De laatste dagen van juni 2020

Liefdevol en hart werk waarbij elk facet van kracht aangesproken wordt om ‘uit de kast te trekken en in te zetten’, dat kenmerkt deze dagen (en laatste 2 weken).
Diepe schaduwlagen en hoge lichttrillingen zijn in een dans om balans beland, vaak gaat dat niet zonder slag of stoot. Het wenst echt bewust bemeesterd te worden. Daartoe dient het niet alleen gezien maar ook doorleefd te worden.

Aan ‘welke kant van de medaille’ jij ervaart om tot die balans te komen en of eeuwenoude afgescheidenheid, verdeeldheid, polariteit ervaart of juist tegenovergestelde, hangt af van wat er in je Zelf wakker en actief wil worden. En welke kant van de medaille je misschien al langer geleefd en doorleefd hebt. Om tot balans te komen mag ook die andere zijde doorleefd, erkend en omarmt worden. Pas dan kan het overstegen worden.
Pas dan kan balans, verdere ontplooiing van bewustzijn en je eigen rechte lijn gevonden worden.

Alles wat niet klopt komt stap voor stap (in razend tempo momenteel) aan het licht.
Veel van wat je dacht dat echt was, blijkt illusie te zijn.  Schaduw staat in z’n nakie zogezegd. En in de spotlight.

Dat kan confronterend zijn, verdrietig, pijnlijk, teleurstellend. Het kan emoties oproepen, moedeloosheid, woede, verdriet, angst. Want zogenaamde veiligheden vallen weg.

Maar….in feite valt de oude illusie weg. De verstrengeling met dualiteit, vanuit onbewustzijn.  Dat wat we als ‘normaal’ , ‘veilig’, gewenst achten. Maar wat ons tevens vast hield in een bepaalde mate van afgescheidenheid.
En juist die ervaring dat alle zekerheden, vrijheden en ‘ het oude leven’ wegvallen, brengt beweging. Beweging tot herzien, verandering, bewustwording en transformagie ( ha ha zo’n leuke typefout dat ik hem laat staan 😜😉) teweeg.

En….juist die ervaring opent je bewustzijn meer. Haalt je uit onbewuste tunnelvisies, aannames en manieren zoals we het altijd zagen (oude perspectieven) of deden. Beweging brengt stroming, en dat brengt ruimte voor nieuwe zienswijzen, nieuwe wegen, nieuwe manieren van beleven of doen en nieuwe mogelijkheden. Nieuwe groei, nieuwe manieren van Zijn, nieuwe openheid voor nieuwe energie en inspiratie.

De energie van deze en komende tijd is woeliger dan ooit. Alle oude bezinksels zullen worden opgewoelt om bezien en of herzien te worden.
We staan aan de vooravond van juli waarin opnieuw veel wijzigingen in (on)bewustzijn doorgevoerd en aangetrilt gaan worden. Daarover spoedig meer.

Voor nu de bemoediging: hou vertrouwen, heb geduld, wees liefdevol en eerlijk ten op zichte van jezelf. Je staat niet alleen in deze transformaties. Hoe alleen dat soms ook voelt.
Maar ook: fasten your seatbelts. Want de rollercoaster rit is pas net begonnen en de komende maanden gaan we heus nog wat (onthullende) loopings doormaken.

De onderste stenen van oeroude fundamenten komen nu naar boven. Zodat uiteindelijk een nieuw fundament van Leven i.p.v. overleven geplaveid kan gaan worden. Vanuit bewustzijn, geheeld onbewustzijn en vanuit Goddelijke Liefde. Om de rechtmatige en best passende plaats in je uitlijning, in je Zelf, in bewustzijn, in jouw aardse leven en op aarde in te kunnen nemen. In vrijheid!
It’s all for the good of all! Maar zal best de nodige uitdaging, confrontatie en inspanning kunnen vragen.

Het collectief veld van illusies (matrix) is niet in 1 dag gebouwd, en ook het afbreken en hervormen daarvan zal niet in 1 dag kunnen gebeuren.
Hou vertrouwen en blijf gefocust op jouw persoonlijke groei, ontwaak en helend proces. Dat is jouw unieke bijdrage aan bet grote geheel!

© Willemien Timmer, 28-6-2020

(28-6-2020: Energie van de blauwdrukken van Balancering die zich koppelen aan en in de materie, m.a.w. in je eigen dagelijks leven. Opdat de blauwdrukken van Bron weer volledig her-innert en belichaamd kunnen worden in wie jij bent als mens).