De schaduw be-licht

Jammer dat er zo weinig belangstelling voor blijkt te zijn, de schaduw be-licht,  terwijl deze thematiek zo essentieel is in groeiwerk, om alle lagen van je Zelf te helpen ontwaken. Zeker in het nu, na de volle maan, eclips en passerende komeet (op 11-2-2017).
En tegelijkertijd begrijp ik het, vanuit een diep voelen waar het Collectieve veld zit. Voor velen is het nog te eng, te groots, te ontastbaar, te onveilig om de Schaduw werelden te aanvaarden, in hun bestaan, hun realiteit en zeker om te erkennen dat ze ook in je Zelf aanwezig zijn.

In de nieuwe workshopserie wordt dit juist belicht, gerelateerd aan zulke essentiële groeistukken en energievelden die momenteel meer dan actief zijn. Omdat ze door de immens toenemende Lichttrillingen steeds verder gecomprimeerd worden, minder speelruimte krijgen, maar daardoor tegelijkertijd als een klauwende kat in het nauw aan het  licht komen.

Ik deel hier onder nog even de informatie die ik schreef voor deze workshops. Omdat het al zoveel meer kan belichten in hoe geïntegreerd en deel Schaduw in en van ons is.

schaduw-in-licht

De Schaduw in het Licht – deel 1

Deze workshopdagen zijn bedoeld ter dieper bewustwording van de Schaduwkrachten die even reëel zijn als de Lichtkrachten. Zowel in ons als binnen de Schepping zijn vele verschillende krachten werkzaam en die zijn niet altijd even behulpzaam ten behoeve van onze groei.
Deze dagen gaan we onze focus richten op de schaduwkrachten die in ons, op aarde en binnen de Schepping aanwezig zijn en die aardig verstorend, beperkend, vast zettend en beïnvloedend kunnen werken.
We kunnen ons doorlopend richten op en streven naar Licht, Liefde en groei, maar wanneer we werkelijk eerlijk en zuiver aan ons Zelf werken zullen we vroeg of laat te maken krijgen met de tegenpool daarvan: Schaduw en ondermijnende energievelden.
Daar waar wij steeds lichter (in trilling) worden, daar zullen we steeds meer ook de andere zijde van de medaille gaan aantrekken en ontmoeten.
Dit roept bij veel mensen intense angst op. Maar om ons Zelf werkelijk te bevrijden uit de duale matrix en schaduwvelden, zullen we deze velden dieper mogen leren doorgronden en gaan leren wat dit voor krachten zijn. Ho deze in elkaar steken, hoe ze zich tot ons verhouden, hoe wij hierin ‘verstrikt’ zijn geraakt en hoe we ze herkennen binnen en buiten ons.
Pas wanneer er echt een neutrale, reële kijk is op alles wat binnen Schepping en binnen dualiteit aanwezig is, kunnen we het grotere plaatje van Schepping gaan zien. Zolang wij de ogen sluiten voor de Schaduwvelden die ook zijn, zullen wij slechts met gekleurd perspectief ons Zelf en de wereld aanschouwen terwijl we onbewust onze eigen Schaduwvelden in stand houden.
Iedereen die nu bezig is zich te richten op het Licht, heeft ook te maken gehad met Schaduw of Duister. Dat is op zich niets om bang van te zijn. Als je niet het diepste Duister hebt ervaren of misschien zelfs gepraktiseerd, kun je nu niet naar je hoogste Licht en Kracht toe uitreiken. Zo werkt de duale ervaring nu eenmaal.Beide zijn deel van dezelfde medaille.
Overigens zijn vele van dergelijke oude beïnvloedingen, beperkingen en verstrikkingen vaak al vele eeuwen/incarnaties deel van je energie zonder dat je dat bewust in de gaten hebt. Hoe bewuster je wordt (hoe hoger je trilling) hoe meer dat zulke schaduwvelden ook in jou aan het Licht gaan komen om te transformeren.
Deze workshops bieden meer inzicht, toelichting en ook zelfonderzoek, gechannelde healingen en afstemmingen om in ons Zelf dergelijke energiepatronen te traceren, te doorgronden en ons Zelf te bevrijden van deze ondermijnende energieën. Om er bewuster van te worden hoe en waarom deze onze groei belemmeren en hoe we ons daar in de dagelijks leven praktijk mee kunnen verhouden.
Binnen de mini opleiding werken we vanuit co-creatie, dat betekend dat ieder ook inbreng heeft van eigen inzichten en persoonlijke ervaringen. Die ook voor elkaar weer heel verhelderend of als Bewustzijns Sleutel kunnen werken. Samen als groep wordt de workshop van daaruit ook vormgegeven. (Ook bijv. aan de hand van vragen die er leven, ervaringen die gedurende de workshops worden opgedaan, etc.)
Er wordt gezorgd voor een veilig, krachtig Lichtveld van waaruit we deze workshops zullen werken. Er zijn eventueel ook vele ondersteunende middelen aanwezig om je trilling hoog en licht te houden. Dus er is niets om bang voor te zijn!

