Energetische update: De energie van april 2022

 

De energie van april 2022 zal in lijn met de voorgaande maanden eveneens een stevige trilling, verandering en beweging laten voelen. Met als verschil ten opzichte van voorgaande maanden, dat de hartenergie doorlopend aangetrilt zal worden als een soort anker die je helpt om steeds meer in je middelpunt te blijven staan, dicht bij je Zelf en afgestemd op je hart.
Daar waar de trillingsverhogingen je de voorgaande maanden best nog wel eens ‘uit je sokken konden blazen’ daar helpt de april/4- energie je om dieper de balans en het midden te gaan bewaren.

Hoewel ook de energie van april 2022 zich kenmerkt met doorlopende trillingsverhogingen, veel verse input van lichtcoderingen, specifieke en best serieuze planeetstanden die nogal wat stof kunnen doen opwaaien, zonnevlammen, zonne-eclips en een stevige volle maan. Zal de energie anders te beleven zijn.
Er wordt voortdurend een beroep gedaan op jouw hart doordat de 4-energie elke dag van deze maand (in lineaire tijdsbeleving) mee stroomt als een soort reminder om telkens opnieuw in je hartenergie te blijven. M.a.w. om in je uitlijning te zijn, dicht bij jezelf te blijven, je hart geopend te houden en te ervaren, handelen, spreken en ervaren vanuit je hart.

De initiaties in 2022 zijn voor iedereen stevig. Ook zijn zij een voortborduren op de voorgaande jaren, waarin bijna op dagelijkse basis vele oude fundamenten aan het scheuren en doorsplijten zijn. 2022 zet die toon voort en in steeds intenser vaarwater.

De energie van januari heeft het basis chakra versterkt (gronding, stevigheid, bedding, veiligheid en op eigen benen staan).
De energie van februari het sacraal chakra (zuivering van emoties, versterking van het oorspronkelijk gevoel en buikintuïtie).
De energie van maart heeft diep ingewerkt op de zonnevlecht energie (eigen lichtkracht versus machteloosheid en angst).
En de energie van april 2022 brengt de potentie om je eigen oude hartzeer te helen en je Zelf steeds dieper te centreren in je hart, om van daaruit te leven. In liefde, oordeelloosheid, compassie, vergeving, bewustzijn en in lijn met al je (multidimensionale) zelf-delen. Om in je midden (balans) te kunnen zijn, precies zoals jij bedoeld bent: als kanaal dat hemel en aarde verbind.

 

Op eigen benen staan met een open hart

Opvallend is ook daarbij dat vele inspirerende ‘voorlopers’ of ‘wegbereiders’ momenteel om welke persoonlijke redenen en eigen groeiprocessen dan ook, minder goed bereikbaar lijken te zijn, minder beschikbaar zijn en of een pas op de plaats dienen te maken. (Mezelf inclusief).
Enerzijds weerspiegeld dat dat ook zij of wij, net als ieder ander, bovenal mens zijn die ook hun eigen processen en initiaties doorlopen in de steeds intensere energieën. Ieder heeft zijn eigen processen op zijn of haar bordje, die hen/ ons weer verder brengen in de eigen zielsevolutie.

Anderzijds voel ik telkens hierin ook de noodzaak belicht worden dat ieder mens uitgenodigd wordt om steeds meer op eigen benen te staan. Niet langer, ook niet subtiel, te hangen aan een docent, inspirator, ‘goeroe’, therapeut of welke ander dan ook. Maar ook echt op eigen benen, met een geopend hart de eigen route door het leven vinden.
Een open hart geeft namelijk van binnenuit exact die innerlijke leiding die past bij jou, bij jouw weg, zielsmissie en zielsevolutie. Een open hart houdt je open voor aanwijzingen, synchroniteiten en signalen op je pad en kan deze ‘verstaan’ en volgen. Een open hart kan oordeelloos kijken naar dat wat er is, wat zich op je pad manifesteert en staat er voor open daarvan te leren, groeien en de waarde te (h)erkennen.
Een open hart zorgt voor een zielsgedreven leven waarin passie, gevoel, uitlijning met al wat is, met je Zelf en de ander (gelijkwaardig) aanwezig is.

We hebben al jaren genoeg oefening en groei hierin gehad om het nu ook echt te gaan uitvoeren, ieder mens voor zich, om zich nu steeds meer echt op eigen benen en vanuit gelijkwaardigheid te leren bewegen door het leven heen.  Zelfs al voelt dat nog spannend of wiebelig. Dat komt omdat we het niet (meer) gewend zijn en we soms tot in het subtiele nog zijn blijven vasthouden aan de ander of aan iets anders. Onbewust en gewond ego is een ster in smoesjes verzinnen om niet echt je eigen verantwoordelijkheid en kracht op te pakken.
Maar nu is de tijd daar dat we echt mogen leren om die subtiele afhankelijkheid los te laten en op eigen benen te gaan staan, ook als dat met knikkende knieën is, en te vertrouwen op ons hart.

