De energie van maart 2019

Vier 3-3-3 portalen en een krachtige 3-3 energie die dagelijks je trilling verhoogd

 

Vooraf

De energie van 2019 omvat verschillende belangrijk thema’s en groei potentieel. Hierover heb ik al verschillende artikelen geschreven in de afgelopen maanden. (Deze vind je hier). De energie die binnen dit artikel belicht wordt gaat over de energie van maart 2019. Deze processen van groei en bewustwording zijn onderdeel van het totaal wat er aan groei in 2019 mogelijk zal zijn (binnen ieders persoonlijk bereik). Elke maand brengt andere fasen van groei en verschillende thematieken die aangeraakt worden met zich mee, om het totaal potentieel van 2019 zo diep als mogelijk te kunnen integreren.
Dit artikel belicht dus specifiek de potentie van maart binnen het jaar 2019.

 

Elke dag een krachtige opwaartse trillingsverhoging

We bevinden ons vanaf vandaag weer in de energie van maart, een 3- energie. Net als de numerologische energie van 2019 ( = 12 =3).
Dat betekend dat er deze maand doorlopend een input van de 3-3-energie (maand en jaar codering) aanwezig is, in elke dag van deze maand. Wat op zich al een opliftende en trilling verhogende stimulans is. Naast alle extra input qua planeetstanden, maan, zonne-activiteit en portalen.
De 3-energie gaat over de Heilige Drie Eenheid binnen ons bewustzijn. O.a. de man-vrouw-kind energie. Maar ook lichaam-ziel-bron,  jouw hart-hemel-aarde, ‘vader-zoon-heilige geest’ en elke andere vorm van Drie Eenheid die er maar is.

 

De energie van de 3

De energie van de 3 gaat over de Heilige Verbintenis en draagt de codering van de Heilige (innerlijke) Drie Eenheid in zich. Deze energie stimuleert het verenigen van polariteiten, zoals mannelijke en vrouwelijke energie en de versmelting daarvan. Dit wordt het Heilig Huwelijk genoemd. Daaruit voortvloeiend ontstaat een derde, een nieuw veld, wat je het Goddelijk Kind zou kunnen noemen. Een onbevlekt en androgyn veld van bewustzijn wat beide polariteiten (mannelijk en vrouwelijk) in zich draagt, maar tegelijkertijd van een hogere potentie en trilling is.

In ons Bewustzijn dragen wij ook deze Heilige Drie Eenheid. We ervaren vaak de gekwetste, beschadigde kanten daarvan en stoeien in onze groei vaak met de wonden en oude patronen van het mannelijke, vrouwelijke en kindsdeel in ons.
Er is echter ook een Oorspronkelijke Blauwdruk van deze velden, die Heel zijn en nooit gekwetst of beschadigt kunnen raken. Deze zijn de ‘doorgang’ naar ons Bron Bewustzijn.
Deze velden worden vanuit de oud Egyptische energie weerspiegeld door Isis, Osiris en Horus. Zij vertegenwoordigen enerzijds deze Oneindige eeuwige Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden, als ook de beschadigingen die we in het mens-zijn in deze velden hebben opgelopen, die we wensen te helen, op weg terug naar Heelheid naar de oorspronkelijke Blauwdrukken dus.

 

De energie van de 3-3 code

De 3-3 energie trilt deze maand zowel de gekwetste man-vrouw-kind delen in ons bewustzijn aan. Met als doel om deze nog dieper naar de voorgrond te halen. Nog bewuster te worden wat ons gekwetst heeft, beschadigt heeft, waar onze blokkades nog liggen die ons afhouden van een volledig in uitlijning met Heelheid, Eenheid en Bron leven. Je zou kunnen zeggen, dat is de eerste 3 in de 3-3 codering.
De tweede 3 trilt je oorspronkelijke Heilige Drie Eenheid aan: de onbevlekte Goddelijke Mannelijke-Vrouwelijke-Kind frequenties en Blauwdrukken van ons Wezen. Daar waar we heel zijn, nooit gekwetst kunnen worden, waar we in directe lijn met balans, verbinding en dicht bij ons Bron Bewustzijn Zijn.
Doordat deze twee polariteiten binnen ons bewustzijn beide gelijktijdig aangeraakt en aangetrilt worden kunnen deze steeds dichter naar elkaar toe gaan bewegen: de gewonde delen kunnen aan het licht komen, de oorspronkelijke delen kunnen ‘dichterbij  komen, dieper bewust of ervaren gaan worden.

