De december initiatieweg 2016

Inmiddels zijn we alweer beland in december en zijn daarmee op weg naar de afsluiting van het jaar 2016 en de voorbereiding op 2017.

Ook 2016 was voor de meesten van ons een intens jaar met vele wijzigingen, groei maar ook chaos. De onderste twee chakra’s zijn nog pittiger dan voorgaande jaren aangetrilt waarmee enorme diep onbewuste stromingen blootgelegd zijn. Diep verborgen wonden, patronen, onveiligheid en meer stromen naar de oppervlakte, met de Bedoeling om bewust aangepakt te kunnen worden.

Het was en is mogelijk confronterend voor je, al die onveiligheid, chaos en angsten aan te kijken. De innerlijke spiegel grootser dan ooit in de buitenwereld terug te zien, de innerlijke chaos ook van buitenaf ervarend. De wereld lijkt op de kop te staan en alle schaduw komt krachtiger dan ooit in de spotlight te staan. Voor velen reden tot angst of vluchtgedrag, depressie en verlies van hoop. Echter, als je bereid bent ook eerlijk je innerlijk te aanschouwen, zul je zien wat het over jouw en het collectief bewustzijn verteld.

Vanuit een hoger bewustzijn bezien zijn er ook nog altijd vele lichtpuntjes en prachtige nieuwe stromingen aan het ontluiken. Dat kan ook niet anders, er dient altijd een zekere balans te zijn. Het is niet alleen schaduw of verwondingen wat aangetrilt wordt, maar ook de tegenpool. Ons licht, verborgen kwaliteiten en grootse kracht, hogere bewustzijnslagen en meer. Het is een kwestie van welk perspectief neem je in. Kijk je alleen vanuit angst, zul je enkel schaduw zien onvouwen. Kijk je alleen vanuit (een bepaalde gradatie van) liefde bestaat de kans dat de schaduw genegeerd en niet gezien wordt. Feitelijk is dit laatste ook een onbewust vluchtelement en daarmee een onbewust patroon waarbij confrontatie uit de weg gegaan wordt.

Maar wanneer je jezelf oefent om ‘in je midden, dicht bij je Zelf, hart en bewustzijn te blijven’ dan kun je de beide kanten van de medaille zien en ervaren. En zie en ervaar je dus feitelijk een groter plaatje.

Van hieruit zul je kunnen zien hoe enerzijds de onbewuste schaduw massaal losgetrild en wakker gemaakt wordt, maar zie je ook hoe daarmee het licht en Godspotenties vrij beginnen te komen.

We leven in een wereld van transitie, van het oude naar het nieuwe, en we zijn zelf de aansturende motor daarin. Onze innerlijke processen weerspiegelen in de uiterlijke wereld waar we collectief nog aanhechten aan schaduw en waar we ons licht al durven (h)erkennen en neerzetten. Waar nog mind control, illusies, schaduw van welke aard dan ook, nog het stuur in handen heeft en waar jouw werkelijke kracht al opgerezen is en staat.

We bevinden ons in de laatste fase tussen de tweede en derde super volle maan in. Vele trillingsverhogingen via portaaldagen en bijzondere hemelverschijnselen zijn ook dit jaar weer doorlopen. Elk van deze “momenten in tijd” zet de trillingsverhoging verder in en trekt het oude/schaduw verder in het licht van bewustzijn. Dat is al vele jaren zo, maar elk jaar wordt het heel wat tandjes dieper opgeschroefd.

Immers dit jaar resoneert op de Paradijscodes en de Oorspronkelijke of Goddelijke Mens frequenties (zie artikelen eerder van dit jaar). Het is dus logisch dat deze energie juist die stukken in ons en in de wereld aantrilt, waar we nog ver vereijderd zijn van.

De onderste twee chakra’s houden in de diepte nog zo’n fundament van onvermogen, angst, gebrek aan bestaansrecht, jaloezie, tekortkomingen en armoede bewustzijn vast. Dat het niet anders kan dan daarmee geconfronteerd te worden. Willen we dit bewust maken. De Goddelijke Mens in ieder van ons kan immers geen Paradijs herinneren, laat staan creeeeren, in een fundament van leigens, manipulatie, overheersing, ontkrachting en angst.

Wanneer we onze diepste kracht niet herinneren kunnen we geen aanspraak maken op ons Scheppend Vermogen om een nieuwe realiteit en leefwereld te scheppen en neer te zetten.

Vandaag is het 3-12. Elk jaar opnieuw wordt in deze periode een bijzonder, dubbel, 9-daags initiatiepad gestart, die via verschillende fasen verloopt. Van 3-12 naar het 12-12 portaal. Van 12-12 naar 21-12, de winter zonnewende, het punt waarop het Licht terug keert. Een dubbel 9-daags pad, die verloopt door zowel de 3-energie, als de 1- en 2- energieen (de 12 en de 21).