Dat betekend echter niet dat je uit verbinding met de ander hoeft te gaan. het gaat om een subtiele wijziging van op eigen benen staan, met geopend hart, en daarmee zonder afhankelijkheden, maar in ontmoeting en gelijkwaardigheid van zowel je Zelf als de ander. verbindingen zullen zich hiermee juist immens verdiepen, maar ok bekrachtigen om echt op eigen energie te gaanvaren.

 

Hart activaties

De energie van april 2022 is een enorme stimulans om steeds dieper je Zelf te gaan openen voor je eigen hartkracht, steeds dieper te verbinden met je hart, welke een multidimensionaal portaal is naar alle wezenslagen en manifestatievormen die jij Bent. Om steeds dieper je midden, de balans, de stevigheid, de liefde, het hoger perspectief te gaan toelaten en ervaren. Zo dat het ware kompas door jouw leven(s) heen weer volop actief gaat werken. Ook in de meest subtiele lagen, op lagen die eerder niet toegankelijk waren en voorbij aan oude wonden.

De energie van april 2022 is gebaseerd op een sterk openende en oprijzende kracht om het bewustzijn van je hart dieper en dieper te activeren. Het gevolg kan zijn dat je ook de nodige triggers op je hart zult tegen komen, daar waar oude zienswijzen, pijn, overleefdrive of angst aanwezig is, zal dit zeker aangestipt en getriggerd gaan worden. Bedoeld om bewuster te worden van dat wat je hart gesloten houdt of dat wat je hart telkens weer dicht doet slaan, of op een kier houdt.

 

De energie van het 4-4-4 portaal (4-4-’22)

De energie van het 4-4-4 portaal is gericht op een drievoudige activatie van het hart: het menselijke hart, het galactische hart en het kosmische hart. om deze aspecten van je Zelf en jouw multidimensionaal hart met elkaar in lijn te brengen. Op elkaar af te stemmen, te synchroniseren en her te verbinden.
Dat betekend dat alle 12 wezenslagen van ons multidimensionale wezen aangeraakt en aangetrilt worden in deze energie. Dat ook is terug te ‘lezen’ in de codering van de 4-4-4 (4+4+4 = 12).
Zowel op 4 april, als op 13 april als op 22 april bevinden we ons in een 4-4-4 portaal. Elk van deze portalen zal een verdieping en vervolg van elkaar zijn en zijn initiatiemomenten om steeds dieper de oorspronkelijke hartuitlijning van je wezen weer toegang te verlenen. Om deze weer steeds dieper ervaarbaar te maken in je mens-zijn.
Het is echter niet zo dat deze hart’dimensies’ niet meer met elkaar in uitlijning zijn (een vaak spirituele misvatting).  Het is wel zo dat wij als mens vaak zo uit verbinding zijn gegaan met ons hart en bewustzijn dat er op de menselijke hartlagen een dikke mist of ruis zit, waardoor we ons hogere hart en hogere hartdimensies niet meer kunnen ‘verstaan’(voelen). En daarmee dieper in overleefstanden, mind en ego zijn beland.

De 4-4-4 portalen brengen lichtcoderingen in de vorm van trillingsverhogingen om deze menselijke hartlagen weer verder te helen, waardoor deze weer dieper open kunnen gaan staan voor de her-innering aan de synchronisatie met de hogere ‘hart dimensies’.
Je hart is een multidimensionale poort naar alle lagen die jij Bent, naar alle hoger zelven die waar dan ook in schepping aanwezig zijn en alle hart bewustzijnslagen van je 12-voudige bewustzijn. wanneer de poorten van je menselijk hart weer dieper open gaan en gaan uitlijnen met al die andere hart dimensies, komen de daar in aanwezige kwaliteiten, potenties, kennis en ervaringen weer terug in her-innering in je menselijk bewustzijn (3D en 4D lagen).

Op deze dagen verzorg ik dan ook weer afstand activaties en transmissies, om in het moment en afgestemd op de groep deelnemers deze processen van her synchronisatie dieper te belichten en je te ondersteunen in het bewuster ervaren van deze initiatie momenten (in lineaire tijd).

Dit is even een tipje van de sluier als het gaat over de mogelijkheden van groei in bewustzijn binnen de april energieën, wellicht op een later moment meer!

Heb een hart-gedragen maand vol transformatie, compassie, liefde en bewustwording!

 

© Willemien Timmer, 4-4-‘22