Ontmoetingen in de Nieuwe Tijd

 

 

In deze tijd, waarin persoonlijke groei en ontwikkelingen zich in een razend tempo voort schrijden, komen we meer en meer in contact met ons Hoger Zelf en Hoger Bewustzijn. We gaan steeds meer functioneren en ervaren vanuit ons Hoger Licht en hierdoor een andere kijk op de wereld ervaren.

Het leven en functioneren vanuit ons hart wordt steeds centraler, de blik steeds meer gericht op Eenheid en samenwerking. Van hieruit zullen ook steeds meer bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Dat ervaar ik en jij waarschijnlijk ook.

De Poorten lijken meer en meer geopend te worden, net als onze ogen, voor ontmoetingen met Tweelingzielen, Tweeling Vlammen en Tweeling Stralen. Oude zielenmaatjes kruisen je Pad. Herkenning en her-innering treed op. Gesprekken die eeuwen geleden verstomden, worden weer opgepakt, en je kletst in alle gemakkelijkheid weer door waar je eeuwen geleden bent opgehouden. Bijzondere hartverwarmende ontmoetingen vloeien voort uit het Bewuster worden van je Licht en het Licht wat je (ooit) met anderen (hebt) gedeeld.

In deze bijzondere tijd, die door zoveel groeiversnelling en bewustzijns groei wordt gekenmerkt, gaan we elkaar weer opmerken. We gaan elkaar weer Zien voor wie we Zijn. We her-kennen elkaar weer, als zijnde Ziel, als zijnde Licht. Maar ook als zijnde een bekende. Gekend in voorgaande incarnaties, geliefd in voorgaande incarnaties. Maar wellicht ook gepaard gaand met strijd, vanuit dualiteit en afgescheidenheid, vanuit voorgaande incarnaties.

In deze tijd wordt het ontmoeten van Zielen connecties weer steeds belangrijker. Ongeacht of het gaat om verbindingen die hersteld en geschoond mogen worden vanuit al-oude karmische hindernissen. Of dat het gaat om het terug vinden van de liefdevolle hart-connectie met twinsouls of Tweeling Vlammen of – Stralen. Diepe oeroude connecties mogen hersteld en recht gezet worden. Hartverbindingen en liefdevolle uitwisseling ervaren worden.

Vanuit dit Licht kunnen ontroerende ontmoetingen plaats vinden. Hartverwarmende connecties ontstaan. Oude troep en dualiteit of strijd  mag opgeruimd worden. We worden weer meer Heel, wanneer we elkaar ontmoeten in het Licht wie we Zijn.

In verschillende trainingen en workshops ervaar ik het telkens opnieuw, maar ook in mijn persoonlijke leven: het is er werkelijk de tijd voor: elkaar te ontmoeten in het hart. Elkaars Licht in ere te herstellen. Verenigen. Verbinden. Hartconnecties aangaan. Lichtvrienden om je heen aantrekken om samen te werken, samen sterk te staan in je eigen Licht, Kracht en Liefde. Het wakkert het vuur van je Ziel weer aan. Versneld je groei, transformeert en zuivert van het oude!

Het is van onnoemelijk belang, elkaar te ontmoeten en herkennen vanuit het hart. En het ontstaat zomaar…plotsklaps. En dat kan soms een schok in je Bewustzijn teweeg brengen. Het kan emotie of pijn oproepen. De pijn van het verlies (van de ander) kan dan wegstromen, het kan transformeren tot Licht. Omdat jullie elkaar weer terug vonden.

Het grote misverstand, dat ieder maar een Tweelingziel zou hebben, wordt meer en meer verhelderd. We kennen vele Zielenmaatjes en Tweelingzielen, en stuk voor stuk beginnen zij je Pad weer te kruisen. Of dat nu in fysieke vorm is of vanuit de sferen. Het komt terug in je Leven, in je hart!

Ook ontmoetingen met Tweelingvlammen en zelfs wellicht met je Tweeling Straal (Waarvan je er maar eentje hebt, wordt vaak verward met de Tweelingziel!) komt meer voor in deze tijd. Niet altijd makkelijk, omdat ook in al deze ontmoetingen nog karmische stukjes uitgewerkt mogen worden om uiteindelijk weer samen op te gaan in Eenheid. Maar daarentegen meestal bijzonder ontroerend, rakend, een Thuis komen gevoel meegevend.

Steeds vaker ook zie ik dit gebeuren, ook tijdens de workshops die ik geef, wat een enorme meerwaarde geeft aan je eigen groeiprocessen. Vele mensen ervaren dit zelf ook. Het is en blijft een bijzondere tijd!

 

Wat de Lichtmeesters hierover te vertellen hebben, is het volgende:

Channeling van Sananda, 9 januari 2006:

“Lieve Wezens van Licht, naar ons Hart! Jullie zijn in het groeistadium beland op aarde, waarin enorme versnellingen beginnen op te treden. Niet alleen aan Lichtfrequenties die naar de Aarde stromen, maar ook de vele Bewustzijnspoorten die in deze tijden geopend worden. Jullie Hoger Bewustzijn wordt verder en dieper geopend en bewust. Jullie werken bewust aan nieuwe groei, het integreren van jullie eigen hoger Licht en het indalen van je Goddelijke Bron. Het is de tijd ervoor en jullie zijn volledig in tune.

