Breinkonijnen en gremlins

Iedereen kent ze. Iedereen heeft ze. Maar lang niet altijd worden ze herkend. En of lang niet altijd weet je hoe je er vanaf komt.
Van die kleine stemmetjes, die steeds grotere proporties aannemen. In gedachten en ja soms zelfs in gevoel  (de emotionele programmering).
Van die stemmetjes die maar in cirkels blijven draaien. Die je afhouden van elke actie ten gunste van jezelf. Die je afhouden van elke mooie oplossing, om nieuwe ideeën uit te voeren of je hart te volgen.

Hoe harder die ‘stemmetjes’ roepen, hoe meer je er gehoor aan geeft. Hoe krachtiger hun invloed, hoe overtuigender ze zijn. En hoe meer ze je zienswijze, gevoel en ideeën gaan kleuren.
Steeds meer ga je een ander verhaal maken en geloven van wat de ‘stemmetjes’ je voorspiegelen.
Steeds verder raak je in feite af van wat is en van wie je Bent.

In de energie van het Nu zijn er konijnen in overvloed

De afgelopen maanden spelen de zogenaamde breinkonijnen en gremlins (die innerlijke stemmetjes) steeds meer dan ooit op, bij vele mensen. Ik hoor en zie het bijna dagelijks om me heen. En ervaar ze natuurlijk zelf ook geregeld.
Het zijn de innerlijke saboteurs die met ondermijnende gedachten en gevoelens jou klein willen houden. Die je vast laten draaien in oude patronen.
In feite zijn het de oude angsten en patronen zelf, die opgestuwd worden door alle trillingsverhogingen, en aan het licht komen. Waar vanuit je innerlijke gewonde, angstige, verdrietige, onzekere delen gaan ‘spreken’.
Die innerlijke breinkonijnen of gremlins zoals we ze zouden kunnen noemen ( ik prefereer de eerste, dat klinkt wat zachter) steken vanuit die delen in ons de kop op.
In situaties waarin we onderhevig zijn aan veranderingen, in geraakt of getriggerd worden in pijnlagen of ego delen, maar ook in onze transformatieprocessen zullen er telkens momenten voorbij komen die de breinkonijnen of gremlins uit de spreekwoordelijke hoed zullen toveren.

Hoewel we hier zelf vaak veel hinder van ondervinden, zeker als je ze niet bewust bent, zijn het in feite aspecten van ons Zelf die om aandacht vragen.
Deze delen hebben vervelende ervaringen opgedaan, zijn beschadigt geraakt waardoor ons beeld van onszelf, de wereld en situaties gekleurd is geraakt. Deze delen in ons proberen ons bij elke verandering van patronen te waarschuwen en zetten aan om de comfortzone en veiligheid weer op te zoeken. Van hieruit hebben we overlevingsstrategieën ontwikkelt, die misschien vele eeuwen effectief zijn geweest.

Maar in feite reageren deze patronen op oude imprints van eerdere situaties en niet op dat wat er Nu is.
De overleving staat in feite aan, als je breinkonijnen achter het stuur van je leven zitten.  (De stemmetjes, gedachtestromen of emotionele kleuring die je leven bepalen).
De breinkonijnen zie ik als goedbedoelde innerlijke tips en adviezen die via gedachten en gevoel steeds naar ons toe komen, maar die gekleurd zijn door trauma, verdriet, onmacht, pijn. Etc. en je dus niet echt meer dienen.
De gremlins zijn vaak meer de ego-stemmetjes die vanuit andere lagen van verwonding en overleving steviger vast houden aan oude patronen, overtuigingen, aannames, boosheid, angst, etc.
Dat ze de kop opsteken betekend in feite: werk aan de winkel, want de pijnstructuren die nog in je zijn, worden zichtbaar!

