De energie en potentie van 6 februari 2021

 

Oorspronkelijk gevoel is wat anders dan emoties. Emoties zijn wat anders dan gevoel. Sensitiviteit is wat anders dan bewustzijn.(voel jij de verschillen?)

De emotionele programmering, voortkomend uit de vallen in bewustzijn op diverse multidimensionalr lagen incl de aardesfeer zorgen voor een fake gevoel gebaseerd op emoties en afgescheiden van Bron. Wat we denken wat echt is (op aarde) is in feite de versmelting met illusionaire velden van gewonde lagen in ons Zelf.

In de energie van vandaag, 6-2 ligt de potentie besloten om de oorspronkelijke gevoelsblauwdrukken dieper te onderzoeken vanuit je ‘materie’ (mens-zijn en dat wat besloten ligt in je fysieke programmering). Maar ook om deze om te draaien en terug te brengen naar de Oorspronkelijke frequentie.

Vele emotiestromen staan onbewust aan het stuur in het leven als mens. Ongeacht of het kindwonden zijn, gebrek aan (h)erkenning, familiepatronen of karmische (galactische of aardse) belasting.
Momenteel collectief natuurlijk sterk uitgelicht en gevoed door media en ‘wereldcrisis’. Alle eigen oude angsten en emoties maar ook de collectieve programmering waarop ingespeeld wordt (‘wij doen het samen’) worden naar boven getrokken om doorleefd, doorvoelt, bewust en geheeld te worden.

Een mooi thema om je dus vandaag eens op te focussen. Ken jij innerlijk de verschillen tussen emotie en gevoel? Tussen sensitiviteit en bewustzijn? Tussen (menselijk) gevoel en Oorspronkelijk gevoel? Wat betekenen deze voor jou?

Welke ballast drukt nog op jouw gevoels/emotie velden? Waar vind de emotionele collectieve programmering nog ingang en heeft dus vat op jou?

Hoe meer zelfonderzoek en focus naar binnen, hoe meer bewustwording, heling en dus trillingsverhoging kan ontstaan!
Des te meer lijnen we weer uit met Oorsprong, Bron en onze stralende Essentie!

Heb een mooie dag vol bewustwording!

 

© Willemien Timmer, 6-2-2021