De energie van de komende dagen

 
Al vele jaren heb ik workshops verzorgd op dagen als de aankomende, Goede Vrijdag en Pasen, maar ook andere belangrijke christelijke dagen als hemelvaart.
Niet omdat ik religieus van aard ben maar juist omwille van de Universele betekenis en symboliek, de energie van deze dagen en de gebeurtenissen die daaraan gekoppeld zijn. Juist omdat een groot deel van het menselijk collectief bewustzijn zich afstemt op deze velden, op dergelijke dagen, maakt dat deze velden dieper toegankelijk. Waardoor ieder op het eigen frequentieniveau dieper hiermee kan verbinden.
Vaak was dat de afgelopen jaren juist met opleidingsgroepen die al langere tijd samen werkten, waardoor een band van veiligheid en diepgang met elkaar ontstaan was. Waarmee we nog dieper en bewuster aanwezig konden zijn in de energieën die op dergelijke ‘Poortdagen’ vrij komen.
Oude Esseense energieën kwamen daarbij dieper vrij, voor een diepere herinnering aan het Pad van de Christus, ook binnen je Zelf.
Vaak lag de focus dan ook vooral op de thematiek van bijv. Goede vrijdag of Pasen zelf. Stapten we dieper die velden binnen in ons Zelf en het collectief om diep de oude lijdensweg te doorvoelen en te bevrijden binnen ons Zelf. Werkten we rechtstreeks met de energieën van Yeshua Ben Yosef en Magdalena.
Al vele jaren zijn hier prachtige stappen in gezet, in individueel Zielsbewustzijn binnen deze workshops. Niet alleen in persoonlijke groei en bewustwording, maar ook in een dieper (gevoels) ‘begrip’ voor deze dagen, die voor velen vooral nog gekleurd zijn door de religieuze opvattingen.
Een veel dieper verstaan van de lijdensweg als Ziel op aarde, afgescheiden van Bron en de mogelijkheid om terug te keren naar het Goddelijke in zichzelf. Het pad van Yeshua en Maria Magdalena daar binnen, hun (Meester)rollen en inwijdingspad daarin.
Juist omdat de vele christenen wereldwijd dit feest vieren staan de poorten naar dit collectief bewustzijnsveld ook opener om hier dieper in te kunnen duiken, ook in je Zelf.
 
Ook komend weekend, vanaf Goede Vrijdag t/m eerste Paasdag geef ik weer workshops. Zij het met een andere thematiek en ‘ingang’, maar voel ik nu al, hoe alsnog de universele thematieken van Goede Vrijdagen Pasen daar als vanzelf in mee zullen gaan stromen. En zullen deze energie en thematiek ook diepere opheldering mogen gaan geven voor waar we ons nu bevinden in het persoonlijk Ziels- en Ascensieproces.
Echter dit jaar voelt het anders dan andere jaren. Er is niet vooraf al een diepe aanloop naar deze thematieken en energieën. Er is niet vooral al een heel bewust werken aan of met deze energie. Er zijn geen grote groepen meer, maar mini groepjes. Er zijn steeds meer anderen die bewust bezig zijn met de diepere symboliek, betekenis en energie van deze christelijke feestdagen met diepe Goddelijke Mystiek. In mijn persoonlijke processen spelen andere thematieken dieper op de voorgrond, die overigens ook gaan over Belichaming van het Goddelijke op aarde, maar op andere lagen, in andere frequenties en in andere stukken.
Kortom: Alles is anders dan de vele voorgaande jaren.
Dus ik ben heel erg benieuwd, vanuit de golflengte en frequentie waar wij nu zijn, wat zich komend weekend mag gaan ontvouwen. De Goddelijke Stroming laat voelen dat we mee zullen deinen op de energie die daar NU is, dit weekend, en toch zullen andere thema’s centraal staan. Natuurlijk zijn daarin overlappingen en aansluitingen aanwezig. Dat kan niet anders.
Maar het voelt of er heel iets nieuws, op een nieuwe laag zich wenst te gaan ontvouwen, wat in de diepte gekoppeld zit aan het Zelf Bevrijden van de Aardse Lijdensweg en de Terugkeer in de Bron.
Ik ben benieuwd. We gaan het beleven wat zich wenst te ontvouwen, in de komende dagen!
 
© Willemien Timmer, 13-4-2017
Spirituele Praktijk Apofyliet
Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording en Ascensieprocessen
www.apofyliet.nl