shadow

Deel I- Entiteiten, koordverbindingen uit parallelle incarnaties en astrale velden op aarde
Vind plaats in de 11-2-1 (dag) energie, die een enorme potentie aan transformerende kracht en bevrijding van het duale in zich draagt!
Datum: 11-2-2017 van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 122,-

Deel II- Galactische energiezuigers, E.T. entiteiten en verstoringen
Vind plaats in de 17-3-17 of 8-3- energie. Deze data zijn specifiek uitgekozen voor deze workshops omwille van de ondersteunende instroom van hoge frequenties van dat moment.
Datum: 17-3-2017 van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 122,-

Deel III- Archontische velden, ‘dark lords’ en zwarte magie
Vind plaats in de 8-4-8 energie. Deze data zijn specifiek uitgekozen voor deze workshops omwille van de ondersteunende instroom van hoge frequenties van dat moment.
Datum: 8-4-2017 van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf: € 122,-

Aanmeldingen graag via persoonlijk bericht via info@praktijk-apofyliet.nl

© Willemien Timmer, febr 2017

En na een dergelijke workshop, werken met hart en Ziel, zijn er altijd (!) kadootjes!

11-2-2017-in-tuin-vh-raam-1klein

Na het belichten van de innerlijke persoonlijke en de collectieve Schaduw werelden die momenteel actief zijn, en die steeds meer naar de oppervlakte gedrukt worden door de toenemende Lichttrilling…. Laat ineens Horus zich van heel dichtbij zien!
(Slechts 3 meter afstand!)
Horus, de valk-frequentie die resoneert met een haar schep zicht, overzicht, ‘helikopter view’ of overkoepelend Overzicht.
Horus die ook het goddelijk Kind symboliseert, die verwekt en geboren wordt, daar waar Goddelijk mannelijk en Vrouwelijk weer volledig kunnen samen vallen in gelijkwaardigheid, zich kunnen verenigen en versmelten. Waardoor het Goddelijk Kind als de doorgang naar de ware pure Bron Verbinding ontstaat!
Hoe prachtig deze synchroniciteit, daar waar wij net de diepere Multidimensionale incarnatielijnen vanaf en terug naar Bron belicht hebben. Plus de Schaduwvelden en – werkingen daar binnen gedetecteerd en uitgeplozen hebben. Het verhelderd en inzichtelijk gemaakt hebben, waardoor Horus frequenties in feite ingezet zijn.
Daar is Horus! Een mooiere bekrachtiging is er niet

Slechts met minigroep zeer krachtig gewerkt in de reële Onderwereld velden van ondermijning, schaduw, tegenwerking en diep onbewuste velden. Velden die even reëel zijn als al de Lichtkrachten, als deel van de Bronschepping.
Maar wauw, wat een openingen mochten er vandaag al ontstaat. In ons Zelf, maar ook via ons Zelf als kanaal in het Collectieve Veld. Hoewel daar nog een berg aan werk te verrichten ligt… Tools en gereedschappen vanuit de eigen Blauwdrukken werden belicht en bewust (wakker) gemaakt om hier op eigen kracht vanuit hart mee verder te werken.
Bijzondere informatie werd vrijgegeven en ook in dieper zicht dan voorheen al (voor mij) helder was, op de ‘waaroms’ van het aanwezig zijn van de Schaduwwerelden, hoe deze werken en hoe ons daarmee te verhouden. Dat wordt ongetwijfeld in de komende periode of komende workshops nog verder uitgediept….
Dat ga ik hier allemaal niet uitwerken en uitleggen 😉
To be continued!

© Willemien Timmer, 11-2-2017