In deze tijd vieren de konijnen feest

In de energie van deze tijd waarin zulke diepe oude gewortelde patronen op de schop gaan, komen uiteraard ook deze diepe overlevingen aan de orde. De diep onbewuste wonden van levens in de dualiteit wensen doorzien, bewust, geheeld, omarmt te worden.
Veelal bedoelend de konijnen ne gremlins het goed, ze willen je behoeden voor eerdere valkuilen en meer pijn, verdriet of ondergang. Dat is namelijk waar ze nog steeds op resoneren. De insteek is goed bedoeld. Het is alleen niet afgestemd op wie jij nu bent. Het is zogenaamde ruis op de innerlijke bandbreedte die je in feite af houdt van een moeiteloze overgang van oude naar nieuwe frequenties binnen je zelf.

Hoe kan ik met die konijnen omgaan?

Wanneer we de stemmetjes/breinkonijnen van zelfondermijning, zelfkritiek, veroordeling, projecties en kleuring gaan herkennen, hebben we de eerste stap al gezet ( bewustwording).
De tweede stap is om uit de valkuilen van de breinkonijnen te blijven. Te erkennen dat ze er zijn. Te herkennen dat het gewonde of angstige delen van ons Zelf zijn.
En van daaruit de konijntjes achter het stuur van je leven weg te halen. Zet ze maar op de achterbank of bijrijdersstoel. Ze zijn deel van je, hoeven dus niet uit de ‘auto’ gegooid te worden. Ze mogen mee, net zo lang totdat jij ze volledig hebt kunnen helen. Maar ze hoeven niet aan het stuur te staan. Die taak is aan jou. De bewuste jij die groeit, wakker is en bewust word in het hier en nu.
Daarin ligt een grote uitdaging in het innerlijk bemeesteren van je menselijk meesterschap momenteel.

Wanneer je je breinkonijnen en gremlins gaat herkennen en achter het stuur weg vist herpak jij je innerlijke kracht terug. Maar ontwikkel je tevens je bewustzijn over de aanwezigheid van het betreffende konijn. Je zou daar met aandacht zorg focus op af kunnen stemmen en ‘in gesprek gaan’ met dat gewonde deel in jezelf, om te achterhalen wat de exacte wond nu precies is. Wat het patroon is, of het nog functioneel is en hoe je het zou kunnen helen.

Het zijn delen van ons totale Wezen

De breinkonijnen of gremlins kunnen allerhande vormen aannemen. Van boosheid tot slachtofferschap, van projecteren tot veroordelen. Van jezelf klein en nutteloos voelen, de innerlijke criticus steeds laten opstaan tot volkomen zelfondermijning. Vaak hebben we heel erg veel van die brein of emotiekonijnen, die ons allemaal afhouden van wie wij werkelijk Zijn.

Besef je: ze zijn deel van ons. Ze hoeven niet weg, want ze horen bij je. Het is innerlijk erfgoed wat nog vraagt om heling en bewustwording. Gewonde, beschadigde ‘ikjes’ die proberen jou zo veilig mogelijk op je plek in het oude bekende te houden, in een comfortzone . Want eerdere ervaringen  die soortgelijk waren hebben je bezeerd. De intentie is goed bedoeld, alleen vaak dient het niet werkelijk je voortgaande proces van bewustwording. Hoewel het zicht krijgen op, een heel essentieel onderdeel is voor je groei en het herinneren van alles wie jij Bent.

Wanneer je konijnen en gremlins zo erkent worden en mee mogen doen, maar niet vanachter het stuur van je leven. Kun je grootse stappen maken in heling van interne wonden, het oppakken van je kracht, en innerlijk leiderschap over al je zelfdelen oppakken!

Hoeveel breinkonijnen of gremlins (h)erken jij al in jezelf??
Staan ze aan het stuur, moeten ze liever weg of worden ze erkent en mogen ze mee ‘rijden’?
En hoeveel ruimte in je Zelf geef jij aan hen?

© Willemien Timmer, 27-2-2019

Hulp nodig bij het ontdekken van of werken met jouw breinkonijnen of gremlins?
In de consulten die in aanbied kunnen we hier altijd dieper persoonlijk op in gaan en afstemmen wat voor jou een passende afgestemde wijze is om je konijnen en gremlins te (h)erkennen en bewust boven tafel te krijgen. En te zien he jij hier het beste mee kan omgaan.