De energie van november 2021

 

Momenteel ervaar je de energie misschien al als stevig en uitdagend. De trillingsverhogingen en wijzigingen in energie evenals de samenhang met planeetstanden en heftige zonnevlammen zorgen voor een pittige en voor velen uitdagende energie.
We zijn door de Samhain/Halloween sluiers gegaan (30 oktober)  en betreden daarmee een ” andere wereld(en)’  binnen ons Zelf. En dan staat november voor de deur met een serieus stevige energie die bijzonder transformerend maar ook zeker uitdagend kan gaan worden.

 

Oktober was al een opbouw

Ieder zal het momenteel al op persoonlijk vlak en via de persoonlijke ervaringen in het leven ervaren. Oktober heeft hierin een krachtige opbouw gebracht, zeker de laatste week van oktober.
Het is net of alles nog meer onder druk komt te staan, alsof alles steeds schaduwrijker wordt. Je wordt uitgedaagd in je eigen processen tot of wel blijven staan in je kracht ofwel om de beweging van verandering en  transformatie in te stappen.
Al het oude wat niet meer matched met de nieuwe trillingen/wereld komt ongenuanceerd omhoog. De onderste schaduwstenen worden naar boven gehaald. Of tenminste diepere lagen dan ooit.

Collectief zie je dit uiteraard ook terug in de virusgekte en maatregelen. Het dreigen met nieuwe maatregelen, het verder inperken van vrijheden.
Dat is wat schaduw, angst en ontkrachting doen. Dat zet vast in het oude spoor. Terwijl de verhogingen van trilling voortstuwen om juist een nieuwe weg te gaan  bewandelen. Zowel persoonlijk als collectief.
Dit geeft schuring.

 

Schuring geeft glans

Oud en nieuw duwen en schuren tegen elkaar. Voor het ego voelt dat niet zo fijn. Verwond ego wil het liefst het oude paadje blijven bewandelen. Zelfs als deze niet fijn is, je weet dan in elk geval wel hoe het werkt en wat je kunt verwachten.
Het nieuwe veld is het betreden van het veld van niet-weten, wat voor gewond ego doodeng is. Het veld van  iet- weten nodigt uit tot overgave, heruitlijning met hoger bewustzijn en luisteren naar je innerlijk, van waaruit je nieuwe weg zal gaan geboren worden.
Dit zijn twee tegenover elkaar gestelde krachten die aardig met elkaar kunnen botsen.

Echter, waar schuring is ontstaat glans. M.a.w. daar ligt groei in het verschiet en daar kan ons licht werkelijk gaan groeien, rijpen en tot uitdrukking gaan komen.

 

De energie van november 2021

De energie van november wordt zacht gezegd pittig. De laatste week van oktober is hier vast een voorproefje op. Leuker kunnen we het helaas niet maken.

De energie van Mars wandelt door de energie van schorpioen en dat kan stevige bewegingen in verborgen schaduwvelden en onbewuste lagen opleveren. Vuur(kracht) en explosies maar ook ongezien duister wat in beweging gaat komen.

Er zijn deze dagen al extreme zonnevlammen en die versterken het vuur maar ook de transformatie die daaruit voort wil komen. Tot op diep fysieke lagen kunnen zij van invloed zijn om dat wat verborgen is naar de voorgrond te halen. Het onbewuste dus bewust te maken.

De nieuwe maan van 4 november bevind zich ook nog in het sterrenbeeld van schorpioen. Dus dit geeft een verdieping in het innerlijk aankijken en bewust worden van de schaduwpatronen en wonden die de periode daarna dieper doorwerkt gaan worden gedurende november.
De mystieke kracht van schorpioen is daarbij ook van belang.

Op 19 november staat de volle maan in stier en vind er een gedeeltelijke bloedmaan (verduistering)  plaats.
Nog meer schaduw lagen die bloot gelegd gaan worden.
Spirit (in ons) lijkt alles uit de kast te gaan trekken de komende periode om onze schaduwrijke onbewuste verwondingen open en bloot in het licht te zetten.
(Dit heeft indirect ook te maken met toewerken naar een afronding van de 2021 energie en voorbereiding op de 2022 energie.)

 

Het aankijken van schaduw maakt je eigen licht weer beschikbaar

Dat klinkt allemaal heftig en dat zal het vast ook wel zijn. Echter op de voorhand hoef je je hier niet al te druk om te maken. Het gaat er in deze tijd telkens om, om in het nu te blijven en in jouw midden (balans).
Van daaruit kijken en voelen wat er is en of welke acties vereist zijn. Stap voor stap, dat ook.
We worden echt niet zonder voorbereiding in onze innerlijke schaduwdiepten geworpen. We hebben daarvoor al een hele weg van voorbereiding, groei en bewustwording afgelegd.

Je zou het kunnen zien als examen periode. Je stapt ook niet onvoorbereid een examen in. Daar heb je al allerlei dingen voor bestudeerd en geoefend. De energie van november is en optelsom van alle doorlopen processen van de afgelopen maanden.
Nu weet je alleen niet exact welke vragen er in je examen komen, waar de nadruk op zal liggen en of je al die lesstof beheerst. Dat is waar een examen over gaat: gaan zien hoe je er voor staat. Wat al bemeesterd is, waar nog groei nodig is.
En omdat dit van die universele examens zijn, anders dan in een schoolklas, reikt het examen zelf ook de nodige hulp, inzichten, ondersteuning en groei aan.

