikkel proces om de oude wikkels te verwijderen en het hart weer te laten spreken en stralen, vanuit eigen origine en oorspronkelijke kracht.

Vrijheid is al eonen niet meer vanzelfsprekend. Zo beneden, zo boven en andersom! Vrijheid van Zijn en vrijheid in menselijk zijn.

Vanuit een hoger perspectief kleven daar allerlei redenen en oorzaken aan. “Geschiedenissen” van vele ervaringen in schepping, zoals verschillende momenten van val in bewustzijn, oorzaak en gevolg. Daar ga ik op dit moment even niet dieper op in, want daar is te veel over te zeggen.

 

Focus op vrijheid

Wanneer je bovenstaande perspectieven naast elkaar neer legt, zie je opnieuw de kloof die er nog ligt tussen onvrijheid in het dagelijks leven. (Hoewel we tot op zekere hoogte in Nederland qua vrijheid zeker niet te klagen hebben t.o.v. vele andere landen wereldwijd). En onvrijheid versus vrijheid op een hoger niveau wat zich steeds verder aan het ont-wikkelen is.

In verhouding is het wezenlijk nog altijd een relatief kleine groep zielen die aan het ontwaken en ontwikkelen is naar innerlijke bevrijding, wereldwijd gezien.

Dus hoe hypocriet het voor sommigen ook lijkt te zijn, om op 5 mei de vrijheid te vieren terwijl er in vele landen nog oorlog is, blijft het in mijn gevoel een belangrijk gegeven. Ongeacht hoe jouw persoonlijke perspectief op Bevrijdingsdag ook is. Wil je de bevrijding van de oorlog vieren? Prima. Wil.je de innerlijke bevrijding (ontwaken in bewustzijn) vieren? Ook prima. Wil je stilstaan bij daar waar we nog niet bevrijd of vrij zijn? Ook prima!

Als de focus maar op vrijheid en bevrijding mag liggen, in welke vorm dan ook. Hoe meer mensen hun focus en aandacht daaraan geven  hoe meer energie naar het thema vrijheid en bevrijding stroomt. Collectief brengt dat een beweging in gang die meer dan essentieel is in de hele wereld.

Ja, ook als klein land op de wereldkaart, kan dat een stukje beweging op gang brengen in het collectief. Beweging met meer bewust worden op vrijheid versus onvrijheid. Met meer compassie, hoop, erkenning voor vrijheid en ook onvrijheid die nog volop manifest is op aarde. Het kan hopelijk ogen en harten openen.

 

Het 5-5 portaal valt samen met Bevrijdingsdag na nieuwe maan

 Het 5-5 Portaal valt jaarlijks samen met Bevrijdingsdag, en dat geeft een krachtige stuwing van energie en trillingsverhoging.

De 5-5 codering is gerelateerd aan de Christus Bewustzijnstrillingen, de 5D frequenties en het vermogen ons Zelf te gaan her-inneren in een oorspronkelijk versie van wie we Zijn. Liefdevolle, respectvolle Goddelijke Wezens die op een hoog bewustzijnsniveau Een zijn. Maar op aarde ‘slechts’ een facet zijn van die Bron, en vervallen in onwetendheid. Terwijl we de innerlijke weg terug aan het bewandelen zijn om die grootsheid ook weer in de menselijke manifestatie te integreren en belichamen. De weg die de Christus en vele andere grote meesters voor het collectief bewustzijn en de individuele mens, weer meer zichtbaar hebben gemaakt. In herinnering hebben gebracht.

Bevrijd te raken van het oude (innerlijke duale strijd, afgescheidenheid, beperking, etc). En opnieuw ‘gevuld’ raken met onze echte eigenheid. Daar waar we dit innerlijk dieper durven te gaan toelaten en ervaren, brengt ons direct dieper in verbinding met Essentie, Godsbron, hart en Ziel. Daar waar we werkelijk vrij Zijn.

Daar manifesteren we ons steeds dieper als liefdevol wezen, levend vanuit hart en Ziel. Oprecht bewust van zichzelf en bevrijd van oude aanhakingen via emoties, overtuigingen, aannames of overleving. Bevrijd van onderdrukking, macht, slavernij, mindcontrol.

Daar waar bewuste zelfreflectie, eerlijkheid, ont-wikkelen van oude egopatronen en onbewustzijn is, ontstaat meer overgave aan het grotere plaatje van je Zijn, daar manifesteert zich hoger Weten, in afstemming op jouw Goddelijk Plan en hogere Bedoeling.
Daar manifesteert ons Christus Zelf steeds zichtbaarder, tastbaarder en ervaarbaarder te midden van de 3D (aardse) realiteit. Daar ontstaat meer werkelijke bevrijding en vrijheid van de aardse duale matrix met de daar bijhorende strijd, onderdrukking en oorlogen. Zo buiten, zo binnen en andersom.

De energie die het 5-5 portaal binnen brengt is opnieuw een golf van licht, bewustzijn en trillingsverhoging. Om je Zelf dieper te bevrijden van alle oude onbewuste zienswijzen, verstrikkingen en strijd. Hoe meer we ons Zelf innerlijk bevrijden, hoe meer ons Christusbewustzijn weer door ons heen kan stralen, de wereld in.

Overigens valt Bevrijdingsdag n het 5-5 Portaal precies dit jaar na nieuwe maan, een moment om nieuwe intenties, focus en energie te zaaien, die in de komende periode dieper zullen gaan uitkristalliseren.  Overigens viel deze nieuwe maan in stier, wat ook nog eens een sterke verbinding met de aarde elementen/ energie in zich draagt. Dus wat je zaait, in de aarde, zul je ook werkelijk voeten in de aarde gaan geven. Focus op vrijheid en bevrijding van al wat niet werkelijk bij je hoort en ga zien en beleven wat jij mag gaan oogsten!

De energie vandaag nodigt je uit de focus op bevrijding en vrijheid van Zijn te richten. Zodat alles waar jij je nog onvrij voelt naar een hogere trilling gebracht kan worden.

Een bevrijdde wereld start echt in ons Zelf!

 

© Willemien Timmer, 5-5-2019