De Kracht binnen je Zelf : Het wezenlijke belang van aarden

Binnen welke spirituele zienswijze dan ook hoor je geregeld de term ‘aarden’. Maar weet iedereen werkelijk wat dat inhoudt en hoe groot het belang van aarding eigenlijk is?

Ik zie vaak dat mensen die al langer onderweg zijn op het spirituele pad het aarden wel hebben ‘aangenomen’ als dat het belangrijk is. En het wordt vaak benoemd maar tegelijkertijd als zijnde ‘basis materiaal’ ook weer ergens van tafel geschoven. Ergens rust daar soms een onbewuste arrogantie op, zo van: ‘ja, dat is de basis, maar dat weten we toch allang’.

Dat is geen bewuste arrogantie of van tafel vegen, maar veel eerder een onbewust overlevingsmechanisme die op zo’n moment aan het woord is.

En tegelijkertijd zie ik met grote regelmaat al jaren dat de werkelijke diepte en belang van aarding daarmee dus ook niet werkelijk gevoeld, begrepen en verstaan wordt.

Want jaar in jaar uit hebben de meeste mensen die ik in de praktijk en workshops ontmoet, die vaak al jaren op weg zijn in de eigen spirituele groei en bewustwordingsprocessen, nog de grootste moeite met de aarding.

En is dit een van de grootste knelpunten die vele andere klachten, stagnaties in groei veroorzaakt en oude patronen in stand houdt. Ergens belemmert het ons dus in onze totale groei en bewustwordingsprocessen.

Al jaren voel en roep ik dat het richten van focus ‘naar beneden’ in plaats van ‘omhoog’ veel essentiëler is en daadwerkelijk letterlijk geaarde spiritualiteit en bewustwording biedt. Het gaat om geaarde spiritualiteit, niet om hoogvliegerij. Dat levert namelijk geen enkele praktische stappen op als het gaat om het werkelijke Ascensiepad, want Ascensie houdt in dat je je spirituele Meesterschap daadwerkelijk bewust in het hier en nu leeft, op alle dimensielagen, dus ook op aarde en in het mens-zijn.

Wanneer de aarding mist, kun je hogere inzichten, diepgaande healing, bewustwording en Lichtlichamen (dimensielagen) niet werkelijk vorm geven en leven in het hier en nu. Niet op alle lagen en niet op aarde!

Daarnaast is het je ‘naar boven’ richten veelal een onbewuste vlucht uit de onderste chakra’s, omdat je niet op aarde durft, kunt of wilt zijn. De ‘weg naar boven’ is vaak meer aantrekkelijk en makkelijker te ontplooien (daar zit minder lading tussen) en het is wel lekker om ‘op die roze wolk’ te zitten met de Meesters of andere hoge energieën. De ‘weg naar boven’ is vaak ook veel bekender, vaak meer getraind vanuit oude tempel of inwijdingslevens en voelt vaak in eerste instantie veiliger, al  is ook maar een illusie, want zonder aarding mist elk onderscheidingsvermogen en heb je dus geen werkelijke weet van ‘wie je aan de lijn’ hebt. De Schaduw is immers even reëel als het Licht.

En daarbij komt, het zet totaal geen zoden aan de dijk, wanneer je werkelijk wilt groeien. Je houdt oude patronen in stand en kunt niet werkelijk ten diepste vanuit je hart leven. Want het hart en andere lagen van je Zelf blijven op de diepte lagen steevast op slot. Dat betekend dat moeilijkheden, leerlessen, gebrek aan vertrouwen, geen kracht hebben of kracht weg geven, geen verantwoordelijkheid durven nemen voor je eigen leven,  afhankelijkheid, etc. allemaal blijven bestaan. In wezen veranderd er dus niets en groei je niet werkelijk zoveel, behalve de mooie piek ervaringen die je ‘daar boven’ beleefd, maar die je niet mee kan nemen naar het hier en nu, om die ‘hemelse ervaringen’ ook daadwerkelijk in het hier en nu, dagelijks leven ook temidden van de dualiteit, te kunnen leven. Wanneer je dat kunt breng je wezenlijke wijzigingen aan en ga je door diepte transformaties heen die zullen stimuleren om daadwerkelijk jouw ‘hemel op aarde te leven’. In je Zelf en voor je Zelf, en van daaruit vloeit dat (vanuit belichaming) direct door naar je omgeving. Dan kunnen werkelijk Scheppende Krachten in jou weer aangesproken worden.

