De portaal energie van 22-2-2022

Vandaag bewegen we ons collectief door hét portaal van 2022: de 22-2-2022 energie en frequenties.
Zoals ik afgelopen dagen al schreef ( artikel 20-2-2022)   zijn de portalen gekoppeld aan de 22 (of meer 2-en) energieën sterk gerelateerd aan een stimulans tot oprijzende kracht in het eigen bewustzijn.
Het gaat daarbij niet alleen om een wake up call, maar een letterlijk energetisch wakker schudden en voorwaarts duwende energietrilling.

De instromende energieën en trillingsverhogingen van vandaag zijn dan ook een ultiem portaal, noem het die van de hoogste essentie binnen het jaar 2022.
Een portaal die wederom nog diepere lagen onbewustzijn en nog hogere lagen Goddelijk bewustzijn wekt en in beweging zet.

De codering van de 22-2-2-22 energie vandaag bevat ook de energie van de 12, daarmee worden alle 12 dimensielagen die wij als multidimensionaal wezen zijn ook aangetrilt en gestimuleerd. De wakker schuddende energieën brengen dus in alle subtiele, verfijnde maar ook de meest verdichte materiele lagen van onze manifestatievorm van alles in beweging. De krachtige duw voorwaarts naar diepere bewustwording en her-innering aan je oorspronkelijke kracht.

De 22-2-2-22 codering bevat ook twee keer de 222 frequentie. Die herhaling is een extra bekrachtiging.
De 222 codering gaat over de frequenties die Osiris reflecteert: het vermogen om door de eigen diepste onderwereld (d.w.z. door je diep onbewuste) heen je weg te vinden naar het gouden Faraoschap (d.w.z. jouw Meesterschap).
Deze frequentie zet dus de moed, kracht en beweging in gang om je eigen schaduw, wonden, blinde vlekken en ‘innerlijke demonen’ aan te kijken. Je weg daar doorheen te vinden zodat jouw wijsheid, licht, bewustzijn, liefde en kracht volledig z’n plek in je kan innemen.
Her-inneren én aanspreken van je innerlijke vermogens dus en deze in actie brengen (dat gaat over de belichaming van je bewustzijn).
Dat wat je bemeesterd en belichaamd kan je niet meer kwijt raken en wordt blijvend weer deel van je bewustzijn en natuurlijke (Goddelijke) stroom, ook in de ervaring als mens op aarde.

Dichter bij het mens-zijn en de menselijke beleving gaat de 22-2-2-22 codering ook over de tweede chakra aspecten, zoals o.a. je emotieveld, het innerlijk kind en relatievelden. Waar daar nog onbalans, ongemak of oude pijn aanwezig is, zal aangezet worden om naar bewustwording, beweging en heling  te gaan groeien.
Maar ook kwaliteiten als je scheppend vermogen, buikintuïtie, creativiteit zullen gestimuleerd worden om weer als vrije stroom door je heen te gaan stromen.
Mede daarmee ontstaat ook de heilige ruimte om je oorspronkelijke blauwdrukken weer in je menselijke ervaring bewuster te worden en in actie te brengen.

De energie van de 2 gaat ook over (de dubbele helix van) je DNA, die je goddelijke, kosmische, galactische en aardse blauwdrukken in zich draagt. Evenals alle andere infotmatie over jouw wezen voor deze incarnatie, denk daarbij aan: karmische belasting, leerlessen, waar wil je in groeien, welke kwaliteiten wil je bemeesteren. Wat ligt er nog besloten in bloedlijnen, familielijnen, welke zielsmaatjes heb je afspraken mee gemaakt, etc.

De 22-2-2-22 frequenties werken ook hier dieper op in om het DNA, de 12 strengen i.p.v. slechts 2 DNA strengen, dieper te ontwaken en activeren. Waarmee steeds meer al jouw potenties en andere blauwdrukinformatie bewust her-innert en geactiveerd kan worden.
De grote hoeveelheid 2-en vandaag brengen op vele vlakken enorm veel in onze gepolariseerde bewustzijnsvelden in beweging, zoals gezegd in de hoog bewuste ijle velden van ons wezen en de diep onbewuste. Wij als mens op aarde zijn de verbindende link en zullen dus in allerlei innerlijke lagen aangetrilt worden. Dat kunnen zowel triggers zijn als enorme verruiming van bewustzijn, wat ervaren kan worden. Afhankelijk van wat jouw individuele groei in dit moment het krachtigste dient.

De.22-2-2-22 energie poort opent jou om je nog dieper in je Meesterschap te gaan brengen!

In de afstand activatie en transmissie die ik vanavond verzorg, zullen we hier dieper in de beleving van gaan duiken en de frequenties die vandaag activeren en ervaren kunnen worden, verder uitlichten. Meer info hier over vind je hier.

Ik wens je een magische, onvergetelijke en krachtige dag, waarbij de krachtige transformatie energieën van de 222222 Poort je ten diepste voorwaarts mag bewegen!

 

© Willemien Timmer,  22-2-2022