Begrenzing en eigenwaarde

Some doors are closed and sealed
And stay closed and sealed

Because once the lesson is learned
It’s better to leave toxic people
outside of your life
That may be a consiouss choice!

Begrenzing is noodzakelijk.
Niet alleen wanneer je gevoelig of sensitief bent.

Sommige mensen kennen geen grens. En geen respect.
En zullen keer op keer proberen terug te komen.
Lukt het niet via de ene kant, dan via een andere.

Sommige mensen zijn parasitair,
wanneer ze niet op eigen kracht durven varen,
dan is altijd de energie, goedkeuring, erkenning van
of leunen op de ander nodig.

Sommige ego’s zijn zo groot.
Beweren zo ‘verlicht’ en ‘bewust’ te zijn.
Maar wanneer jij je gevoel en intuïtie negeert,
geloof je mooie woorden in plaats van de energie die er is.

Wanneer jij je ruimte (te) open laat, niet begrenst
of voor jezelf gaat staan.
Geef je opening om hen telkens binnen te laten.
Met alle gevolgen van dien.

Begrenzing is respect en liefdevol voor jezelf.
En is daadwerkelijk nodig in deze 3D wereld.
De gedachte ‘wij zijn Een’ of ‘de ander bedoeld het vast goed’
zijn een paar van de grootste spirituele valkuilen.
Waar we de ander zien door de gekleurde bril
van eigen waarden en normen, kunnen we flink op de koffie komen.
Wat voor jou vanzelfsprekend is, hoeft dat voor de ander niet te zijn.

Altijd te veel geven en niet ontvangen, is onbalans.
Altijd het goede in iemand zien, kan een valkuil zijn.
Altijd klaar staan voor de ander, ook als het (zelfs subtiel)
ten koste is voor jezelf, is onbalans.
De ander benaderen vanuit de potentie die je ziet of voelt
of die benoemd wordt, maar vergeten wat het egogedrag aan realiteit laat zien,
is een grote valkuil.

Daar waar gesproken wordt met mooie woorden,
maar de onderliggende energie niet wordt opgepikt, kan dat je onderuit halen.
Daar waar gepretendeerd wordt dat er bewustzijn is,
maar het tegenovergestelde gemanifesteerd, mag dat je alert maken.

Daar waar jij je waarneming
niet geloofd of vertrouwd,
Waar je altijd uitgaat van het goede,
Van het helperssyndroom in je systeem,
Is dat in feite armoede bewustzijn.
En biedt je doorlopend een open deur
voor toxische mensen.

Het meest liefdevol naar jezelf
Is om soms deuren te sluiten.
Of groeilessen nu geleerd zijn,
of niet.
De meest krachtige stap
is het sluiten van zo’n deur.
Begrenzing van jouw Zijn.

Niet om een ander buiten te sluiten,
Niet vanuit ego.
Het bewijst de Liefde voor jouw Zelf,
Het getuigd van respect
en jouw eigen-waarde.
Jouw innerlijk goud
mag behouden en begrenst worden,
Gezien, gevoeld, geëerd.

En misschien is juist dat…
…wel het belangrijkste wat er te leren is!
(uit situaties als deze)

© Willemien Timmer, 9-7-19