En dat betekenend dat zonder werkelijke diepte aarding het  persoonlijk ego nooit volledig kan transformeren en dat belichaming van de grootsheid van wie je in Wezen Bent nooit op aarde ervaren en geleefd kan worden.

Slechts kleine stapjes voorwaarts lukken dan. Om vervolgens weer op eenzelfde oud patroon te stagneren. Halve creaties te scheppen, omdat simpelweg de kracht en inzicht ontbreekt, en onbewuste lagen van de persoonlijkheid/ego nog altijd de boventoon voeren. En noem nog 1001 andere dingen op die dan simpelweg nooit ten volle geleefd kunnen worden en op aarde in jouw hier en nu Zijn kunnen landen.

Keer op keer merk ik dus op via de praktijk en vele mensen die ik via deze weg mag ontmoeten, hoe het essentiële belang van aarding niet tot in de kern ‘gepakt’ gevoeld, toegepast en ervaren kan worden. En dat die zo vaak van tafel geveegde ‘basis’ dus niet geleefd kan worden.

Keer op keer bekrachtigd en bevestigd het in mij het belang van de focus en intentie om alle aandacht (is energie) te richten op de aarding, de verbinding met de aarde en verankeringen van je energie. Door elke laag die je in je Zelf geheeld hebt, die je verhelderd hebt of getransformeerd hebt bewust in je aarding te laten meestromen en te verankeren in de aarde energie, open je de Poort tot werkelijke verandering en belichaming van de betreffende groeistukken.

Om dat te kunnen doen moet je ‘algemene basis’ natuurlijk een werkelijke basis energie zijn die ook geïntegreerd en eigen is.

Je basis, je aarding is je eigen draagvlak, je eigen stevigheid. En wanneer deze ontbreekt heb je dus letterlijk geen bodem onder je voeten, geen stevigheid, geen kracht en ook geen diepte vertrouwen. Dan wordt je in de minste of geringste vorm van tegenslag onderuit geworpen, uit je kracht geslagen en hebben onbewuste overlevingssystemen, ego of andere gekwetste delen van je Zelf direct weer de overhand. Je Ziel kan niet werkelijk landen en alle lagen van je Zelf doordringen en van kracht en bewustzijn voorzien.

Aarding houdt niet enkel in dat je ‘een koordje’ uitgooit naar de aarden, in een visualisatie of meditatie. Die oude manier en handvat werkt allang niet meer in de energieën, processen en hoge resonanties van het nu.

Aarding houdt hard werken in. Want het betekend dat we actief mogen werken juist aan de onderste 3 chakra’s, daar waar onze grootste angsten, pijnlagen en weerstanden opgeslagen liggen. Het houdt in dat we deze confrontaties met ons Zelf niet langer uit de weg gaan. Dat het tijd is voor grote schoonmaak omdat juist al deze diepste gestagneerde stukken van onszelf de doorgang naar werkelijke aarding (en van daaruit Ascensie) belemmeren.

Het zijn juist de velden ‘beneden’ die de grootste moeite kosten om aan te gaan, en daarin ligt de Sleutel. Want zolang we deze velden niet opruimen, kunnen we daar ook niet bewust in aanwezig zijn. En dat is waar werkelijke bewustwording en Ascensie over gaan. Dan dien je toch echt met bewustzijn aanwezig te zijn in alle delen van je Zelf. Daar kunnen de onderste drie chakra’s niet in overgeslagen worden. Juist niet! Want deze houden essentiële stagnaties maar ook essentiële informatie en kwaliteiten (verstopt achter de stagnaties) vast die noodzakelijk zijn voor onze werkelijke groei.

Het werken aan de thematieken en blokkades van onze onderste chakra’s en van daaruit onze werkelijke verbinding met de aardevelden en dimensies, levert nieuwe openingen en grote schoonmaak op. Door grote schoonmaak ontstaat nieuwe ruimte in onszelf waardoor we dat deel van ons Zelf weer dieper met bewustzijn kunnen opvullen, in plaats van oude pijn of oude patronen. Dan gaan we werkelijk meer delen van ons Zelf bezielen en komt de werkelijke kracht en potentie die achter de gestagneerde delen lag vrij. Dan maken we werkelijk meer kennis met ons Goddelijk Potentieel, ook in het hier en nu, in je aardse jij, en niet alleen daar ‘boven op de roze wolk’. Dat wordt het concreet, toepasbaar, leefbaar en belichaambaar in het hier en nu.

