De 22-2-2020 Poort

 

Enkele prachtige fragmenten uit de 22-2-2020 Poort transmissie en activatie, die ik jullie niet wil onthouden:

 

“Met de herverbinding van hogere en aardse blauwdrukken, en de activatie van jouw innerlijke codes die in dit moment toegankelijk zijn, om deze delen van je Zelf met elkaar te verbinden zodat zij tot hun recht komen, helpen je om steeds meer jouw rechte lijn/ je midden en dus ook jouw rechtmatige plaats in te nemen.  Die rechtmatige plaats omvat de verbinding tussen menselijke gevoelservaring en die vanuit hogere perspectieven (die oorspronkelijk en neutraal zijn).

Deze helpen je ook om losser te komen van het groepsbewustzijn, het solidaire ‘wij-gevoel’ wat enerzijds gekoppeld is aan Eenheid, maar anderzijds ook gekleurd is door collectieve wonden, waardoor we niet volledig ons ware Zelf tot ontplooiing kunnen brengen. Want door solidariteit aan een gewond groepsbewustzijn wordt het niet op prijs gesteld dat je ‘buiten de pas’ loopt, dat je je eigen weg gaat en straalt in ‘jouw toneelstuk’.

Vanuit deze collectieve kleuring dienen we altijd vooral dienstbaar te zijn aan de ander en ons zelf op de laatste plaats te zetten. Dat is 1 van de vele verdraaiingen die in het gewonde collectieve veld aanwezig zijn, en zo zijn er vele. Deze houden ons uit onze authentieke kracht en zorgen er voor dat wij niet onze rechte lijn (ware uitlijning) en onze plek op aarde innemen. Deze zorgt er voor dat wij ook onbewust vast blijven houden aan onze kleinheid en niet werkelijk onze blauwdruk leven, omdat het de kloof tussen menselijk- en hoger bewustzijn in stand houdt.

Het is de 22-2-22 energie van vandaag (portaal) die deze instroom en bewustwording bekrachtigd.

Er is niets mis met een wij-gevoel en Eenheid, mits het jou in je volledige kracht zet en erkent. Vanuit het verwonde collectieve veld is dat niet mogelijk. En het is daar binnen ieders eigen verantwoordelijkheid om zelf die herverbinding aan te gaan en toe te laten. Om losser te komen van de collectieve stroom en in de eigen meesterschapskracht te gaan staan. Van daaruit wordt verbinding met Heelheid binnen je Zelf, oorspronkelijke Godskracht, het dragende veld om werkelijk in gelijkwaardigheid te gaan verbinden met elkaar, schepping. Een zuiver Eenheidsbewustzijn en wij-gevoel weer te gaan ervaren.

Natuurlijk is het collectief veld een uitvergrote weerspiegeling van alle verwondingen die ieder mens/ ziel in zich draagt, en daarmee ook een stukje deel van wat er onbewust in jou nog leeft.

De 22-2-22 codering die vandaag de hele dag door de lineaire tijdslijnen en het collectief veld instroomt doet beroep op jouw authentieke kracht. Op die delen in jou die al kunnen, willen of bereid zijn de herverbinding en het overbruggen van de kloof tussen ‘hoger en lager’ aan te gaan.

Het is tevens een stimulerende kracht die jouw eigen authentieke kracht aanzet om dieper te ontwaken en op te rijzen.

Daarin besloten en daaraan gekoppeld zit ook de Osiris Code, de kracht en potentie om uit te rijzen boven het ‘kleine zelf’ (met al haar verwondingen vanuit dualiteit). De potentie en kracht om weer “JA” te zeggen tegen het herrijzen van jouw eigen Meesterschap, in jouw unieke authentieke Zelf. “

 

“Er is een liefdevolle doch krachtige instroom van eigen Meesterschapscoderingen. Allemaal bedoeld om jouw verwonde delen aan te zetten tot overgave, diepere opening, om ruimte te maken, de oude informatie die verwond is los te late, zodat hogere waarheden, kennis en bewustzijn hun rechtmatige plek in jou weer in kunnen nemen. Zodat het weer deel kan zijn van jouw wezen, leven, mens-zijn en ervaringen.