Want de stevige planeetstanden en energieën die hierboven benoemd zijn, zijn slechts één zijde van de medaille.

 

De andere zijde

De andere zijde van de medaille gaat om de verhogingen van trillingen, portalen en ondersteunende potenties van de maand november.

De energie van de 11 heeft alles te maken met de potentie en mogelijkheden van transformatie. In november is er meer dan ooit transformatiekracht in ons bewustzijn beschikbaar. Dit wordt op dagelijkse basis gestimuleerd door de 11 trilling.
Dat betekend dat als er dieper lagen schaduw dan ooit aangetrilt worden wij ook in staat zijn die diepste schaduw te transformeren. Kun je je voorstellen wat een bevrijding dat  zal mogen opleveren?!

De energie van de 11 gaat ook over het op eigen (beide) benen staan. In eigen verantwoordelijkheid, stevig gegrond, zonder te leunen op iets of iemand anders. De 11 zijn twee benen. Een Meester staat onafhankelijk op eigen benen en in eigen kracht en kan van daaruit elke uitdaging aan kijken. Misschien zonder te weten wat er van hem/haar verwacht wordt, maar waar je diep gegrond in jezelf aanwezig bent, in je kracht, kun je op elk moment voelen en handelen vanuit dat wat zich aandient. Dan spreek je je eigen kracht, kennis, kunde aan vanuit een diep geworteld vertrouwen.

 

Meesterschapskracht

Een ware meester kent geen angst voor schaduw want deze beseft dat schaduw evengoed deel is van het eigen zielspad. In de duale realiteiten ook schaduwrollen naar rollen van licht heeft gespeeld. En dat het niet gaat om veroordeling of weglopen daarvoor. Maar om het erkennen, herkennen, omarmen en accepteren daarvan. Zonder oordeel, emoties of hersenspinsels aan verhalen.
Een meester kan in zijn/haar midden blijven en neutraal schouwen naar wat is, zonder ermee te identificeren en of erin te verzuipen.

Dat is wat de energie van november ook brengt: jouw meesterschapskracht wordt belicht, aangetrilt, versterkt en naar de voorgrond gehaald.
Het stimuleert je om dieper en dieper in jouw gronding, in je reeds doorleefde processen en bemeesterde kwaliteiten te gaan staan. Het nodigt uit en daagt uit om al het geleerde echt te gaan inzetten en manifesteren. Te laten zien (aan jezelf) dat je alle lesstof hebt begrepen en toe geëigend en kunt toepassen in de 3D praktijk.

De 11 op zich is een meestergetal en nodigt jouw Meesterschapskwaliteiten uit om volledig naar voren te komen. Walk your talk, belichaam dat wat al geïntegreerd is en sta open voor enorme achtbanen aan versnelde nieuwe groei in verder meesterschap.

 

Het 1-11, 11-11, 21-11-21 en 22-11 portaal

Verschillende portalen deze maand trillen nog specifieker de 11-trillingen en meesterschapskwaliteiten in jou aan deze maand. Deze portalen zijn bedoeld om je persoonlijke thema’s en groeistukken te specificeren en kracht bij te zetten.

De instroom van trillingen is krachtiger en steviger waardoor je dichter bij je Zelf, uitlijning, gronding en meesterschap kunt komen. Maar ook jouw leerweg, uitdagingen in groei en potenties helderder zult kunnen waarnemen. Het zijn richtingaanwijzers op het pad wat je gaat. Jouw eigen hoger bewustzijn zal in interactie met de instromende trillingsverhogingen je leidraad zijn over te zetten stappen, schaduwlagen die doorzien en getransformeerd willen worden en volgende stappen in groei openbaren.

Deze dagen zijn dus bij uitstek bedoeld om je groei meer bewuste richting te geven en dieper zicht te krijgen op de persoonlijke processen. Daarnaast vind een bekrachtiging plaats van jouw aanwezige potenties en kwaliteiten zodat je die volgende stappen ook zult kunnen zetten.
Op de meeste van deze poortdagen verzorg ik dus ook weer afstand activaties om je daarbij te ondersteunen (zie hiervoor de activiteitenagenda).

Ik zal ongetwijfeld op een later moment deze poortdagen nader toelichten als dat zo voelt, in artikelen. Maar voor nu zijn de meest essentiële dagen het 1-11-21 en het 11-11-21 portaal. Daarop shiften de grootse energievelden en wordt de meest krachtige transformatie aan gezet.

 

Balans

Doordat beide zijden van de medaille worden belicht deze maand (de schaduw lagen en je lichtkracht) ontstaat de mogelijkheid om dwars door je diep onbewuste en schaduw het licht weer te her-inneren en van daaruit de balans te hervinden, het midden in je Zelf.
Het gaat niet om het alleen toelaten van licht. Het gaat om het belichten van de schaduw (wonden, patronen van afgescheidenheid) om je oorspronkelijke uitlijning met Bron te hervinden
Ook door de diepst afgescheiden structuren heen.
We gaan enorme wegen openen in ons Zelf die al eeuwen afgesloten en ontoegankelijk zijn geweest.
Ja het vraagt wel wat van mens-zijn met haar gewond ego, maar uiteindelijk heb je dan ook wat 😉

Ik wens ieder veel moed en kracht toe in deze komende examen maand. Hou moed, vertrouwen en luister naar je innerlijk kompas, jouw hart!

 

© Willemien Timmer, 31-10-2021