En dan wordt het dus geaarde spiritualiteit, geaard Meesterschap waar je aan werkt.

Geen hoogvliegerij, maar pure magie in het dagelijkse leven, concreet en stevig, met praktische handvaten.

De werkelijke basis van alle spirituele groei ligt niet ‘boven’ maar ‘beneden’ (in) ons. In de aarde velden en onderste chakra’s.

De grootste paradox echter is dat boven en beneden ook weer Een zijn. Maar dat is pas echt te voelen, beleven en te belichamen wanneer we niet langer vluchten uit onze aarding. En dus niet langer vluchten uit ons Zelf, onze pijnlagen, angsten en oude patronen.

Wanneer we deze ‘weg naar beneden’ in ons Zelf dieper openen en aangaan, gaan de ‘poorten van de hemelen’ in ons ook veel weidser open. En ontstaat inderdaad die ervaring van boven en beneden zijn Een. En vloeien ‘boeven en beneden’ ook daadwerkelijk samen in alle lagen van wie jij Bent.

Maar die diepte ervaringen zullen je niet kunnen bereiken wanneer je enkel de focus op ‘boven’ of op hogere chakra’s hebt gericht.

We zijn tenslotte niet voor niets op aarde, we dienen ons daarmee te verbinden. Ook met de reële aarde in ons Zelf. Ook als dat betekend dat je dan je diepste shit (ervaringen van eeuwen in de aardse incarnatiecyclus) aan mag gaan. Pas dan openen de werkelijke Hemelen zich in ons eigen Bewustzijn en kunnen we werkelijk die Hemelen op aarde leven.

Daarvoor dienen we te zakken in en zelfs voorbij de onderste 3 chakra’s. Dieper en dieper werkelijk te ‘landen’ in ons Zelf. Om die weg van oude pijn, angst, patronen vrij te maken voor ons Hoger Bewustzijn. Om het ook daar daadwerkelijk te voelen en beleven, waarmee het voelbaar en belichaambaar wordt in je aarde leven van alle dag.

Daarvoor dienen we te zakken, met hart en gefocust bewustzijn in de aardelagen, waarin we ook allemaal connecties, verbindingen en Ziels afspraken hebben lopen. Daar mogen we ons weer werkelijk van bewust worden. Dan aarden we werkelijk wie we ons her-inneren wie we Zijn. Pas dan wordt je spiritualiteit, groei, bewustwording werkelijk geaard. Kun je werkelijk je Goddelijk Potentieel vorm geven op aarde, kun je werkelijk scheppen en manifesteren en wordt je Meesterschap werkelijk concreet. Vind je handvaten in je Zelf om je unieke Zielenmissie bewuster te worden en te leven, vanuit stevigheid, basis en in diep geworteld vertrouwen!

Dan blaast niets of niemand je nog uit je kracht maar volg je je eigen unieke Pad van Ascensie en Meesterschap in eigen verantwoordelijkheid, wijsheid en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor Al wie je Bent!

Er is nog heel veel meer te zeggen over het belang van aarding, het waarom we zo geneigd zijn om niet die aarde verbinding werkelijk ten diepste aan te durven gaan, welke blokkades daar tussen zitten, hoe het werkelijk voelt en werkt om de verbinding met de aarde in ons aan te gaan en wat dat voort brengt. Hoe Liefdevol Moeder Aarde wacht totdat wij ons weer werkelijk gaan verbinden, zodat we ons eigen basis fundament werkelijk gaan neerzetten en van daaruit leven en groeien en in razend tempo bewuster kunnen worden van wie wij werkelijk Zijn en hoe groots ons Scheppend Potentieel werkelijk is, ook in 3D wanneer wij dit aangaan in ons Zelf.

Meer daar over misschien op een ander moment, in een volgend artikel.

Maar heel veel meer daarover kun je daadwerkelijk ook  leren, voelen, ervaren en beleven in de vele workshops die ik geef of  in de gerichte opleiding ‘van spirituele groei en de weg van Verlichting’ van praktijk Apofyliet, die start in november 2014.

© Willemien Timmer 19-9-2014