Hierin liggen o.a. de coderingen van de man-vrouw-kind energieen, de primaire overkoepelende blauwdrukvelden besloten. De gewonde man-vrouw-kind energieen in ons die dieper het pad van initiatie van wond naar heelwording doorlopen. Op weg naar de hogere trillingsversie daarvan, de Oorspronkelijke Man-Vrouw-Kind velden, de Heilige Drie Eenheid. De nog onbevlektere velden die de eerste afspliting van Bron markeren.

Deze periode die we nu betreden is er dus een die de aangeraakte man-vrouw-kind pijnen en processen van afgelopen jaar naar een dieper/hoger plan gaat brengen. Alles wat doorwerkt, doorlopen, geprocest is vind een puntje op de i. Zal misschien nog eenmaal onder de loep genomen mogen worden voordat het volledig transformeerd en afgerond is.

De resonantie van de 9, tweemaal 9 dagen initiatiepad, resoneert op het individuele initiatiepad om alle facettrn van begin tot eind te doorlopen. Daarna vindt de Terugkeer van het Licht plaats: de equinox. Wanneer de dagen weer “groeien” en de donkerste periode aan kracht afneemt.

Dit proces helpt bij een diepere integratie en afronding van alle processen die jij fit jaar doorlopen hebt. Om dit jaar tot voltooing te brengen. Maar tevens als voorbereiding op het jaar wat komt, met alle frequenties en processen die daar aan kleven. O.a. het nog dieper gaan herinneren en integreren van de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht en Eenheidscoderingen.

Dit is dus een intense periode die nog volgt, passend bij de intensiteit van dit jaar. Hemelverschijnselen als de laatste super maan of het middelpunt van deze periode: het 12-12 portaal, bijvoorbeeld helpen dit proces te verdiepen.

Om dit natuurlijke initiatiepad heel bewust uit te diepen en zo bewust mogelijk te ervaren en doorlopen, biedt ik vanaf 12-12 tot 21-12 weer de gelegenheid om het Tempel Kristal Inwijdings Pad te doorlopen. Een 9-daags initiatiepad die normaal gesproken al heel intens en diep bewust makend is. Maar in de energieen van deze periode ongeveer verdrievoudigd krachtig zal zijn!

(Meer informatie hierover vind je onder dit bericht. Je kan nog meedien als je dat wenst!)

Het zal je die extra dosis bewustwording meegeven om jouw unieke pad hierin, in jouw Zielsevolutie, zo krachtig mogelijk te gaan be-leven en be-lichten.

Tijdens de eerste 9-daagse periode, op 10-12 staat de eerste Crystal Gate workshop gepland. Niet zonder bewuste reden. We zullen hierin juist een diepere innerlijke Brug gaan slaan tussen eigen Bewustzijn en onbewustzijn om deze dieper met elkaar, op liefdevolle wijze te verenigen. De Apofyliet Poort die Hemelen en Aarde in jou dieper verbind waardoor je de tweede 9-daagse vansf het 12-12 Portaal vanuit meer gemak en diepere Eenheid in je Zelf kunt doorlopen. Dat brengt dus nog meer verdieping en integratie van alle processen die dit jaar rijk was.

(Ook hiervoor is nog plek vrij. Zie voor meer info ook hier onder).

Des te bewuster je bent van de mogelijkheden en Hogere Bedoeling van deze tijdsperiode, van alles wat daarin binnen jouw leven plaats vindt. Des te meer kan dat helpen een neutraal, hoger perspectief in te nemen. Zodat je beide zijden van de medaille (schaduw en licht simpelgezegd) kan doorzien, ervaren en kan samenvoegen in een groter plaatje. Zodat geen van beide als “meer of beter” beoordeeld wordt, maar er een staat van Zijn met acceptatie en (gevoels)” verstaan” is van dat wat Is.

Ik blijf het zeggen, en zo ervaren: we leven in een uitermate boeiende tijd, die eveneens heel uitdagend is voor de persoonlijke menselijke ervaringsperspectieven en gevoelswerelden. We worden echter op alle fronten uitgenodigd om de beperkte ervaringswerelden open te stellen voor de Oorspronkelijke. Opdat we ons totale Zijn weer herinneren en be-leven en alles wat we ervaren weer in het licht van het Grote Plaatje kunnen plaatsen.

We zijn mens in transitie, terugkerend van ons kleine afgescheiden zijn naar ons Werkelijke (Een) Zijn!!

Wees liefdevol, geduldig en zorgzaam voor je zelf op alle fronten, onze menselijke gekwetste delen en -dimensielagen hebben dat nodig. Dan kunnen en durven deze delen in ons zich dieper over te geven aan “het grote onbekende”. En verwordt weerstand tot overgave! En dan kan het Oorspronkelijke makkelijk(er) in het gewonde stromen en lost pijn op, om Eenheid te ervaren….. in alle lagen!

©Willemien Timmer, 3-12-’16