Dan loop je wellicht geen gebaande paden meer, dan dans je niet meer naar de wensen van het collectief, maar be-leef je uiterlijk en innerlijk vrijheid en werkelijk de vrije wil, terwijl je jouw authentieke en unieke plek op aarde, en binnen je Zelf inneemt.

Dan kan jouw licht en bewustzijn echt tot haar recht komen, zul je anderen diep in het hart weten aan te raken, zal bewustzijn zich als een olievlek gaan verspreiden….

Uiteraard ben jij daarvoor het kanaal, en jij als kanaal dient daartoe uit te zuiveren wat nog resoneert op de oude wereld. Dat is ook waartoe deze holografische velden en de 22-2-22 coderingen aanzetten. Daarom ook kun je mogelijk oude wonden omhoog voelen komen, onzekerheden, herinneringen, angsten, etc. in de ogen mogen kijken. Maar wanneer je dat vanuit je hart, in je midden en vanuit een veilig gedragen veld (zoals vanavond) kan doen, wordt dat veel meer ondersteund, voelt dat veiliger en biedt dat een gezamenlijk draagkracht.

Jij hoeft dat niet allemaal alleen te dragen we dragen nu samen. En met ons vele, vele Lichtwezens, die uiterst liefdevol al onze persoonlijke stappen volgen. Vol respect, vol liefde en vol erkenning naar wie jij BENT.

Weet dat wij, ieder voor zich, zulke ongekende stappen aan het zetten zijn voor ons Zelf, het collectief en voor de gehele schepping. Ieder heeft daarin een plaats gekozen, een positie waar hij/zij het beste tot zijn/haar recht komt in het ‘spel’ van deze universele transformaties.

Weet dat jij niet alleen je eigen ‘bagger’ aan het opschonen bent, maar veelal ongezien heel veel oude familielijnen, zielskoorden, collectief karma met je eigen processen mee transformeert. Het is veel en veel grootser dan  je als mens vaak ziet of doorhebt.

Jij bent precies op de plek waar je moet zijn, zelfs al vind je menselijk ik daar van alles van, is het daar niet mee eens of voelt het weerstand.

Dit moment, ben je exact waar je zijn moet/mag, om je te openen voor je eigen hoger potentieel, zodat je vanuit die positie in je leven waar je nu staat, in jouw speelveld, wijzigingen kunt aanbrengen: in jezelf, in jouw leefwereld, in jouw familie- relatie-gezin en in het collectief.

Op een veel hoger niveau heb jij ergens voor die plek/positie gekozen omdat deze het meest uitdagend is/was om je oude wonden te kunnen doorleven, van waaruit je op kan rijzen in jou Meesterkracht.

Dat is waar de 22-2-22 frequentie je aan helpt her-inneren!”

 

“Weet je, hoeveel Lichtwezens ons ook liefdevol begeleiden of meekijken vanuit hogere sferen, zij hebben een diep respect voor ons. Want wij zijn degene die er voor gekozen hebben dit te doen op aarde. Vanuit de hogere sferen is de beleving totaal anders. Veel makkelijker zogezegd, omdat er geen materie en dus stroperige trage energie en verwonde collectieve velden in het spel zijn. Het is zoiets als ‘de beste stuurlui’ staan aan wal, in alle respect uiteraard. Wij zijn de Meesters (in-wording , en tegelijkertijd zijn we het al!) die het hier in de materie uitkristalliseren. En dat wordt enorm gewaardeerd, geëerd en erkent van ‘boven af’.

Natuurlijk is alle hulp ‘van boven’ uiterst waardevol, en toch hebben wij in ons ‘rugzakje’ ook precies alle coderingen en gereedschappen mee genomen die wij hier op aarde nodig hebben om ons Meesterschap t e realiseren en tot volle bloei te laten komen. “

 

© Willemien Timmer 22-2-2020

 

Meer afstandactivaties en transmissies vind je in de activiteitenagenda. Met grote regelmaat worden er nieuwe toegevoegd!