Met diep respect en ontroering kijken we toe hoe jullie na worstelingen weer opstaan en vol goede moed en vertrouwen verder gaan. Het ontroerd ons deze moed, deze lef en vooral dit doorzettingsvermogen, de drive vanuit jullie Ziel te ervaren. We ondersteunen en helpen waar we kunnen. We inspireren en healen, daar waar mogelijk. Jullie mogen ook weten hoe dankbaar we zijn dat steeds meer ogen geopend worden en bewuste connecties met ons gemaakt mogen worden. Pas dan kunnen we werkelijk iets voor elkaar betekenen en samenwerken in Eenheid.

Steeds meer Bewustzijnslagen ook mogen geschoond worden in jullie Bewustzijn, waardoor sluiers neervallen en je met een Hoger Perspectief leert Zien. Steeds meer herkenning van gelijkgestemde Zielen en Lichtwezens vullen daarom ook jullie levens. Naast het feit van het stukje Thuis komen in elkaar en elkaars Licht, levert dit ook weer de nodige Bewustzijnsgroei op. De processen die je samen doorloopt. Het hernieuwde vertrouwen in elkaars Licht wordt weer opgebouwd. Nieuw Leven ontstaan, nieuwe visies, nieuwe groei ook. Nieuwe samenwerkings ‘contracten’ worden uitgezet, samen werken aan groei, Licht en het creëren van Liefde. Dit is werkelijk het begin van het
Paradijs op aarde. Dit is slechts een tipje van de sluier die gelicht wordt, maar het is een bijzonder waardevol begin. Hierin al mogen jullie de Eenheid leren ervaren, leren toelaten in jullie leven. Hierin mogen jullie experimenteren in de goede zin van het woord, in connecties aangaan, in samen werken, in verbindingen van hart tot hart, in Vertrouwen.

Wij delen deze Vreugde van ontmoetingen met elkaar. Ontmoetingen in hartkracht en Liefde. Verbindingen die hersteld worden, soms na vele eeuwen, soms zelfs vanuit de Oorsprong. Er is niets mooiers dan te zien hoe dergelijke Zielen connecties weer mogen versmelten. Weer tot Eenheid gebracht mogen worden, voor ieders groei, inclusief het Paradijs op Aarde.

En weet ook dat bij elke ontmoeting op dit (Zielen) niveau, de Engelen zingen. Dat Klanken van Vreugde, Bevrijding, Weerzien en Eenheidsverbinding, bezongen worden door de vele Engelen die jullie omringen. Dat wij Vreugde kennen omdat Goddelijke Verbindingen hersteld mogen worden. Opdat we dan gezamenlijk een nieuw niveau van Eenheid mogen bereiken, een nieuwe stap verder op weg naar Ascensie.

Het is werkelijk de tijd dat deze Goddelijke Verbindingen zich herstellen. Opdat een Lichtnetwerk van samenwerking vanuit het Licht, samenwerking vanuit het hart mag plaats vinden. Weet ook en voel het, dat deze ervaringen je leven verrijken, verlichten, opbeuren, en verder brengen op je Pad van Bewustwording.

Samen delen, samen geven. Hart tot hart verbonden. Of het nu gaat om een mens of een Engel.

Leer het herkennen in je leven en voel je net zo Vreugdevol en ontroerd als wij!

In eenheid en Liefde,

IK BEN
SANANDA”

 

 

Channeling: Roze Draak, 9 januari 2006:

“De Krachten der Liefde mogen in deze tijden weer hersteld worden. 2006 zal het jaar zijn waarin ik mijn Krachten weer meer naar voren zal mogen brengen. De Krachten van Connectie, de Krachten van Verbinding in Eenheid. Ook ontmoetingen vloeien hieruit voort. Ontmoetingen die je groei en processen zullen versterken, bekrachtigen en verankeren. Processen waardoor je dieper mag leren komen in je eigen hartkracht. Jouw hartkwaliteiten tot de bodem bewust mag worden.

Mijn zacht Roze Stralen van Liefde, die diep werken door karmisch weefsel heen. Die diep mogen helen in al-oude pijnen. Pijnen die betrekking hebben op het verlies van Zielen connecties, op het verlies of de afscheiding van je Tweelingstraal, ooit in een ver verleden. Maar ook verliezen die te maken hebben met jouw Zielenmaatjes, afkomstig uit dezelfde Zielengroep als jij. Weet dat 2006 het jaar wordt van het Herstel van Zielen connecties. Het her-vinden van jouw hartconnecties. De voorbereidingen waren eind 2005 al in volle gang, weet dat dit zal doorzetten in het jaar 2006. een jaar waarop Zielenconnecties hersteld en geheald mogen worden, tot in je diepste kern. Wat mag leiden tot een groter Bewustzijn, een Weten en Voelen van hoe verbindingen in elkaar zitten. Het Transformeren van oude dualiteit en karmische aspecten die de verbindingen met elkaar soms al vele eeuwen belast hebben.

Diepgaande contacten vloeien hieruit voort. Meer Zielen herkenning vloeit hieruit voort. Meer schoonmaak en Liefde vloeit hieruit voort.

Ik ben verheugd, te mogen deelnemen aan dit grootse Plan. Een Plan van Liefde, een Plan van Herstel. Opdat meer Eenheid gecreëerd mag worden, meer uitwisseling, meer samenwerking.

Met mijn vleugels waak ik over jullie, bescherm ik deze connecties van hartekern tot hartekern. Mijn Krachten mogen je ondersteunen, mijn ogen over je waken, opdat je het Licht van je eigen Ziel opnieuw in volle bloei mag ontmoeten!!!!”

 

© Willemien Timmer, 9 januari 2006