De 3-3 energie gaat op een ander trillingsniveau of ervaringsperspectief ook over de Holy Trinity de zowel binnen de mannelijke energie als ook binnen de vrouwelijke energie aanwezig is.  Want binnen onze man-vrouw-kind velden bevindt zich ook weer deze Drie Eenheid. Het mannelijke bevat namelijk ook weer vrouwelijk, mannelijke en kind kwaliteiten.  En dat geldt ook voor de vrouwelijke en de kind energie.

 

De energie van de 3-3-3 code en Portalen

Deze maand doen zich vier 3-3-3 portalen voor, te weten: 3 maart, 12 maart, 21 maart en 30 maart.
Deze dagen stroomt een krachtige Meestertrilling van de 3-3-3 codering door het collectief en persoonlijk bewustzijn. Deze energie trilt alle Heilige Drie Eenheidsvelden in ons bewustzijn aan, ook de Holy Trinities binnen de mannelijke blauwdruk, de vrouwelijke Blauwdruk en de Kind blauwdruk.
Dat betekend dat (3×3=9) alle ervaringswerelden, de 9 dimensies waarin wij ons als een Bronmanifestatie hebben gemanifesteerd en waarin we ervaringen doorlopen, tevens mee genomen worden in deze trillingsverhogingen.
Dit is weer in lijn met de energie van de 19 van 2019, waarin het gaat om de Blauwdrukken van Bron in uitlijning met de 9 ervaringswerelden te brengen.

Het centrale uitgangspunt of ervaringsperspectief daarin is wie wij zijn als mens. Want dat is de lens van waaruit wij in het hier en nu waarnemen. Wij als mens zijn aan het ontwaken, groeien, bewust aan het worden en staan voor de uitdaging om alles wie wij Zijn weer te integreren en belichamen.

De vier 3-3-3 portalen zullen ijkpunten zijn waarop de gekwetste menselijke drie eenheid energie en de Goddelijke Drie Eenheid elkaar dieper zullen kunnen aanraken. Als een balancering of afstemming op elkaar, waardoor alles wat doorleefd, doorvoelt, bewust geworden of losgelaten is, met elkaar kan versmelten en integreren.  Van daaruit gaat onze groei weer verder de verdieping in. Het is enerzijds een stukje afronding als een nieuwe start naar diepere harmonie en innerlijke balans.

Het getal vier (er zijn 4 van deze ijkpunten) s daarbij van wezenlijk belang. Want de energie van de 4 gaat over het gronden van alle wijzigingen en het neerzetten daarvan op aarde. Deze energie is dus noodzakelijk omdat het alle groei en wijzigingen verbind aan  wie jij bent als mens. Waardoor het steeds dieper in je hier en nu kan integreren en wijzigingen en groei ook hier op aarde in je leven, manifest kunnen worden.

 

Afstand activaties tijdens de 3-3-3 Portalen

Gedurende deze 4 ijkpunten in de 3-3-3 energie zal ik afstand activaties verzorgen. Elk van deze Portalen zal gericht zijn op de energie van dat moment en het betreffende portaal.
Als ‘ingang’ zijn verschillende Holy Trinities vanuit het Egyptische veld aangegeven, die iets vertellen over de spiegelingen in de groeiprocessen op dat moment.
De Egyptische Trinities weerspiegelen kwaliteiten en potentie van ons universele wezen en van collectieve processen die wij ook individueel doorlopen. Het gaat niet zozeer om de Meester frequenties op zich, al hoewel deze ook dieper gevoeld zullen kunnen worden (of innerlijk geactiveerd) tijdens de afstand activaties.

3 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Isis-Osiris-Horus, de Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken nader belicht

12 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Amun-Mut-Khonsu, versluiering, oerkwaliteiten en gevoelscycli in ons 12-voudig bewustzijn nader belicht.

21 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Ma’at – Isfet – jouw Zelf, de frequenties van ultieme uitlijning, dualiteit en jouw Zelf/Pad nader belicht.

30 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Sekhmet – Ptah – Nefertem. Vurige (scheppings)kracht, verstilde scheppingskracht en ultieme zuiverheid nader belicht.

De afstand activaties zijn los te volgen, maar ook als 4-tal (in opbouwende energie) een enorme bekrachtiging in de processen die jij deze maand doorloopt binnen je eigen bewustzijn, in een wereld vol veranderende trilling.

Elke afstand activatie vind plaats van 20.30 uur tot ongeveer 21.12 uur
De investering in je Zelf per activatie/ bedraagt € 33,33
(33,33 =  4 x 3 = je volledige Heilige Drie Eenheid gronden. 4 x 3= 12 = je volledig multidimensionaal wezen en de 12 is numerologisch ook weer een 3J )

Wil je meedoen? Laat dan wat van je horen via info@praktijk-apofyliet.nl

 

© Willemien Timmer 1-3-2019